Arkiv Thy

Thisted Bys ejendomme realregister mm

brug gerne + og - som i Google
Nørre Alle 1


Id: 1
Nuværende adresse: Nørre Alle 1
Gammel adresse: Ved Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 1
Ældre matrikel: 295
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 251, 266
Ejere brugere: 1859 Niels Peter Thomsen, nedennævnte ejendom, litra a og b, forhen tilhørende A. Lund,
auktionsrettens skøde, læst 11.10.
1874 P. Lund, skomager, samme ejendom, skøde fra skifteretten i N.P. Thomsens bo
1890 Niels Lund, samme ejendom, skøde læst 21.6.98
1898 N. Chr. Sørensen, samme ejendom, skøde læst 5.7.
1898 Fr. Lange Loldrup, samme ejendom, skøde læst 5.7.
1902 N. J.Tykjær, matrikel nr.1 med bygninger, forsikring nr.263, skøde læst 26.8.
1904 Martin Eriksen og Hans Skaarup, samme ejendom, mageskifteskøde læst 26.8.
1904 Martin Eriksen, nu hele ejendommen, skøde læst 10.5,
1931 Lars Chr. Pedersen, fabrikant, samme ejendom, skøde l. 16.5.
1933 Edvard Pedersen, skøde l. 5.5.
1940 M. E. Nielsen, købmnand. Fogedudlægsskøde l. 10.10
Virksomhed: Vognmand, 1859 - 1874
Beskrivelse i real register: 1860-1910, fol. 266: a) et hus ved Nørregade vestre side forsikring no 251, med grund 556 kv.al., ny
matr. nr. 1, hk. 0.0.1.¼,
b) markjord på Refsager, matrikel 74a hk 0.3.02, ny matrikel hk 0.2.3.1¾, der
videresælges i parceller.
1890-1955, fol 1: matr. nr.1 af bygrunden, hk 0.0.1.¼. -
nyt tingbogsblad 1
Historie om ejendommen:

Nørre Alle 55


Id: 2
Nuværende adresse: Nørre Alle 55
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 2, 2a
Ældre matrikel: 296 a
Ældste matrikel: 77aa 296a,b
Forsikring 1: 10
Forsikring 2: 250
Ejere brugere: 1851 Jens Chr. Jensen, et hus fors. no 10 med grund, skøde fra madam Schønau læst 1.7.
1886 N. C. Kjærgaard, købmand. matr. 2, med bygninger, skøde læst 13.4.
1886 Chr. Vilsbøll, vognmand, samme ejendom, skøde læst 1.6.
1888 Peder Andreas Vestergaard, høker, sm.ejendom, skøde læst 24.1.
1890 Jens Nielsen Taabel, tømrer, samme ejendom, matr. 2, mageskifteskøde læst 24.12.
1911 Niels Jensen Nielsen Taabel, tømrer, matr. No 2a, skøde fra sin far, læst 2.5. (+ matr. 3)
1919 Niels Jensen Nielsen Taabel, matr. 4b, skøde fra Ida Buchhaves arvinger, læst 27.5.
1947 Marius Sørensenn Yde, vognmand, mare. 2a, 4b, skøde læst 22.5.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 265, et hus på Nørregade vestre side, gl. forsikring nr.10, matr. 77aa, nu forsikring nr. 250 m. grund matr. 296, 2250 kv.alen.( heraf solgt 1857 til fol. 264 et 11 fag hus m. grund, matr. 296b, ny matr. 3); rest matr. 296a, 741 kv.al., ny matr. 2, hk 1 album. ( heraf solgt 1897 matr. 2b hk ¼ til offentlig vej, til fol.712). Rest matr. 2a hk ¾ allbum og matr 2c uden hk (overført 1890 til ny matr. 3)

1890-1955 fol. 2, Nørre Alle 55, matr.2a m.fl.: 2a ¾ alb. (2c solgt 1911), 3a 1¾ alb. (kommer fra fol. 264 (3c ½ album solgt 1911) 4b ½ alb. - kommer fra fol. 4, 1919.
her registret matr. 2, 2a Se tillige matr. 3
1955 ny tingbogsblad 2a
Historie om ejendommen:

Thisted kommune


Id: 3
Nuværende adresse: Thisted kommune
Gammel adresse: Søndergade vestre side ( huset )
Nuværende matrikel: 291
Ældre matrikel: 62
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 374
Ejere brugere: 1838 Christen Sørensen, snedker, ejendommen litra a, skøde fra murer Chr. Jacobsen læst 4.4.43
1853 Christen Sørensen, parcel matr. 49b2, skøde fra købmand Berck læst 24.5.
1887 Hans Chr. Hansen, sømand, samme ejendom, matr. 291 med bygninger. Adkomst:
testamente, læst 30.6.88.
1888 Karen Hansen, H. C. Hansens enke, samme ejendom, adkomst ifølge testamente læst 14.7.91
1896 Julius Chr. Rasmus Tustrup, adkomst ifølge vielsesattest.
1905 Thisted Kommunes gasværksudvalg, skøde læst 19.12.

1897 Thisted Kommune, matr. 2b, 3b, skøde fra Jens Nielsen Tåbel læst 2.11.
1919 do. Matr. 4a, skøde fra Ida Buchhaves arvinger.
1939 do., matr. 287a, skøde fra Olga C. H. Steensgaard1870 T. Petersen, apoteker, en lod matr. 282a, skøde fra Christen Justesen læst 30.8.
1876 J.A. Sparrevohn, praktiserende læge, matr. 282a, 283b, 285, skøde læst 17.6.
1880 Søren Yde, samme ejendom, skøde læst 20.9.81.
1883 Thisted Kommune, samme ejendom, skøde læst 19.6.

1865 J.C. Jørgensen, konsul, en jordlod matr. 49f, skøde fra købmand H. Jacobsens enke læst 30.5.
1869 Vilhelmine Jørgensen, enken, adkomst ifølge testamente læst 5.8.79
1888 Oluf Lykke, overretssagfører, samme ejendom, skøde læst 24.4.
1897 Thisted Kommune, samme ejendom, skøde fra auktionsretten læst 3.8.
1906 do., parcel matr. 287b, skøde fra P. Steensgård læst 28.2.07

1865

1862 Lars Krogh, vægter, et jordstykke på Strandager, skøde fra købmand N. Berck læst 28.1.
1872 N.C.F. Frederiksen, fuldmægtig, samme parcel, skøde læst 21.6.
1873 V. Bonne, fabrikant, samme ejendom, skøde læst 13.5.73.
1875 P.V. Heiberg, distriktslæge, samme ejendom, skøde læst 7.6.81.
1881 P.L. Vestergård. Købmand, samme ejendom, skøde læst 28.6.
1883 Thisted Kommune, samme ejendom, skøde læst 19.6.

C. F.


1870 N. C .F. Frederiksen, matr. 283a, auktionsrettens skøde læst 1.2.
1872 V. Bonne, fabrikant, samme jordstykke, skøde læst 13.5.73
1875 Heiberg, distriktslæge, samme jordstykke, skøde læst 7.6.81
1881 P. L. Vestergård, købmand, samme jordstykke, skøde læst 28.6.
1883 Thisted Kommune, samme jordstykke,skøde, læst 9.6.
1883 do., matr.282b, skøde fra havnefoged Kløvborg.

1862 Lars Krogh, vægter, et jordstykke på Strandager, skøde fra købmand N. Berck læst 28.1
1870 N. C. F. Frederiksen, fuldmægtig, samme parcel, skøde læst 21.6.
1875 V. Bonne, fabrikant, samme ejendom, skøde læst 13.5.73.
1881 P. V. Heiberg, distriktslæge, samme ejendom, skøde læst 7.6.81.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 390, a) et hus på Søndergade vestre side, forsikring nr. 374 med grund 298 kv.al., gl. matr. 62, b) en parcel på Strandager ved fjorden, markjord matr. 49b2 hk ¾ alb., hus og grund ny matr. 291,hk 1 album. Ps. Fol. 391: huset matr. 62 var oprindelig den nordre del af et hus samme sted ( den søndre del får matr. 63 (nuværende matr. 292)

1890-1955 fol. 3 , som omhandler en række matrikler solgt til Thisted Kommune, angives at matr. 291
(tillige med andre matriker) udgår af matriklen 1948 og indlemmes under matr. 281.), overført til fol. 269.
Thisted Hospital.
Nyt tingbog blad 281
Historie om ejendommen:

Thisted Kommune


Id: 4
Nuværende adresse: Thisted Kommune
Gammel adresse: Nørregade vestre side
Nuværende matrikel: 4, 4a
Ældre matrikel: 297
Ældste matrikel: 77a
Forsikring 1: 161
Forsikring 2: 248, 260
Ejere brugere: 1850 C.F.P. Buchhave, landmåler, stedet litra a, skøde fra enkemadam Schønau læst 30.7.
1855 C.F.P. Buchhave, markjord på Refsager litra b, skøde fra købmand Gjørup læst 23.8.
1859 C.F.P. Buchhave, 2 parceller, litra c, skøde fra købmand Fjeldgaard.
1906 Ida P.J. og Fanny D.L. Buchhave, matr. 4 og parcellen matr 82, skifte læst10.9.1918
1917 Ida P.J. Buchhave, eneejer, matr, 4 og 82 adkomst: skifte, læst 10.9.1918
1918 Arvinger efter Ida .J. Buchhave, adkomst: skifte, læst 10.9.1918
1919 Thisted Kommune, matr. 4a, skøde læst 2.9.
1918 Viggo M. Larsen, slagtermester og Laurits Toftdahl, skræddermester, matr. 82, skøde læst 10.9.
1919 Martin Andersen, tømrermester, matr. 82a hk 0.0.2.2., skøde læst 23.11.
1921 Byggeforeningen "Skrænten", matr. 82a,c,d,e,g., skøde læst 11.10.
1942 Chr. Dusenius Borgaard, matr. 82g hk 1¾ album, skøde læst 28.10. (solgt ny tingbog 1951)
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 263: a) et sted, gl. forsikring 161, matr. 77a, ny forsikring 248, matr.297, 3730 kv.al. (ny matr 4, hk. 0.0.1.2¼), b) Jord på Refsager, 6 skæpper bygsæde. c) 2 parceller på Refsager matr.6ba, nu bygrunden matr. 82, hk 0.0.2.2¼, d) markjord matr.6be 2¼ album ( solgt til fol. 257, 1874)
ps. Matr. 82 opført særskilt - se matr. 82.

1890-1955 fol. 4: matrikel 4, hk 0.0.1.2¼ (4b ½ alb solgt 1890, 4a, resten solgt 1919 til fol.3.) matr. 82, (parceller) hk 0.0.2.2¼ :(82b ¼ album solgt 1921, 82g 1¾ album(fra fl. 42) (specificeret særskilt-se matr 82, 82c,d, e, solgt ny tingbog)
samme kilde fol 3; Uddrag: fra fol. 4, matr. 4a hk 0.0.1.1¾ ( heraf solgt matr, 4c hk 2 album til fol.1285)
samme kilde fol. 3 Thisted Kommune: matr. 4a hk 0.0.1.1.¾ album, heraf solgt til fol. 1285 matr. 4c, hk 2 album: Thisted Købstads bygrunde.
Ny tingbog blad 4a, Thisted Købstad Bygrunde.

ny tingbog blad 4a
Historie om ejendommen:

Nørregade 56


Id: 5
Nuværende adresse: Nørregade 56
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 5
Ældre matrikel: 294
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 278, 290
Ejere brugere: 1842 Christen Jensen Møller (Brandi), skøde fra landvæsenskommissær Fjeldgaard læst 18.10
1871 Arvinger efter do., adkomst: skifte, læst 29.10.95.
1859 Jens Christensen Brandi, medarving, skøde læst 29.10.95.
1895 Else Marie Brandi, født Henriksen, enken, adkomst: skifte, læst 29.10.
1910 Else Marie Brandis arvinger efter do., privatskifte læst 8.11.
1910 N. Geertsen, pensioneret lærer, skøde læst 13.12.
1912 N. Gertsen, matr. 6 af bygrunden, skøde fra Dorthea Bertelsen læst 16.12.
1916 Maren Pedersen, matr. 5 og 6, skøde læst 8.8.
1917 Chr. Vilhelm Nielsen, samme ejendom, skøde læst 24.11.
1922 Chr. Vilhelm Nielsen, matr. 82b af bygrunden, skøde fra V. Larsen og L. Toftdahl læst 21.3.
1947 Ejlif Leon Nielsen, matr. 5, skøde fra sin far læst 8.11.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 293: Et hus på Nørregade, østre side, forsikring nr. 278, med grund matr. 294, 185 kv.al.
Ny matr. 5, hk ¼ album.

1890-1955 fol. 5: matr. 5, hk ¼ album, matr. 6c, uden hk (fra fol. 7), matr. 82b, hk ¼ album (fra fol. 4) 1943 nu under matr. 5, hk ½ album.
Ny tingbog, blad 5.
Historie om ejendommen:

Nørregade 52


Id: 6
Nuværende adresse: Nørregade 52
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 6, 6a
Ældre matrikel: 293
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 277, 289 og 596
Ejere brugere: 1846 Frands Nielsen på hus og grund, skøde fra Jens Chr. Vulff læst 15.12.
1872 Anders Chr. Mathiasen, arbejdsmand, samme ejendom, skøde fra skifteforvalteren i Frands
Nielsens dødsbo, læst 1.10.
1873 Niels Chr. Madsen, skøde fra forrige ejers hustru læst 26.8.
1876 Andreas Christensen, murer, samme ejendom, skøde læst 18.7.
1918 Anton Sørensen, fiskehandler, skøde læst 5.2.
1936 Ane Katrine Sørensen født Olsen Hestkjær, enken i uskiftet bo, adkomst: skifte læst 6.1.
1936 Niels Chr. Sørensen, politibetjent, København, skøde læst 6.1.
1942 Thisted Kommune, matr. 6a, skøde læst 13.5.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 292: Et hus på Nørregade østre side, forsikring 277 med grund matr. 293, 2507 kv.al., ny matr. 6, hk 1 fjerringkar og fra 1887 ansat under matr. 6a, hk 2¼ album. (matr. 6b, hk ¾ album solgt fol. 700, 1895).

1890-1955 matr. 6a af bygrunden, hk 2¼ album.
Ny tingbog blad 6a.
Historie om ejendommen:

Nørregade 54


Id: 7
Nuværende adresse: Nørregade 54
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 6b
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 289
Ejere brugere: 1895 Chr. Peter Bertelsen, arbejdsmand, matr. 6b med bygninger, skøde fra Andreas Christensen, læst
17.12,
1911 Dorthe M. Bertelsen f. Madsen, enke efter fornævnte, matr. 6b og 6c, adkomst: skifte læst
12.12.
1912 Jens Christensen, particulier, matr. 6b, skøde læst 25.6.
1913 Jens Chr. Nielsen Tange, matr. 6b, skøde læst 23.12.
1922 Jens Chr. Sørensen Bisgaard, samme ejendom, skøde læst 20.6.
1937 Chr. Vilhelm Nielsen, fornikler, skøde læst 15.1.
1942 Chr. Vilhelm Nielsen, matr. 150 af markjorden hk 1¼ album, skøde fra Karen M. Nielsen læst 9.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 700: matr. 6b af bygrunden hk ¾ album med bygninger, kommer fra fol. 292.

1890-1910 fol. 7, samme ejendom (matr. 6c uden hartkorn solgt 1911)
Historie om ejendommen:

Kastet 3


Id: 8
Nuværende adresse: Kastet 3
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 7, 7a
Ældre matrikel: 192
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1824 Anders Chr. Hole, huset. 292, skøde fra Ane Katrine Didriksdt. Skøde l. 14.6.28 (+ matr. 290)
1870 Dorthe Nielsdt. Kjær, Anders Chr. Holes enke, samme ejendom, skifte læst 19.7.
1870 Niels Andersen Hole, samme ejendom, skøde læst 19.7.
1897 P. C. Kjær, handelsgartner, matr. 7, skøde læst 21.12.
1899 Anders Fredskilde Sørensen Krogh, smed, matr 7a bygrunden, skøde fra P. C. Kjær læst 27.6.
1939 Olga Fredskilde Krogh, samme ejendom, adkomst: skifteudskrift læst 6.2
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 290, bygrunden, omhandler gl. matr. 290, ny matr. 9 og matr. 292, ny matr 7 med samme ejer indtil 1897.
Her specificeret ældre matr. 292 med grund 2557 alen², ny matr. 7 hk 2¼ album (solgt 1897 til fol. 316):
matr, 7 hk 2¼ album, heraf solgt 1898 matr. 7b ½ album til fol. 715 og matr. 7c til fol. 727, rest 7a 1¼ solgt til fol 291 overført til fol. 892.

1890-1910 fol. 8, matr 7a.
Ny tingbog blad 7a
Historie om ejendommen:

Kastet 7


Id: 9
Nuværende adresse: Kastet 7
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 7b
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1898 Inger Christensen født Bertelsen, parcel af bygrunden matr. 7b (med bygninger), skøde fra P. C.
Kjær, læst 15.2. (fra fol. 316)
1909 Martinus Madsen, fyrbøder, samme ejendom, skøde læst 11.5.
1929 Mette Madsen født Nielsen, enke efter foregående, adkomst: skifteudskrift læst 8.9.
1929 Maren Rasmussen født Pedersen, enkefru, skøde læst 18.9.
1939 Jens Frost Christensen, chauffør, matr. 7b, skøde fra Maren Rasmussens bo.
1944 P.C Christiansen og Jens Chr. Jensen, matr. 7b, skøde læst 22.7.
1946 Ejner Johannes Nielsen, matr. 7b, skøde læst 26.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 715: matr. 7b hk ½ album. Ejer fra fol. 316

1890-1955 fol. 9: matr. 7b hk ½ album.
Solgt ny tingbog 1950.
Historie om ejendommen:

Kastet 5


Id: 10
Nuværende adresse: Kastet 5
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 7c
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1898 Else Kathrine Heskjær, matr. 7c (med bygninger), skøde fra P.C.Kjær (fol. 316) læst 18.12.
1905 Anders Skaarup Bøjsen, arbejdsmand, samme ejendom, skøde fra Else Heskjærs bo læst 19.12.
1935 Marie Bøjsen født Uhrbrand, enke efter fornævnte, adkomst: skifteudskrift læst 9.9.
1935 Viggo Emil Bøjsen, installatør, Ålestrup og Minna Daugstrup, enkefru, København, skøde læst
9.9.
1944 Carl Ove Nielsen, matr. 7c, skøde læst 25.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 727, matr. 7c af bygrunden, hk ½ album. Ejer fra fol. 316.

1890-1955 fol.10: samme ejendom.
Ny tingbog blad 7c
Historie om ejendommen:

Nørregade 50


Id: 11
Nuværende adresse: Nørregade 50
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 8
Ældre matrikel: 291
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 276, 288
Ejere brugere: 1833 Niels Chr. Christensen (Harbo), litra a huset, litra b markjord. Sælger Clemmen Chr. Harbo hustru
og hustru Marianne Christensdatter skal have aftægt. Skøde læst 24.12.36.
1841 Niels Chr. Christensen, litra c, skøde fra Jens . Skinnerup læst 14.12.
1855 Niels Chr. Christensen, markjorden litra d. Skøde fra politibetjent S. Agerholm læst 8.1.56
1874 Peder Clemmensen Christensen, bogbinder, huset og markjorden på Ø. Lerpøtter, skøde fra sin
far med aftægt til forældrene, læst 24.6.75
1889 Anders Fredskilde Sørensen Krogh, litra a, huset med grund, skøde læst 10.12.
1899 Anders Fredskilde Sørensen Krogh, matr. 7a af bygrunden, skøde fra P.C.Kjær (overført fol.892)
1907 Niels Chr. Nielsen, skomager, matr. 8 med bygninger, skøde læst 25.6.
1915 J. F. Hansen, barber, skøde kæst 25.5.
1918 Laurids Topp, skøde læst 30.4.
1928 Jens Chr. Nørgaard, snedker, skøde læst 21.6.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 291:a) et hus på Nørregade østre side, forsikring nr. 276 med grund matr.291, 260 kv.al., ny matr. 8, hk ¼ album, b) markjord ved Kjelstruphøj 6 tdr bygsædeland, (frasælges), c) markjord på Refsager 1 td. 3 skp, matr. 44ab (solgt 1870, d) markjord på Øster Lerpøtter 6 tdr, matr. 10ad (solgt 1889). Desuden bygrunden matr. 7a, hk 1¼ album, der kommer fra fol. 316 og overføres 1899 til fol. 892

1890-1910 fol. 11: Nørregade 50, matr. 8 hk ¼ album.
Ny tingbog blad 8.
Historie om ejendommen:

Nørregade 48


Id: 12
Nuværende adresse: Nørregade 48
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 9
Ældre matrikel: 290 290, 292
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 275, 287
Ejere brugere: 1824 Anders Chr.. Hole, hus med grund, matr. 290, skøde fra Ane Kathrine Didriksen læst 14.6.28
(+ matr.292)
1828 Anders Chr. Hole, markjorden på Refsager og Kjelstruphøj, adkomst: skifte e. Niels N. Kjær læst
28.11.43.
1856 Anders Chr. Hole, markjord på Lerpøtter, 3 tønder bygs., skøde fra auktionsretten læst 12.2.
1864 Anders Chr. Hole, markjord på Lerpøtter 3½ tønder land, skøde fra smed H.C Jensen
1870 Dorthe Nielsdt. Kjær, Anders Chr. Holes enke, hus matr. 9 og markjord, skifte l. 19.7. (+ matr. 7 )
1870 Niels Andersen Hole, hendes søn, samme ejendom. Skøde læst 19.7
1897 A. Fredskilde Krogh, smed, matr. 9, skøde læst 21.12. Aftægt til Dorthe Nielsdt. Kjær.
1901 Anders Steentoft Vilsbøl, samme ejendom, skøde læst 24.112.
1926 Johannes Kirkegaard, smedemester, skøde læst 21.12.
1941 Harald Johannes og Johan Frode Kirkegaard, matr. 9, adkomst læst 4.10.
1941 H. Madsen, skomager, matr. 9, skøde læst 4.10.
1942 Louise Thonsgaard, enkefru, matr. 9, skøde læst 6.1.
1947 Martinus Nielsen, matr. 9, skøde læst 29.9.
1947 Chr. Hansen, hotelforpagter, skøde læst 12.11.
1948 Niels Peter Skinnerup, Vildsund, skøde læst 14.1.
1949 Chr. Hansen, matr. 9, skøde læst 21.5.
1949 Chr. M. Christensen, matr. 9, skøde læst28.5.
1949 Otto Hundahl, mar. 9, skøde læst 9.6.
1949 Martin K. Madsen, Skinnerup, matr. 9, skøde læst 4.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 290: Et hus på Nørregade østre side, forsikring nr. 275 med grund matr. 290, 347 kv.al., ny matr. 9, hk ½ album.
Matrikel 292 af bygrunden, 2557 kv.alen, ny matr. 7, hk 2¼ album. ( solgt 1897 til fol. 316
Desuden markjord på Refsager, Kjelstruphøj og Lerpøtter i alt 11 tønder bygsædeland ,der videresælges.
Gl. matr. 192, ny matr. 7, specificeret særskilt. Se matr. 7.


1890-1910 fol. 12: Nørregade 48, matr. 9 af bygrunden, hk ½ album.
Ny tingbog blad 9, hvor ejendommen sælges 1950.
Historie om ejendommen:

Nørregade 46


Id: 13
Nuværende adresse: Nørregade 46
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 10a
Ældre matrikel: 289b
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 274, 286
Ejere brugere: 1847 Chr. Jacobsen, murer, hus og grund, skøde fra toldbetjent Boise læst 11.1.48.
1854 Inger Christensen Hyldgaard, ovennævntes enke i uskiftet bo, adkomst: amtstilladelse læst
14.3.
1865 Peder Krog Brandi, maler, stedet forsikring 274, matr. 289b, fogedudlægsskøde læst 19.12.
1872 Chr. L. Brandi, samme ejendom, skøde læst 11.1.81
1872 Kristiane Johansen, enken, skøde læst 11.1.81.
1881 Josef Larsen Madsen, murer, matr. 10b, skøde læst11.6.
1885 Josef Larsen Madsen, murer, forsikring 286, matr.10a ¼ album.
1901 Dorthe Larsen født Søgaard, ovennævntes enke, matr. 10a,b, adkomst læst 4.7.04.
1904 Anders Hove, matr. 10a,b, skøde læst 5.7.
1907 Jens Østergaard, matr. 10a,b, skøde fra Anders Hoves arvinger læst 25.6.
1911 Niels Nielsen, viktualiehandler, skøde læst 25.4.
1919 Ane Marie K. Kold, gift med Chr. N, Kold, datter af forrige ejer, adkomst: skifte læst 28.12.
1930 Chr. Jørgensen, slagteriarbejder, skøde læst 14.3.
1942 Otto Emil Vestergaard, murer, skøde læst 18.6.
1943 Christen Jensen Lynggaard, skøde læst 6.1.
1943 Axel Strandgaard Andersen, skøde læst 6.2.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 289: Et hus på Nørregade østre side, forsikring 274, med grund matr. 289b, 231 kv.al., ny matr. 10, hk ¼ album. (matr. 289a, 305 kv.al. Solgt til fol, 288, 1853. matr. 10b solgt til fol 541, 1881), rest matr, 10a ¼ album.

1860-1910 fol. 541: Kastet, matr. 10b af bygrunden, der kommer fra fol. 289, men sælges tilbage til matr. 10a.

1890-1955 fol. 13: Nørregade 46, matr. 10a, hk ¼ album, matr. 10b, uden hartkorn.
Ny tingbog blad 10a.
Historie om ejendommen:

Nørregade 44 og Kastet


Id: 14
Nuværende adresse: Nørregade 44 og Kastet
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 11
Ældre matrikel: 289a
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 273, 285
Ejere brugere: 1853 Peder Chr. Thomsen Bosen, tømrermester, matr. 289a, skøde fra murer Chr.Jacobsen,læst
14.3.
1862 Købstadskreditforeningens bo, samme ejendom, fogedskøde læst 8.9.68.
1868 Christen Larsen Immersen, tømrer, samme ejendom, skøde læst 8.9.
1898 Jens Jensen, murer, samme ejendom, skøde læst 2.8.
1924 Else Marie Pedersen, husbestyrerinde, skøde læst 8.4. med beboelsesret for sælger.
1934 Mads C. Toft, fisker, skøde læst 30.6.
1936 Jens Mikael Nielsen, møller (Mellemmølle), skøde læst 30.6.
1937 Maren Pusgård Nielsen født Pedersen, ovennævntes enke, adkomst: skifteudskrift læst 17.4
1937 Dorthe Sørensen født Nielsen, matr. 11 som særeje, skøde læst 17.4
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 288: Et hus på Nørregade østre side, forsikring 273 med grund matr. 289 a, 205 kv.al.
Ny matrikel 11, hk ½ album. (Kommer fra fol. 289)

1890-1955 fol. 14: matr. 11 af bygrunden, Nørregade 44 og Kastet, hartkorn ½ album.
Ny tingbog blad 11.
Historie om ejendommen:

Nørregade 42


Id: 15
Nuværende adresse: Nørregade 42
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 12
Ældre matrikel: 288
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 272, 284
Ejere brugere: 1848 Christen Jacobsen, huset forsikring 272 med grund, skøde fra kæmner Sørensen læst 12.3.50.
1850 Karoline Marie Lund født Nielsen, Andreas Christensen Lunds enke, matr. 12 med bygninger
forsikring 284.
1899 P. Christensen, konditor, hendes søn, samme ejendom, skøde læst 11.7.
1910 Anders Toft, gartner, samme ejendom, skøde læst 12.4.
1922 Kirsten Marie Toft født Poulsen, A. Tofts enke, adkomst: skifte læst 24.1.
1922 Martin Sørensen, slagteriarbejder, skøde læst 24.1.
1922 Jens Andersen kaldet Hostrup, skøde læst 7.11.
1923 Jens Jensen, skrædder, skøde læst 6.3.
1942 Jens Jensen, matr. 58lp af markjorden, hk 2¾ album, fogedudlægsskøde læst 23.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 287: et hus på Nørregade østre side, forsikring 272 med grund matr. 288, 229 kv.al.
Ny matrikel 12, hk ¼ album.

1890-1955 fol. 15: Nørregade 42, matr. 12 bygrunden, hk ¼ album
Ny tingbog blad 12.
Historie om ejendommen:

Kastet 10


Id: 16
Nuværende adresse: Kastet 10
Gammel adresse: Nørregade eller nu ved Kastet
Nuværende matrikel: 13
Ældre matrikel: 287
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 279, 291
Ejere brugere: 1848 Christen Sørensen, snedker, på grundstykke, skøde fra kæmner Sørensen læst 12.3.50.
1876 Peder Chr. Larsen, murer, samme ejendom med bygning, skøde læst 18.4.
1896 Niels Chr. Jensen Uhrbrand, arbejdsmand, samme ejendom, skøde læst 16.6.
1921 Maren Kristine Uhrbrand født Christensen, N.C.J Uhrbrands enke, adkomst: skifte læst 20.9.
1921 Anders Skårup Bojsen, kusk, skøde læst 20.9.
1924 Dusenius Clemmensen, skøde læst 1.2.
1930 Søren Chr. Madsen, matr. 13, skøde læst 21.5.
1938 Niels Chr. Jensen Skaarup, matr. 13, skøde læst 20.7.
1941 Adolf Andersen, fisker, skøde læst 23.9.
1944 Peder Larsen Harring, skøde læst 3.2.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 294: et grundstykke på Nørregade eller nu ved Kastet med opført bygning, forsikring 279, matr. 287, 116 kv.alen. Ny matr. 13, hk ¼ album
.
1890-1955 fol. 16:Kastet 10, matr. 16 af bygrunden, hk ¼ album.
Ny tingbog blad 13.
Historie om ejendommen:

Kastet 12


Id: 17
Nuværende adresse: Kastet 12
Gammel adresse: Nørregade
Nuværende matrikel: 14
Ældre matrikel: 286b
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 280, 292 280, 292
Ejere brugere: 1857 Niels Chr. Poulsen, hus med grund, skøde fra Peder Chr. Thomsen Bosen, læst 9.2.58.
1861 Christen J. Buch, auktionsrettens skøde læst 30.4.
1861 H. G. Rasmussen, skøde læst 2.7.
1875 Carl Veideman, snedker, skøde læst 26.10.
1879 Jens Larsen, skøde læst 6.7.80.
1880 Niels Andersen, mageskifteskøde læst 6.7.
1883 Chr. P. Borggaard, tømrer, skøde læst 6.3.
1885 Jens Vilhelmsen Yde, snedker, skøde læst 16.6
1891 Jens Olesen, murer, samme ejendom, skøde læst 12.1. 92
1931 Maren Olesen født Pedersen, Jens Olsens enke, adkomst: skifte læst 18.2.
1931 Alfred Olesen, søn, skøde læst 18.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 295: Et hus på Nørregade eller nu Kastet, forsikring nr 280 med grund 290 kv.al. Ny matr. 14, hk ½ album.

1890-1955 fol. 17: matr. 14, hk ½ album.
Ny tingbog blad 14.
Historie om ejendommen:

Nørregade 40


Id: 18
Nuværende adresse: Nørregade 40
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 15
Ældre matrikel: 286a
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 271, 283.
Ejere brugere: 1857 Thor Madsen Bovik, skrædder, hus med grund, skøde fra Peder Th. Bosen.
1867 V.Bonne, auktionsrettens skøde læst 26.3.
1873 C. Veidemann, snedker, skøde læst 11.3.
1879 P. C. Drasbek, skipper, skøde læst 23.12.
1920 P. Drasbek og hustru Matilde Karoline, født Leerhøjs arvinger, adkomst: skifte læst 24.8.
1920 Niels Chr. Boesen, skøde fra Karen M. Drasbek læst 17.8.
1924 Anders Chr. Jensen, rentier, fogedudlægsskøde læst 7.1.
1932 Peder Andersen, skøde læst 6.7.
1944 Poul Christensen, matr. 15, skøde læst 17.10.
1946 Dagmar Rægaard Jensen, samme ejendom, skøde læst 5.11.
1946 Otto Pedersen, matr. 15, skøde læst 19.12.
1947 Maren K. Pedersen, Otto Pedersens enke, adkomst: skifte læst 2.4.
1947 Åge Mark Christensen, skøde læst 2.4.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 286: et hus på Nørregade østre side, forsikring nr 271 med grund matr. 286a, 257 kv.al. Ny matr. 15, hk ¼ album.

1890-1955 fol.18: Nørregade 40, matr. 15, hk ¼ album.
Ny tingbog blad 15 Thisted bygrunde.
Historie om ejendommen:

Nørregade 38


Id: 19
Nuværende adresse: Nørregade 38
Gammel adresse: Nørregade østre side
Nuværende matrikel: 16, 16a
Ældre matrikel: 285
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2: 270, 282.
Ejere brugere: 1827 Jens Frost, huset med grund, skøde fra fuldmægtig Steentoft læst 14.6.34.
1854 Maren Pedersdatter, Jens Frost´ enke, adkomst: amtstilladelse til uskiftet bo, læst 19.12.
1861 Maren Pedersdatters arvinger, adkomst: skifte læst 30.7.
1861 Bente Marie Frost, medarving, skøde læst 30.7.
1865 Bente M. Fross arvinger: handelsbetjent P. E Frost, Chr. Frost, købmand J. Krogh og
enkefru Ane Frost; adkomst læst 11.7.
1870 Poulsen, forhenværende skolelærer, skøde læst 19.7.
1870 Peder Hundahl Sørensen, skøde læst 19.7.
1872 C. Vestergaard, bogholder, skøde læst 23.11.
1886 Peder Chr. Larsen, murer, skøde læst 20.7.
1903 Thomas Thomsen, gasværksarbejder, skøde læst 21.4.
1909 Jens Carl Hansen, gasværksarbejder, skøde læst 7.9.
1918 Lars Chr. Olsen, kusk, skøde læst 16.4.
1937 Kristiane Olsen født Andersen, Lars Chr. Olsens enke, adkomst: skifte læst 29.4.
1939 Karen Overgaard, frk. matr. 16a, skøde læst 22.3.
1941 Johannes Pedersen Søgaard, matr. 16a, skøde læst 3.12.
1943 Thisted Kommune, skøde læst 22.6.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 285: Et hus på Nørregade østre side, forsikring nr 270 med grund matr. 285, 527 kv.al., ny matr. 16 hk ¾ album. (solgt fol. 872, 1906, ¼ album, rest ½ album).

1890-1955 fol. 19: Nørregade 38, matr. 16a hk ½ album.
Ny tingbog blad 16a bygrunden.
Historie om ejendommen:

Kastet 14


Id: 20
Nuværende adresse: Kastet 14
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 16b
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1906 Sofie Margrethe Hove Andersen, parcel matr. 16b af bygrunden med bygninger, skøde fra
Thomas Thomsen, læst 25.9.
1915 Christen Færgegaard Hansen, samme ejendom, skøde læst 3.8.
1937 Arvinger efter ovennævnte og hustru Ane K. Hansen født Olesen, matr. 16b, adkomst lyst 8.5.
1937 Karen Marie Nielsen, skøde lyst 8.5.
1943 Anna Nielsen, skøde lyst 9.2.
1945 Knud Jensen Møller, matr. L6, skøde lyst 21.7.
1945 Åge Møller, samme ejendom, skøde lyst 13.11.
1946 Carl Chr. Nielsen, matr. 16b, skøde lyst 6.8.
1947 Arne Bak, matr. 16b, skøde lyst 1.5.
1947 Valdemar Boel, snedker, mar. 16b, skøde lyst 12.11.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1860-1910 fol. 872, ejer fra fol. 285, matr. 16b bygrunden hk ¼ album

1890-1955 fol. 20, Kastet 16, matr. 16b hk ¼ album.
Solgt ny tingbog bygrunden, blad 16b, 1950
Historie om ejendommen: