Arkiv Thy

Stikordsregister til Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

brug gerne + og - som i Google
J. P. Jacobsen – en rammefortælling - af Michael Riber Jørgensen. 2016.


id: 1879
artikel: J. P. Jacobsen – en rammefortælling - af Michael Riber Jørgensen. 2016.
stikord: ikonisk Jacobsen-portræt, Ernst Josephson, A. Chr. Andersen, kopi, mindestuen Thisted Museum

Vestervig Klosters dunkle sider – af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen. 2016.


id: 1880
artikel: Vestervig Klosters dunkle sider – af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen. 2016.
stikord: Vestervig Kirke, indtil reformationen klosterkirke, i dag Nordens største landsbykirke, stiftelsesår, Skt. Thøgers Kilde, Skt. Thøgers translation, bispesæde, augustinsk, de 12 kanniker, nonnen og det utugtige levned, Liden Kirstens Grav, spekulativ tumleplads for faghistorikere og andre historisk interesserede.

Et museum samler da på gamle ting? – af Marianne Sørensen. 2016.


id: 1881
artikel: Et museum samler da på gamle ting? – af Marianne Sørensen. 2016.
stikord: indsamling, den lokale hukommelse, vores egen samtid, perioden fra ca. 1970 og frem til i dag, Dragsbæk Sæbefabrik, indsamlingsbøsse, pålægsmaskine, legetøjsbil, stave til stavgang, fysisk kulturarv i samspil med den immaterielle, lokalsamfundets kollektive erindring, fælles identitet

(Conditoriet) af Bo Michelsen Stochholm Krag. 2016.


id: 1882
artikel: (Conditoriet) af Bo Michelsen Stochholm Krag. 2016.
stikord: affolkning, forfald, nedrivning og lokal identitet, det gamle konditori i Bredgade i Hurup ”omdannet til katalysator for udvikling af stedbundne skjulte fortællinger indlejret i bygningsmassen”, en teaterinstallation og ”forskningsprototype”

Hjem til Hanstholm ad omveje – af Evald Harbo. 2016.


id: 1883
artikel: Hjem til Hanstholm ad omveje – af Evald Harbo. 2016.
stikord: det gamle og det nye Hanstholm, Evald Harbo, fisker og redningsmand, livshistorie, assisterer sønnen med at klippe snor over, færgeindvielse 1979, marinen, Amerika-ophold, redningsbåden C.B. Claudi

Farvel til Øland – af Villy Dall. 2016.


id: 1884
artikel: Farvel til Øland – af Villy Dall. 2016.
stikord: Historien bag den nedrevne herregaard ved Harring, Øland i de tidligste tider, Poul Glob til Øland, privateje, Nyby og familien Fibiger, familien Brüel og Øland, Skjoldborg Traktorimport, parkeringsplads, offentlig adgang til have og voldanlæg

Næsbo – et ”glemt” herredsting i Nordjylland – af Stefan Pajung og Lone Linjefalk. 2016.


id: 1885
artikel: Næsbo – et ”glemt” herredsting i Nordjylland – af Stefan Pajung og Lone Linjefalk. 2016.
stikord: den middelalderlige oprindelse til Vester Hanherred, senmiddelalderens herredsting i funktion, herskabsstolen i Kollerup Kirke, Henrik Gyldenstjerne, mindesten på Skt. Jørgensbjerg, en selvejer som fast inventar på tinge, Næsbos tings sidste årtier, de små herredsting og deres klientel

Vraggods fra en verdenskrig 2 – af Olaf Berg Nielsen. 2016.


id: 1886
artikel: Vraggods fra en verdenskrig 2 – af Olaf Berg Nielsen. 2016.
stikord: Fortsættelse af artikel i Historisk Årbog 2015. Ørum Kirkegård, Vorupør gamle kirkegård, Vigsø Kirkegård, Agger Kirkegård, nye oplysninger

En medalje for druknedes redning - af Jimmy Munk Larsen. 2016.


id: 1887
artikel: En medalje for druknedes redning - af Jimmy Munk Larsen. 2016.
stikord: Thisted Museum, medalje, fortjenstmedalje, ”Druknedes Redning”, ”Redningsmedaljen”, betydningen af ordet/begrebet dengang og i dag, fisker Niels Chr.Christensen, Sdr. Vorupør

Her fra egnen – af Flemming Skipper. 2016.


id: 1888
artikel: Her fra egnen – af Flemming Skipper. 2016.
stikord: Bertel Budtz Müller, Aksel Sandemose, Thy og Mors, thyboer og morsingboer, fælles udgangspunkt, den ene bliver på overfladen, den anden krydser sporet fra barndommens Jante, 1939

Ind i hovedet på middelalderens borgkonstruktører – af Jørgen Holm Jacobsen Fenger. 2016.


id: 1889
artikel: Ind i hovedet på middelalderens borgkonstruktører – af Jørgen Holm Jacobsen Fenger. 2016.
stikord: Borge i Thy, Vester Hanherred, Mors, statistik og indsigt i middelalderens tankesæt bag konstruktionen af de befæstede fortidsminder, Sjørring Volde, borgbanken, 16 middelalderborge, hvor er det smart at anlægge en borg, vind og vand, en borgs bestanddele

Skorstensfejning i Thisted – af Svend Sørensen. 2016.


id: 1891
artikel: Skorstensfejning i Thisted – af Svend Sørensen. 2016.
stikord: fra rakkerarbejde til fag med ekspertise og stolthed, skorstenenes betydning, blandt natmænd, gavtyve og andet rakkerpak, arbejdsjernet, skorstensfejerens universalværktøj, Hans Gade, ”Dem Østen i Thisted”, Caspar Dolleris, Lars Mørkebye, Adolph Ahlberg, Christen Olesen, bager Oddes skorsten, Chr. Brøchner, brandmand, Thisted Byråd, Knud Brøchner, skorstensfejercyklen på museum, Knud Overgaard, Preben Tøgersen

Brødrekærlighed i 100 år - af Jimmy Munk Larsen. 2016.


id: 1890
artikel: Brødrekærlighed i 100 år - af Jimmy Munk Larsen. 2016.
stikord: Missionshuset i Nr. Vorupør 100 år, ”Filadelfia”, Vorupørs indremissionær Jesper Nielsen, ”Vorupørs Apostel”, indsamlingen, N.P. Madsen, bøger og tidsskrifter, Jørgen Hede Madsen, Jørgen Hedes Vej, ”Vækkelse og Helliggørelse”, ”bibelens bogstaveliggørelse”, internt opgør i Indre Mission, vækkelsesmøder, fredsslutning, 450 mennesker til indvielsen af det nye missionshus, 8. november, 1916, samlingspunkt, beslaglagt og ødelagt af tyskerne, fra missionshus til kirkecenter, genindvielse 6. Juni 1999, møder, banko, private festligheder, computer-parties