Arkiv Thy

Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune varetager den samlede lokalhistoriske indsats i Thisted Kommune, men delt i to afdelinger i Thisted og Hurup. De to afdelinger under Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune har til opgave at pleje det lokalhistoriske arbejde i hver deres geografiske område. Thisted afdelingen med base i J.P. Jacobsens Hus har til opgave at dække den nordlige del af kommunen, medens Hurup afdelingen har til opgave at dække den sydlige del af kommunen.

Du kan læse meget mere om arkivet, og dets indhold, på hjemmesiden.

Vejledning i at søge i arkivets databaser

Når du søger, skriver du hele eller dele af ord/talværdier, ganske som var det Google, du var igang med at søge på. Du kan også med fordel begrænse dine søgninger med +/- (ligesom på Google) f.eks:

abort +sygehus -1976
find poster hvor ordet 'abort' optræder og hvor ordet 'sygehus' optræder men hvor '1976' ikke optræder

Målrettede søgninger

Du kan også foretage mere målrettede søgninger, der kigger på indholdet af et specifikt felt (ikke fuldtekstsøgning som ovenfor), hvilket modsat også betyder at hvis det du leder efter, ikke står i det felt, du har udpeget, finder vi det ikke)

signatur:g3 sogn:sjørr
find poster hvor signaturen er 'g3' og hvor sognet indeholder 'sjørr'
signatur:=g3 sogn:thi nummer:<2012135
find poster hvor signaturen er lig med 'g3' og hvor sognet indeholder 'thi' og hvor (journal)nummeret er mindre end 2012135
nummer:>2011999 nummer:<2013000
find alle poster mellem 2011999 og 2013000 (begge ekskl!)
emne:søfart overskrift:damp år:!1850
find poster om emnet søfart, hvor der nævnes damp i overskriften - overalt undtagen i 1850
registrator:=BH +"for thisted købstad" -"3 ruller"
er du virkelig meget sikker i din sag mht hvordan noget er registreret, kan du skrive din sætning eller dele af den i gåseøjne og dermed begrænse søgninger til helt specifikke ordstillinger