Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Hernhutismen i Vester Hanherred, af Jens Damgaard, 1906


id: 4
artikel: Hernhutismen i Vester Hanherred, af Jens Damgaard, 1906
stikord: Hernhutisme , Jens Damsgaard, Klim
Navn på fjerncomputer: 80.198.30.18
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-04 15:58:16 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Fortidsminder i Thy og Hanherred af P.L. Hald.


id: 5
artikel: Fortidsminder i Thy og Hanherred af P.L. Hald.
stikord: Stenalder, Bispegrav i Sjørring, Bopladser
Navn på fjerncomputer: 80.198.30.18
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-04 15:59:40 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred. 1906.


id: 8
artikel: Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred. 1906.
stikord: Historie. Historisk sans. Museum. Zangenberg. Hald. Årbog
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.103
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-04 16:26:21 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Herrnhutismen i Vester Hanherred. Af førstelærer Jens Damsgaard, Klim. 1906.


id: 9
artikel: Herrnhutismen i Vester Hanherred. Af førstelærer Jens Damsgaard, Klim. 1906.
stikord: Herrnhutismen. Katolicismen. Protestantismen. A. C. Bang. Magister Anders Langgaard. Tro og vantro. Pastor Cay Praêm
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.103
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-04 16:32:53 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Fortidsminder i Thy og Hanherred. Af P. L. Hald. 1906.


id: 10
artikel: Fortidsminder i Thy og Hanherred. Af P. L. Hald. 1906.
stikord: Stenalder. Broncealderen. Den ældre jernalder. Vikingetiden. Oldtidsminder. Tidlige middelalder. Niels Glob. Bispegraven. Thøger. Vestervig Kloster. Ebbe Skammelsen. Folkevisens minder. Runesten. Thisted Kirketårn. Sandflugten. Besættelse. Aggertangen.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.103
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-04 16:40:11 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Johannes Holm. En levnedstegning af N. Sodborg, Vesløs. 1906.


id: 11
artikel: Johannes Holm. En levnedstegning af N. Sodborg, Vesløs. 1906.
stikord: Vesløs Kirkebog. Købmand Kold. Lærer. Vust Holme Skole. Vesløs. Foregangsmand på landbrugets område. Lindberg. Grundtvig. Religionsundervisning.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.103
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-04 16:44:56 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Uddrag af en gammel kæmnerbog. Et blad af Thisted Kommunalhistorie. Af M. Aaberg. 1906.


id: 12
artikel: Uddrag af en gammel kæmnerbog. Et blad af Thisted Kommunalhistorie. Af M. Aaberg. 1906.
stikord: Kæmner Mads Thousgaard. Fattigvæsen. Natmanden. Thisted 1700-tallet. Skarpretteren. Vægter. Cronens Mark. Revision. Ligning. 1800-tallet. Nutiden. Skatteyderne.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.103
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-04 16:51:47 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Forhold vedrørende overgangen fra sten- til broncealderen samt thylandske oldsagsfund til Nationalmuseet. Ved lærer Tilly, Hørsted.1908.


id: 13
artikel: Forhold vedrørende overgangen fra sten- til broncealderen samt thylandske oldsagsfund til Nationalmuseet. Ved lærer Tilly, Hørsted.1908.
stikord: Vester Vandet. Snedsted. Ydby. Nors. Visby. Jestrup.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 16:33:40 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Om fattigvæsenet i Skjoldborg-Kallerup fra 1806-1827 og i 1835-1836. (Et tidsbillede).Af Severin Christensen, Skjoldborg.1908.


id: 14
artikel: Om fattigvæsenet i Skjoldborg-Kallerup fra 1806-1827 og i 1835-1836. (Et tidsbillede).Af Severin Christensen, Skjoldborg.1908.
stikord: Fattigforsørgelse. Almisselemmer. Pengeforvirring. Tyfusepidemi. Amtet. Klage. Præsten. Faye. Tiggeri. Fattigkommissionen. Skjoldborg-Kallerup Kommunes sognerådsarkiv.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 16:41:29 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Sjørring Sø. Af Ole Bang. 1908.


id: 15
artikel: Sjørring Sø. Af Ole Bang. 1908.
stikord: Skovene. Sandflugten. Klitterne. Borgvolde. Diernæs Voldsted. Sperring Sø. Færgeborg. St. St. Blicher. Kaptajn Jagd.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 16:49:39 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

En gravplads fra den yngre jernalder. Af N. Sodborg. 1908.


id: 16
artikel: En gravplads fra den yngre jernalder. Af N. Sodborg. 1908.
stikord: Vesløs Station. Tømmerby Holdeplads. Højstrup Hede. Bautastene. Peder Dass.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 16:54:54 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Lidt om herregården Todbøl og dens ejere. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1908.


id: 17
artikel: Lidt om herregården Todbøl og dens ejere. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1908.
stikord: Herresæde. Herregårde. Borggård. Møblement. Inventar. Konsortiet.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 17:02:21 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Bidrag til Hanherredernes topografi. Af C. Klitgaard. 1908.


id: 18
artikel: Bidrag til Hanherredernes topografi. Af C. Klitgaard. 1908.
stikord: Aggersborg, Gjøttrup og Kjettrup sogne. Hanherreds Ting. Duisbjerg. Svinbjerghøj. V. Kjeldgaard. Viborg Landsting. Hingelbjerg. Kollerup. Skel. Holmsøgård. Kollerup By og Brøndum By. Skelbrev.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 17:11:38 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Et rundskue. Af J. C. Jacobsen, Øsløs. 1908.


id: 19
artikel: Et rundskue. Af J. C. Jacobsen, Øsløs. 1908.
stikord: Sammenhængende højdedrag. Stejle skrænter. Marker. Flade vejler. Vildt forrevne klitter. Tarvelige klitstrækninger. Frodige Limfjordsøer.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 17:18:04 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Et soldaterbrev fra 1813. Af P. L. Hald. 1908.


id: 20
artikel: Et soldaterbrev fra 1813. Af P. L. Hald. 1908.
stikord: Jørgen Jensen Hørdum. Mads Kristiansen, Stampemøllen, Todbøl Mark.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 17:22:01 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Historisk Samfunds virksomhed. 1908. (Underskrevet af: M. Aaberg, Thisted, C. K. Bunch, Thisted, Ditlevsen, Elsted, P. L. Hald, Thisted, P. K. Jensen, Hvidbjerg, Sodborg, Vesløs, Tilly, Hørsted.


id: 21
artikel: Historisk Samfunds virksomhed. 1908. (Underskrevet af: M. Aaberg, Thisted, C. K. Bunch, Thisted, Ditlevsen, Elsted, P. L. Hald, Thisted, P. K. Jensen, Hvidbjerg, Sodborg, Vesløs, Tilly, Hørsted.
stikord: Museum i Thisted. Årbogen. Zangenberg.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 17:25:41 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Medlemsliste for Historisk Samfund. 1908.


id: 22
artikel: Medlemsliste for Historisk Samfund. 1908.
stikord: Medlemmer. Historisk interesse.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 17:26:58 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Træplantning i Thy i fortid og nutid. Af overplantør Jespersen. 1909.


id: 23
artikel: Træplantning i Thy i fortid og nutid. Af overplantør Jespersen. 1909.
stikord: Thylands jord. Kalken. Trævæksten. Skovbevoksethed. Ødemarker. Klitterne. Sandflugtsarealerne. Skovplantager. Kammerherre Regel. Klitlov
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 17:34:15 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Nogle oplysninger om søhelten Niels Juels barndom i Thy. Af cand. theol. Jørgen Lundbye. 1909.


id: 24
artikel: Nogle oplysninger om søhelten Niels Juels barndom i Thy. Af cand. theol. Jørgen Lundbye. 1909.
stikord: Hovedgården Torp (Nørtorp) i Rær Sogn, Hillerslev Herred.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-05 17:37:56 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

De gamle degne. Af lærer Severin Christensen, Skjoldborg. 1909.


id: 25
artikel: De gamle degne. Af lærer Severin Christensen, Skjoldborg. 1909.
stikord: Degne. Skoleholdere. Folkeskole. Hundborg Herred. Skjoldborg-Kallerup. Skoleholdet. Degnene i Skjoldborg-Kallerup. Klage over Duun. Skoleholdere i Skjoldborg-Kallerup. Sjørring-Thorsted.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-06 13:34:25 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

St. Thøger og minder om St. Thøger.+) Af P.L. Hald. 1909. +) Denne lille skildring fremkommer efter opfordring som den første af en række lignende skildringer, der har til hensigt at oplyse egnens beboere om historiske personligheder og mindesmærker, der hører hjemme i Thy.


id: 26
artikel: St. Thøger og minder om St. Thøger.+) Af P.L. Hald. 1909. +) Denne lille skildring fremkommer efter opfordring som den første af en række lignende skildringer, der har til hensigt at oplyse egnens beboere om historiske personligheder og mindesmærker, der hører hjemme i Thy.
stikord: Hellig Thøger. Middelalderen. Værnehelgen. Missionsvirksomhed. Vestervig. Hovedgården Vestervig. Emdrupskov. Underfulde helbredelser. Hellig kilde.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-06 13:42:48 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Gamle skikke i Vester Han Herred. Af Jens Damsgaard, Klim. 1909.


id: 27
artikel: Gamle skikke i Vester Han Herred. Af Jens Damsgaard, Klim. 1909.
stikord: Thyboerne. Han Herred-bonden. Aagaard. Nøjsomhed. Overdådighed. Sandflugt. Bryllupper. Begravelser. Barselsgilder. Fæstensgilde. Hestefest. Klim Snapsting. Snaps Landsting. Biskopsnævninger. Grandstævne. Bådefærd. Indløsningen.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-06 13:53:03 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Bygholm og Vesløs Vejler. Af N. Sodborg. 1909.


id: 28
artikel: Bygholm og Vesløs Vejler. Af N. Sodborg. 1909.
stikord: Bygholm og Vesløs Vejler. Fuglevildt og fisk. Ingeniør W. Stevens. Vejlernes udtørring.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-06 13:58:51 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Middelalderlige firgurstene i Thisted. Af overretssagfører H. Billeskov Jansen. 1909.


id: 29
artikel: Middelalderlige firgurstene i Thisted. Af overretssagfører H. Billeskov Jansen. 1909.
stikord: Nørregade. Jens Hauge. Thisted Kirke.
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-06 14:04:23 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Amtmand, conferentsråd Gerhardt Faye. Af Jens Damsgaard, Klim. 1909.


id: 30
artikel: Amtmand, conferentsråd Gerhardt Faye. Af Jens Damsgaard, Klim. 1909.
stikord: Faye
Navn på fjerncomputer: 80.197.56.16
brugernavn:
tidsstempel: 2003-02-06 14:06:47 UTC
browser type: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)