Arkiv Thy

Thisted Bys ejendomme realregister mm

brug gerne + og - som i Google


Id: 1128
Nuværende adresse:
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 1092
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1931 Otto Chr. Christensen, matr. 53bq markjorden, skøde fra M. Chr. Madsen lyst 15.12.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1301
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 53bq ændret 1942 til bygrunden matr. 1092 hk 2 album. 1942 areal afgivet til offentlig vej, nu hk 1¾ album.
Ny tingbog blad 1092.
Historie om ejendommen:

Degnevangen 14


Id: 1129
Nuværende adresse: Degnevangen 14
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 1108
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1935 J. C. Larsen, lærer, matr. 53bø markjorden, skøde fra N. C. Søndergaard lyst 4.11.
1944 J. C. Thisgaard, samme ejendom, matr. 1108, skøde lyst 2.11.
1946 H. C. Mulberg, direktør, matr. 1108, skøde lyst 15.11.
1947 Jens A. Søe, direktør, matr. 1108, skøde lyst 30.7.
1951 Jens A. Søes arvinger, matr. 1108, skifteattest lyst 4.12.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1302, Dragsbækvejs Sidevej og Degnevangen 14
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 53bø ændret 1942 til bygrunden matr. 1108 hk 2 album. 1942 areal afgivet til offentlig vej, nu hk 1¾ album.
Ny tingbog blad 1108.
Historie om ejendommen:

Fayes Alle 2


Id: 1130
Nuværende adresse: Fayes Alle 2
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 606
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1934 Alfred Jensen Skaarup, matr. 8ad, 9bb markjorden, skøde fra S. Th. Madsen lyst 5.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1303, Fayes Alle 2
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 8ad, 8bb sammenlagt 1939 under matr. 8ad,
matr. 8ad ændret 1942 til bygrunden matr. 606 hk 1 album.
Ny tingbog blad 606.
Historie om ejendommen:

Fayes Alle 15


Id: 1131
Nuværende adresse: Fayes Alle 15
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 576
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1942 Verner Stage, renseriejer, matr. 8am markjorden, skøde fra Nikolaj Vestergaard lyst 12.5.
1949 K. Stigaard Pedersen, trikotagehandler, samme ejendom matr. 576, skøde lyst 2.5.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1304, Fayes Alle 15
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 8am ændret 1942 til bygrunden matr. 576 hk 1¼ album.
Ny tingbog blad 576.
Historie om ejendommen:

Fayes Alle 4


Id: 1132
Nuværende adresse: Fayes Alle 4
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 604
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1941 L. C. Bisgaard Larsen, tømrermester, matr. 8aø markjorden, skøde fra K. Karner lyst 20.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1305
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 8aø ændret 1942 til bygrunden matr. 604 hk 1½ album.
Ny tingbog blad 604.
Historie om ejendommen:

Jyllands Alle 30


Id: 1133
Nuværende adresse: Jyllands Alle 30
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 1030, 1030a
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1931 Anne Katrine M. Jensen, fru, matr. 22at, 53cu markjorden, skøde fra M. Chr. Madsen l. 13.10.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1306, Hjørnet af Hundborgvej og Jyllands Alle
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 22at, 53cu sammenlagt 1939 under matr. 22at,
matr. 22at ændret 1942 til bygrunden matr. 1030 hk 0.0.2.2. matr. 1030b solgt 1950, rest matr. 1030a hk 0.0.1.¾.
Ny tingbog blad 1030a.
Historie om ejendommen:

I. P. Jacobsens Gade 22


Id: 1134
Nuværende adresse: I. P. Jacobsens Gade 22
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 1149
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1931 Ove Petersen, malermester, matr. 9ev markjorden, skøde fra N. L. Spangberg lyst 14.10.
1944 A. S. Blaaberg, fru, samme ejendom, matr. 1149, skøde lyst 2.9. (+ matr. 663)
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1307, I. P. Jacobsens Gade 22
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 9ev ændret 1942 til bygrunden matr. 1149 hk 1½ album. Ejer fra fol. 1011 matr. 663 hk ¾ album (specificeret under matr. 663, se der.)
overført ny tingbog 1951.
Historie om ejendommen:

Tingstrupvej 31


Id: 1135
Nuværende adresse: Tingstrupvej 31
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 578
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1941 P. C. Nielsen Thinggaard, Aalborg, rutebilejer, matr.8ao markjorden, skøde fra S. N. Lynge l. 3.7.
1947 Marianne Nielsen Thinggaard, P. C. Nielsen Thinggaards enke, samme ejendom, matr. 578,
skifteudskrift lyst 13.10.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1308, Tingstrupvej 31
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 8ao ændret 1942 til bygrunden matr. 578 hk 2 album. 1949 afgivet areal til offentlig vej, nu hk 1¾ album.
Ny tingbog blad 578.
Historie om ejendommen:


Id: 1136
Nuværende adresse:
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 667, 1152, 1153
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1931 Anders Klit Nielsen og Niels Nielsen, matr. 9et, 9es, 9eu, 9ex markjorden, skøde fra N. L.
Spangberg lyst 9.11.
1934 Anders Klit Nielsen og Niels Nielsen, matr. 9p markjorden, skøde fra Th. Nielsen lyst 5.11.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1312
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 9es, 9eu, 9ex sammenlagt 1939 under matr. 9ex,
matr. 9ex ændret 1942 til bygrunden matr. 1152 hk 0.0.3.½.
Markjorden matr. 9et ændret 1942 til bygrunden matr. 1153 hk 1¾ album.
Ejer fra fol. 520: markjord matr. 9p ændret 1942 til bygrunden matr. 667 hk 2 album.
Ny tingbog blad 667, 1954
Historie om ejendommen:

Dragsbækvej 53


Id: 1137
Nuværende adresse: Dragsbækvej 53
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 1211
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1942 Susanne Marie Christensen, matr. 53de markjorden som særeje, skøde fra Chr. Søndergaard
Havreholm Hansen lyst 16.7.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1813, Dragsbækvej 53
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 53de ændret 1942 til bygrunden matr. 1211 hk ¾ album.
Solgt ny tingbog blad 1211.
Historie om ejendommen:

Jyllands Alle 31


Id: 1138
Nuværende adresse: Jyllands Alle 31
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 1032
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1940 Tyge Brun, dommerfuldmægtig, matr. 22au markjorden, skøde fra Karen Marie Bangsgaard
lyst. 15.5.
1945 Jens Christian Jensen Hyllested, samme ejendom, matr. 1032, skøde lyst 15.2.
1945 H. Overgaard, matr. 1032, skøde lyst 17.11.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1314, Jyllands Alle 31
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 22au ændret 1942 til bygrunden matr. 1032 hk 2 album.
Ny tingbog blad 1032.
Historie om ejendommen:

Bryggerivej 11


Id: 1139
Nuværende adresse: Bryggerivej 11
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 468
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1932 Maren Thomsen, matr. 23bk markjorden, arveudlægsskøde fra Kirstine Thomsens arvinger
lyst 22.1.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1317, Bryggerivej 11
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 23bk ændret 1942 til bygrunden matr. 468 hk ¾ album.
Ny tingbog blad 468.
Historie om ejendommen:

Margrethevej 40


Id: 1140
Nuværende adresse: Margrethevej 40
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 1203
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1932 Christine Hove, enkefru, matr. 2ap markjorden, skøde fra Thisted Købstad Kommune l. 23.2.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1321, Margrethevej 40
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 2ap ændret 1942 til bygrunden matr. 1203 hk 1¼ album.
Ny tingbog blad 1203.
Historie om ejendommen:

Øaterbakken 45A


Id: 1141
Nuværende adresse: Øaterbakken 45A
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 851
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1940 Kristine Knudsen Jensen, enke, matr. 21bd markjorden, skøde fra Jens Pedersen lyst 6.9.
1946 Agnes Knudsen Jensen, gift Harkjær, samme ejendom, matr. 851, skifteudskrift lyst 22.5.
1946 Chr. Harkjær, matr. 851, skøde lyst 22.5.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1325, Østerbakken 45A
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 21bd ændret 1942 til bygrunden matr. 851 hk 2¾ album.
Ny tingbog blad 851.
Historie om ejendommen:


Id: 1142
Nuværende adresse:
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 882
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1932 Anton Møller Christoffersen, matr. 21n markjorden, skøde fra K. J. Støjberg lyst 14.5.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1326
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 21n ændret 1942 til bygrunden matr. 882 hk 2¾ album.
Ny tingbog blad 882.
Historie om ejendommen:


Id: 1143
Nuværende adresse:
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 773
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1932 Sine Marie Andersen f. Larsen, matr. 46e markjorden som særeje, skøde fra Thisted Byråd l. 19.5
1946 Johannes Pedersen, samme ejendom, matr. 773, skøde lyst 1.11.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1327
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 46e ændret 1942 til bygrunden matr. 773 hk 1¼ album.
Ny tingbog blad 773.
Historie om ejendommen:

Nørrealle 75


Id: 1144
Nuværende adresse: Nørrealle 75
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 758, 1157
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1932 Christian Mikkelsen, købmand, matr. 6x, 6y, 10ø, 10bo markjorden, skøde fra Haveselskabet
Christianslyst lyst 20.5.
1943 Frode Christensen, samme ejendom, matr. 758, 1157, skøde lyst 4.9.
1944 Thomas Damsgaard Christensen, matr. 758, 1157, skøde lyst 7.12.
1946 Jens Torp Madsen, matr. 758, 1157, skøde lyst 6.12.
1949 Else Svendsen, fru, matr. 758, 1157 som særeje, skøde lyst 9.9.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol.1328, Nørrealle 75
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 6x, 10ø sammenlagt 1939 under matr. 10ø,
matr. 10ø ændret 1942 til bygrunden matr. 758 hk 2 album.
Markjorden matr. 6y, 10bo sammenlagt 1939 under matr. 10bo,
matr. 10bo ændret 1942 til bygrunden matr.1157 hk 1 album.
Ny tingbog blad 758, 1950
Historie om ejendommen:

Nørrealle 69


Id: 1145
Nuværende adresse: Nørrealle 69
Gammel adresse:
Nuværende matrikel: 761
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere: 1932 Karl Morsing, matr. 29e, 46m markjorden, skøde fra Haveselskabet Christianslyst lyst 27.5.
1943 Simon Hansen, samme ejendom, matr. 761, skøde lyst 17.9.
1945 Jens Chr. Jensen, matr. 761, skøde lyst 21.9.
1946 A/S Sørensens Kulhandel, matr. 761, fogedudlægsskøde lyst 5.4.
1946 Nikolaj Nielsen, entreprenør, matr. 761, skøde lyst 27.5.
Virksomhed:
Beskrivelse i real register: 1927-1955 fol. 1329, Nørrealle 69
Thisted Købstads markjorder, der 1942 anføres i matriklen for Thisted Købstads bygrunde:
markjorden matr. 29e, 46m sammenlagt 1939 under matr. 46m,
matr. 46m ændret 1942 til bygrunden matr. 761 hk 2¼ album.
Ny tingbog blad 761.
Historie om ejendommen:


Id: 1146
Nuværende adresse:
Gammel adresse:
Nuværende matrikel:
Ældre matrikel:
Ældste matrikel:
Forsikring 1:
Forsikring 2:
Ejere brugere:
Virksomhed:
Beskrivelse i real register:
Historie om ejendommen: