Arkiv Thy

Lokalhistorisk Arkiv index til Lokalsamlingen

brug gerne + og - som i Google
BRÆNDEVINSHØJEN


note: Forlag: Samleren, 1937.
emne: AFHOLDSSAGEN
år: 1937
titel: BRÆNDEVINSHØJEN
forfatter: BUDTZ MÜLLER, BERTEL
forlag: SAMLEREN
publiceret:
signatur: 66,83
sted: 0

KAMPEN MOD KROERNE I THY


note: Særtryk af Indre Missions Tidende.
emne: AFHOLDSSAGEN
år: 0
titel: KAMPEN MOD KROERNE I THY
forfatter: JENSEN, OTTO
forlag: 0
publiceret: SÆRTRYK AF INDRE MISSIONSTIDEN
signatur: 15,80
sted: THY

TØR FRONT!


note: Møller Nielsens og Johs. V. Kirks bog indeholder enaktere, digte   og andet, der agiterer for afholdsbevægelsen. Forlag: Leisner, 1934.
emne: AFHOLDSSAGEN
år: 0
titel: TØR FRONT!
forfatter: KIRK, JOHS. V.
forlag: 0
publiceret:
signatur: 0,00
sted: 0

SAMFUNDSKAMP MOD SAMFUNDSFJEND


note: Ti tekster til talekor. Afholdsfolks Oplysningskontor, 1935.
emne: AFHOLDSSAGEN
år: 0
titel: SAMFUNDSKAMP MOD SAMFUNDSFJEND
forfatter: KIRK, JOHS.V.
forlag: 0
publiceret:
signatur: 0,00
sted: 0

UDMÆRKEDE VIRKNINGER AF DEN


note: Udmærkede virkninger af den kommunale tørlæggelse i Danmark, 15   sider. (Thisted Amt - DKS mest "tørre" amt). Udgivet af DKS   Afholdsforening, 1926.
emne: AFHOLDSSAGEN
år: 1926
titel: UDMÆRKEDE VIRKNINGER AF DEN
forfatter: LARSEN, CHR.
forlag: 0
publiceret: UDG.AF DKSAFHOLDSFORENING
signatur: 15,80
sted: THAMT

SJØRRING SØBUND


note: Publiceret i tidsskrift for landøkonomi, 1866. Placeret under 8.63.
emne: AFVANDING. SJØRRING
år: 1866
titel: SJØRRING SØBUND
forfatter: HOFMAN BANG, N.E.
forlag: THIELE
publiceret: TIDSSKR.F.LANDØKONOMI
signatur: 63,14
sted: SJØRR

BERETNING OM AGGER KIRKES OPB


note: Beretning om Agger kirkes opbyggelse og indvielse, biskoppens   indvielsestale og St.St. Blichers psalme samt en extrakt af   regnskabet over indtægter og udgifter. 42 sider. Gyldendals   Forlag, 1839. Placeret under 8.7100.
emne: AGGER KIRKE
år: 1839
titel: BERETNING OM AGGER KIRKES OPB
forfatter: INGERSLEV, PETER LAU
forlag: GYLDENDAL
publiceret:
signatur: 71,80
sted: AGGER

THYBORØN, HANSTHOLM, AGGER


note: Forlaget Tiden, 1946.Placeret under 8.6900.
emne: AGGERTANGE
år: 1946
titel: THYBORØN, HANSTHOLM, AGGER
forfatter: LARSEN, ANKER
forlag: TIDEN
publiceret:
signatur: 46,40
sted: AGGER

LANDTUNGEN AGGER HARBOØRE


note: 30 sider. Af landbrugskandidat L. Petersen om   Aggertange/Aggerkanals udviklingshistorie. Publiceret i "Fra alle   lande", 1868. Placeret under 8.4640.
emne: AGGERTANGE
år: 1868
titel: LANDTUNGEN AGGER HARBOØRE
forfatter: PETERSEN, L.
forlag: 0
publiceret: FRA ALLE LANDE
signatur: 46,40
sted: AGGER

ENDNU EN GANG THYBORØN-AGGER


note: Særtryk af "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 3. rk. 4.   bd.. Indholder Rockstrohs artikel og en mindre artikel af Johs.   C.H.R. Steenstrup: Nogle Bemærkninger om Tangen ved Agger. 12 + 5   sider. Udgivet 1906. Placeret under 8.4640.
emne: AGGERTANGE
år: 1906
titel: ENDNU EN GANG THYBORØN-AGGER
forfatter: ROCKSTROH, K.C.
forlag: 0
publiceret: SAMLINGER TIL JYDSK HISTORIE
signatur: 46,40
sted: AGGER

OPBYGGELSE I HJEMMET


note: To små hefter: "Opbyggelse i hjemmet". 1903, 30 sider - og "Bøn og   sang", 1904, 37 sider. Placeret under 8.27. 
emne: ANDAGTSBOG
år: 1903
titel: OPBYGGELSE I HJEMMET
forfatter: BRODERSEN, M.
forlag: 0
publiceret:
signatur: 24,00
sted: THIST

ANDAGTSBOG FOR SKOLEBØRN


note: Forfattet til brug i Thisteds første skole. Forlag: Mandall,   Ålborg, 1805. Placeret under 9.37.
emne: ANDAGTSBOG
år: 1805
titel: ANDAGTSBOG FOR SKOLEBØRN
forfatter: KYLLESBÆK, PEDER
forlag: MANDALL,ÅLBORG
publiceret:
signatur: 37,10
sted: THIST

10 ÅR I THISTED. ANDELSBANKEN


note: Jubilæumsskrift for Andelsbankens Thisted-afd. Udgivet af   Andelsbanken, 1971. Placeret under 8.33221.
emne: ANDELSBANKEN
år: 1971
titel: 10 ÅR I THISTED. ANDELSBANKEN
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 33,22
sted: THIST

ERINDRINGER 1-3


note: Woels forlag, 1962.
emne: ANDERSEN, JACOB
år: 1926
titel: ERINDRINGER 1-3
forfatter: ANDERSEN, JACOB
forlag: WOEL
publiceret:
signatur: 99,40
sted: THAMT

THYLANDS MOLBOER


note: Uacc. Særtryk af "Landet mod Nordvest", Kbh. 1946.
emne: ANEKDOTER
år: 1946
titel: THYLANDS MOLBOER
forfatter: ELLEKILDE, HANS
forlag: 0
publiceret: LANDET MOD NORDVEST.SÆRTRYK
signatur: 39,12
sted: THAMT

HANSTHOLM OG THYS ARBEJDSKRAFT


note: Hanstholm og Thys arbejdskraft og arbejdskraftreserver, 24 sider.   Udgivet af Hanstholm kommune, 1971. Placeret under 8.33194.
emne: ARBEJDSKRAFT
år: 1971
titel: HANSTHOLM OG THYS ARBEJDSKRAFT
forfatter: HANSEN, VAGN ASBJØRN
forlag: HANSTHOLM KOMM.
publiceret:
signatur: 33,19
sted: THAMT

EN KOLD VINTER TRUER


note: 0
emne: ARBEJDSLØSHED
år: 1981
titel: EN KOLD VINTER TRUER
forfatter: STENDELL, MARIANNE
forlag: 0
publiceret: I:I GANG.1981,NR.1,S.3-6.UACC.
signatur: 33,11
sted: 0

BEFOLKNING OG BESKÆFTIGELSE


note: Orientering om befolkning og beskæftigelse. Erhvervsfordeling og   virksomheder. Arbejdsulykker. Socialstatistik. Publiceret af   Arbejdstilsynet, Viborg Amt, 1978.
emne: ARBEJDSTILSYN
år: 1978
titel: BEFOLKNING OG BESKÆFTIGELSE
forfatter:
forlag: 0
publiceret: ARBEJDSTILSYNET.VIBORG AMT
signatur: 61,44
sted: VIAMT

AUGUSTKNOPPER


note: 9 sider. "Augustmider". Augustknopper (trombodiosis) en epidemi   forårsaget af leptus(trombicual) i Thisted-egnen. Artikel af   Holger Nielsen og S.L. Tuxen. Udsnit af "Ugeskrift for Læger",   1950. Placeret under 8.6100.
emne: AUGUSTKNOPPER
år: 1950
titel: AUGUSTKNOPPER
forfatter: NIELSEN, HOLGER
forlag: 0
publiceret: UGESKRIFT FOR LÆGER
signatur: 61,61
sted: THY

THISTED AMTSAVIS


note: Konservativ avis. Udkom 1824-1960. De første numre udkom med   store intervaller, gik så over til at udkomme 2, 3 og 4 gange   ugentlig. Fra 1870 udkom den daglig (hver søgnedag). Avisens   navn: Den Nordcimbriske Tilskuer 1824-31, Thisted kongelig   allernådigst priviligerede amtsavis og avertissementstidende   1831-49, Thisted Amtstidende 1849-59, Thisted Amtsavis 1859-1960.   Ophørt at udkomme 3.3.1960. Haves indbundet og på mikrofilm.
emne: AVIS
år: 1824
titel: THISTED AMTSAVIS
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 5,10
sted: THAMT