Arkiv Thy

Torsted Navne

brug gerne + og - som i Google
Thomas Christensen


Id: 661
navn: Thomas Christensen
registreringsår: 1847,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 70

Thomas Christensen


Id: 662
navn: Thomas Christensen
registreringsår: 1805,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 75

Thomas Christensen et hedeskifte


Id: 663
navn: Thomas Christensen et hedeskifte
registreringsår: 1843,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 59

Thomas Christensen Møller


Id: 664
navn: Thomas Christensen Møller
registreringsår: 1747,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 183

Thomas Pedersen


Id: 665
navn: Thomas Pedersen
registreringsår: 1865,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 150

Thorgny Kappel


Id: 666
navn: Thorgny Kappel
registreringsår: 1935,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 137

Thorvald Møller


Id: 667
navn: Thorvald Møller
registreringsår: 1942,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 94

Thøger Hillerslev, degn


Id: 668
navn: Thøger Hillerslev, degn
registreringsår: 1810,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 191

Torsted Forsamlingshus


Id: 669
navn: Torsted Forsamlingshus
registreringsår: 1947,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 86

Torsted skolelærerembede


Id: 670
navn: Torsted skolelærerembede
registreringsår: 1875,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 157

Tortgny Kappel


Id: 671
navn: Tortgny Kappel
registreringsår: 1935,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 114

Ubbe Jensen


Id: 672
navn: Ubbe Jensen
registreringsår: 1902,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 150

Valdemar Emil Andersen


Id: 673
navn: Valdemar Emil Andersen
registreringsår: 1940,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 190

Viggo Kjærgård Jeppesen


Id: 674
navn: Viggo Kjærgård Jeppesen
registreringsår: 1924,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 106

Viggo Madsen


Id: 675
navn: Viggo Madsen
registreringsår: 1942,00
gml matrikelkort nr:
nyt matrikelkort nr:
side: 191