Arkiv Thy

Stikordsregister til Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

brug gerne + og - som i Google
Hernhutismen i Vester Hanherred, af Jens Damgaard, 1906


id: 4
artikel: Hernhutismen i Vester Hanherred, af Jens Damgaard, 1906
stikord: Hernhutisme , Jens Damsgaard, Klim

Fortidsminder i Thy og Hanherred af P.L. Hald.


id: 5
artikel: Fortidsminder i Thy og Hanherred af P.L. Hald.
stikord: Stenalder, Bispegrav i Sjørring, Bopladser

Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred. 1906.


id: 8
artikel: Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred. 1906.
stikord: Historie. Historisk sans. Museum. Zangenberg. Hald. Årbog

Herrnhutismen i Vester Hanherred. Af førstelærer Jens Damsgaard, Klim. 1906.


id: 9
artikel: Herrnhutismen i Vester Hanherred. Af førstelærer Jens Damsgaard, Klim. 1906.
stikord: Herrnhutismen. Katolicismen. Protestantismen. A. C. Bang. Magister Anders Langgaard. Tro og vantro. Pastor Cay Praêm

Fortidsminder i Thy og Hanherred. Af P. L. Hald. 1906.


id: 10
artikel: Fortidsminder i Thy og Hanherred. Af P. L. Hald. 1906.
stikord: Stenalder. Broncealderen. Den ældre jernalder. Vikingetiden. Oldtidsminder. Tidlige middelalder. Niels Glob. Bispegraven. Thøger. Vestervig Kloster. Ebbe Skammelsen. Folkevisens minder. Runesten. Thisted Kirketårn. Sandflugten. Besættelse. Aggertangen.

Johannes Holm. En levnedstegning af N. Sodborg, Vesløs. 1906.


id: 11
artikel: Johannes Holm. En levnedstegning af N. Sodborg, Vesløs. 1906.
stikord: Vesløs Kirkebog. Købmand Kold. Lærer. Vust Holme Skole. Vesløs. Foregangsmand på landbrugets område. Lindberg. Grundtvig. Religionsundervisning.

Uddrag af en gammel kæmnerbog. Et blad af Thisted Kommunalhistorie. Af M. Aaberg. 1906.


id: 12
artikel: Uddrag af en gammel kæmnerbog. Et blad af Thisted Kommunalhistorie. Af M. Aaberg. 1906.
stikord: Kæmner Mads Thousgaard. Fattigvæsen. Natmanden. Thisted 1700-tallet. Skarpretteren. Vægter. Cronens Mark. Revision. Ligning. 1800-tallet. Nutiden. Skatteyderne.

Forhold vedrørende overgangen fra sten- til broncealderen samt thylandske oldsagsfund til Nationalmuseet. Ved lærer Tilly, Hørsted.1908.


id: 13
artikel: Forhold vedrørende overgangen fra sten- til broncealderen samt thylandske oldsagsfund til Nationalmuseet. Ved lærer Tilly, Hørsted.1908.
stikord: Vester Vandet. Snedsted. Ydby. Nors. Visby. Jestrup.

Om fattigvæsenet i Skjoldborg-Kallerup fra 1806-1827 og i 1835-1836. (Et tidsbillede).Af Severin Christensen, Skjoldborg.1908.


id: 14
artikel: Om fattigvæsenet i Skjoldborg-Kallerup fra 1806-1827 og i 1835-1836. (Et tidsbillede).Af Severin Christensen, Skjoldborg.1908.
stikord: Fattigforsørgelse. Almisselemmer. Pengeforvirring. Tyfusepidemi. Amtet. Klage. Præsten. Faye. Tiggeri. Fattigkommissionen. Skjoldborg-Kallerup Kommunes sognerådsarkiv.

Sjørring Sø. Af Ole Bang. 1908.


id: 15
artikel: Sjørring Sø. Af Ole Bang. 1908.
stikord: Skovene. Sandflugten. Klitterne. Borgvolde. Diernæs Voldsted. Sperring Sø. Færgeborg. St. St. Blicher. Kaptajn Jagd.

En gravplads fra den yngre jernalder. Af N. Sodborg. 1908.


id: 16
artikel: En gravplads fra den yngre jernalder. Af N. Sodborg. 1908.
stikord: Vesløs Station. Tømmerby Holdeplads. Højstrup Hede. Bautastene. Peder Dass.

Lidt om herregården Todbøl og dens ejere. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1908.


id: 17
artikel: Lidt om herregården Todbøl og dens ejere. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1908.
stikord: Herresæde. Herregårde. Borggård. Møblement. Inventar. Konsortiet.

Bidrag til Hanherredernes topografi. Af C. Klitgaard. 1908.


id: 18
artikel: Bidrag til Hanherredernes topografi. Af C. Klitgaard. 1908.
stikord: Aggersborg, Gjøttrup og Kjettrup sogne. Hanherreds Ting. Duisbjerg. Svinbjerghøj. V. Kjeldgaard. Viborg Landsting. Hingelbjerg. Kollerup. Skel. Holmsøgård. Kollerup By og Brøndum By. Skelbrev.

Et rundskue. Af J. C. Jacobsen, Øsløs. 1908.


id: 19
artikel: Et rundskue. Af J. C. Jacobsen, Øsløs. 1908.
stikord: Sammenhængende højdedrag. Stejle skrænter. Marker. Flade vejler. Vildt forrevne klitter. Tarvelige klitstrækninger. Frodige Limfjordsøer.

Et soldaterbrev fra 1813. Af P. L. Hald. 1908.


id: 20
artikel: Et soldaterbrev fra 1813. Af P. L. Hald. 1908.
stikord: Jørgen Jensen Hørdum. Mads Kristiansen, Stampemøllen, Todbøl Mark.

Historisk Samfunds virksomhed. 1908. (Underskrevet af: M. Aaberg, Thisted, C. K. Bunch, Thisted, Ditlevsen, Elsted, P. L. Hald, Thisted, P. K. Jensen, Hvidbjerg, Sodborg, Vesløs, Tilly, Hørsted.


id: 21
artikel: Historisk Samfunds virksomhed. 1908. (Underskrevet af: M. Aaberg, Thisted, C. K. Bunch, Thisted, Ditlevsen, Elsted, P. L. Hald, Thisted, P. K. Jensen, Hvidbjerg, Sodborg, Vesløs, Tilly, Hørsted.
stikord: Museum i Thisted. Årbogen. Zangenberg.

Medlemsliste for Historisk Samfund. 1908.


id: 22
artikel: Medlemsliste for Historisk Samfund. 1908.
stikord: Medlemmer. Historisk interesse.

Træplantning i Thy i fortid og nutid. Af overplantør Jespersen. 1909.


id: 23
artikel: Træplantning i Thy i fortid og nutid. Af overplantør Jespersen. 1909.
stikord: Thylands jord. Kalken. Trævæksten. Skovbevoksethed. Ødemarker. Klitterne. Sandflugtsarealerne. Skovplantager. Kammerherre Regel. Klitlov

Nogle oplysninger om søhelten Niels Juels barndom i Thy. Af cand. theol. Jørgen Lundbye. 1909.


id: 24
artikel: Nogle oplysninger om søhelten Niels Juels barndom i Thy. Af cand. theol. Jørgen Lundbye. 1909.
stikord: Hovedgården Torp (Nørtorp) i Rær Sogn, Hillerslev Herred.

De gamle degne. Af lærer Severin Christensen, Skjoldborg. 1909.


id: 25
artikel: De gamle degne. Af lærer Severin Christensen, Skjoldborg. 1909.
stikord: Degne. Skoleholdere. Folkeskole. Hundborg Herred. Skjoldborg-Kallerup. Skoleholdet. Degnene i Skjoldborg-Kallerup. Klage over Duun. Skoleholdere i Skjoldborg-Kallerup. Sjørring-Thorsted.