Arkiv Thy

Hovedregistrant Sydthy

brug gerne + og - som i Google
NØRGAARD, OLAF - PRIVATARKIV


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018107
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-02-24 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 16-02-1865
KOPI AF SKØDE- OG PANTEPROTOKOL VEDR. MATR. NR. 5A SØNDBJERG, HELLIGSÅGÅRD, HELLIGSØ MV.

1904-1905
KOPI AF PAPIRER ANG. EJENDOM I SVANKJÆR

1924
JENS LAURSEN OG HUSTRU, HELLIGSØ, GULDBRYLLUP. AVISUDKLIP OG SANG

1927
SALMER VED JENS LAURSENS JORDEFÆRD

1930
DIVERSE VEDR. UDSTYKNING AF MATR. NR. 5i OG 9c, HELLIGSØ BY OG SOGN

DIVERSE EJENDOMSPAPIRER

1971-1973
BREV VEDR. VEJSAG I HELLIGSØ FRA OLAF NØRGAARD, HOLSTEBRO, TIL POUL KRISTIAN OLESEN, VIRUM

DIVERSE BILLEDER - DE IDENTIFICEREDE ER SCANNET.

bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

FOTOALBUM - KRIK


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018108
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-02-24 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: ALBUM MED ENKELTE BILLEDER FRA KRIK
bemærkning: BILLEDERNE ER IKKE SCANNET, DA DE ALLEREDE ER I ARKIVETS SAMLING
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

ALBUM - THINGHUSET


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018109
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-03 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1960
BESKRIVELSE AF BILLEDER, DER HÆNGER PÅ VÆGGEN I THINGHUSET

1971
BILLEDER AF BYFEST I VESTERVIG

1986-1988
BILLEDER AF DET GAMLE POSTHUS, NEDRIVNING OG OPFØRELSE AF DET NYE POSTHUS.

1986
BILLEDER FRA AKTIVITETSLØRDAG I VESTERVIG

2000
BILLEDER AF THINGHUSET (INTERIØR, EKSTERIØR) TIL BRUG FOR FREDNINGSSAG.

2000-2001
KORRESPONDANCE MV. VEDR. FREDNINGSSAG
bemærkning: BILLEDERNE ER SCANNET
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

BRORSON, RANDI - PRIVATARKIV


sogn: BEDSTED
kommune: THISTED
nummer: 2018110
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-17 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1899, 1903, 1904, 1906, 1908, 1909, 1910,
KORRESPONDANCEKORT TIL PRÆSTEN I HVIDBJERG V.Å.

1938
BILLEDE FRA DILETTANTFORESTILLINGEN "SOGNEFOGEDENS PIGEBØRN"

1940
2 SVINEKORT

1946
MEDDELELSE OM OMVURDERING AF EJENDOM NR. 31, MATR.NR. 4O 4AV, BEDSTED, TIL ENKEFRU KRISTINE M.Ø. PEDERSEN

1951
NÆRINGSBREV FOR JENS CHRISTIAN ØSTERGAARD PEDERSEN, BEDSTED, MATR.NR. 4B


POSTKORT MED MOTIV FRA TANDRUP
POSTKORT MED MOTIV FRA ØSTERGADE, BEDSTED


bemærkning: INDLEVERET AF RANDI BRORSON, BEDSTED, TLF.: 30352713
klausul:
opstilling: LATK - HURUP - KÆLDER
indexord:

KULTUREKSPRESSEN


sogn:
kommune: SYDTHY
nummer: 2018111
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-24 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1996-2011 (IKKE ALLE ÅR)
REFERATER, KORRESPONDANCE, PROGRAMMER, AVISUDKLIP VEDR. KULTUREKSPRESSEN

bemærkning: AFLEVERET AF PREBEN VISBY, VESTERVIG
klausul:
opstilling: LATK - HURUP. KÆLDEREN
indexord:

VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING - UDKLIP


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018112
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-24 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: MAPPE 1
1900-1985
RINGBIND MED AVISUDKLIP OG KOPIER VEDR. FORENINGENS JUBILÆER (25, 50, 75, 100 ÅR)

MAPPE 2
SCRAPBOG MED AVISUDKLIP VEDR. VESTERVIG OG FORENINGENS 125-ÅRS JUBILÆUM
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET, VESTERVIG
indexord:

VESTERVIG-AGGER HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENINGS HANDELSSTANDSUDVALG


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018113
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-24 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: NR. 1
1978-1995
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR VESTERVIG-AGGER HANDELSSTANDSUDVALG UNDER HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENINGEN

NR.2
1995-2008
FORHANDLINGSPROTOKOL
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET, VESTERVIG
indexord:

VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018114
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-24 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: VESTERVIG-AGGER HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING

NR. 1
1975-1976
FORHANDLINGSPROTOKOL

NR. 2
1990-1994
RINGBIND MED REFERATER, DAGSORDNER OG AFTALER

NR. 3
1995-1996
RINGBIND MED REFERATER, PLANER MV.

NR. 4
1996-1998
FORHANDLINGSPROTOKOL

NR. 5
1996-1998
RINGBIND MED REFERATER
HERI 2002-2003
VEDR. LEGAT: UDDANNELSESFONDEN VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING SAMT ENKEFOND

NR. 6
1998-2005
RINGBIND MED MØDEREFERATER MV.

NR. 7
2009-2012
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET, VESTERVIG
indexord:

VESTERVIG-AGGER HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018115
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-24 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1983-2001
REGNSKABSPROTOKOL
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018116
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-24 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1943-1998
MEDLEMS- OG KONTINGENTPROTOKOL
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018117
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-24 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 2000-2001
RINGBIND MED DIVERSE PAPIRER OG KORRESPONDANCE
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

CHRISTENSEN, LISBETH - PRIVATARKIV


sogn: HØRSTED
kommune: THISTED
nummer: 2018118
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-24 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1950, 1958
DIVERSE REGNINGER OG KVITTERINGER TIL JENS CHR. NIELSEN, HØRSTED - ÆGAFREGNING, TØRV, SNEKASTNING

1903
SEDDEL MED EKSAMENSKARAKTERER FOR NIELSINE MATHILDE THOMSEN (10/4 1890 - 7/4 1978), SKYUM

ARKIVET VAR UDLÅNT TIL KOPIERING OG FINDES DIGITALT
bemærkning: Indleveret af Lisbeth Christensen, Vibevej 15, Hurup. Tlf.: 97952394. Mail: lisbethch@mail.dk
klausul:
opstilling: DIGITALT
indexord:

KJÆR, POUL MARTIN - PRIVATARKIV


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018119
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1959
BILLEDE AF DIMITTENDER FRA HURUP MELLEM- OG REALSKOLE (ER SCANNET)
NAVNELISTE HERTIL

POSTKORT MED BILLEDE (CA. 1890) AF BRINKMANNS MANUFAKTURHANDEL PÅ STORE TORV I THISTED (IKKE SCANNET, FINDES I FOTOSAMLINGEN ALLEREDE)
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP - KÆLDER
indexord:

OLESEN, CARLA LYKKE


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018120
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-31 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: MAPPE MED GAMLE SKØDER ETC.:

1880, 1885
SKØDE PÅ MATR.NR. 14F MØLLEGÅRDEN, 15C TEGLGÅRDEN, VESTERVIG SOGN

1905
SKØDE PÅ MATR.NR. 13C

1906
MAGESKIFTESKØDE VEDR. MATR.NR. 13F KJÆRGÅRDEN M.FL.

1904, 1905, 1907
SKØDE PÅ MATR.NR. 15L TEGLGÅRDEN, VESTERVIG SOGN MED SENERE PÅTEGNINGER

1904, 1920
MATR.KORT OVER MATR.NR. 12BA OVERGRAMSTRUP, VESTERVIG SOGN, LAVET I FORBINDELSE MED UDSTYKNING MED SENERE PÅTEGNING

1878, 1920
MATRIKELKORT OVER MATR. NR. 12Z, OVER GRAMSTRUP, VESTERVIG SOGN, REFS HERRED, THISTED AMT MED TILFØJELSE OM FRASKILT MATR. NR.

1922
FØLGEBREV OG FIRE MATR.KORT OVER:
MATR.NR. 13C, RÆVBJERG, KJÆRGÅRDEN M.M., VESTERVIG SOGN MED PÅTEGNING FRA 1904
MATR.NR. 13F, RÆVBJERG M.M., VESTERVIG SOGN MED PÅTEGNING FRA 1906
MATR.NR. 14F OG 15C, KJÆRGÅRDEN, MØLLEGÅRDEN, TEGLGÅRDEN M.M., LAVET I 1913
MATR.NR. 15L OG 15O, TEGLGÅRDEN, VESTERVIG SOGN MED PÅTEGNING FRA 1907

1942
UDSKRIFT AF NOTARPROTOKOLLEN VEDR. BORGERLIGT VIELSE I 1910 MELLEM PEDER CHRISTIAN OLESEN OG PETRA INGER KIRSTINE LYKKE

1954, 1959
TO STATS-PRÆMIEOBLIGATIONER


bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

VESTERVIG-AGGER HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING


sogn: VESTERVIG
kommune:
nummer: 2018121
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-31 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: RINGBIND MED DIVERSE:

1984-1993
AVISUDKLIP

1992, 1993, 1994, 2002
PROGRAM, REFERATER, REGNSKAB, AVISUDKLIP MV. FOR KLOSTERMARKED

1993
PROJEKT VESTERVIG

1984, 1987, 1992
ANNONCER VEDR. JUL

1987
ANNONCE VEDR. AMATØRFESTIVAL


VESTERVIG, AGGER, KRIK, GETTRUP - VELKOMSTHÆFTE TIL TURISTER

1993
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VAHB

1970, 1991
LOVE FOR VAHB

1989-1993
REGNSKAB FOR VAHB

1999
TRAFIKSANERINGSPROJEKT
PLANTEGNINGER

1996
ÅDALSPROJEKTET - REFERAT

1996
GADERENOVERING - REFERAT
SKITSER
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

KLOSTERPARKEN


sogn: VESTERVIG
kommune:
nummer: 2018122
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-31 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1997-2001
REGNSKABSBOG FOR KLOSTERPARKEN.
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

KLOSTERPARKEN


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018123
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-31 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1973, 1994-1997
ÅDALSPROJEKTET OG KLOSTERPARKENS TILBLIVELSE:
LOKALPLAN NR. 42, REFERATER, ØKONOMIOVERSIGT MV.
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

KLOSTERPARKEN


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018124
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-03-31 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: RINGBIND
1997-2004
DIVERSE VEDR. KLOSTERPARKEN
TILSKUDSANSØGNING OG -EVALUERING MV.
AVISUDKLIP
REFERAT (1998, 2001) FRA KLOSTERPARKUDVALGET UNDER VESTERVIG-AGGER HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING
KLOSTERPARKUDVALGETS MEDLEMMER 1997
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

FRIHEDSBUDSKABET


sogn:
kommune:
nummer: 2018125
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-04-07 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1946
JOHS. G. SØRENSEN MED FRIHEDSBUDSKABET FRA 04-05-1945
EKSEMPLAR 1: BOG + GRAMMOFONPLADE
EKSEMPLAR 2: BOG (GRAMMOFONPLADE MANGLER)

bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018126
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-04-07 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1997-1998
ANSØGNING TIL INDENRIGSMINISTERIETS LANDDISTRIKTSPULJE OM STØTTE TIL BYFORNYELSE OG MILJØFORBEDRING, KLOSTERGADE-VESTERGADE, VESTERVIG

2001
KLOAKATTEST FOR KLOSTERGADE 36, DOMMERKONTOR VESTERVIG, MATR.NR. 14B
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord: