Arkiv Thy

Torsted

brug gerne + og - som i Google
Adresse ukendt


Id: 1
Adresse: Adresse ukendt
text:
text: 1
text: 1
text: 28
Historie om ejendommen: Vejhuset i Torsted
Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup
- sandsynligvis under ny matr. no 1
 
Fæstere
ca 1735
Hans Pedersen Veje ca 1687-1741), søn af Peder Christensen Veje, hus no 8
~1735 i V. Vandet, Maren Madsdatter, død 1791 97 år i Sjørring
 
1743
Christen Jensen af Hørsted, kaldet Veje (ca. 1702-1786) ~Maren Madsdatter, Hans Vejes enke.
 
ca 1776
Niels Jensen Hørdum (ca 1726-1820)~i Vejhuset 1776 Maren Christensdatter, dt. af Christen Jensen Hørsted
 
Folketælling 1787 i Torsted, et hus
Niels Pedersen (fejl for Jensen), mand, 58 år, i 1. ægteskab, fæstebonde og husmand
Maren Christensdatter, hans kone, 46 år
Maren Madsdatter, konens mor, 87 år, enke , aftægtskone
Folketælling Torsted 1801, husmand
Niels Jensen Hørdum, 73 år, husmand
Maren Christensdatter, 56 år, hans kone

Vandetvej 2


Id: 2
Adresse: Vandetvej 2
text:
text:
text:
text:
Historie om ejendommen: Præsteembedet. i Sjørring -.
u. matrikel for Sjørring præsteg., ny matr.Torsted no 1 hk. 0.6.0.2¾
 
Huset 1834, brandforsikringsprotokol side 253, Et hus på byens mark, ejes og bruges af Niels Jensen Rask.
Huset i øst-vest 16 fag 10 alen dyb, indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers, bilægger kakkelovn og kobberkedel samt lo, lade, fæhus og fåresti. 1851 ændres forsikringen. Huset er udbygget med 7 fag. 1853 forsikres yderligere et hus i vester ende af stuehuset, på 6 fag, indrettet til vognhus, fåresti og lade.
 
Skøde og Panteprotokol 1823-46, fol. 20 ( solgt fol. 163)
 
1812?
Fæstebrev
Niels Jensen Rask, en udlod af Sjørring pråstegårds ejendom fra pastor Fabricius - resten af teksten tabtgået
 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 163, matr. no 1 i Torsted hk 0.6.0.2¾
 
1853
skøde
Niels Jensen Rask s enke Maren Poulsdatter, en, den
 
Sjørring præstegård tilhørende marklod no 1 hk. 0.6.0.2¾. som hun hidtil har haft i fæste for 500 rdl. og årlig afgift for loddens tiendekorn 2 td. 3 skp. byg efter kapiteltakst til sognekaldet.
 
Folketælling Torsted 1834, et hus
Niels Jensen Rask, 56 år, afbyggerhusmand
Maren Poulsdatter, 43 år, hans kome
Jens Nielsen, 16 år, søn
Poul Nielsen, 13 år, søn
Niels Nielsen, 10 år, søn
Maren Kirstine Nielsdatter, 7 år, datter
Folketælling Torsted 1845, et hus
Niels Jensen Rask, 66 år, født i Sjørring, husmand, lever af sin jordlod
Maren Poulsdatter, 54 år, født i Sjørring, hans kone
Jens Nielsen, 26 år, ugift, født i sognet, søn
Poul Nielsen, 24 år, ugift, født i sognet, søn
Maren Kirstine Nielsdatter, 18 år. født i sognet
Maren Nielsdatter, 10 år, født i sognet
 
1854
Skøde
Poul Nielsen, søn, matr. No. 1 med besætning m.v. 200 rdl. og afgift til sælgerinden, der har 1. prioritet i det afhændede hus - afgift for tiendekorn bemærket
 
1855
Skøde
Poul Nielsen i Torsted på boet efter Hans Christian Pedersen i Skinnerup tilhørende kærskifte i Dollerup no 8 hk. 0.0.2½ - /solgt igen)
 
Folketælling Torsted 1860, et hus
Poul Nielsen Rask, 39 år, født i sognet, jordbruger
Ane Pedersdatter, 28 år, født i Hillerslev, hans kone
Maren Poulsdatter, 69 år, enke, født i Sjørring. hans mor, der af ham forsørges
Jens Nielsen Rask, 41 år, ugift, født i Snedsted, snedker
Folketælling Torsted 1880, en gård
Poul Nielsen sognefoged, 58 år, født i Torsted,
Ane Pedersen, 47 år, født i Brund, hans kone
Niels Poulsen, 19 år, født i Torsted, søn, sømand
Peder Poulsen, 16 år, født i Torsted, søn, medhjælper
Christen Poulsen, 10 år, født i Torsted
Jens Poulsen, 7 år, født i Torsted, søn
Maren Poulsen, 5 år, født i Torsted,datter,
 
Ved folketælling 1890 bor parret i gården tillige med børnene Jens og Maren
 
Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 1 ( fra gl. register Sjørring fol. 163)
matr. no 1 hk 0.6.0.2¾, no 29 hk 0.1.1.2½, no 21c hk 0.1.2.1¼. -
 
1915
adkomst
Arvinger efter Poul Nielsen Rask og hustru, iflg. skifte, samme ejendom
 
1915
skøde
Chr. Poulsen Rask, fra arvinderne til medarving, samme ejendom
 
1919
skøde
Niels Chr. Nielsen, matr. no 1, 29, 21p med bygninger
 
Folketælling Torsted 1921, matr. no 1,
Niels Christian Nielsen, født 1886 i Sjørring, gift, husmand
Vilhelmine Antonie Nielsen, født 1883 i Snedsted, gift, ankom 1912 fra Snedsted, husmor
Erna Katrine Nielsen, født 1913 i Sjørring, barn
Aksel Krogsgård Nielsen, født 1914 i Sjørring, barn
Lars Krogsgård Nielsen, født 1917 i Sjørring, barn
Magda Kirstine Nielsen, født 1919 i Sjørring, barn
Christian Andersen Dragsbech, født 1899 i Vandet, ankom 1919 fra Klitmøller, tyende
 
1923
skøde
Mads Kudsk Christensen, samme ejendom
 
1946
adkomst
Enken Birgitte Christensen, iflg. skifte, matr. no 1, 29, 21c
 
nyt tingbog 1957, blad 1

Nyere info:

Kr. Rask ?????????????????????????
Mads Kudsk Christensen f. 16. - 4. - 1888 d. 6. - 3. - 1936 48
Birgitte " "f. 29. - 7. - 1891d. 16. -11 -1969 78

Mads Kudsk og Birgitte blev gift i 1921. Birgitte var en søster til Kristian Karl Jeppesen (Munk).
Paret boede først hos Birgittes far (Jens Munk), men købte så Vandetvej 2 i 1923 pris 37,000 kr.
Mads Kudsk døde 1 1936 kun 48 år gl. - Birgitte drev gården videre og da sønnerne Jens og Marius blev konfirmeret overtog de styret, det var dog Marius der bestyrede gården langt de fleste år, og 1957 købte han ejendommen, og Birgitte flyttede til Thisted hvor hun døde i 1969 78 år gl.
side 9
Marius blev gift med Ester Overgård i 1958, og de drev gården til 1991 hvor de flyttede til V. Vandet, og gården blev overtaget af en søn og svigerdatter. Bente og Anders Kudsk Christensen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På hjørnet af Vandetvej og vejen op til nr. 4 lå i men barndom en lille landejendom på 4,4 ha den ejedes af Søren Sørensen, han ernærede sig mest som arbejdsmand, han havde b.l.a. arbejde ved Vilsund broen, da den blev bygget. Søren gik til Vilsund hver morgen og hjem igen om aften, og jeg kan huske, at der blev fortalt , at daglønnen ikke var stor nok til at han kunne købe et hel rugbrød, men dengang vejede de store rugbrød også 4 kg. Broen blev indviet i 1939.
Ejendommen blev købt og nedrevet af Ejnar Hede i 1939.

Thorstedvej 140


Id: 3
Adresse: Thorstedvej 140
text: Gravesen Bjarne
text: 2a mfl,73-2550/475.8
text:
text: 13
Historie om ejendommen: Torstedvej 140. Nyere info: Ejendommen har tidligere været ejet af Agnethe og Viggo Hangård, der drev den indtil Viggos død, hvorefter Agnethe flyttede til et nyt hus i Thorsted. Den beboes nu af Line Grå Bach, og den ejes af Bjarne Gravesen, Kjelstrup. Den har tidligere været ejet af hhv. Peder Østergård, Ås, samt Hanne og Michael Bang Jensen, der nu bor i Frøstrup. Agnethe og Viggo købte ejendommen af Olga og Niels Rask, der igen har overtaget den af forældre, Dorthea og Niels Rask, der var sognefoged i ca. 50 år. Han var i øvrigt en ivrig skakspiller. Han var også menighedsrådsformand.
Den gamle Annexgård, matrikel 1688 no 16.
( no 13 på udskiftningskortet, der bruges sammen med no 14)

Tjener som annexgård indtil salg 1854 – udflyttet 1888..

HÅNDSKREVNE NOTER TILFØJES

1844
matrikel no 2
Matrikel 1664, Annexgården hartkorn 4 td., ejer præsten til Sjørring kirke, bruger Peder Christensen

Markbog Torsted 1683, ejer præstens annexgård. 1685, kirkens gods, bruger Peder Clemmensen: gården er forarmet og må anses for øde.

Matrikel 1688 no 16, hartkorn 2.7.3.2. (gl. 2.4.), ejer Annexpræstegården, bruger Peder Clemmensen

Amtets fortegnelse over præsternes annexgårde 1694, hartkorn 2.7.3.2., Sjørrring præstegårds annexgård, bruger Peder Clemmensen

Matrikel 1688b no 16, hk 2.7.3.2., ejer Annexgården, bruger Peder Clemmensen - nu Mourits Andersen

Matrirkel 1688c no 16, hk 2.7.3.2., ejer Annexgården, bruger Moust Andersen
Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: Annexbonden Jens Mouritsen, afgift 8rd. for landgilde, ægt og arbejde, alle 3 korn og kvægtiender
Specifikation 1778, amtets strøgods, no 16 hk 2.7.3.2., selvejer af no 12, Jens Mouritsen. No 12 og no 16 bruges samlet

Hartkornsspecifikation 1789 no 11, hk 2.7.3.2., bruges af annexbonde Mourits Andreas Jensen - se også under gl. matr. no 12

Hartkornsekstrakt 1820/39, hk. 2.7.3.2., ejer præsteembedet i Sjørring, bruger annexbonde Jens Christensen, ny matr. no2, nye hk 3.4.0.¾

Fæstere
Før 1664
Peder Christensen ( se også gl. matr. no 12, ny no 15)

Før 1680
Peder Clemmensen

1680 får Peder Clemmensen gårdens hartkorn nedsat, grundet sandflugt.
Peder Clemmensen nævnes i tingbogen fra 1666. 1667 nævnes at han er søn af Clemmen Pedersen i Ø. Vandet og har en bror Poul Clemmensen.
1666 er han og Hr. Poul Jensen i Sjørring udvalgt til syns afsigelse på et hussted og kålgårdssted i Torsted, synsmændene havde været østen Peder Clemmensens gård, der så de et nyt dige, 8 skaft (digetørv) langt og somme steder 5 skaft og somme steder 8 digetørv høj, og vesten for dette stykke nyt dige stod der åbent 4 skaft. Nør ad var begyndt et stykke dige 2 digetørv højt og intet gammelt hus eller værested eller gammelt dige var kendeligt.
Samme år bliver Peder Clemmensen beskyldt for at have slået Jens Christensen med en vognkæp i Dollerup, da han kørte på alvejen mellem Skårup og Sjørring. Peder Clemmensen stævnes siden , hvor der blev givet last og klage over ham for sår og skade. (sagen udsættes)
1667 tiltales Peder Clemmenen for kornskade, idet hans hest havde været løs og forvoldt skade må en bygmark. 1678 tiltales Peder Cleemmensen for gæld på 2 sldl. for en vadmelsskjorte.
1678 lader sognepræsten i Sjørring Poul Jensen Snedsted tiltale Peder Clemmensen i Annexgården i Torsted for penge for sædebyg og penge til et par støvler. Dom: hans skal betale.
1687 blev Poul Clemmensen i Sjørring og Peder Clemmensen i Torsted, (der havde tjent hos sin søster i Tvorup i 4 år for 28 år siden) indkaldt som vidner. Sagen drejede sig om et stk. jord til fælles græsning, hvor der var blevet gravet fladtørv.
Ifølge markbog 1683, bruger Peder Clemmensen desuden et hus.

Før 1704
Ove Pedersen, annexbonde under pastor Anders Harding. Han stævnes 1704 2.9. v. retten, tiltalt for at have udlejet en del af sin i fæste havende gårds jord, tilsået med sort havre, ud til Anders Bertelsen i Stentoft, Anders Jensen i Tandrup og Søren Nielsen Baun i Skinnerup. Derved havde han overtrådt både sit fæstebrevs bestemmelser og kongens lov og fradømmes gården. ( se hus gl. matr. no 4

Før 1710
Mourits Andersen (der er selvejer af gl. matr. no 12, ny matr. no 15, se der søn af Anders Nielsen Ulgård i gård no 10

før 1740
Jens Mouritsen (der er selvejer af gl. matr. no 12, ny no 16, se der)

Før 1789
Mourits Andreas Jensen, gift med Helle Christendatter Stentoft, flyttet til Nørtorp og derefter til Nebel. ( selvejer af gl.no 12)
se gård no 12
Iflg .skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 185, har Christen Jensen 1798 skøde på hk. 1.5.0.0., resten haves i fæste af præsten Hr. Steeenstrup

Før 1801
Christen Jensen (1763-1829), der også kaldes Mouritsen (er selvejer af gl. matr. no 12 og no 8) Han har haft gården matrikel no 8, som sælges i småparceller 1797,1798
se tillige gård no 8 og 12 - søn af Jens Mouritsen den yngre

Skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 185, hartkorn 2.7.3.2., ny matr. no 2.
anmærkning:
efter nedenstående er hjemmel for hartkorn 1.5.0.0. - resten (hk 2.7.3.2.) haves i fæste af præsten Hr. Steenstrup- se fol. 206 er hk 4.4.2.2.”
(ejerforhold m.v. for hartkornet 1.5.0.0. og huset 0.0.2.½ har jeg flyttet til gl. matr. no 12 - se der)
Hk 1.5.0.0. og et hus hk 0.0.2.½ (sælges 1813)
her fra fol. 185:

1820
gårdforlig
Christen Moustsen i Torsted og Mourits Andreas i Nebel, deres inden Hillerslev Hundborg Herreders forligskommission den 12.7. indgåede forlig, hvorefter de skal betale gæld med .... Peder Jensen 45 rbd. sedler - se register for Vandet fol. 69 - udslettes som forældet

1824
forlig
Christen Jensens indgåede forlig hvorefter han skal betale assessor Lützhoff 61.3.1. rd.s. - udslettes som forældet

Folketælling 1801
Christen Jensen, husbonde, 38 år, gift 1. gang, gårdmand
Mette Jespersdatter, hans kone, 39 år, gift 2. gang (Lars Sørensen Elskjær i gl. matr.no 8)
Jens Christensen, 12 år, deres søn
Laurids Christensen, 10 år, deres søn
Mads Christensen, 4 år, deres søn
Mette Larsdatter, 23 år, ugift, barn af 1. ægteskab
Jens Larsen, 23 år, ugift, søn af 1. ægteskab
Dorthe Jensdatter, mandens søster, 36 år. enke 1. gang, syr og strikker

1830
fæstebrev
Jens Christensen (1789-1880) på Sjørring præstekalds annexgård i Torsted af hk. 2.7.3.2. og andel besætning og inventarium. ( = selvejr af gl. matr. no 12)

1854
skøde
Jens Christensen eller Moustsen, fra pastor Madeling i Sjørring, på ovenstående annexgård i Torsted, hartkorn 3.4.0.¾ for 1300 rd. og årlig afgift af 2 td. rug, 2 td. byg og 2 td. havre, aftrædelseslokale og staldrum i gården og skal køber vedblive at svare alle 3 tiender og småredsel af gården.ydelse og skal herunder skøde fra Jens Christensen eller Mouritsen til Christen Jensen på bl.a.

a. sælgers efter skøde 17.6.1854, en gård i Torsted mat. no 2, hk 3.4.0.¾ for 2100 rd., kornafgift aftrædelsesydelse etc. for præsten (solgt matr. 2b ¼ album)
anm. “se fol.206” ( som også er Christen Jensens ejendom): aftægtskontrakt hvorved bl.a. er bestemt at Christen Jensen skal indbetale i arv til Jens Christensen eller Mouritsens børn 2050 rd. Herfor er givet 1.pr. i ovenn, ejendom, næst kornafgift og det præsten er resterende til aftrædelsespenge - udslettet 1884 - se også gård no15

1883
“altså tiende til præsteembedet af matr. no 2 er ansat til 8 td. 5 skp. byg
(1884 sælges, matr. 2b ¼ album til “Statskassen”, nyt tingblad, matr. 4f -
se også gård no 12, ny mar. no 15

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 2. matr. no 2a hk 3.2.1¾ (solgt: 1888 1 alb., 1934 1ee 0.1.1.1¼, 1936 2f, 1936 2i ¼ alb.) 34a k 1 alb, ( 34b ½ alb. solgt. 1935 består ejendommen af matr. no 2a hk 3.0.3.2¼, 34a 1 alb

1888
skøde
Niels Nielsen Rask, matr. no 2a, 2d med bygninger og præstationer til sælger og hustru. Kornafgift bem,ærket (udslettet 1922) - fra Christen Jensen.. . . . . Pantegæld 1888 9000 kr.

1925 skøde
do. no 34 - fra et udvalg af Torsted sogns beboere

Folketælling Torsted 1890, en gård
Niels Nielsen,, 28 år, født i Hundborg, gårdejer
Dorthe Jørgensen, 31 år, født i Skjoldborg, hans hustru
Nancy Andersen, 19 år, født i Skinnerup, tjenestepige
Folketælling Torsted 1921, matr. 2a, landbrug
Niels Nielsen Rask, født 1861 i Hundborg, gift
Dorthea Rask, født 1858 i Kallerup, gift
Nikoline Rask, født 1892 i Torsted, barn
Niels Rask, født 1892 i Torsted, barn

1930 skøde
Niels Nielsen Rask, søn. no 2a, 2f, 34. - Sælger og hustru Dorthea har ret til at blive boende i det nyopførte stuehus - aflyst 1955

Matr. 2i
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 132, matr. no 2i hk ¼ album, 34b hk ½ album

1936 skøde
Johannes Jespersen, - sælger Niels Nielsen Rask

Hjardalvej 30


Id: 4
Adresse: Hjardalvej 30
text: Skaarup, Kresten
text: 4a m.fl
text: 4a
text: 3
Historie om ejendommen: Hjardalvej 30.
En gård, matrikel 1688 no. 1
(no 3 efter udskiftningskortet), ny matrikel no 4a m.fl.

Matrikel 1664, hartkorn 8.7., ejer Albert Baltzer Brends arvinger af Ørum gods, bruger Christen Jensen ved kirken

Markbog Torsted sogn 1683, ejer Poul Klingenberg til Ørum, bruger Mikkel og Mads Christensen i en gård

Matrikel 1688, no 1 hartkorn 6.6.3.1. (gl. hk 6.0.) ejer Ørum, bruger Mikkel og Mads Christensen

Matrikel 1688b no 1, hk 6.6.3.1., ejer Ørum bruger Mikkel og Mads Christensen - nu Christen Mikkelsen

1722 sælges gården af Poul Klingenberg til Mikkel Jensen, Skårupgård, V. Vandet, brugere Chr. Mikkelsen og Jep Pedersen

Matrikel 1688c no 1, hk 6.6.3.1., ejer Mikkel Tøfting i Skårup, bruger Christen Mikkelsen og Jep Pedersen

Specifikation 1778, amtets strøgods, no 1, hk 6.6.3.1., bruger Christen Christensen Kirk
rapport 1778,sognefogeden i Torsted: hk. 6.6.3.1., ejer enken i Skårup, (V.V) bruger Christen Christensen, landgilde 11rd.

Hartkornsspecifikation 1789 no 9, hk 6.6.3.1., ejer Peder Skårup i Kåstrup, bruger Christen Kirk

Hartkornsekstrakt 1820/39, hk 6.6.3.1, ejer Jens Pedersen Skårup (ell. Jannerup), ny matr. no 4a hk 7.6.3.¼

Hartkornsekstrakt 1820/39, hk 0.2.0.2.., ny matr. no 4b hk 0.2.0.2 , ejer skolelærer Christen Jensen

Landgilde 1664:6 td. byg, 2 pund smør, 1½ pund flæsl, 1 får, 6 td. havre, 1 gås, 2 høns, 3 snese ål = 8.7.

Gårdens bygninger 1801:
Brandforsikringen, taksationsprotokol for Hundborg herred 1800- 36, fol. 36 Torsted by
1801. En gård ejes og bruges af Mikkel Skårup hartkorn 6.6.3.1.
a. Stuehuset i sønder 21 fag, 10 alen dyb, dels eg og dels fyrre undertømmer, fyrre overtømmer, dels murede, dels klinede vægge og stråtag, indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og brygers. I stuen et fiel gulv, loft, vinduer og døre samt en jern bilægger kakkelovn, og i bryggersen er indmuret kobberkedel på 1 tønde, en dito ½ tønde. Skorsten og bageovn er af brændte sten:. 850
b. Det nordre hus 14 fag, 14 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede væge og stråtag, indrettet til lo og lade: 550
c. Det vestre hus 19 fag, 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til stald, fæhus og karlekammer: 550.
d. Det østre hus 2 fag, 8½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til lynghus: 50.
e. En brønd opsat af planker med fiel skur, trisse og spande: 50
Forsvarlig mod ildsfare og ikke tilforn forsikret, ialt :1900
1828 forhøjes forsikringen, bygningerne er de samme, dog uden brønden. forsikret for ialt 2040, ejeren er Jens Pedersen
1849 foretages en ny brandforsikring, idet gården er forandret, ejeren Jens Pedersen Skårup
a. Stuehuset i sønder, nu 23 fag 8½ alen dyb med udskud 15 fag i nordre side og med do for 9 fag i søndre side, samt ibygget kvist i syd 4 fag 9 alen dyb, opbygget dels af grundmur og del af bindingsværk med mur, fyrre overtømmer og stråtag, er således indrettet fra østre side til gæstekammer, storstue, gang, spisekammer, dagligsture, sovekammer, køkken og bryggers med forsvarlig skortsten og ovn samt tørveplads, ooveralt er loft - blev nu takseret 900 rdl., forhen 450. Forhøjelse 450
b. Det nordre hus består nu af 16 fag 7½ alen dyb, dels grundmur, dels klinede vægge, fyrre over og undertømmer samt stråtække. Indrettet til lade, nu takseret til rdl., forhen 300. Forhøjelse 400
c. Vestre hus består nu af 25 fag 10 alen dyb, hel grundnur, fyrre overtømmer og stråtække. Indrettet fra nordre ende til hestestald, karlekammer og fæstald samt fåresti. Over 20 fag fra nord er indsat loft. Blev takseret til 300 rdl., før 200. Forhøjelse 100
d. Østre hus består nu af 8 fag 8½ alen dyb, dels grundmur, dels klinede vægge, fyrre overtømmer og stråtag med loft over det hele. Indrettet til fra søndre ende til tømmerstue, vognhus. Nu takseret 100, forhen 50. Forhøjelse 50
Ialt forhen 1000 rbd., nu 2000

Fæstere:
før 1664
Christen Jensen ved Kirken, omtales i tingbogen i årene 1667- 1674, dels som vurderingsmand, vidne m.v.

1668:
Christen Jensen ved kirke og Christen Jensen på Bach fremstilles af Anders Moustsen og Mogens Smed i Torsted, i anledning, at de har skiftet en gård i Torsted. Til Anders Moustsen er tilfalden den søndre part som er lo og stald, Mogens Christensen fik ralingshuset. Markjorden blev ligeledes delt.

før 1678
Mikkel Christensen, der nævnes som sendemand, 1676 en søn født ca 1685: Peder Mikkelsen
Mads Christensen gift 1674 Rær med Bennet Mikkelsdatter, nævnt i tingbogen 1676, hvor Mads Christensen gav afkald på sin hustrus vegne, på efterhendes far Mikkel Christensen i Sårup

Gårdens hartkorn blev 1678 nedsat til 5.0, da en del af jorden var ødelagt ved sandflugt
Amtet 1678 hartkorn: 5.0., grundet sandflugt, brugere Mikkel og Mads Christensen

før 1722
Chr. Mikkelsen ~1709 med Maren Hansdatter
Børn:
Mikkel, født 1709
Maren, født 1718
Peder, født 1721
Hans, født 1729
desuden 3 børn døde

Jep Pedersen,(1688-1734) ~1721 i Nors, Mette Jensdatter Skårup fra Nors
Jep Pedersen Skårup var søn af Peder Sørensen Smed, fæster af Skårupgård i Vester Vandet og Birgitte Sørensdatter., skifte 1721 efter Peder Sørensen Smed. Jep Pedersen † 1734, enken Mette Jensdt., blev 1735 gift med Jens Jensen. Mette Jensdt.† 1741. =skifte 1749 Kølbygård, fol 657 efter Jens Pedersen Skårup i Skinnerup, hvis bror Jeppe Pedersen, forhen boende i Torsted Kirkegård, † og efterladt
Peder Jepsen, 26 år*
Jens Jepsen, 22 år *
Christen Jepsen 14 år*
Birgitte Marie Jepsdatter, gift i sin fars fradøde gård med Christen Christensen (Kirk)
Maren Jepsdatter, 20 år, i Øster Skårup
Anna Jepsdatter, 18 år værende i stervboen i Skinnerup.
* Jens Jepsen bliver fæster i gård no 4, Peder bliver gårdmand i Kallerup, Maren bliver ~ med Niels Frost i Øster Skårup., Anne bliver ~ Jens Mikkelsen i Skinnerup
* Christen Jepsen flytter til Nors, men vender tilbage til Torsted på sine ældre dage - se et hus af hk 0.0.2.½, gl. matr. et boel no 9

1735
Jens Jensen, der bliver gift med forrige fæsters enke~Mette Jensdatter, † 1741

ca 1742
Christen Christensen (Smed) Kirk (ca. 1712-1796), han kom fra Smedegårde i Tved~ Birgitte Marie Jepsdatter (1722-1785), datter af Jep Pedersen, her i gården~ Mette Madsdatter
Børn af 1. ægteskab:
Dorthe, født 1745, ~Niels Nielsen fra Tved
Mette født 1747, ~Jens Christensen Skriver fra Kallerup
Kirsten født 1752, ~1790 Peder Pedersen Svendsen af Hundborg
Jeppe Christia Kirk født 1761, ~Anna Andersdatter
Christen, født 1764 ~Anna Andersdatter

Folketælling 1787, Torsted
Christen Christensen, 67 år, gift 2. gang, bonde og gårdbeboere
Mette Madsdatter, hans kone 46 år,gift 1.gang
Anne Christensdatter dt. af 1. ægteskab,18 år
Maren Christensdatter, dt. af 2. ægteskab,14 år
Mette Christensdatter,dt. af 2. ægteskab, 12 år
Graves Madsen, tjenestekarl,31 år, ugift

Ejerliste
Skøde og panteregister Torsted sogn 1823-46, fol. 179, 282, ( nyt register fol. 6) hartkorn 6.6.3.1., ejer Mikkel Skårup
ny matrikel no 4a hartkorn 7.6.3.¼

1795
skøde
Mikkel Mikkelsen Skårup på hartkorn 6 tdr. 6 skp.3 fjk. 1 album, gården Kjærgård for 799 rdl. - fra Peder Mikkelsen Skaarup
Peder Skårup har ifl. skødet, arvet gården efter sin mor Johanne Pedersdatter, Skårupård, V. Vandet.

1808
skøde
do. hk. 0.2.0.2. for 164 rd. - fra Jens Andersen Bech ( solgt igen 1825)

1812
tiendeskøde do, kirke korn og kvægtinede til hk. 7.0.1., 486 rd.
Mikkel Mikkelsen Skårup var søn af Mikkel Skårup, Skårupgård i V. Vandet, født 1749, død 1828

Folketælling Torsted 1801
Mikkel Mikkelsen Skårup husbonde 52 begge i 1. gårdmand
Karen Christensdatter hans kone 30 ægteskab
Niels Christensen Munch tjenestekarl 24 ugift
Jens Christian Andersen 23 ugift enrolleret matros
Niels Lauridsen tjenestefolk 14
Maren Christensdatter tjenestefolk 28 ugift
Jens Christensen til ophold 22 ugift tømmermand

. . . . . Pantegæld i gården:
1795 990 rd. til sin bror Peder Skårup i Kåstrup ( herredstinget)
1799 1250 rbd. 1. pr. i hk 6.6.3.1. med ind og udbo - til Niels Tøfting i Jølbygård ( ikke noteret afmeldt)
1820 100 rd. sølv, omskrevet til 500 rd. sedler til søsterdt. Zidsel Pedersdt.. 1. pr. hk. 6.6.3.1. - udsl.. 1828
1828 375 rbd sedler 1. pr. i gården hk 6.6.3.1. med tiener - udslettet 1832
1820
adkomst
Jens Pedersen Jannerup, (1796-1884) plejesøn, iflg. testamente oprettet af Mikkel Mikkelsen Skaarup, læst som adkomst og hjemmel forskud på gården af hk. 6.6.3.1., med kirke korn og kvægtiende.

1821
kontrakt
Jens Pedersen Jannerup med sin moster Maren Christensdatter om aftægt og underhold. Udslettet 1869

1837
skøde
Jens Pedersen Skaarup en parcel af Salman Jensens gård hk. 0.5.0.1½ med tiender , 300 rbd. sedler, sælger Niels Pedersen Find.

1854
skøde
Jens Skaarup, en englod parcel , ¾ album, 50 rd, kommer fra Hundborg, solgt igen til Hundborg

1854
tiendeskøde Jens Pedersen Skaarup eller Jannerup, halve komgetiende til gård hk 6.6.3.1. og en parcel hk 0.5.0.1½, 50 rd.

1856
skøde
do., en parcel matr. no 35f ¾ album med tiende, 100 rd. - sælger Poul Stensgård i Hundborg - solgt igen til Hundborg

1857
skøde
do., hk. 0.2.3.¼ med tiender, 400 rd. - fra fol.216 matr. 6ac fra Christen Nielsen Søndergård
Jens Pedersen var søn af Peder Christensen Gade, sognefoged i Jannerup og Anne Christensdatter, der var søste til Mikkel Skårups hustru

Folketælling Torsted 1834, en gård
Jens Pedersen Skorup, 38 år, gift, gårdmand
Maren Madsdatter, 33 år, gift, hans kone
Mikkel Jensen, 4 år, søn
Peder Jensen, 3 år, søn
Ane Katrine Jensdatter, 1 år, datter
Johannes Pedersen, 24 år, ugift, tjenestefolk
Erik Nielsen, 19 år, ugift, tjenestefolk
Peder Christian Mortensen, 16 år, tjenestefolk
Johanne Christensdatter, 24 år, ugift, tjenestepige
Ingeborg Nielsdatter 15år, tjenestepige
Folketælling Torsted 1845, en gård
Jens Skorup, 50 år, gift, født i Jannerup, gårdmand, sognefoged og lægdsmand
Maren Madsdatter, 44 år, gift, født i Ø.Vandet, gans kone
Peder Jensen, 13 år, født her i sognet, deres søn
Mikkel Jensen, 10 år, født her i sognet, søn
Mads Jensen, 4 år, født her i sognet, søn
Ane Jensen, 8 år, født her i sognet, datter
Karen Marie Jensen, 5 år, født her i sognet, datter
Nicoline Jensen, 1 år, født her i sognet, datter
ved folketøllingen 1860, er de 5 børn stadig hjemme og ugifte
desuden 3 tjenestefolk:
Mikkel Jensen, 33 år, gift, født i Sennels
Anders Poulsen, 17 år, født i Sjørring
Søren Pedersen, 17 år. født i Rær

1869
skøde
Mikkel Jensen Skaarup, fra sin far Jens Pedersen Jannerup eller Skårup, på a. hovedparcel matr. no 4a hartkorn 6.1.2.½ med bygninger, kirke og kvægtiende og halve kongetinede, b. parcel no 4d hk. 0.4.2.0. med tiende. c. matr. no 6ac, hk. 0.2.3.¼ med tiender. Sælger har for livstid forbeholdt sig brug af matr. no 6ac i Torsted.

. . . . . Pantegæld: 1869, til kreditforeningen 5000 rd, 1. prioritet i matr. 4a og 4d med tiender ind og udbo med mere.
til sin søster Karen Marie Jensen, 4000 rd med prioritet, næst 5000 rd. i samme gård og tiende.
Folketælling Torsted 1880, en gård
Mikkel Jensen Skårup, 44 år,født i Torsted, gårdejer
Karen Andersen, 35 år, født i Hvidbjerg vesten å. hans kone
Jens Mikkelsen Skårup, 6 år, født i Torsted, søn
Christen Mikkelsen Skårup, 4 år, født i Torsted, søn
Hans Tavsen Mikkelsen Skårup, 3 år, født i Torsted, søn
Johannes Mikkelsen Skårup, 1 år, født i Torsted, søn
en dreng, under et år(Johannes)
Jens Pedersen, 83 år, enekemand, født i Jannerip, gårdejerens far, der af ham forsørges
Marie Andersen, 27 år, ugift, født i Nørhå, tjenestetyende
Mette Krogsgård Christensen, 19 år, født i Tilsted, tjenestetyende
Johanne Nielsen, 21 år, født i Sønderhå, tjenestetyende
Martin Pedersen, 14 år, født i Vang, tjenestetyende
Peder Christensen, 19 år, født i Grurup, tjenestetyende
Anders Oddershede Pedersen, 31 år, ugift, født i Hillerslev, tjenestetyende
Niels Jensen, 26 år, ugift, født i Hillerslev, tjenestetyende
1890:parret bor med de ovennævnte børn i gården, desuden
Christian Mikelsen Skårup, 10 år, født i Torsted, søn
Frederik Mikkelsen Skårup8 år, født i Torsted, søn
Maren Mikkelsen Skårup, 5 år, født i Torsted, datter
Holger Mikkelsen Skårup, 4 år, født i Torsted, søn
Svend Mikkelsen Skårup, 3 år, født i Torsted, søn
Jens Nielsen Sørensen, 23 år, født i Svendborg, tyende, lærer,
Martha Jensen, 19 år født i Skallerup, tjenestepige
Inger Kristine Christensen, 23 år, født i Torsted, tjenestepige
Else Marie Nebel, 19 år, født i Ø. Vandet, tjenestepige

Ejerliste, skøde og panteregister 1846-1957 fol. 6, matr. 4a hk 5.3.1.2¾, (4h frasolgt), 6ac 0.2.3.¼ underlagt 4a)“Kirkely”

1916
skøde
Christen Mikkelsen Skårup , 4a, 6ac fra sin far

1943
adkomst
Jutta Skårup født Hamborg, 4a, 6ac, iflg. skifteudskrift

Folketælling Torsted 1921, landbrug, matr. 4a
Christen Mikkelsen Skårup, født 1875 i Torsted,gift, tro:frimenighed
Jutta Skårup, født 1884 i Torsted , gift, tro: frimenighed, husmor
Karen Skårup, f’dt 1917 i Torsted. tro frimenighed, barn
Signe Skårup, født 1918 i Torsted, tro:frimenighed, barn
Dorthe Skårup, født 1920 i Torsted, tro:frimenighed, barn
Oluf Grønkjær, født 1892 i Sjørring, ugift,, ankom 1894 fra Silstrup, tyende
Jens Jensen, født 1901 i Vang, ankom 1905 derfra, tyende
Marta Kusk, født 1902 i Hundborg, ankom 1920 fra Nors, tyende
Astrid Mikkelsen, født 1905 i Hansted, ankom 1912 derfra, tyende
Mikkel Skårup, ødt 1835 i Torsted, gift, tro:frimenighed, fhv. landbruger
Karen Skårup, født 1844 i Nørhå, gift, ankom 1870 fra Nørhå, tro frimenighed, husmor
Holger Skårup, født 1885 i Torsted, ugift, barn

1948
adkomst
arvinger efter do og tidl. afdøde ægtefælle Christen Mikkelsen Skårup, 4a, 6ac

hæftelse 1948: fredlysning af gravhøj på 4a under nationalmusæet

1948
skøde
Svend og Holger Skårup, 4a, 6ac - arveudlægsskøde

1948
skøde
Svend Skårup - fra Holger.

1955 består ejendommen af matr. no 4a hk 5.3.1.2.
ny tingbog 1956 4a

Supplerende nyere oplysninger:

“Kirkely”
Gården er en gammel slægtsgård og ejedes af Maren og Mikkel Skårup. De havde 8 børn- heriblandt Maren, der blev gift med Peder Rask. Den blev i 1916 solgt til sønnen Christian Skårup og hustruen Jutta. Sønnerne Svend og Holger overtog den i fællesskab indtil Holger sammen med hustruen Lisbeth købte egen gård, først i Vesløs og senere i Vandet. Svend og Inga drev så gården indtil Svends død, hvor den blev overtaget af nuværende ejere, Karen marie og Kresten Skårup, mens Inga byggede nyt hus i Thorsted.

Adresse ukendt


Id: 5
Adresse: Adresse ukendt
text:
text: 3 og 4b
text: 3, 4b
text:
Historie om ejendommen: (ingen adresse men har været placeret i nærheden af den ”gamle” skolebygning)
Hartkornsekstrakt 1820/39, hk 0.2.0.2.., ny matr. no 3 og 4b hk 0.2.0.2 , ejer skolelærer Christen Jensen, Skolebygningen,

opført 1828/29, brandforsikres 1829, Brandtaksationsprotokol, Hundborg Herred 1801-36, fol.223:


Skolebygningen ejes af distriktet og af nye opført sidste sommer.
Bygningen i øst og vest, 19 fag, 10½ alen dyb, opført af grundmur med fyrre overtømmer og stråtække. Indrettet fra østre ende til skolestue, gang, skolekøkken, dagligstue, gæstekammer, spisekammer, sovekammer, børnekammer, køkken, bryggers, saltkammer, tørvehus og hønsehus, fæ og fårestald, lo og lade
I skolestuen er gulv af brændte sten og i gangen af kampesten og i stuen og kammerene fielgulv, dog mangler samme i sove og børnekammeret, mene fielen var tilstede og blev forevist. Over 12 fag er loft og i huset fornødne vinduer og døre. Skillerummet imellem køkkenet og 2 kamre mangler, såvelsom køkken køkken, skorsten og bageovn, men materialerne blev forevist. I skolestuen er en bilægger kakkelovn og forsvarlig skoleskortsten opført - alt er særdeles godt og forsarlig og grundmuren opført i ren kalk. forsikringssum 760 rd. sølv. - Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret.
Ligger “Skolehuset”på Christen Jensens egen grund? - på hartkornsspecifikationen 1820/39 anføres : hidtil uden særskilt hartkorn, ny matr. no 3 hk 0.5.0.¾, som kirkesanger og skolelærer Christen Jensen bruger, 1834 sælger skolelærerembedet det nævnte hartkorn 0.2.0.2 til Niels Ravn, der sælger det videre til Chr. Jensen

En lade 1851, brandtaksationsprotokol side 192, et hus ejes af skolelærer Jensen
Huset i øst-vest, 10 fag, 12 alen dyb, indrettet til lade - ej tilforn forsikret

Ejerliste
Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 220 (nyt reg.fol. 61)

1834
skøde
Christen Jensen, en jordlod hk 0.2.0.0. 100 rd fra Niels Pedersen Ravn som Niels Raun havde købt samme år, “ på en del af sognet, ved udskiftningen tillagt skolelod, hk 0.2.2.0 med tiender - mageskifte fra Torsted sogns skolekommission.

1850
skøde
do., skolelærer, en parcel matr. 21b af sælgeren Poul Nielsen Højs hus hk 0.3.2.1½ med kirketiende, 400 rd.

1854
tiendeskøde do, halve kongetiende til 21b og 4b, hk 0.2.2.1¾, 25 rd.

1871
adkomst
Ane Andersdatter Hove, enke efter Christen Jensen og svigersøn Peder Christensen jordlod gl. hk 0.2.0.2, ny matr. 4b hk 0.2.2.1¾, parcel 21b hk 0.3.2.1½ med kirkekorn og kvægtiender og halve kongetiender og derpå stående bygninger.

1876
skøde
Peder Christensen matr. 3b, hk 0.2.2.¾ - fra Sjørring Torsted sogneråd
. . . . . Pantegæld 1871: 500 rd 1. pr. i ejendommen - udsl. 1876
1873: 300 rd. næst 500, pr. i huset 4b og 21b, til unkarl Jens Kr. Andersen - udsl. 1876

Folketælling Torsted 1834 “Skolehuset”
Christen Jensen, 39 år, gift, skolelærer
Ane Andersen, 30 år, hans kone
Kirsten Christensen, 2 år, datter
Anders Christensen, 1 år, søn
Ane Marie Nielsdatter, 33 år, ugift, tjenestepige
Folketælling Torsted 1845 “Skolehuset”
Christen Jensen, 50 år, gift, kirkesanger, skolelærer
Ane Andersdatter, 44 år, født i Vandet, hans kone
Anders Hove Christensen, 12 år, født i sognet, søn
Jens Christensen, 9 år, født i sognet, søn
Kristine Christensen, 13 år, født i sognet, datter
Folketælling Torsted 1860, sognets skolehus
Chr. Jensen, 63 år, født i Vang, skolelærer
Ane Jensen født Hove, 56 år, født i Vang, hans kone
Kirstine Jensen, 28 år, ugift, født i sognet, datter
Anders Hove Jensen, 24 år, født i sognet, søn
Niels Jensen, 19 år, født i Sjørring, tjenestekarl.

Christen Jensen(1795-1862) var født i Vang, søn af Jens Madsen Smed.
Ane Andersdatter Hove (1804-1877), født i Vang, var datter af Anders Christensen Hove
Ifølge mindeplade i Torsted Kirke demiterede Christen Jensen 1828 fra det Kongelige Skolelærer-Seminarium i Snedsted, og ansattes samme år som fast skolelærer og kirkesanger i Torsted.
Se også matr. no 19b, skolelærerembedet

1876
skøde
Jens Pedersen Kjærgård, samme lod matr. 3b
. . . . . Pantegæld 1876 Jens P. Kjærgård til Kreditforeningen, 20000 kr i matr. 4b og 21b hk 0.6.11.1¼ med tiende + 3b hk 0.2.2.¾ - udsl. 1883 ( se fol 197 )

1876 4000 kr til Niels Fårtoft i Torsted, pr. næst 20000.
se videre matr. no 13 Jens Pedersen Kjærgård

Klatmøllevej 21


Id: 6
Adresse: Klatmøllevej 21
text: Gravesen, Leif, Sørensen H., Sørensen O., Visby P.
text: 4c mfl,73-5300/893.1
text: 4c, 6ab, 6g
text:
Historie om ejendommen: Matrikel 1844 no 4c, 6ab, 6g. Nyere Info: ”Bakkegården”
Ejedes tidligere af Niels Bjerregård og hustru, som flyttede fra egnen. Solgte til Kjærgård og marie Thousgård, der havde børnene Klara, Kristian, Marie og Karen. Senere solgt til Niels Sindbjerg og hustru, der kun boede der i kort tid, inden de solgte til Karen og Holger Visby. Holger Visby blev senere sognerådsformand og igen borgmester i Thisted kommune i flere perioder. De flyttede senere til et hus i Thorsted og solgte til sønnen Åge og Ruth, der igen solgte til naboen, Sonja og Leif Grevesen. Stuehuset er i dag udlejet til Helle og Ole Kristensen. Helle er datter af Åse og Kristian Sørensen.

Ejerliste skøde og panteregister 1846- 1957 fol. 8, 4c hk 1.0.1.1½, 6ab hk 0.6.3.2½, 6g 0.6.0.½

1875
skøde
Jesper Larsen, 4c med bygninger, 6ab, der deltager i ydelsen af kornafgift til degnen - fra Mads Jensen Skårup. . . . . . Pantegælde kr. 4000 overtages. 1886: 3000 kr, næst 4000 kr. til Chr. Vestergård i Ø. Vandet - udsl.. 1890
1885: 4000 kr., næst 7000 - udsl.. 1890. 1890: 11000 kr. til kreditf. - udsl.. 1922

Folketælling Torsted 1880, en gård
Jesper Larsen, 45 år, født i Hillerslev, gårdejer
Ane Marie Madsen, 49 år, født i V. Vandet, hans kone
Martin Larsen, 16 år, født i Arup, søn
Else Marie Pedersen, 30 år, ugift, født i V. Vandet, tjenestepige
Folketælling Torsted 1890, en gård
Jesper Larsen, 55 år, født i Kjelstrup, gårdejer
Hanne Larsen, 53 år, født i Østrild, hans hustru
Niels Andersen, 22 år, født i Harring
Otto Christensen, 15 år, født i Næstrup, tjenestedreng
Mariane Sørensen, 14 år, født i Torsted, tjenestepige

1911
skøde
Niels Christian Bjerregård, samme ejendom m. tiende
Folketælling Torsted 1921, matr. 4c, landbrug
Niels Chr. Bjerregård, født 1880 i Heltborg gift, tro:frimenighed
Katrine Bjerregård, født 1883 i Villerslev, gift, tro:frimenighed, husmor
Anders Chr. Bjerregård, født 1910 i Heltborg, tro: frimenighed, barn
Ejlif Bjerregård, født 1912 i Torsted, tro: frimenighed, barn
Poul Kjeldgård Bjerregård, født 1913 i Torstedm, tro: frimenighed, barn
Asger Bjerregård, født 1914 i Torsted, tro: frimenighed, barn
Eva Bjerregård. født 1919 i Torsted, tro: frimenighed, barn
Vilhelm K. Nielsen, født 1898 i Klitmøller, ugift, tyende
Jens Peter Jensen, født 1905 i Sjørring, tyende

1932
skøde
Niels Chr. Sindberg, samme ejendom

1935
skøde
Chr. Kjærgård Simonsen Tousgård

1937
skøde
do., 6g - fra Chr. Andersen Sø

1949
skøde
Holger Visby, 4c, 6ab, 6g.

Vandetvej 3


Id: 7
Adresse: Vandetvej 3
text:
text:
text: 4e
text:
Historie om ejendommen: Matrikel 1844 no 4e, 1869

Ejerliste, skøde og panteregister 1846-1957 no 4e hk 0.0.1.1¾, 2d hk 1 album (2d solgt 1910)
1869
skøde
Peder Jensen Skårup, parcel no 4e fra sin far Jens Pedersen Jannerup eller Skårup (forenes med 5d)
 
1888
skøde
do., parcel 2d - fra Niels Nielsen Rask
 
Folketælling Torsted 1880, et hus
Peder Jensen, 48 år, ugift, født i Torsted, husmand
Kristiane Madsen, 43 år, ugift, født i V. Vandet, husholderske
 
1890:
Peder Jensen Skårup, 58 år, ugift, particulier
Maren Kirstine Jørgensen, 42 år, født i Vang, husholderske
 
1917
skøde
Christen Jensen Bonnerup, 4e
 
1919
skøde
Hans Holm, samme ejendom
 
1921
skøde
Ingvard Poulsen, udlægsskøde fra fogeden
 
Folketælling Torsted 1921, matr. 4e
Ingvard Martinus Poulsen, født 1889 i Vang, gift, ankom 1920 fra Silstrup, husmand
Dorthe Poulsen, født 1895 i Vang, gift, anko m 1920 fra Silstrup, husmor
Jenny Marie Poulsen, født 1915 i Sjørring, barn
Ejnar Verner Poulsen, f’dt 1920 i Silstrup, barn

Adresse ukendt


Id: 8
Adresse: Adresse ukendt
text:
text:
text: 4f
text:
Historie om ejendommen: Matr. 4f, Parceller solgt til Statskassen fra forskellige lodsejere 1884 ½ album fra Mikkel Jensen Skårup, matr. no 4f
I første omgang opkøbt af Staten og tilplantet.

 
1883
2½ album fra Niels Jensen Fårtoft matr. 5e
 
1884
¼ album, matr. 6d fra Christen Nielsen Søndergård
 
1889
u. hartkorn, 6e, fra Else Marie Justesen
1884
½ album fra 7m Jens Nielsen Nordentoft
 
1883
matr. no 12b 1¾ album - sælger Niels Christensen
 
1919
Sandflugtskommissionens protokol: matr. 12c hk 0.1.1.2¼, inddraget til beplantning på statskassens vegne.
 
1884
matr. 14c fra Christoffer Andersen
 
1883
matr. no 17e, hk ¾ album - fra Niels Rysgård
 
1884
matr. no 26b , ¼ alb. -fra F. C. C. Bach
 

Nordre Thorstedvej 8


Id: 9
Adresse: Nordre Thorstedvej 8
text: Andersen, Lars, Peter Andersen L/T
text: 4g,73-520/130.8
text: 4g
text:
Historie om ejendommen: Matr. 4g, fra år 1900
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 111, matr. no 4g hk 0.1.2.1½, 2g hk ½ album, 15c hk 0.0.2.1¼
 
1900
skøde
Peder Christensen, parcel 4g med tiender ( pant i bygningrer)- sælger Mikkel Jensen Skårup
 
1921
skøde
Søren Peter Salmansen, samme ejendom
 
1928
skøde
do., no 2g
 
1921
skøde
do., 15c
 
1946
skøde
Otto Hundahl 4g, 15c, 2g
 
1946
skøde
Svend Åge Andersen, samme ejendom
 
1948
skøde
Niels Tingstrup Christensen, samme ejendom
nyt tingbogsblad 1957 4g


Nyere info:

Søren Salmonsen 1921-----------------------------1946
Svend Åge Andersen 1946-----------------------------1948
Niels Tingstrup Kristensen 1948-----------------------------1996
Lars Peter Andersen 1996-----------------------------

Klatmøllevej 25


Id: 10
Adresse: Klatmøllevej 25
text: Møller, Asger Skaarup, Møller A/C
text: 4h mfl,73-830/106.9
text: 4i
text:
Historie om ejendommen: Matr. 4i. Nyere info: Ejendommen bygget af August og Kirstine Skårup. Datteren Else er født der og blev gift med Carlo Møller, der er fra Mors. Else og Carlos børn Anette og Asger flyttede senere ind i ejendommen, hvor de boede indtil Asger blev gift med Conny og købte ejendommen. Anette flyttede til Sjørring.
Jordstykket blev opkøbt i 1949 og tillagt gården Klatmøllevej 25
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 143, matr. 4i hk 0.1.1.0.

1949
skøde
August Skårup og J. K. Poulsen (i 5d)
nyt tingogsblad 1957 4i

 

Klatmøllevej 31


Id: 11
Adresse: Klatmøllevej 31
text: Birgitte Skaarup Nissen
text: 5a mfl,73-6000/1085.7
text: 5a
text:
Historie om ejendommen: Klattemøllevej 31 ( dækker over de næste to ejendomme) “Nørgård”
Har tidligere været ejet af Marie og Frederik Skårup. Marie er født på gården Kjærgårdsminde i Thorsted, mens Frederik var fra Kirkely. Sønnerne Mikkel og Niels overtog gården i 1948, og drev den sammen, indtil Mikkel købte egen gård i Vandet. Herefter blev Niels gift med Mary, og ved hendes død, overtog datteren Birgitte gården og ejer den i dag. Hun bor ikke på gården, men bor ved Haderslev, hvor hun er læge. Mikkels søn, Frederik, der bor på gården i Vandet, driver jorden, mens stuehuset er udlejet.


En gård, matrikel 1688 no. 20 ( under ny matr. no 5a)

 
Matrikel 1664, hartkorn 4.0, ejer Erik Hardingberg Gyldenstrjerne, bruger Anders Laursen
1680, hartkornsnedsættelse, gr. af sandflugt, bruger Christen Enevoldsen, før Anders Laursen
Markbog Torsted 1683, ejer Jens Sehested, bruger Christen Enevoldsen, ½ gård
Matrikel 1688 no 20, hartkorn 2.4.1.1. (gl. hk 2.4.), ejer Jens Sehested, bruger Christen Enevoldsen
 
Tilkøbt Ullerupgård 1691, hk 2.4.1.1., sælger fru Sofie Gyldenstjerne, bruger Envold Christensen
Matrikel 1688b no 20, hk 2.4.1.1., ejer Ulstrup, bruger Christen Enevoldsen - nu Salmand Jensen
Matrikel 1688c no 20, hk 2.4.1.1., ejer ?, bruger Envold Jensen - se også gård no 2
Specifikation 1778, amtets strøgods, hk 2.4.1.1., bruger Peder Nielsen Kjærgård sammen med no 3.
se videre gl. matr. no 3
 
Fæstere
Før 1664
Anders Laursen, nævnt i tingbogen 1666, hvor der holdes syn på hans gård. Der var intet boskab i husene uden et gammelt bord. Anders Laursen udlagde godvillig det korn, der fandtes og det gamle bord.
 
Før 1672
Christen Enevoldsen, søn af Enevold Christensen Juul og Karen Poulsdatter, V, Vandet
Han nævnes i tingbogen fra 1672 -97. 1672 og 1677 nævnes han i en arvesag, som søster til Maren Enevoldsdatte gift med Jens Salmansen i Torsted
( gård no 3), de nævnes begge som søsterbørn til Poul Salmansen i V. Vandet. Han omtales også som købmand og stævner folk for gæld. 1697 fremlægges et skøde på det hus i Thisted som sal. Christen Enevoldsens hustru Else Bisgård iboede og fradøde
Før 1691
Enevold Christensen
 
1707 holdtes besigtigelse over Ulstrups gårde og underliggende gods. Gården af hk 2.4.1.1., bruger ” Envold Christensen, nu Salmand og Envold Jenssønner som bruger til deres iboende gårde, som er på hr. Etatsråd Klingenbergs gods, dog fører avlingen på gårdstedet, hvor på bygningen findes nogenlunde forsvarlig, har svaret kongl. skatter og hosbonden sin landgilde..
 
Før 1710
Salman Jensen
 
1720
fæstebrev
Poul Salmansen, fæstebrev fra Ulstrup gods til Poul Salmansen og Enevold Jensen, begge af Torsted, “den gård i bemeldte Torsted, som Enevold Christensen tilforn har haft i fæste og i mindelighed forflytter”, hartkorn 2.4.1.1. Enevold Jensen og Poul Salmansen svarer i samme gård alle kongelige skatter som allerede er påbudt eller påbudt bliver. Herudover skal fæsterne vedligeholde gårdens bygninger og dyrke markerne forsvarligt , gøde m.v. og til hvert års Martini betale husbonden landgilde og arbejdspenge.
se gård no 2 og 13.
se videre gård no 3

Klatmøllevej 31


Id: 12
Adresse: Klatmøllevej 31
text: Birgitte Skaarup Nissen
text: 5a mfl,73-6000/1085.7
text: 5a
text: 2
Historie om ejendommen: Klattemøllevej 31 ( dækker over denne og foregående ejendom)

En gård, matrikel 1688 no 3 (no. 2 på udskiftningskortet).
1844 matriklen no 5a

 
Før 1406
gården tilhørte Vig Gods i Øster Vandet. hvor den tilskødes kronen af Thorkel Myg og hustru Bodil Gunnesdatter.
 
1661 tilhører Kronen, fæstere Laurs Pedersens enke og Jens Salmansen, hk 7.2., nedsat 1678, grundet sandflugt
 
Matrikel 1664,en gård, hartkorn 7.2., ejer Ørum, bruger Jens Salmansen
Landgilde 1664:6 td. byg, 1 pund smør, 1 svin, 6 td. havre = 7.2
 
Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Jens Salmansen i en gård
 
Matrikel 1688, no 3 hartkorn 3.7.2.1 (gl. hk. 5.4.) ejer Ørum, bruger Jens Salmansen
 
Matrikel 1688b no 3, hk 3.7.2.1., ejer Ørum, bruger Jens Salmansen - nu Envold Jensen, sognefoged
 
1722 solgtes gården med det øvrige af Vig Gods til Niels Christensen Vestergård i Øster Vandet af Poul Klingenberg jun. Efter Niels Vestergårds død 1735 ejede hans enke Maren Pedersdatter Knakkergård gården. Ved hendes død 1765 var gården stadig hendes (Hun var søster til Enevold Jensens kone)
 
Matrikel 1688c no 3, hk 3.7.2.1., ejer Niels Vestergård i Vandet, bruger Jens Enevoldsen
Specifikation 1778, amtets strøgods, no 3, hk 3.7.2.1., bruger Peder Nielsen Kjærgård, bruges samlet med no 20 hk 2.4.1.1.
 
Rapport 1778, sognefogeden i Thorsted: hk. 6.3.3.2, ejer Niels Dige i Tved, bruger Peder Kjærgård, landgilde 12 rd.
 
Hartkornsspecifikation 1789 no 10, hk 6.3.3.2., ejer Niels Kjærgård i Tved, bruger Peder Kjærgårds enke
 
Hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 6.3.0.2, ejer Jens Pedersen Kjærgård, ny matrikel no 5a hk. 7.1.1.2., do., hk 0.0.3.0., ny matrikel no 5b, hk 0.1.1.¼, ejer Møller Enevold Andersen Torp
1801: Ved udskiftningen i 1803 ejedes gården af deres søn, Jens Pedersen Kjærgård (1763-1841), der er gift med Maren Nielsdatter Fårtoft (Tøfting) (1777-1841)
 
Ved udskiftningen i 1803 protesterede Jens Pedersen Kjærgård over den lod, som var foreslået ham, dels fordi han syntes, han beholdt for lidt jord inde ved sin gård, og dels fordi at lodden ikke trak sønden på til den vej, som går til Skinnerup. Ellers var han tilfreds med hedelodden.
 
Gårdens bygninger 1851, en gård ejes og bebos af Niels Jensen Kjærgård, forhen Jens Kjærgård, tidligere forsikret for 1250 rd.
nu ændret således:
a. stuehus i øst-vest, består nu af 21 fag, 11 alen dyb. Indrettet til gæstekammer, storstue, gang, dagligstue, køkken og bryggers med skorsten og oven og tørveplads
b. laden i øst-vest består nu af 26 fag, 14½ alen dyb, indrettet til lade, heste og fæstald.
c. østre hus 19 fag, 10¾ alen dyb, indrettet til tømmerstue, vognhus og lade. forhen forsikret for 1250 rdl. nu 1900
forheb forsikret under Jens Kjærgård ( ingen forsikring her)
 
Fæstere
før 1661
Lars Pedersen og Jens Salmansen, der 1664 er fæster af hele gården, søn af Salman Pedersen og Mette Jensdatter.
Jens Salmansen (ca 1629-1711) ~gift med Maren Enevoldsdatter (ca 1729-1705), der nævnes i herredets tingbog 1672 i forbindelse med en arvesag, hun nævnes som søsterbarn til Poul Salmansen i V.Vandet. (Maren Enevoldsdatter var datter af Enevold Christensen Juul og Karen Poulsdt. i V. Vandet, hendes søster Karen var gift med Christen Moensen i Torsted og hendes bror Christen Enevoldsen boede ligeledes i Torsted)
 
1679
Jens Salmansen i Torsted fremlægger en kontrakt med sin mor Mette Jensdatter* og forplligter sig til at give hende ophold hendes livstid, med sko og klæder og alt og give hende en hæderlig begravelsen. Derimod skal Jens Salmansen efter hendes død beholde beholde alt hendes gods, undtagen hendes igangsklæder. Medunderskriver er hans bror Anders Salmansen i Vang.
Desuden 1692. hvor Jens Salmansens børn giver afkald på arv efter forældrene Jens Salmansen og hustru Maren Enevoldsdt.
Sønnerne Salmand, Enevold og Christen Jensen i Torsted. Datteren Anne Jensdatters mand, Jens Christensen af Tøfting giver afkald på sin hustrus egne
og datteren Ingeborg Jensdatters mand, Anders Nielsen i Øster Vandet på sin hustrus egne
* Det fremgår af tingbogen 1672 at Mette Jensdatter var gift med Salman Pedersen, som boede og døde i Torsted. Hendes søn Mikkel, født i Torsted, får skudsmål fra 24 personer i Torsted
 
før 1710
Enevold Jensen (ca 1666-1734), fæstebonde under Ørum, hartkorn 3.7.2.1., tillige sognefoged og søn af foregående fæster.~1693 i Ø. Vandet, Anne Pedersdatter Knakkergård (1672-1744), datter af Peder Olufsen Knakkergård
Deres søn Peder Enevoldsen, der var født i Torsted, døde i Øster Baun, Skinnerup, uden at efterlade sig livsarvinger. Ullerupgård gods afholder skifte 1743 fol. 138,, hvor hans arvinger nævnes:
Hans mor Anne Pedersdt. og søskende
Jens Enevoldsen i Torsted ( se nedenfor)
Jens Enevoldsen i Brund
Anders Enevoldsen på Mors( Jølbygård)
Mette Enevoldsdatter, gift med Christen Torsen af Holme, Øster Vandet
 
1734
Jens Enevoldsen ( 1714-1762), søn, overtager fæstet efter sin fars død.
Han var gift med Anne Jensdatter Kappel ( 1711-1762), datter af Jens Kappel i gård no 10
En datter Sidsel (1742-1796 blev gift med Peder Nielsen Kjærgård fra Tved, se nedenfor.
Børn:
Enevold, født 1743,- senere i Silstrup
Anne født 1744,~Christen Munk på Nebel
Mette født 1749 ~Anders Pedersen af Silstrup
Jens født 1751
 
ca 1762
Peder Nielsen Kjærgård død 1783, svigersøn, fæstebonde, hartkornet 3.7.2.1 bruger han sammen med gård no 20 hk. 2.4.1.1. ialt hartkorn 6.6.3.2. Af sit hartkorn, hvis ejer nu er Niels Dige, Peder Kjærgård svarer 12 rd. i årlig landgilde
Peder Nielsen Kjærgård var født i Tved sogn og blev 1762 gift med Sidsel Jensdatter, født her i gården 1742, datter af forrige fæster Jens Enevoldsen.
 
Folketælling Torsted 1787, en gårdmand
Zidsel Jensdatter, madmoder, 46 år, enke 1. gang. bondeenke og gårdbeboer
Jens Pedersen, hendes søn, 23 år, ugift
Christen Pedersen, søn, 22 år, ugift
Niels Pedersen, 17 år, søn
Christen Pedersen, 7 år, søn
Karen Pedersdater, 14 år, datter
Christen Peitersen, 33 år, tjenestefolk, ugift
Dorthe Jensdatter, 21 år, tjenestefolk
Hun fortsætter fæstet af gården efter sin mands død. Sønnen Jens bliver selvejer af gården efter sin mors død.
 
1796
skifte
Sidsel Jensdt., Peder Nielsen Kjærgårds enke, Hill/Hundborg Herreders skifteprotokol 1796 fol. 170, 179.
hendes børn
Jens Pedersen, født ca. 1764
Christen Pedersen, født ca. 1765
Niels Pedersen, født ca. 1770
Christian Pedersen, født ca 1781
Karen Pedersdatter
Under skiftet udtalte den ældste søn Jens at han havde til sinds at ovetage stervbogården, enten til eje eller fæste. Husbonden Niels Dige i Kjærgård i Tved, indgård aftale om at han overdrager ham stervbogården og den derværende besætning på de vilkår at Jens Pedersen betaler gårdens gæld og giver hver af sine brødre 100 rd., en dyne og en hovedpude og lagen. Søsteren Karen 50 rd og en forsvarlig seng og betaler hendes bryllups bekostning.
Husbonden Niels Dige fremlagde en over stervbostedet og sammes besætning og inventar afholdt syn ogtaksation af 27.6. d..å.
Indtægten i boet udgør rd. 525.4.14
Niels Dige har tilgode i boet rd.145.0. 2, der tillige m. skiftets omkostning, udgør i alt rd. 160.4.13
hvorefter der bliver til skifte og deling rd. 365.0. 0
Jens Pedersen forpligter sig til at betale sine søskende de nævnte arvelodder, til den yngste bror, når han bliver myndig og til Karen når hun gifter sig.
Af børnene blev Niels Pedersen Kjærgård bonde i gård no 17
og Karen blev 1801 ~Christen Pedersen fra Kallerup
 
Selvejere, ejerliste.
Skøde og panteregister Torsted sogn 1823 - 46, fol. 180 ( nyt register fol 12), hartkorn 6.3.3.3
 
1798
skøde
Jens Pedersen Kjærgård, søn, hartkorn 6-3-3-2, 1250 rd. - sælger Niels Dige ( hk. 0.0.3.0. frasælges)
 
1812
tiendeskøde do., kirketiende til hk. 6.3.3.2 485 rd. - fra Johs. Birch
Jens Pedersen Kjærgård var gift med Maren Nielsdatter Fårtoft (Tøfting) (1777-1841), datter af Niels Pedersen Fårtoft i V. Vandet
 
Folketælling Torsted 1801
Jens Pedersen Kjærgård, husbonde, 38 år, i 1. ægteskab, gårdmand
Maren Nielsdatter, hans kone, 25 år
Peder Jensen, søn, 4 år
Anne Jensdatte, datter , 2 år
Christen Pedersen, mandens bror tjenestekarl. 36 år, ugift
Niels Pedersen, mandens bror og tjenestekarl, 32 år, ugift
Christian Pedersen, mandens bror og tjenestekarl, 21 år, ugift
Karen Pedersdatter, mandens søster og tjenestepige, 27 år, ugift
Mette Marie Sørensdatter, tjenestepige, 19 år, ugift
Folketælling 1834, Torsted, en gård
Jens Pedersen Kjærgård, 71 år, gift, gårdmand
Maren Nielsdatter, 57 år, gift, hans kone
Niels Jensen, 26 år, ugift, søn
Anders Christian Jensen, 21 år, ugift, søn
Zidsel Jensdatter, 31 år, ugift, datter
Else Marie Jensdatter, 28 år, ugift, datter
Anders Pedersen, 17 år, tjenestedreng
(Peder blev gårdmand i gård no 7. Sidsel blev gift med Jens Thomsen Vestergård)
 
1843
adkomst
arvingerne, iflg.attest fra skifteforvalteren for Jens Pedersen Kjærgårds arvinger til hk. 6.3.0.2. med tiener
. . . . . Pantegæld: 1802, 999 rd. med 1. prioritet i hk. 6.3.3.2, til fuldmægtig Rasmus Nielsen, Thisted- udl. 1827
 
 
1843
skøde
Niels Jensen, (søn) en gård hk. 6.3.0.2. med kirketiende fra sine medarvinger (5c,, d, e frasolgt)
 
1855
skøde
Niels Jensen, parcel no 3e, hk. ¾ album, 100 rd., sælger Peder Jensen af Todbøl.
 
1855
tiendeskøde do., på halve kongetiende til hans gård matr. no 5a, hk. 7.1.1.2, 50rd. - auktionsskøde
 
Fra gården sælges nogle jorder.
. . . . . Pantegæld: 1843 2000 rdl. sølv, 1. prioritet i hk. 6.3.0.2. med tiende ind og udbo, udslettet 1847
 
1878 3600 kr.1.pr. i matr. no 5a hk. 6.0.0.2¼ kirkekorn og kvægtiende, besætning m.v.- udsl..
1891
 
Folketælling Torsted 1845, en gård,
Niels Jensen, 37 år, ugift, født her i sognet, gårdmand
Inger Pedersdatter, 35 år, ugift, født i sognet, husholderske
Peder Christensen, 59 år, ugift født i Snedsted, tjenestefolk
Niels Jensen, 15 år, født i Skjoldborg, tjenestefolk
Johanne Pedersdatter, 24 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk
Folketælling Torsted 1860, en gård
Niels Jensen, 52 år, født i sognet, gårdmand
Inger Pedersdatter, 50 år,født i Hørsted, hans kone
Mariane Nielsen, 10 år, født i sognet, datter
Marie Nielsen, 7 år, født i sognet, datter
Niels Ch. Nielsen, 18 år, født i Hundborg, tjenestekarl
Andreas Jacobsen, 12 år,født i Hundborg, tjenestedreng
Folketælling Torsted 1880, en gård
Niels Jensen Fårtoft,71 år, født i Torsted, gårdejer
Inger Pedersen, 69 år, født i Hørdum, hans kone
Peder Andersen, 33 år,gift, født i Rær, svigersøn, gårdbestyrer
Dorthe Marie Nielsen, 26 år,gift, født i Torsted, datter, husbestyrer
Niels Fårtoft Andersen, 5 år, født iTorsted, barnebarn
Christen Vestergård Andersen, 3 år, født i Torsted, barnebarn
Jensine Marie Andersen, 30 år, ugift, født i Sjørring, tjenestetyende
Margrethe Nielsen, 16 år, født i V. Vandet, tjenestetyende
Thomas Jespersen Andersen, 18 år, født i Tved, tjenestetyende
Anders Christian Pedersen, 14 år,født i Grurup, tjenestetyende
Jens Jensen, 28 år, ugift, født i Sjørring, tjenestetyende
Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 12, matrikel 5a hk 5.7.3.2¾ ( 5f 0.5.0.¼ solgt 1943)
 
1891
adkomst
Peder Andersen Frøkjær, iflg. skifte, 5a med tiender. . . . . . Pantegæld 3600 overtages

. . . . . Pantegæld 1891 20000 kr. til kreditforeningen,- udsl.. 1906

1898, deklaration: en del af 5a pålagt fredskovsforpligtelse

1899 obl. 5000 kr. til Niels Andersen Fårtoft - udsl.. 1914
 
Folketælling Torsted 1890, en gård
Peder Andersen, 44 år, født i Borup, gårdejer
Marie Nielsen, 37 år, født i Torsted, hans hustru
Niels Fårtoft Andersen, 15 år, født i Torsted, søn
Christen Vestergård Andersen, 13 år, født i Torsted, søn
Anders Tommas Andersen, 7 år, født i Torsted, søn
Martin Andersen, 6 år, født i Torsted, søn
Luise Andersen, 3 år, født i Torsted, datter
Mariane Andersen, 2 år, født i Torsted, datter
Niels Jensen Fårtoft, 81 år, enkemand, født i Torsted, aftægtsmand
Jens Martinus Nørby, 19 år, født i Hillerslev, tjenestekarl
Anton Skårup, 21 år, født i Rær, tjenestekarl
Kirsten Marie Havsgård, 15 år, født i Klitmøller, tjenestepige
Ane Marie Nebel, 21 år, født i Ø. Vandet, tjenestepige
 
1914
skøde
Frederik Mikkelsen Skårup, samme ejendom
 
Folketælling Torsted 1921, matr. 5a, landbrug
Frederik M. Skårup, født 1881 i Torsted, gift, tro:frimenighed
Marie Skårup, født 1891 i Torsted, gift, tro: frimenighed, husmor
Rigmor Kjærgård Skårup, født 1916 i Torsted, tro: frimenighed, batn
Gudrun Skårup, født 1918 i Torsted, tro: frimenighed, barn
Christiane Kjærgård Skårup, født 1919, tro: frimenighed, barn
Dreng, født 1921 i Torsted, tro frimenighed, barn
Ejnar Jensen, født 1900 i Tingstrup, tyende
Hans Nielsen, født 1902 i Sjørring, tyende
Marie Oddershede, født 1902 i Ø. Vandet, tyende
Helga Skårup, født 1905 i Tingstrup. tro: frimenighed, tyende
Mariane Hamborg, født 1865 i Hillerslev, tyende
 
1948
skøde
Mikkel Skårup og Niels Kjærgård Skårup, sønner, 5a
 
1952
skøde
Niels Kjærgård Skårup ½ fra sin bror

Hjardalvej 24


Id: 13
Adresse: Hjardalvej 24
text: A. Rask
text:
text: 6aa
text: 4
Historie om ejendommen: En gård, matrikel 1688 no 5, (gård no 4 på udskiftningskort), ny matrikel no 6aa
 
Matrikel 1664,
hartkorn 4.4. ejer Ørum, bruger Anders Jensen.
 
1664
Landgilde til Torsted Kirke 4 td. byg, og til husboden 1 svin, 4 td.havre gæsteri
 
1678: hartkorn nedsat fra 4.4. til 2.6 for sandflugt, bruger Niels Andersen ved Kirke
Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ørum, bruger Niels Andersen ved Kirken, en gård
 
Matrikel 1688 no 5 hartkorn 3.3.1.0. ( gl. hk 3.0., kirken heraf 2½ td), ejer Ørum, bruger Niels Anderen
Kgl. Majestæts kirkegods i amtet 1689: Niels Andersen hk. 2.4., nu 2.6.2.2., 1700: 2.6.2.2½
 
Matrikel 1688b no 5, hk 3.3.1.0., ejer Torsted kirke, bruger Niels Andersen ved kirken - nu Jens Pedersen
 
Matrikel 1688c no 5, hk 3.3.1.0., ejer Mikkel Tøfting, bruger Jens Pedersen, til Torsted kirke 2.6.2.2½, til husbond 0.4.2.0.½
 
Specifikation 1778, amtets strøgods, no 5 hk 3.3.1.0., ejer Torsted kirke bruger Anders Sallingbo
 
Rapport 1778, sognefogeden i Torsted, hk. 3.3.1.0. bruger Anders Nielsen, der ejer herlighedsskylden til Torsted kirke. han forrenter over 200 rd. på herlighedsskylden og svarer bygskyld til Torsted kirke, 26 mark årlig Hartkornsspecifikation 1789 no 14, hk 3.3.1.0., ejer Torsted Kirke, bruger Anders Sallingbo ikke på hartkornsekstrakt 1820/39 - se Skjoldborg register fol.169
 
Gårdens bygninger 1801, hk 3.3.1.0., brandtaksation, protokol s. 31
En gård ejes og bebos af Anders Sallingbo
a. Stuehuset i nord 19 fag 8 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers. I stuerne er loft, vinduer og døre, en jern bilægger kakkelovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel ½ tønde. Skorsten og bageovn af brændte sten. Forsikringssum 350 rd.
b. Det søndre hus 16 fag 10 alen dyb, dels ege og dels fyrre undertømmer, fyrre overtømmer og klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo og lade. Sum 250 rd.
c. Det vestre hus 13 fag 8½ alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til stald, fæhus, fåresti og vognhus. Sum 200 rd.
Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret. - Ialt 800 rd.
1831, ved brandtaksation, protokol s. 233, gården ejes nu af Peder Jensen Helleberg, forhen Peder Sallingbo
Stuehuset, det søndre hus og vestre hus udslettes af forsikringen
 
Fæstere
Før 1664
Anders Jensen ved Kirke, gift med Ingeborg Nielsdatter
Anders Jensen nævnes i tingbogen 1668, som tingsvidne 1653, læst 1668, en sag omhandlende jord i Silstrup.
En datter Ingeborg blev gift med Thomas Andersen i Tingstrup, nævnt tingbog 1689.
 
ca. 1666
Niels Andersen ved kirken (1630-1707)~ Maren Nielsdatter (1617-1704)
 
1681 giver Niels Andersen kirkelandgilde td. 2.4. til Torsted Kirke. Niels Andersen nævnes i tingbogen i årene 1666-1703,hvor han omtales. dels som vidne og synsmand. 1672 tiltales af delefogeden for Ørum gods for restance, men hævder at have betalt med græshavre.1666 nævnes hans søster Ingeborg Andersdt., enke efter Thomas Pedersen i Tingstrup og hendes børn.
1674 er han i retten, hvor han på egne og sognemænds vegne forbyder Torsted sognemænd og folk at slå eller oprykke lyng, som gror på deres tørvehede, fra den dysse der står norden Lagårds mark og nord til de veje, der løber vester ad Skårup og Vistis ...(koue?). De tilstædeværende sognemænd af Torsted bekræftede forbudet. Hvis nogen går derimod, skal han bøde 1 rdl. hver gang til byens mænd, og his pengene ikke straks bliver betalt, skal byens mænd pante den skyldige. Vil nogen ikke være med at pante, skal han bøde 3 mark til grandens bedste. Dernæst forbød de samtlige alle andre sognefolk deromkring fra Sjørring, Vang og Vandet at slå eller rykke lyng i tørveheden eller drive kvæg og andet fænomen i Torsted fællig eller grave tørv.
1681 er han, tillige med andre, vidne i en sag om Klitmøllerboere, sejlingsfolk, angående deres ret til til deres næring med små sandskuder til fiskeri i havet og undertiden på Norge, enten for fragt eller for at hente bygningstømmer og andet, som de til bøndernes fornødenhed indfører, da sådant ikke findes her vesterlands. Der er i lang tid ikke fisket andet, end hvad skuderne har taget, og i disse besværlige tider siden fjendens indfald har de været til stor hjælp for købstadsmænd og andre formuende folk ved at overføre deress gods til Norge, og for det hele land, da der ikke for fjenderne kunne ske indførsel af gods og penge ad anden vej, og posten kunne i dentid ikke passere andre steder over til Norge for fjenderne.
Byfogeden svarede herimod at de der handler, skal tage borgerskav i Thisted eller opgive handelen og blive fiskere.
Klitmøllerboerne fører mange vidner på at de altid har brugt sejlads til Norge og fiskere,. bl.a. Niels Andersen v. kirke, der mindes 38 år tilbage i tiden
1687 bliver Niels Andersen og Jens Salmansen i Torsted, tillige med andre, tiltalt for restance på 11 mark, som de på sognemændenes vegne har lovet Thomas Mortensen i Nordentoft, for foder til deres inds
skrevne stodhest. Dom: de skal betale.
1703, justitsprotokollen tinglyses en aftægtskontrakt mellem Niels Andersen Kirk og hustru og Jens Christensen Kirk og hustru Karen Andersdatter,
Niels Andersen og hustru er nu begge gamle og skrøbelig, og da de ikke har efterladt sig levende livsarvinger, skal de have aftægt hos Jens Christensen og hustru. Til gengæld må Jens Christensen bebo, bruge og beholde Niels Andersen Kirkes påboende gård. (Se aftægtskontraktens indhold i tillægget)
 
1703,
ifl. aftægtsk. Jens Christensen, død 1707 ~ med Karen Andersdatter (ca 1671-1729)
Børn:
Anders født 1704, ~1736 i Vang med Anne Jespersdatter
Maren født 1705, ~Ove Christensen i Vang

1707
Jens Pedersen Kirk eller Hov (ca 1676-1739), der ægter forrrige fæsters enke~ 1707 Karen Andersdatter. død 1729~ 1729 Mette Jørgensdatter fra Dollerup
Børn:
Jens født 1708
Peder 1709-1743, død ugift i Sennels (skifte amtsskifteprotokol)
Johanne født 1712 ~1742 Peder Sørensen Landbo
Niels født 1715
Med Mette Jørgensdatter:
-Karen Jensdt. født 1733, gift med Peder Henriksen i Bromølle, Skovsted, Hillerslev
(nævnt i skifte efter Christen Jørgensen i Hillerslev, Ullerupgårds skifteprotokol 1767)
 
1739
Anders Mouritsen (1714-1744), der ægter forrige fæsters enke~ 1739 Mette Jørgensdatter født 1706, datter af Jørgen Christensen og Anne Madsdatter i Dollerup
-Jens Andersen i Torsted (kaldet Mouritsen, bliver fæster i gl. matr. no 17, ny no 10)
Anders Mouritsen var søn af Mourits Andersen i gård, gl. matr. no 16
 
1744
Søren Christian Madsen, der ægter forrige fæsters enke ~1744 Mette Jørgensdatter, død 1746 ~ 1747 Anne Pedersdatter, gift i Tvorup~ 1763 Johanne Poulsdatter ( fattigprotokol fol. 35), datter af Poul Salmansen i gård no 2
 
Søren Christen Madsen fradømmes gården, 1770
Søren Christian Madsen var født i V. Vandet, Tandrup, søn af Mads Christensen Tandrup
Anne Pedersdatter, født 1721 i V. Djernæs, død 1759, dt. af Peder Christensen Vadskjær
Børn:
Peder 1748-1756
Mette født 1750
Else født 1753
Anne Kirstine født 1756
Niels Peiter født 1757, boede siden i Sjørring.
med Johanne Poulsdatter født 1732, datter af Poul Salmansen i gård no 2
Anne født 1764-1771
Mads født 1766
Poul født 1768
 
1770
Anders Nielsen Hvidbjerg eller Sallingbo (ca 1735-1818)~Maren Christensdatter (ca 1742-1824) Han overtager gården efter Søren Christian Madsen
se nedenfor under selvejere
 
Selvejere
Ejerliste, skøde og panteregister, Torsted 1823-46, fol. 182, 216, nyt register fol. 17, ejer Anders Nielsen Sallingbo (ejer af ps. skødet til Anders Sallingbo ikke nævnt her, men har 1. prioritet gæld i gårdens hk ,nævnt i pantet 1805
 
1773
skøde
do., herlighedsrettigheden hk. 0.4.2.½ til en gård i Torsted, 152 rd. fra Peder og Chr. Salmansen (solgt 1815 m. tiender)
 
1793
skøde
do., ½ part af et stk. jord hk. 0.3.3.1½ (andet ½ = Salman Sørensen) 99 rd. for hele stykket fra Nielw Jensby.
 
1798
skøde
do., et stk. jord hk. 0.0.2.1. - fra Peder Brogård
. . . . . Pantegæld: 1805 741.24 rd. til Hillerslev Hundborg Herreders Overfomynderi, derfor pantsat med 1. pr. hk. 3.3.1.0. ( omskr. 1813 til 441.24.8 rbd. udslettet 1821.
 
Folketælling Torsted 1787, gårdmænd
Anders Nielsen, 51 år, gift 1. gang, bonde og gårdbeboer
Maren Christensdatter, 44 år, hans kone, gift 1. gang
Niels Andersen, 14 år, søn
Peder Andersen, 9 år, søn
Christen Andersen, 2år, søn
Else Andersdatter, 13 år, datter
Anne Severine Andersdatter,5 år, datter
Niels Pedersen, tjenestefolk, 23 år, ugift
Kirsten Pedersdatter, tjnenestefolk, 25 år, ugift
Kirsten Jensdatter, har tilhold, 78 år, enke 1. gang, indsidderske
Folketælling Torsted 1801
Anders Nielsen Sallingbo, husbonde, 65 år, gift 1.gang, gårdmand
Maren Christensdatter, hans kone, 59 år, gift 1. gang.
Peder Andersen, søn, 21 år, ugift
Christen Andersen, søn 15 år
Else Andersdatter, datter 26 år, ugift
Anne Severine Andersdatter, datter, 17 år
Anne Marie Andersdatter, plejebarn, 10 år.
Datteren Else ~1804 med Peder Jensen Landbo ( i Skårup, Sjørring)
Anne Severine ~1810 med Søren Larsen (Eelskjær) i Klat Mølle
 
1808
skøde
Peder Andersen Sallingbo, søn, herlighedshk. 0.4.2.½ til hk. 3.3.1.0., et hedestykke hk. 0.2.3.1½, ½part i en parcel af en gård i Tingstrup hk. 0.4.1.2½ (solgt 1815) og ½part i et skodtørv skifte 1000 rd. note skødet indeholder en del forpligtelser og navnlig kirkeskyld 4 td. byg.Note 1831 læst dødsattest til udslettelse af aftægt efter afg. Anders Nielsen Sallingbo og hustru. (solgt 1831 herlighedsværdien 0.4.2.½ til gården hk 3.3.1.0., samt kirkekorn og kvægtiende til samme gård. alt til 1450 rbd. sølv. køber har lovet at holde lejepligten til sælgers søster.
Peder Andersen Sallingbo var gift med Maren Jensdatter
 
1812
skøde
Peder Sallingbo, hartkorn 1.3.0.1¾ for 690 rd. - fra Salman Jensen (1821 solgt hk. 0.5.0.1½, en parcel af Salman Jensens gård med anpart Torsted sogns kirkekorn og kvægtiende, 450 rbd sedler. + parcel no 5 hk. 0.0.3.1¾ for 50 rbd sølv (matr. 6c)
 
1812
skøde
do., kirkekorn og kvægtiende til hk. 4.6.1.1¾ for 367 rbd.
 
1823
oplysning Anders Nielsen Sallingbo og hustrus børn, hvor mange parret har efterladt, ifl. præsteattest vedlagt 4 afkald, udstedt af Peder Andersen Sallingbos brødre og søstre for arv efter forældre.

1808 betinget årlig afgift til kirken 4 td. byg - aflyst 1829
. . . . . Pantegæld: 1818 350 rbd med 1. pr. i hk 1.3.0.1¾ og 2. pr. i debitors gård hk 3.3.1.1., næstefter 745.8 rbd. -r ettet
 
1821: 370 741. 24 rbd sølv, 1. pr. i debitors gård hk 3.0.3.1 og en parcel af Salman Jensens gård hk. 0.5.0.1½
 
1824: 125 rbd sedler, 2.pr. i gård hk 4.0.1.1½ og 1. pr. i besætning m.v. til kbmd. Matias Reesen - udslettet 1831
 
1829: til brødrene Christen og Niels for 50 rdl. sedler, 1. pr. i tiender til debitors gård, som står for hk. 4.1.0.1½ - udslettet 1831
Peder Andersen Sallingbo ~Maren Jensdatter
Børn:
Anders født 1815
Inger født 1812
 
1835
skøde
Niels Pedersen Fisker (i Skjoldborg), parcel no 1 af Salman Jensens gård hk 0.5.0.1½ med tiender og ret til tørveskær i et skudtørveskifte sælger -Maren Jensdatter, Peder A. Sallingbos enke (sælges igen 1837 til Jens Pedersen Skårup, Torsted.
 
Skøde og panteprotokol 1823-46 fol 216, matr. no 6aa hk 4.0.0.1¾ , nyt reg. fol. 17 - fra fol 182- ejer Peder Jensen Helleberg
 
1831
skøde
Peder Jensen Helleberg, a. herlighedshartkorn 0.4.2.½, tilhørende sælger Peder Andersen Sallingbos gård af hk 3.3.1.0., hvorunder er iberegnet bemeldte herlighedshartkorn, b. kirkekorn og kvægtiende til gården 3.3.1.0., alt for 1450 rd sølv, og under vilkår a. at svare årlig til Torsted kirke eller dens ejer 4 td byg b. og holde aftalen med sælgerens søster om beboelse hendes livstid, uden betaling.
. . . . . Pantegæld 1832 1000 rd.s., 1 pr. i debitors gård, herligheds hk 0.4.2½ og bondeskyld hk 3.3.1.0. med tiender, avl, besætning m.v. - udslettet 1855
 
1850
bevilling
Dorthe Andersdatter, Peder Jensen Hellebergs enke, til uskiftet bo, læst som hendes adkomst på en gård af gl. hk 3.3.1.0., ny hk 4.0.0.1¾. På ejendommen hviler afgift på 4 td. byg
Peder Jensen Helleberg (1789-1850) født i Torup, Vang sogn søn af Jens Pedersen Helleberg
Dorthe Andersdatter (1791-1883), født i Hundborg, datter af Anders Jensen Bang.
 
Folketælling Torsted 1834, en gård
Peder Jensen Helleberg, 45 år, gift, gårdmand
Dorthe Andersdatter, 43 år, hans kone
Maren Pedersdatter, 10 år, deres datter
Peder Christensen, 21 år, ugift, tjenestefolk
Jens Andersen, 19 år. tjenestefolk
Valdborg Christensdatter, 15 år, ugift, tjenestefolk
Maren Nielseatter, 21 år, ugift, syerske
Ane Severine Andersdatter, 52 år, enke
Folketælling Torsted 1845, en gård, 2 familier
Peder Helleberg, 56 år, gift, født i Vang, gårdmand
Dorthe Andersdatter, 54 år, født i Hundborg, hans kone
Maren Pedersdatter, 21 år, ugift, født i sognet, datter
Søren Berthelsen, 21 år, ugift, født i V. Vandet, tjenestefolk
Jens Peter Andersen, 17 år, ugift, født i sognet, tjenestefolk
Else Kirstine Andersdatter, 63 år, eneke, født i sognet, indsidder
 
1850
skøde
Christen Nielsen Søndergård (svigersøn) på ovenstående gård gl. hk 3.3.1.0., nyt hk 4.0.0.1¾ for 1000 rd. - fra Dorthe Andersdatter, på gården hviler kornafgift til Torsted kirke og beboelsesret for Ane Severine Andersdatter. (hk 0,2.3.¼ 6ac solgt 1857, og ¼ album no 6d solgt.)
 
1850
kontrakt
do. med Dorthe Andersdatter om hendes underhold med prioritet i gården næst efter 1000
 
1854
skøde
do., halve kongetiende til gl. hk 3.3.1.0., 50 rd.( hk 0.2.3.¼ + ¼ frasælges)
 
1854
tiendeskøde do., kirketiende til matr. no 6a.a, hk 4.0.0.1¾, fra enken Dorthe Andersdatter
 
1857
tiendeskøde do., kirketiende til hk. 3.3.1.0., ny matr. no 6aa hk 4.0.0.1¾, nu hk 3.5.1.1½ .. Pantegæld 1879: 2000 kr 1.pr. i matr. no 6aa, hk 3.5.1.1½ med tiender, bygninger m.v. til Jensine Marie Hvidbjerg Ludvigsborg ( i Torsted) - udslettet 1884

1884:
kreditforening 8000 kr. 1.pr. i samme pant - udsl. 1894

1884: 1000 kr., næst efter 8000 kr. til Lars Jensen i Ø. Vandet, samme pant- udsl. 1893

1893: 8000 kr, kreditforeningen - udsl. 1943

1899: 6000 Spareks. Thisted Amt
 
Folketæling Torsted 1860, en gård
Christen Søndergård, 39 år, født i Sjørring, gårdmand
Maren Pedersdatter, 36 år, født i sognet (her i gården), hans kone
Peder Helleberg Christensen, 3 år, søn
Ane Christensen, 9 år, datter
Poul Christensen, 20 år, født i sognet, tjenestefolk
Christian Peter Baun, 12 år, født i sonet, tjenestefolk
Dorthe (Andersdt.) Bang, 69 år, enke, født i Hundborg. aftægtskone, søger bord med familien.
Ved folketælling 1880 bor parret med sønnen Peder Helleberg og Dorthe Andersdt, nu 88 år, samt
en tjenestepige Ane Hove Jensen, 19 år, født i V. Vandet
Ved folketælling 1890 bor Christen Søndergård og hustru i et hus - se matr. 8g
 
Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 17, matr. no 6aa hk 3.5.1.1¼ (6f 0.0.2.½ solgt
 
1899, 6g 0.6.0.2¾ solgt 1932, 6h 0.0.1.½ solgt 1951)
 
1899
skøde
Lars Jensen, svigersøn til sælger Christen Nielsen Søndergård, no 6aa med tiender gæld 1899 . . . . . Pantegæld 8000 overtages - udsl.. 1929
 
1899 kr. 6000 til Chr. N. Søndergård - udsl. 1905

1904 fredlyses en gravhøj på 6aa
 
Folketælling Torsted 1890, en gård
Lars Jensen, 41 år, født i Vandet, gårdejer
Ane Christensen, 38 år, født i Torsted, hans hustru
Jens Jensen, 12 år, født i Vandet, søn
Christen Søndergård Jensen, 10 år, født i Vandet. søn
Anton Chr. Jensen, 8 år, født i Vandet, søn
Dorthe Jensen, 6 år, født i Vandet, datter
Peder Helleberg Jensen, 4 år, født i Vandet, søn
Carl Martinus Jensen, 2 år, født i Vandet
en pige, under 1 år, født i Torsted, datter
Jens Jensen, 73 år, født i Vang, gift, aftægtsfolk
Karen Mikkelsen, 57 år, gift,født i Fjerritslev, aftægt.
Niels Jepsen, 29 år, ugift, født i Kallerup, tjenestekarl
Anders Christensen, 17 år, født i Sjørring, tjenestekarl
Folketælling Torsted 1921, matr. 6aa, landbrug
Lars Jensen, født 1848 i Ø. Vandet, enkemand
Jens Jensen, født 1877 i Ø. Vandet, ugift, barn
Marie Jensen, født 1894 i Torsted, ugift, barn
Johanne Marie Nielsen, født 1904 i Hjardemål, logerende
Marinus Chr. Andersen, født 1905 i Tingstrup, tyende
(se også matr. 6f)
 
1937
skøde
Christian Andersen Søe, 6aa, 6g
 
1947
skøde
Kaj Kappel , 6aa og 6g
nyt tingbogsblad 1957:6aa

Nyeresupllerende oplysninger:
”Stigård”
Ejendommen ejes i dag af Anna Rask, der er ugift. Hun har tidligere været jordemoder i Fjerritslev og Thisted. Hun købte i 1974 ejendommen sammen med søsteren, Inger rask, af Gunnar Sørensen, hos hvem avlsbygningerne var brændt. Før ejede Birthe og Svend Larsen ejendommen. De købte den af Erna og Kaj Kappel, der flyttede til Klim. De havde købt den af Marie og Chr. Søe. Tidligere har også boet Laust Jensen.

Skaarupvej 18


Id: 14
Adresse: Skaarupvej 18
text:
text:
text: 6c
text:
Historie om ejendommen: 1844 matr. no 6c
Ejerliste skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 207, no 6c hk 0.0.3.1¾
1821
skøde
Chr. Skjoldborg i Agerholm, parcel no 5 af Salman Jensens gård, 50 rd sølv
“se register for Vandet sogn, fol 102, hvor Chr. Skjoldborg har et hus”
 
Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 21, matr. no 6c hk ¾ album
 
1885
adkomst
Else Marie Justesen, Niels Pedersens enke, no 6c med bygninger og kornafgift til degnen.
 
Folketælling Torsted 1890, et hus
Else Marie Justsdatter, 63 år, enke, født i Sjørring, husejer
Julius Nielsen, 20 år, født i Torsted, søn og medhjælper
Inger Nielsen, 33 år. født i Skårup, datter og medhjælper
 
1893
adkomst
Julius og Inger Nielsen, eneste arvinger efter Else Marie Justesen, samme ejendom
. . . . . Pantegæld 1886 600 kr. til husmandskreditforeningen 1. pr. - udsl.. 1902

1886, 150 kr. til do. 2. pr. - udsl.. 1901
 
1898
skøde
Martin Kjeldsen, samme ejendom
 
Folketælling Torsted 1921, matr. 6c
Martin Kjeldsen, født 1854 i Nors, gift ankom 1898 fra Vandet, husmand
Else Kjeldsen, født 1856 i Vang, gift, ankom 1898 fra Vandet, husmor
 
1938
adkomst
Kjeld Chr. Kjeldsen, Johanne Andersen f. Kjeldsen, Valborg Christensen f. Kjeldsen, Dorthe Kjeldsen, Chr. H. Kjeldsen, Elise Margrethe Kjeldsen, Aksel Kjeldsen,
 
1938
skøde
Jens Christensen, karetmager
 
1938
skøde
Harald Marinus Simonsen, 6c
 
1949
skøde
Niels Peter Christensen 6c
 
1952
skøde
Jens Chr. Jensen Søe, 6c

Nordre Thorstedvej 6 - 8


Id: 15
Adresse: Nordre Thorstedvej 6 - 8
text:
text:
text: 6f
text:
Historie om ejendommen: Formentlig et jordstykke mellem Nordre Thorsted vej 6 og 8
Matr. 6f (uden hus)
Skøde og panteregister 1846-1957 fol. 133, matr. 6f hk 0.0.2.½
1899 skøde Lars Jensen 6f , det oprindelige 6aa - sælger Christen Nielsen Søndergård ( se også matr. 6aa)

1937skøde Mikkel Mikkelsen, husejer, 6f ( se også andet sted)

Thorstedvej 148


Id: 16
Adresse: Thorstedvej 148
text: Olesen, Kort
text: 7a,73-880/75.3
text: 7
text: 5
Historie om ejendommen: ”Dalgård”
Ejendommen ejes i dag af Tove og Kurt Olsen, der købte den efter at Friskolen havde været ejer af den en kort tid efter Anne Grethe og Anders Rask, der havde købt den med jorden for derefter igen at sælge den videre til skolen. De købte af Else og Carlo Møller, der flyttede til Thisted. De havde købt gården af Hanne og Knud Rask, som havde overtaget gården fra moderen, Karen Rask – enke efter Poul rask. Han havde igen overtaget gården fra forældrene Sofie og Martin Rask.

Thorstedvej 148. (Forsætter som efterfølgende matrikelnummer)
En gård, matrikel 1688 no 10 (no 5 på udskiftningskort) 1844 matrikel no 7

Matrikel 1664, hartkorn 15 td. 2 skp., ejer Ejler Jacobsen af Vestervig, bruger Niels Ibsen og Christen Mortensen
Landgilde 1664 14 td. byg, 1 pund smør, 1 svin, 5 rdl. gæsteri = 15.2 td. hartkorn
1680 grundet sandflugt hk nu 7.4., brugere Niels Ibsen og Christen Mortensen
Markbog Torsted sogn 1683, ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Niels Mortensen og Anders Nielsen
Matrikel 1688 no 10, hartkorn 5.7.2.1., (gl. hk 8.4.), ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Niels Mortensen og Anders Nielsen.
Matrikel 1688b no 10, hk 5.7.2.1., ejer Ulstrup, bruger Niels Mortensen og øde Anders Nielsen - nu Jens Christensen Kappel
1722 skøde fra Mads Jensen til Jens Christensen Kappel på hans iboende gård, hk 5.4.1.1½
Matrikel 1688c no 10, hk 5.7.2.1., selvejer Jens Kappel
Rapport 1778, sognefogeden i Torsted: hk. 5.7.2.1., Christen Kappel ejer en del, resten hans børns, svarer rente af kapital 1000 rd.
Specifikation 1778, amtets strøgods, no 10 hk 5.7.2.1., selvejer Christen Jensen Kappel
Hartkornsspecifikation 1789 no 4, hk 5.7.2.1., selvejer Anders Kappel
Hartkornsekstrakt 1820/39 hk 5.7.2.1., ejer Peder Andersen Kappel, ny matr. no 7 hk 9.4.1.1¾, ejer Christen Andersen Færregård.

Gårdens bygninger 1801, brandforsikringsprotokol fol. 32:
En gård, ejes og bebos af Anders Kappel, hk 5.7.3.1.
a. Stuehuset i sønder 16 fag, 10 alen dyb, dels ege og dels fyrreundertømmer. dels murede og dels klinede vægge og stråtag. Indrettet til 2 stuer, kamre, køkken og bryggers. I stuerne er loft, vinduer og døre samt en bilægger kakkelovn oh i bryggerset en indmuret kobberkedel på 1 td. og en anden på ½ td. Skorstenog bageovn af vrændte sten. forsikret for 400
b. Det østre nordre hus 20 fag, 9 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo, lade og fåresti. Sum 300
c. Det vestre nordre hus 8 fag, 10 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til stald og fæhus. Sum 200.
d. Det vestre hus 14 fag, 10 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo og lade. Sum 200
e. Det østre hus 8 fag, 7 alen dyb, fyrre under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til karlekammer og vognhus. Sum 150
f. En brønd opsat af planker med fiel skur, trisse og spande. Sum 50 - Ialt forsikret for 1300 rd.
1827, fol. 207, forsikringen forandret før 2080, nu 1000 rdl. sølv
Det østre hus nedrevet, brønden udgår. (ps. beløb må være møntfodens ændring)
 
Fæstere
før
1664
Niels Ibsen og Christen Mortensen (ca 1631-1704)
Niels Ibsen omtales i tingbogen i årene 1668-1681. 1668 stævnes han af Laurits Andersen i Næstrupgård for 27sldl., som han har lovet at betale i medgift med sin datter. Niels Ibsens søn kræver dog frifindelse, eftersom der tidligere har været forligsmål. 1672 bliver Niels Ibsen ( man har talt med Niels Ibsens svoger Moust Bertelsen) og Peder Jensen Krog, stævnet af Hr.. Poul Jensen i Sjørring, fordi de kom i sal. Kjeld Lauritsens hus i Torsted og krævede konge og kirketiende. Beboerne i huset, de lå på præstens jord bevidnede at de aldrig har betalt tiende. De to mænd havde da taget en salmebog, som Peder Jensen tog ned fra hylde i stuen og lagde den på kisten, hvorefter Jens Salmansen, Niels Ibsen og Niels Andersen ved kirke alle tog på bogen, hvorefter de gik med den. - Det bevidnes at jorden, huset står på, tilhører åræsten.
Medfæsteren Christen Mortensen nævnes i tingbogen fra 1667, som vidne og andet. 1668 er han i retten på sin mor Kirsten Nielsdatters vegne i en sag om ødelagt klittag på hendes gård = søn af Morten Christensen, som må have boet i denne gård ( se nedenfor). 1678 fremlægger han et hjemmelsbrev fra Ejler Jacobsen til Nordentoft, hvorefter Chr. Mortensen skal nyde den gård i Torsted, som Niels Mortensen fraflyttede i 3 år, mod at svare skatterne fra Valborgsdag 1673, På hans vegne har Laurits Nielsen i Ås og Villads Jensen i Sjøring nu opsagt gården til fardag, som er Philippi Jacobi. Ved en kommissionsforretning 5.6. 1680 over sandføget gods i Thy, blev jorden i Torsted takseret.
“Torsted, hvis nordre mark er med sand overløben, deres enge og ildebrand er af gammel sandflugt fordærvet”. Sognets hartkorn i extraktmatriklen af 1680 bliver afkortet til ialt 68 td. hartkorn, Niels Ibsen og Christen Mortensens gård nedsættes til hk 8.4.
(er Christen Mortensen samme som Christen Moensen, nævnt i tingborg 1677 er gift med Karen Enevoldsdatter, enke efter Niels Madsen , se gl. matr. no 2 ny no 12. se også Christen Mortensen gl. matr. no 18 ny no 8a.
Niels Ibsens børn: Laurits i Ås, Anne i Næstrupgård ~med Laurits Andersen, Christen Nielsen Torsted (ca 1639-1711) i Thisted
Christen Mortensen var søn af Morten Christensen og Kirsten Nielsdatter, fællesfæster her i gården med Niels Ibsen.
broderen Niels Mortensen får fæste på den ½ gård 1672
en bror var Thomas Mortensen Farver i Nordentoft, Tingstrup, desuden Mads Mortensen, der blev fæster af gård no 11 og søsteren Dorthe (ca 1634-1679), gift med Isak Nielsen i Kallerup - se nedenfor under Niels Mortensen.
 
1672
fæstebrev
Niels Mortensen ( ca 1640-1704) fremlægger 1677 sit stedsmålsbrev i retten. Ejler Jacobsen har på egne og medarvingers vegne undet Niels Mortensen halvparten af den gård i Torsted, som Niels Ibsen ibor og som er 7½ td., 1 skp. hartkorn, for en afgif årlig af 3½ td. byg, men han skal svare alle skatter. Hans gårdpart er øde og ingen ville antage den, hvorfor Niels Mortensen nyder gården i 5 år fra 1672. Fra 1677 kan han nyde gården efter ny akkordering eller kvittere den, Han opsiger nu gården til Volborg dag. Samme år holdes der syn på den gård Niels Mortensen påboede, der var et ralingshus og et jordhus.
1674 16.3., får Niels Mortensen i Torsted afkald fra sine brødre Christen, Thomas og Mads Mortensen og fra deres svoger Isak Nielsen i Kallerup, for arv efter deres sal. far Morten Christensen som boede og døde i Torsted og deres mor Kirsten Nielsdatter, mod at Niels Mortensen beholder deres mor hos sig og sørger for hende. 1695 tiltales Niels Mortensen og hans medfæster for restance, landgilde af deres påboende gård og af Niels Bjerregårds bolig.( =gl. matr. no 12, ny no 15)
 
1675
Anders Nielsen*, Niels Mortensens medfæster. er nævnt i tingbogen 1681, han fremkalder Niels Ibsen og Niels Mortensen i Torsted, der vidner, at da Anders Nielsen 1675 kom til den gård i Torsted, han bor i, blev han enig med sine stedbørns frænder og formyndere om, at han skulle give hver af stedbørnene, nemlig Maren og Inge Moustdatter, for deres fædrene arv 20 rdl. og derforuden skaffe dem ophol, øl og mad, sko og klæder, skolegang og anden lære, til de bliver 18 år. (se ovenfor v. Niels Ibsen, Moust Bertelsen).
1707 holdtes besigtigelse over Ulstrups gårde og underliggende gods. Gården her i Torsted brugt af Anders (Nielsen) Ulgård og Niels Mortensen - nu af Jens Kappel og Jens Nielsen .
“Jens Kappels ½ part befindes i god stand, kan dyrke sin jord uden hjælp af husbonden, Rester hverken kongelige skatter eller landgilde -
Jens Nielsens ½ part findes bygningen forfalden og behøver god reparation, kan ej drive sin jord uden hjælp, har hidtil svaret konglige skatter og noget af husbondens landgilde. Dito har et boels værested uden bygning og er ansat i matriklen for hk 1.5.0.0 (matr.gl. no 12)., hvorpå er ingen rest (gæld) og grunden bruges under forbemeldte gård”
1695 bruger Niels Mortensen og medfæster (tillige) gård no 11. 1707 af Jens Nielsen
*Anders Nielsen (Ulgård) kom fra gården Uldgård i Silstrup, blev gift med Mourits Bertelsens enke, Anders Ulgårds datter Sidsel blev gift med Jens Christensen Kappel, der overtog gården. Herudover en søn Mourits Andersen født ca 1684 - kom til gård no 16
 
ca 1707
Jens Nielsen - se også gård no 11
 
Selvejere
1722,
før fæste
Jens Christensen Kappel (1663-1728) født i Rær, ( før fæstebonde - se ovenfor) gift med Zidsel Andersdatter (1678-1748), datter af Anders Nielsen Ulgård. Jens Kappel havde før sin tid som gårdmand, sejlet på Norge, foruden sin egen gård ejede han ved sin død flere ejendomme.
nævnt i justitsprotokol 1705 10.2., hvor Anders Nielsen har afstået gården til sin svigersøn Jens Christensen Kappel , der har betalt ham for afståelsen
Datteren Karen født 1709, blev 1731 gift med Ib Christensen i Skinnerup ( søn fra gård no 8 her i Torsted
Maren født 1703 ~1721 Poul Salmansen i gård no 2
Anne født 1711 ~1740 Jens Enevoldsen i gård no 3
Christen født 1717, her i gården
 
o. 1748
Christen Jensen Kappel (1717-1787), søn af foregående fæster.~1740 i Tvorup med Else Pedersdatter, død 1724, 24 år~1741 i Ø. Vandet med Karen Poulsdatter Knakkergård (1715-1754) ~1755 Ingefred Lauritsdatter, død 1778, 81 år
(Chr. Jensen Kappel sælger 1782 til Jens Christensen Kappel: Torsted halve kongetiende, hk. 9.0.0., 550 dl. 1810: Jens Christensen Kappels testamente som adkomst for Peder Andersen Kappel og Maren Cathrine Andersdatter på Torsted sogns halve konge korn tiende, læst 1832 som adkomst for Christen Andersen Færregård (skøde og panteprotokol fol. 203.))
Karen Poulsdatter var datter af Poul Pedersen i Ø. Vandet - nævnt Kølbygårds skifteprotokol 1752
Børnene iflg. amtsskifte 1754:
Peder født 1743 i Gisselbæk
Anders, se nedenfor
Else født 1747 ~Peder Nielsen Wadskjær (Frydsbrønd på Mors) og Ø. Djernæs, Tvorup
Jens 1763-1823, ugift
Børn med 3. hustru:
Laurits født 1756
Poul født 1758,~Else Andersdatter ( i Skjoldborg og Thistex)
 
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 191, 203 hartkorn 5.7.2.1.

1781
skøde
Anders Christensen Kappel, søn, (1745-1823), auktionsskøde hartkorn 5.7.2.1., 550 rd.

1812
tiendeskøde do., kirkekorn og kvægtiende til hk. 5.7.2.1., 540 rd.
~1780 Thisted med Maren Pedersdatter (Fårtoft) (ca 1748-1817)
 
Folketælling Torsted 1787, gårdmænd
Anders Christensen, 42 år, gift 1. gang, bonde og gårdbeboer
Maren Pedersdatter (Fårtoft), hans kone, 39 år, gift 1. gang
Peder Andersen, deres søn, 4 år
Maren Andersdatter, deres datter, 2 år
Niels Salmansen, tjenestefolk, 39 år, enkemand 1. gang
Jens Christensen, tjenestefolk, 33 år, ugift
Inger Andersdatter, tjenestefolk, 25 år, ugift
Karen Larsdatter, tjenestefolk, 19 år
Niels Andersen, plejebarn, 13 år
Mikkel Nielsen, hyrde, 10 år
Folketælling Torsted 1801
Anders Christensen Kappel, husbonde, 56 år, gift 1. gang, gårdmand
Maren Pedersdatter, hans kone, 52 år, gift 1. gang
Peder Andersen, søn, 18 år
Maren Andersdatter, datter, 15 år
Jens Christensen, mandens bror, 50 år, ugift, lider af rygtæring
Christen Bertelsen, tjenestefolk, 25 år ugift
Jens Christensen, tjenestefolk, 20 år, ugift
Anne Marie Pedersdatter, tjenestefolk, 35 år, ugift
Ingefred Pedersdatter, tjenestefolk, 17 år
 
1814
skøde
Peder Andersen Kappel, søn, hk. 5.7.2.1. med besætning, fra sin far, 1000 rbd n.v.

1821
tiendeskøde do., Torsted sogns kirke korn og kvægtiende af gården 5.7.2.1., 100 rbd. sølv - fra sin far.
. . . . . Pantegæld: 1823 til hattemager Frederik Højer i Thisted, 600 rbd sedler, 1. prioritet i gården 5.7.2.1., udsl..
1849
 
1832
adkomst
Christen Andersen Færregård på gården, hk 5.7.2.1. med anpart kirke korn og kvægtiende, iflg. arvelegitimation ( = gift med Maren Andersdatter Kappel, datter herfra gården)

1848
skifteekstrakt
efter afgangne Christen Andersen Færregård, læst som sikkerhed for børns arv 1319.61 6/9 rdl. s. med 1. prioritet i stærvbogården hk. 5.7.2.1., nye hk 9.4.1.1¾ med kirke tiende, besætning, ind og udbo. Panteobligation af 1825 på 200 rd sølv til Peder Andersen Kappel, med 1. prioritet i Chr. Færregårds ejende af Torsted sogns konge korntiende.

1848
adkomst
Ane Larsdatter, Christen Færregårds enke på stervboen gl. hk. 5.7.2.1., ny hk. 9.4.1.1¾ med kirketiende. panteobligation 1849 til proprietær Neergård af Momtoft med prioritet næst efter 1419.3.14 rd. i debitors gård, hk 9.4.1.1 med kirketiende, besætning og bohave.
Enkens gård sælges 1854, parcel no 7a og 7h, hk 5.6.3.¾ med bygninger. auktion til Niels Henrriksen i Sjørring og parcellerne 7b,7c,7d,7e,7f,7g til via skifteretten til Niels Christian Andersen i Torsted.
Christen Andersen Færregård (1792-1848) var født i Torup, søn af Anders Clemmensen.
Hans 1. hustru Maren Cathrine Andersdatter Kappel (1786-1831) var datter af Anders Christensen Kappel, her i gården

1831,
skifte efter Maren Andersdatter Kappel Christen Andersen Færregårds hustru. Herredets skifteprotokol fol. 135. Hun efterlod 3 børn: Anders 10 år, Anders 8 år, Jens 4 år
Boet opgøres:
Gården i Torsted hk 5.7.2.1., vurderet til 1800 rd sølv
besætning ud- og indbo 832 - -
udestående fordringer 167 - -
købesum for Færregård 7000 - -
Torsted sogns halve kongetiende 600 - -
ialt indtægter 10.399 rd. sølv
gæld på Færregård 3500 rd
gæld på gården i Torsted 600 -
løs gæld 299 -
ialt udgifter 4.399 rd. sølv
Igen 6000 rbd. sølv, hvoraf enkemanden tilkommer det halve, børnene det halve.
Hans 2. hustru Ane Larsdatter (1797-1853), var datter af Lars Jacobsen her i Torsted (ny matr. no 22)

Folketælling Torsted 1834, en gård
Christen Andersen, 43 år, gift, gårdmand
Ane Larsdatter, 34 år, gift, hans kone
Anders Christensen, 13 år, søn
Jens Christian Christensen, 7 år, søn
Maren Christensdatter, 1 år, datter
Søren Poulsen, 27 år, ugift, tjenestefolk
Niels Sørensen, 21 år, tjenestefolk
Ane Nielsdatter, 37 år, ugift, tjenestefolk
Karen Marie Jensdatter, 58 år, ugift, tjenestefolk
Maren Sørensdatter, 21 år, ugift, væverske
Folketælling Torsted 1845, en gård
Christen Færrgegård, 52 år. gift, født i Thorup sogn, gårdmand
Ane Larsdatter, 48 år, gift, født her i sognet, hans kone
Anders Færgegård, 24 år, ugift, født i Thorup sogn, søn
Anders Kappel, 22 år, født her i sognet, søn
Jens Kappel, 18 år, født her i sognet, søn
Maren Christensdatter, 23 år, født her i sognet, datter
Mette Christensdatter, 10 år, født her i sognet, datter
Johanne Christensdatter, 6 år, født her i sognet, datter
Hans Mikkelsen, 29 år, ugift, født i Visby, tjenestefolk
Lars Nielsen, 41 år, ugift, født i Sjørring, tjenestefolk
Anders Sallingbo, 23 år, født her i sognet, tjenestefolk
Kirsten Klemmensdatter, 22 år, født i Sjørring, tjenestefolk
Johanne Marie Jensdatter, 24 år, født her i sognet, tjenestefolk
Karen Marie Jensen, 78 år, ugift, født i Thisted
Datteren Maren født 1833 blev gift med Hans Christensen i Klat Mølle
Mette Kirstine f. 1835 ~1860 med Jens Peter Kappel (lærer i Hurup)
Johanne f. 1839 ~1861 Lars Madsen Bjørndal Poulsen, lærer i Vorupør og Skjoldborg.

Thorstedvej 158 - se foregående


Id: 17
Adresse: Thorstedvej 158 - se foregående
text:
text:
text: 7a, b, c, h
text:
Historie om ejendommen: Matr. no 7a,b,c,h 1854
 
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol 170 (Sjørring)

1854
skøde
Niels Henriksen, matr. no 7a hk 5.0.3.¾, 7b 0.6.0.½ med bygninger og tiender, autionsskøde fra Chr. Ferregårds enke Ane Larsdt-., 7100 rd.

1854
skøde
do-. mtr. 7b hk 0.4.0.½, 7c hk 0.4.0.0. med tiender, 800 rd.( hk 0.0.2 frasolgt)

1854
adkomst
Ingeborg Jensdatter, Niels Henriksens enke i uskiftet bo.

1858
tiendesk
do. matr. no 7a,b,c,h
 
Folketælling Torsted 1860, en gård
Ingeborg Jensdatter, 59 år, enke, født i Sjørring
Jens Nielsen, 35 år, ugift, født i Skjoldborg, søn
Anders Nielsen, 25 år, født i Sjørring
Henrik Nielsen, 24 år, født i Sjørring, søn
Mariane Nielsen, 31 år, ugift født i Sjørring, datter
Ane Marie Nielsen, 27 år, ugift, født i Sjørring, datter
Helene Nielsen, 19 år, født i Sjørring, datter
Peder Andersen Nielsen, 16 år, født i Sjørring, søn

Ejerliste skøde og panteregister 1846-1957 fol. 23, matr. no 7a hk 3.4.2.2., 7l 0.1.1.¾, 14e 0.0.1.1½

1883
adkomst
Jens Nielsen Nordentoft (søn) og Ane Marie Nielsen, iflg. skifte, matr. 7a, 7l,7h med bygninger på 7a og tiender(7h 0.6.0.½ solgt 1885, 7m fra 7l ½ alb. solgt) vejservitut på 7a

1884
adkomst
Jens Nielsen Nordentoft, Ane Maries andel, iglf. testamentegæld 1884 kreditforeningen 12000 kr. 1.pr. - udsl.. 1897,

1890:
1800 kr. 2.pr. til Anine Møller, Ullerup - udsl. 1892

Folketælling Torsted 1880, en gård
Jens Nielsen Nordentoft, 54 år ugift,, født i Skjoldborg, gårdejer
Ane Marie Nielsen, 46 år, ugift, født i Sjørring , husbestyrer
Ingeborg Jensdatter, 78 år, enke født i Sjørring, deres mor, får ophold i gården
Ane Katrine Andersen, 22 år, født i Hundborg, plejebarn, hørende til familien
Peder Andersen, 19 år, født i Hundborg, plejebarn, hører til familien
Mette Johanne Marie Nielsen, 17 år,født i Sjørring, tjenestetyende
Christen Pedersen, 15 år, født i Skjoldborg, tjenestetyende
Folketælling Torsted 1890, en gård
Jens Nordentoft, 64 år, ugift. født i Skjoldborg, gårdejer
Ane Marie Nordentoft, 56 år, ugift, hans søster
Peder Christensen, 21 år, født i Skjoldborg. tjenestekarl
Mariane Pedersen, 19 år, født i Torsted, tjenestepige
 
1895
skøde
Christen Havsgård Pedersen, samme ejendom - . . . . . Pantegæld 14000 overtages
 
1897
skøde
Jesper Christensen Kjær, samme ejendom
 
1907
skøde
Maren Poulsen Rask, samme ejendom

1917
skøde
do., 14e, fra Peder Poulsen Rask

Folketælling Torsted 1921, matr. 7a
Martin P. Rask, født 1865 i Torsted,gift, ankom 1908 fra Vandet, tro:frimenighed, husfar
Sofie Rask, født 1876 i Østbirk Ydum, gift, ankom 1918 fra Ry, tro:frimenighed, husmor
Anna Rask, født 1897 i Vandet, ankom 1908 derfra, tro:frimenighed, barn
Johanne Rask, født 1899 i Vandet, ankom 1908 derfra, tro:frimenighed, barn
Ingeborg Rask, født 1906 i Vandet, ankom derfra 1908, tro:frimenighed, barn
Agnes Rask, født 1908 i Vandet, derfra samme år, tro:frimenighed, barn
Signe Rask, født 1910 i Torsted, tro:frimenighed, barn
Poul Rask, født 1892 i Vandet, derfra 1908, tro:frimenighed, barn
 
1923
adkomst
hendes arvinger, ifølge sskifte 7a,7l,14e

1923
skøde
Poul Poulsen Rask, samme ejendom
nyt tingbogsblad 1957:7a
 

Thorstedvej 124


Id: 18
Adresse: Thorstedvej 124
text:
text:
text: 7c
text:
Historie om ejendommen: Bygninger fjernet 1965 og jorden tillagt Thorstedvej 124

Matrikel 7c - skøde og panteregister 1846-1957 fol. 25, hartkorn 0.4.0.0.

Ejerliste

1879
skøde
Henrik Nielsen, 7c med tiender - fra Ingeborg Jensen - se også matr. 7k . . . . . Pantegæld 1899 3000 kr til Chr. Fischers stiftelse - udsl.. 1910, 1000 kr til Ane Dahlgård, 2. pr. - udsl.. 1910

Folketælling Torsted 1880, en gård
Henrik Nielsen Nordentoft, 43 år, ugift, født i Sjørring, gårdejer
Helene Nielsen Nordentoft, 38 år, ugift, født i Sjørring, søster og husbestyrerinde
Anders Christian Nielsen Nordentoft, 33 år, ugift, født i Sjørring,tjener sin bror
Folketælling Torsted 1890, en gård
Henrik Nielsen, 53 år, ugift, født i Næstrup, gårdejer
Helene Nielsen, 49 år, ugift, født i Næstrup, husbestyrerinde
Ottomine Pedersen, 12 år, født i Torsted, tjenestepige
 
1910
adkomst
Jens Nielsen Nordentoft og Helene Nielsen Nordentoft, iflg. skifte
 
1910
Skøde
Christian Peter Nielsen, samme ejendom med vejservitut

Folketælling Torsted 1921, matr.7c, landbrug
Christian Peter Nielsen, født 1854 i Sjørring , enkemand,
Ane Nielsdatter, født 1831 i Skjoldb9rg, enke, slægtning
Christen Henning Nielsen, født 1887 i Sjørring, barn
Mariane Nielsen, født 1895 i Sjørring, barn
Christian Teodor Nielsen, født 1900 i Sjørring, barn
 
1921
skøde
Christen Henning Nielsen, søn, samme ejendom
 
1922
skøde
Niels Chr. Nielsen, samme ejendom
 
1922
skøde
Peder Bisgård Larsen, samme ejendom
 
1924
skøde
Andreas Hede, samme ejendom
 
1925
skøde
Marinus Hyldahl, samme ejendom - lyst tvangsauktion 1934
 
1935
skøde
Chr. Mouritsen, fogedudlægsskøde
 
1945
skøde
Johs. G. Jensen, 7c
 
1946
skøde
Johan Koberg Vigsø
 
1948
skøde
Chr. J. Christensen, 7c
nyt tingbogsblad 1957: 7c

Branddamsvej 2


Id: 19
Adresse: Branddamsvej 2
text:
text:
text: 7i
text:
Historie om ejendommen: Matrirkel no 7i

Ejerliste, skøde og panteregister 1946-1957 fol. 31, matrikel no 7i hk 0.0.2.2¼

1858
skøde
Niels Svendsen, en parcel med tiende - forenes med købers ejendom - sælger Ingeborg Jensdatter . . . . . Pantegæld
1878 : 1600 kr til kreditf. 1.pr. i 7i med bygning - udsl.. 1888

1888:
2500 kr. 1.pr., til husmandskreditforening i Ålborg - udsl.. 1895

1892:
200 kr til sagfører Lykke i Thisted

Folketælling Torsted 1880, et hus ( ikke på folketælling 1860 Torsted)
Niels Svendsen, 60 år, født i Skjoldborg, husfader
Valborg Katrine, 62 år, født i Vang, hans kone
Niels Nielsen, 13 år, født i Sperring, plejesøn

1890:
samme 3 personer
 
 
1895
skøde
Niels Peter Nielsen Plougmann, samme ejendom med tiender - fogedudlægsskøde . . . . . Pantegæld 1895: 2500 kr til husmandskreditf. - udsl.. 1912

1895: 300 kr. til Landbospareks. for Thy i Vestervig - udsl. 1898

1898:
500 kr til Peder Jensen Skårup - udsl.. 1912
 
1916
skøde
Martin Georg Rødbro parcel 7i med bygninger - fra arvingerne efter Niels Peter Plougmann

Folketælling Torsted 1921, matr. 7i
Martin Georg Rødbro, født 1889 i Vesløs, gift, ankom 1910 fra Vesløs, husmand
Elisabeth Rødbro, født 1894 i Sjørring, gift, husmor
 
1924
skøde
Jens Christian Mikkelsen, samme ejendom
 
1952
skøde
Otto Andreas Jensen
nyt tingbogsblad 1957: 7i

Nyere oplysninger:

Jens Mikkelsen ? 1953
Marie og Otto Jensen 1953- 1995 (flyttede til Sjørring)
Kirsten Buus Nielsen og J/T Christensen 1995

Hjardalvej 22


Id: 20
Adresse: Hjardalvej 22
text: Raunskov, Christina Korup, Raunskov C, Sørensen F
text: 7k 73-790/45.6
text: 7k, b, c
text:
Historie om ejendommen: Matrikel 7k, b, c. - Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 310,1846-57 fol. 32

1879
skøde
Henrik Nielsen i Torsted, matr. no 7k med bygninger hk 1.2.0.¾, 7b hk 0.4.0.½, 7c hk 0.4.4.0. - fra Ingeborg Jensdatter med tiender, bygninger på 7k (7c overført særskilt matr. fol. 25) . . . . . Pantegæld 1879 kr. 8400 til kreditforening 1. pr. - udslettet 1893

1892,
kr. 8400, kreditforeningen, 2 pr, - udsl.. 1899

1894
kr. 300 til A. K. Møller - udslettet 1895

1896 kr. 8400 til Sparekassen Thisted Amt, næst 8400 - udslettet 1899
se også matr. 7c
 
1899
skøde
Thomas Chr. Thomsen, 7k, 7b . . . . . Pantegæld 1899 kreditforening kr. 6900 1. pr. i 7k - aflyst 1933
 
1903
skøde
Niels Christian Stentoft, samme ejendom
 
1904
skøde
Hans Mikkelsen Skårup, samme ejendom
 
1915
skøde
Otto Sørensen, samme ejendom

Folketælling Torsted 1921, matr. 7k, landbrug
Otto Sørensen, født 1872 i Østrild, ugift, ankom 1915 fra Arup,
Petrine Eriksen, født 1878 i Kjeldstrup, ugift, tyende
Niels Jeppesen, født 1869 i Kallerup, ugift, tyende
 
1943
skøde
Jens Hove Søe, samme ejendom
nyt tingbogsblad 1957: 7k

Nyere supplerende oplysninger:
De nuværende ejere er Kristine og Frank Sørensen. Ejendommen har haft flere ejere efter at Else og Carlo Møller solgte og overtog Dalgård. Bl.a. har Søren Nielsen og Erik Steen Rasmussen boet der. Før Else og Carlo købte ejendommen, ejedes den bl.a. af Marie og Jens Søe. Svend Skårup købte jorden fra ejendommen, da Else og Carlo solgte den.