Arkiv Thy

Hovedregistrant Sydthy

brug gerne + og - som i Google
THINGHUSET


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018127
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-04-07 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 2012
PLANTEGNINGER OVER THINGHUSET

2016
TILBUD VEDR. SÅLBÆNKE
MEDDELELSE OM OVERDRAGELSE AF SNERYDNING
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

SELSKABET AF 1968 A.M.B.A.


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018128
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-04-07 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1968-2011
MØDE- OG FORHANDLINGSPROTOKOL
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

VESTERVIG ROKLUB


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018129
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-04-07 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1949-1985
FORHANDLINGSPROTOKOL
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

SPAREFORENINGEN JULENS GLÆDE


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018130
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-04-07 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1912-1951
FORHANDLINGSPROTOKOL
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING - UDKLIP


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018131
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-04-07 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1985, 2010
SCRAPBOG MED JUBILÆUMSBILLEDER OG -UDKLIP (100- og 125-ÅRS JUBILÆUM)
bemærkning: UDVALGTE FOTOS ER SCANNET
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

PALLESGAARD - PRIVATARKIV


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018132
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-04-21 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: FAMILIEN PALLESGAARDS ARKIV AFLEVERET AF KAREN PALLESGAARD MUNK, KLOSTERGADE 37, VESTERVIG, HVOR FAMILIEN HAR BOET I CA. 100 ÅR. FAMILIEN HAR BOET I GADEN SIDEN 1870.

KASSE 1
1848-1889
1848: AVISUDKLIP
1877: NÆVNINGEBREV FOR NICOLAI JENSEN, SIKKERT FORMAND FOR AFHOLDSFORENINGEN
188?: BREV TIL BLIKKENSLAGER GELARDI, NIBE, FRA NIELS PALLESGAARD, VESTERVIG.
1880: DÅBSATTEST FOR CLARA JOHANNE LEONORA POULSEN
1885: LOVE FOR HAANDVÆRKERFORENINGEN FOR VESTERVIG OG OMEGN, STIFTET 01-09-1885
1890: UDSKRIFT FRA KIRKEBOGEN FOR AARHUS FRUE KIRKE OM POULINE ANNA FREDERIKKE POULSENS FØDSEL OG DÅB I 1877
SLÆGTSOPTEGNELSER FOR NIELS PALLISGAARD(1844) SAMT INGER MARIE CHRISTENSDATTER PALLISGAARD (1848) OG HENDES SØSTER CHRESTINE (1850)

1860: SKUDSMÅLSBOG FOR ELSE MARIE ANDERSEN (F. 1845), YDBY.
1871: NIELS PALLISGAARD LAURSENS BIBEL
1888: SKUDSMÅLSBOG FOR HANS PETER JULIUS RASMUSSEN (F. 1868)
1891: SKUDSMÅLSBOG FOR POULINE ANNA FREDERIKKE POULSEN (F. 1877)
1891: J.B. LØFFLER: VESTERVIG KLOSTER OG LIDEN KIRSTENS GRAV (SÆRTRYK). HAR TILHØRT TØFFELMAGER N. PALLESGAARD, VESTERVIG, OG MALERMESTER L.C. PALLESGAARD, VESTERVIG.

KOPI AF VILLIAM MORTENSENS MANUSKRIPT TIL "JAVA-BACH" (2010)

MAPPE 2
1890-1899
1896
LOVE FOR VESTERVIG HÅNDVÆRKERFORENING
1897-1899
REGNSKAB, MÅSKE FRA ET FORSAMLINGSHUS?
1900
UDSKRIFT FRA SVOSTRUP SOGNS KIRKEBOG VEDR. ÆGTESKAB I 1898 MELLEM HANS PETER JULIUS RASMUSSEN OG POULINE ANNA FREDERIKKE POULSEN

KASSE 3
1900-1909
1900: VESTERVIG AVIS
TEGNINGER TIL MALERMESTER L. PALLESGAARDS EJENDOM I VESTERVIG
1902: SVENDEBREV SOM MALER FOR LAURITS CHRISTIAN PALLESGAARD
1902: HJEMSTADSBEVIS FOR LAURITS CHRISTIAN PALLESGAARD
1908: SANGE FRA IDA BLUME-KNUDSEN OG C. LYNGBY BACHS BRYLLUP
1909: DÅBSATTEST FOR ELINE MARIE RASMUSSENS FØDSEL OG DÅB I AARHUS
1911: KOPI AF SVOSTRUP KIRKEBOG, VIELSESATTEST FOR ÆGTESKAB MELLEM LAURIDS CHRISTIAN PALLESGAARD OG EMMA RASMINE POULSEN I 1908
DIVERSE PERSONLIGE BREVE OG REJSEMINDER
LEJLIGHEDSSANGE
1902: REJSEDAGBOG/REGNSKABSPROTOKOL OVER ARBEJDER UDFØRT I VESTERVIGOMRÅDET
1903-1904: LAURITS PALLESGAARDS REJSEDAGBOG FRA ITALIENSREJSEN
MARIE RASMUSSENS DET NYE TESTAMENTE
EN PUNG
SALMEBOG FOR KIRKE OG HJEM

KASSE 4
1910-1919
1910: REGNSKAB FOR VESTERVIG HÅNDVÆRKERFORENINGS JUBILÆUMSFEST
1910: BESKRIVELSE AF HÅNDVÆRKERFORENINGENS 25-ÅRS JUBILÆUMSFEST
LEJLIGHEDSSANGE: REALSKOLEBESTYRER JØRGENSEN OG FAMILIE (1916), ASTA JOHANNE MARIE BØGH (1915), DR. BLUHME-KNUDSEN (1913)
1910: LOVE FOR VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING
1910: TO SKITSEBØGER FRA STATENS TEGNELÆRERKURSUS I KØBENHAVN
1912-1914: PERSONLIGE POSTKORT OG BREVE TIL CARLA PALLESGAARD
1914: EKSTRABLADE FRA THISTED AMTSAVIS MED SIDSTE NYT FRA KRIGEN
1914: OFFICIEL PLAN OVER DEN BALTISKE UDSTILLING I MALMØ
1914-1917: KRIGSKORT OVER VESTFRONTEN M.FL.
1916: LEJEKONTRAKT MELLEM JYDSK TELEFON OG LAURITS PALLESGAARD
AVISUDKLIP MED OMTALE AF GENERALFORSAMLING I VESTERVIG AFHOLDSFORENING
SIDE FRA THISTED AMTSAVIS MED OMTALE AF VESTERVIG HÅNDVÆRKERUDSTILLING OG KØBESTÆVNE
1918: MAGESKIFTEKONTRAKT MELLEM KROEJER H.A. SAND, VESTERVIG, OG VESTERVIG AFHOLDSFORENING VEDR. MATR.NR. 14C OG 15D KJÆRGÅRDEN OG 15I OG 15X KJÆRGÅRDEN (UDSKRIFT FRA 1950)
1919: NIELS PALLESGAARD LAURSENS TESTAMENTE

KASSE 5
1920-1929
HANS RASMUSSEN: BØRNENES NATURLÆRE
BOG MED FORTÆLLINGER, DIGTE OG FABLER
AD. LARSEN: FRA SKAGEN TIL KAIRO - REJSESKILDRINGER
WILHELM VOIGT: HVORLEDES JEG BLEV KAPTAIN VON KÖPENICK
SMÅHÆFTER FRA ILLUSTRERET FAMILIE-JOURNAL, BL.A. FØDSELSDAGSALBUM (HERI INDSKREVET FAMILIENAVNE/-FØDSELSDAGE)
KLADDEHÆFTER TILHØRENDE CARLA MARGRETHE PALLESGAARD
1923: ALMANAK
TYSKE PENGESEDLER FRA TO MARK TIL EN MILLIARD MARK
EMMA PALLESGAARDS SALMEBOG FOR KIRKE OG HJEM
LEO PALLESGAARDS SALMEBOG FOR KIRKE OG HJEM
LEO PALLESGAARDS DEN GRØNNE SANGBOG (KFUM OG KFUK-SPEJDERNE)
LEO PALLESGAARDS LEJRSANGE - TILLÆG TIL DEN GRØNNE SANGBOG
1928-1932: LOMMEREGNSKABSBOG
1926: DET NYE TESTAMENTE I LOMMEUDGAVE
ÆSKE MED LOMMEUR OG TYSK PENGESEDDEL PÅ ÉN MILLION MARK

KASSE 6
1920-1929
BILLEDE AF TO VOKSNE OG EN HALVSTOR DRENG OMKRING ET BORD (ER SCANNET)
CARLA PALLESGAARDS STILEHÆFTE
MAIL FRA WILLY MARDAL TIL KAREN PALLESGAARD MUNK MED LISTE OVER SKOLER I VESTERVIG SOGN I 1930
MAPPER MED LEO PALLESGAARDS TEGNINGER
1920-1921: DIVERSE KORRESPONDANCE VEDR. UENIGHED MELLEM MALERMESTER L.C. PALLESGAARD OG ARKITEKT MOGENS CLEMMENSEN OM PRISEN FOR MALERARBEJDE VED RESTAURERING AF VESTERVIG KIRKE
1921: THISTED AMTSAVIS OM VESTERVIG KIRKES GENINDVIELSE
1922: MATRIKELKORT OVER MATR.NR. 15F, 15AC OG 15AD KJÆRGÅRDEN
1922: UDSKRIFT AF MATRIKULENS AREALBEREGNING FOR OVENNÆVNTE MATR.NR.
1922: REJSEPAS FOR LAURITS CHRISTIAN PALLESGAARD
1925: CARLA PALLESGAARDS SALMEBOG FOR KIRKE OG HJEM
1926:KFUM-SPEJDERNES HÅNDBOG I SPEJDERPRØVERNE
1927: KFUM-SPEJDERNES GRUNDLOV OG KORPSVEDTÆGTER TILHØRENDE LEO PALLESGAARD
1929: LEO PALLESGAARDS KONFIRMATIONSTELEGRAMMER (6/10 1929)
SANG FRA VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENINGS 40-ÅRS JUBILÆUM
1929: DÅBSATTEST FOR LAURIDS CHRISTIAN PALLESGAARD F. 1881
1929: DÅBSATTEST FOR EMMA RASMINE POULSEN F. 1878
1929: POLICE PÅ PERSONALEULYKKESFORSIKRING UDTAGET AF MALERMESTER L. PALLESGAARD
PERSONLIGE BREVE OG POSTKORT

KASSE 7
1930-1939
1931: PRINSESSE HELENAS NOTERINGSKALENDER TILHØRENDE CARLA PALLESGAARD
1933: SØLVBRYLLUPSTELEGRAMMER TIL PALLESGAARD (23/7 1933)
1935: KAREN PALLESGAARDS SALMEBOG FOR KIRKE OG HJEM
1935-1938: MEDLEMSBOG FOR VESTERVIG ESPERANTOKLUB, HERI REGNSKAB
1936: MEDLEMSKORT TIL VESTERVIG ESPERANTOKLUB FOR LOKALE FRA VESTERVIGOMRÅDET
PRIVATE KORT OG BREVE
1936-37: LEO PALLESGAARDS REGNSKABSNOTATER
1937: SÆRTRYK AF CIRKLEN, MEDLEMSBLAD FOR DANSK TEKNISK LÆRERFORENING: TEKNISKE LÆRERE PÅ STUDIEREJSE I TYSKLAND. MED DELTAGELSE AF MALERMESTER L. PALLESGAARD
1937: MINDSTEPRISLISTE PÅ MALERARBEJDE
1938: LILLE REGNSKABSBOG
STILEBØGER OG KLADDEHÆFTE TILHØRENDE BRITTA FUNDER
ELSE PALLESGAARDS DET NYE TESTAMENTE
EMMA POULSENS OG CARLA PALLESGAARDS SALMEBOG FOR KIRKE OG HJEM
L.C. PALLESGAARDS SALMEBOG FOR KIRKE OG HJEM

KASSE 8
1930-1939
1931: KAREN MARIE PALLESGAARDS SKOLEATLAS
1934-35: UNDERVISNINGSPLAN FOR VESTERVIG TEKNISKE SKOLE
1935: LEO PALLESGAARDS SVENDEBREV
1935: SVENDEBREVE (MAPPER) FOR HUGO MADSEN OG LEO PALLESGAARD
1937: STAHL UND EISEN
1938: MEDDELELSE OM STUDIESTØTTE TIL CARLA MARGRETHE PALLESGAARD FRA DEN KVINDELIGE INDUSTRISKOLE PÅ HÅNDVÆRKERHØJSKOLEN I HASLEV
1939: KØBEKONTRAKT OG SKØDE FRA TEKLA ELISABETH LINGS TIL MALER HUGO MADSEN VEDR. MATR.NR. 19AA OG 21R SELDE BY OG SOGN
1939: PIN
PERSONLIGE BREVE OG KORT TIL KAREN PALLESGAARD, LEO PALLESGAARD, EMMA PALLESGAARD, CARLA PALLESGAARD - DANSK OG ESPERANTO
DIVERSE REJSEMINDER BL.A. STEREOGRAMMER
AVISOMTALE AF LEO PALLESGAARDS SØLVMEDALJE FOR SVENDEPRØVE SOM MALER
DIVERSE ESPERANTO-MATERIALE
KAREN PALLESGAARDS KLADDEHÆFTER MED BL.A. ESPERANTO
1929-1944: REGNSKABSBOG

KASSE 9
1930-1939
1932: SANG FRA DANMARKS AFHOLDSFORENINGS ÅRSMØDE I VIBORG
1933: KANTATE VED DANMARKS KFUKS 50-ÅRS FEST
TEGNE-/KLADDEHÆFTE FOR LEO PALLESGAARD
1934-1940: SVENDEPRØVEKOMMISSIONENS BESLUTNINGSPROTOKOL, VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING
1934-1940: BLADE FRA SILKEBORG KFUK, TILHØRENDE CARLA PALLESGAARD
1935: SANG FRA 25-ÅRS JUBILÆUMSFESTEN FOR VESTERVIG KFUM OG KFUK
1938: MEDLEMSBLAD FOR HÅNDVÆRKERHØJSKOLENS ELEVFORENING
PRIVATE KORT OG BREVE
DIVERSE VEDR. ESPERANTO

KASSE 10
1930-1939
DÅBSATTESTER: ELSE MARIE PALLESGAARD (F. 1917), LAURIDS CHRISTIAN PALLESGAARD (F.1881), LEO PALLESGAARD (F. 1915)
VIELSESATTEST: LAURITS CHRISTIAN PALLESGAARD OG EMMA RASMINE POULSEN
PRIVATE BREVE, REJSEMINDER MV
ANBEFALING TIL ELSE PALLESGAARD
DIVERSE KURSUSBEVISER O.LIGN. (CARLA OG KAREN PALLESGAARD)
MESTER-TILLADELSE TIL LAURITS CHRISTIAN PALLESGAARD
AVISUDKLIP OM VERDENSUDSTILLINGEN 1937
1935: DANSK ESPERANTOBLAD
LOVE FOR ESPERANTISTFORENINGEN FOR DANMARK
1937: SADOLINS FRAVETEKNIK I LØSE BLADE
1932: FRA SADOLINS FARVER TIL SADOLIN OG HOLMBLAD
1930: DANMARKSHISTORIE FORTALT FOR BØRN AF NIELS NIELSEN
1934: HÆFTE MED DAGBOG FRA 'DET SJETTE KRISTELIGE SOMMERMØDE FOR KVINDELIGE MANUFAKTURLÆRLINGE'
TO HÆFTER MED DIVERSE SY- OG BRODERIMØNSTRE TILHØRENDE CARLA MARGRETHE PALLESGAARD
1936: PROGRAM FOR DEN KVINDELIGE INDUSTRISKOLE PÅ HÅNDVÆRKERSKOLEN I HASLEV
1939: SANGBLAD FRA FÆLLESUDSTILLINGEN I BEDSTED, THYLANDS TEKNISKE SKOLER
1935: SANGBLAD FRA VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENINGS 50-ÅRS JUBILÆUM
AVISUDKLIP

KASSE 11
1930-1939
PALLESGAARDS MAPPE MED MASKINTEGNINGER FRA VESTERVIG TEKNISKE SKOLE
TEGNEBESTIK
PORTRÆT AF DAME I KØRESTOL
PRIVATE BREVE DANSK/ESPERANTO
POESIBOG
1939: TILLÆG TIL SKØDE VEDR. MATRIKELSAMMENLÆGNING AF 15F, 15AC OG 15AD TIL 15F VESTERVIG BY OG SOGN
DIPLOM FOR 1. PRÆMIE FOR SÆRLIG FLID OG DYGTIGHED FRA VESTERVIG TEKNISKE SKOLE TIL LEO PALLESGAARD
1939: LEJLIGHEDSSANGE FRA ELSE OG HUGOS BRYLLUP 25-06-1939
DÅBSATTESTER: ELINE MARIE RASMUSSEN (F. 1902), HANS PETER JULIUS RASMUSSEN (F. 1868),
REJSEPAS FOR LAURITS CHRISTIAN PALLESGAARD
INDTEGNINGSBEVIS FOR OPTAGELSE I LÆGDSRULLEN FOR LEO PALLESGAARD

KASSE 12
1940-1949
1949: KLADDE TIL DRIFTSREGNSKAB, BILAG TIL SELVANGIVELSE
PRIVATE KORT OG BREVE MV.
LEJLIGHEDSSANGE FRA AFHOLDSFORENINGENS ÅRSMØDE 1948, AFTENSKOLENS AFSLUTNING (VESTERVIG)
1944: DANSK ESPERANTOBLAD NR. 1 OG 12
1944: GENPART AF SYNSRAPPORT OVER DOMMERBOLIGEN I VESTERVIG
1947: AFLYS SKADELØSBREV FOR MATR.NR. 15F, VESTERVIG
FÆSTEBREVE FOR GRAVPLADSER VED VESTERVIG KIRKE
POST- OG TELEGRAMKVITTERINGSBOG TILHØRENDE L.C. PALLESGAARD
REJSEPAS FOR LEO PALLESGAARD

KASSE 13
1940-1949
1942-1943: LEJEKONTRAKT MELLEM DEN TYSKE VÆRNEMAGT OG VESTERVIG TEKNISKE SKOLE
1943: REJSETILLADELSE FOR KARLA PALLESGAARD
1943: LOVE FOR VESTERVIG HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENING
1943: FRØKEN JENSENS HUSHOLDNINGSBOG MED NOTATER
1943: HÆKLEOPSKRIFTER
1945-1946: UNGDOMSMAGASINET CENTRUM
1945: SKATTEKVITTERING FOR LEO PALLESGAARD
1946: SALMER TIL KAREN PALLESGAARDS BEGRAVELSE, DØDSANNONCE MV.
PRIVATE BREVE
REJSEMINDER
1948-1949: AVISUDKLIP
KLADDEBOG MED LATINSKE ORD (MEDICINSK)
"FEM MINUTTER I TOLV" NR. 9
LEGITIMATIONSKORT FOR CIGARHANDLER BJELKE BROGAARD OG MALERSVEND LEO PALLESGAARD, BEGGE VESTERVIG (BILLEDER SCANNET)

KASSE 14
1940-1949
PRIVATE BREVE OG KORT
AVISUDKLIP
1945-1946: 3 LOMMEKALENDERE
1948: OPLYSNINGER VEDRØRENDE KURSUS I MARTINUS ÅNDSVIDENSKAB
SKATTEKVITTERINGER
REGNSKABSBOG
LOV FOR DANSK TEKNISK LÆRERFORENING
TOBAKSDÅSE

KASSE 15
1940-1949
1943-1944: PRIVAT REGNSKABSBOG
1944-1955: UDESTÅENDE FORDRINGER
NOTESBØGER, KALENDERE MV.
PRIVATE BREVE MV.

KASSE 16
1940-1949
1940: KONGESANGBOGEN, DANSK FOLKESANGBOG UDSENDT PÅ KONG CHRISTIAN DEN TIENDES 70 ÅRS FØDSELSDAG
1942: BRYLLUPSTELEGRAMMER TIL BRUDEPARRET PALLESGAARD 13-12-1942
1945: JUBILÆUMSTELEGRAMMER (40 ÅR) TIL L.C. PALLESGAARD 01-05-1945
DIVERSE ELEVMATERIALE FRA TEKNISK SKOLE
1947: TRONSKIFTET, EN BILLEDSAMLING UDSENDT AF ILLUSTRATIONSFORLAGET
NOTESBOG MED 'AFSLØRING AF DALGAARDS KRIMINELLE AFFÆRER (48)
BREVE OG KORT
AVISUDKLIP
1946: SALMER TIL KAREN PALLESGAARDS BEGRAVELSE, DØDSANNONCE MV.
1944: DÅBSATTEST FOR KAREN MARIE PALLESGAARD, FØDT 1920
FOTOGRAFI FRA EN ESPERANTO-ANLEDNING (SCANNET)
HØJSKOLESANGBOG, NYE TESTAMENTER, KALENDER, BØNNEBOG

KASSE 17
1950-1959
ESPERANTO-MATERIALE
1956: BERN DIE BUNDESSTADT VON WALTER LAEDRACH
1955-1958: DANSK NATURFREDNINGSFORENINGS ÅRSSKRIFT
SALMEBOG
1957-1964: REGNSKABSBOG - MATERIALER TIL VÆRKSTEDET
1959-1960: KONTRABOG FOR LEO PALLESGAARD MED KNUD NIELSEN, VESTERVIG
BREVE TIL BRITTA PALLESGAARD, CARLA PALLESGAARD, LEO PALLESGAARD

KASSE 18
1950-1959
THISTED AMTS TIDENDES 'KVINDEN OG HJEMMET'
SIDER FRA UGEBLADE MV.
PRIVATE BREVE
BILLEDE (ER SCANNET)

KASSE 19
1950-1959
FESTTELEGRAMMER
UGESEDLER
1944-1952: 'NOTERINGER OVER INDGIVNE TILBUD'
KORT OG BREVE
LEO PALLESGAARDS SKATTEBILLETTER
DIVERSE KALENDERE OG NOTESBØGER
1955-1956: VAREFORTEGNELSE
LOMMEATLAS
ERIK OXENVAD: BEDRE DANSK

KASSE 20
1950-1959
AVISUDKLIP FRA BERLINGSKE AFTENAVIS, THISTED AMTS TIDENDE, BERLINGSKE TIDENDE, AFTENPOSTEN, NATIONALTIDENDE, LØRDAGS-AVISEN, SOCIAL-DEMOKRATEN, POLITIKEN, AALBORG STIFTSTIDENDE, JYLLANDSPOSTEN, INFORMATION M.FL.

KASSE 21
1950-1959
AVISUDKLIP FRA DIVERSE AVISER
KONTRABØGER
LILLIPUT NO. 4, OKTOBER 1950, OG NO. 6, DECEMBER 1950
CORONET, JAN. 1952
LÆREBØGER FRA TEKNISK SKOLE
LÆR SPANSK
PSYKISK FORUM NR. 3, NOV. 1954
1956-1957: BERETNING, DET TEKNISKE SELSKABS SKOLER
REGNSKABSHÆFTE MÆRKET 'DOMMERKONTORET'
1958: HÆFTE FRA HÅNDVÆRKSRÅDETS DELEGERETMØDE

KASSE 22
1950-1959
1953: FAKTURAER
KORT OG BREVE

KASSE 23
1950-1959
PRIVATE KORT OG BREVE
DIVERSE REGNINGER OG KVITTERINGER
01-05-1955: FESTTELEGRAMMER
AVISUDKLIP
1953: FORSLAG TIL DANMARKS RIGES GRUNDLOV
1953-1954: SKATTEBOGEN VESTERVIG-AGGER
10-12-1955: SANGBLAD FRA LAURIDS CHRISTIAN PALLESGAARDS JORDEFÆRD
ERIK MUNK-HANSENS SOLDATERBOG MED HUNDETEGN
FELTINSTRUKTION FOR ENKELTMAND

KASSE 24
1950-1959
'HJERL HEDE, FREDNINGEN OG FRILANDSMUSEET VED FLYNDERSØ' (HJERL-FONDEN, 1950)
1950, 1951, 1952: LOMMEKALENDERE MED FREMMEORDBOG
1952: ESPERANTOMATERIALE
1953: KALENDER FRA KNUD NIELSEN, KOLONIAL OG ISENKRAM, VESTERVIG
1959 MANDENS BLAD, JANUAR, FEBRUAR
AVISUDKLIP
DIVERSE HÅNDARBEJDSBØGER OG -MØNSTRE
NOTESBOG MED DIVERSE CITATER
SVEND BERGSØE: GRISE PÅ EN ANDEN MÅDE (1957)
1959-1960: KOLONNEBOG
CARLA PALLESGAARDS PRIVATE BREVE

KASSE 25
1950-1959
PRIVATE KORT OG BREVE TIL ISÆR CARLA PALLESGAARD
KAREN PALLESGAARD MADSENS POESIBOG
1956: DANSKE STATSBANERS KØREPLAN MELLEM DANMARK OG UDLANDET

KASSE 26
1950-1959
1950: KATALOG FOR JUBILÆUMSUDSTILLINGEN PÅ CHARLOTTENBORG
1950: JUBILÆUMSSKRIFT FOR KØBENHAVNS FARVEHANDLERFORENINGS 50-ÅRS JUBILÆUM 20/4 1950
1950-1957: HOVEDBOG, LEO PALLESGAARD, THYBORØN
1955: FESTTELEGRAM TIL MALERMESTER PALLESGAARD VED 50-ÅRS JUBILÆET 24-04-1955
1957-1959: ÅRSREGNSKAB FOR MALERMESTER LEO PALLESGAARD, VESTERVIG
1958: LÆREBOG FOR HÆRENS MENIGE
FORSKELLIGE GAMLE REGNINGER
TEGNINGER AF ERIK MUNK HANSEN
EX LIBRIS: VESTERVIG-AGGER BIBLIOTEK

KASSE 27
1950-1959
DIVERSE REGNINGER OG FAKTURAER TIL FARVEHANDLER L.C. PALLESGAARD
1951-1952: EKSEMPLARER AF MALERTIDENDE (CENTRALFORENINGEN AF MALERMESTRE I DANMARK)

KASSE 28
1950-1959
PRIVATE KORT OG BREVE
MATERIALE FRA MARTINUS ÅNDSVIDENSKABELIGE INSTITUT
KORRESPONDANCE VEDR. ESPERANTOREJSER
PROGRAMMER FOR VESTERVIG AFTENHØJSKOLE 1951-52, 1952-53, 1954-55, 1956-57 VED H.A. RIIS-OLESEN
KONCERTPROGRAMMER FRA VESTERVIG KIRKE
DRIFTSREGNSKABER
UDESTÅENDE FORDRINGER
REJSEMINDER
LÆDERPUNG

KASSE 29
1960-1969
KORT OG BREVE
DIVERSE KORRESPONDANCE
BREVE FRA MARTINUS INSTITUT
BREV MED UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR SELSKABET AF 1968 A.M.B.A.
LÆREKONTRAKT FOR MALERLÆRLING ERIK BERTELSEN
SANGBLAD FRA CARLA MARGRETHE PALLESGAARDS BEGRAVELSE 18-05-1968
TELEFONLISTE
DIVERSE BILPAPIRER

KASSE 30
1960-1969
ANPARTSBEVIS TIL ASHØJE PLANTAGE FOR BRITTA PALLESGAARD
ANDELSBEVIS TIL SELSKABET AF 1968 A.M.B.A. FOR LEO PALLESGAARD. HERI FORTEGNELSE OVER 100 ANDELSHAVERE
STAMTAVLER FOR HUND OG KAT
SKIFTERETSATTEST EFTER CARLA PALLESGAARD
LÆREKONTRAKT FOR PREBEN KJÆR
FESTTELEGRAMMER
GRAVSKØDE TIL ENKEFRU FREDERIKKE RASMUSSENS DØDSBO, SELDE
CARLA PALLESGAARDS PAS
CIRKLEN, MEDLEMSBLAD FOR DANSK TEKNISK LÆRERFORENING
KORT OG BREVE
PROGRAMHÆFTER FOR ÅRSFESTERNE PÅ THISTED GYMNASIUM FEB. 1966 OG DEC. 1966
THISTED GYMNASIUMS MEDDELELSER FRA SKÅLEÅRET 1966-67
KAREN MADSENS KARAKTERBØGER FRA SELDE SKOLE OG THISTED GYMNASIUM
KALENDERE
NOTESBOG
MEDICINSKE FAGUDTRYK FOR SYGEPLEJERSKER OG VOLONTØRER
CITATER FRA FORMAND MAO TSE-TUNG

KASSE 31
1960-1969
1964: FAKTURAER
1968-1972: ÅRSRAPPORTER OG REGNSKAB FOR UDVIKLINGS- OG TURISTRÅDET FOR VESTERVIG-AGGER
TELEGRAMMER OG KORT FRA 08-10-1965
1957-1964:STATUSBOG
1962-1967: REGNSKABSBOG OVER MATERIALER TIL VÆRKSTEDET
KALENDERE

KASSE 32
1960-1969
DIVERSE VEDR. SKAT MV.
REGNSKABER FOR CARLA PALLESGAARD
HELBREDSBESKRIVELSE FOR CARLA PALLESGAARD
ÅRSREGNSKABER FOR MALERMESTER LEO PALLESGAARD
AVISUDKLIP
UÅ+1967: BLÅ BOG FRA THISTED GYMNASIUM
HÆFTE MED MADOPSKRIFTER

KASSE 33
1960-1969
1961-1963: SKOLEKØKKENMAPPE FOR KAREN PALLESGAARD MADSEN
1967-1976: BOG M. VAREKØBSFAKTURAER OG VAREBETALINGER
DIVERSE BREVE, KORT OG UDKLIP
KONTRABOG FOR CARLA PALLESGAARD
SALMER VED DAGMAR ELISABETH NIELSENS (F. PALLESGAARD) BEGRAVELSE 01-02-1962
DEKLARATION OG MATRIKELKORT FOR MATR. NR. 15F, VESTERVIG SOGN OG BY

KASSE 34
1960-1969
STUDENTERHUE
SMYKKESKRIN MED DIVERSE SMYKKER
TEGNEBESTIK
TELEGRAMMER FRA HÅNDVÆRKER- OG BORGERFORENINGENS 75-ÅRS JUBILÆUM
AVISUDKLIP
POSTKORT MV.

LB.NR. 35
1957-1960
KASSEBOG

LB.NR. 36
1947-1955
HOVEDBOG

LB.NR. 37
1952-1959
HOVEDBOG

KASSE 38
FRA 1908: MAPPE MED REGNSKABER FOR LODBJERG FYR OG THYBORØN KANALFYR
1932-1935: TO ARBEJDSMAPPER FRA TEKNISK SKOLE MED LEO PALLESGAARDS ARBEJDER
TO BØGER: 'ÅRHUNDREDETS STORE FORSPIL - 1776-1815' OG 'VORE BEDSTEFORÆLDRES TID - TIDEN INDTIL 1848'
DES MALERS HANDMAPPE MED TEGNINGER OG FORLÆG

KASSE 39
1938-1948: MAPPE MED DIV. REGNSKABER. HERI OGSÅ TEGNING MV. FOR STUEHUS, FLARUPGÅRD, YDBY (1942) FOR LAURIDS SØNDERGAARD.
1942: ARKITEKT JENS FOGED, THISTED, OM TILBYGNINGER TIL AGGER OG SEJERSMINDE SKOLER, VESTERVIG-AGGER KOMMUNE.
DANMARK I KRIGENS SPEJL
1945: KATALOG FRA MADS LAIER (CYKLER OG RADIOER)
1947: PRIVAT REGNSKAB
TEGNINGER
1942-1944: KLADDEBOG
1944-1949: MAPPE MED DIVERSE REGNSKABSPEPIRER
VÆVETEORI FOR CARLA PALLESGAARD
MAPPE MED SKØDER, PANTEBREVE, DEKLARATION PÅ MATR.NR. 15F, VESTERVIG BY OG SOGN
MAPPE MED RAPPORTER OG OPGØRELSER FOR TURISTINFORMATIONEN

KASSE 40
ØVELSER TIL SKILTESKRIFT
TEGNINGER
SCRAPBOG
RINGBIND MED UDKLIP
C.C. CLAUSEN: VORE FÆDRES OG VOR EGEN TID
RED. AF JUL. SCHIØTT: DANMARKS FOLK
1887-1989: KLADDEBOG
1950-1960: KLADDEBOG
1943-1958: ORDREBOG
1963-1969: ORDREBOG
NOTESBOG MED TEGNINGER
BIBEL
DET NYE TESTAMENTE
1893: SAMLING AF PRÆDIKENER. TILHØRENDE NIELS PALLESGAARD.
1934: LEO PALLESGAARDS ØVELSER I BOGFØRING FRA TEKNISK SKOLE

LB.NR. 41
1892-1893: INDBUNDNE UDGAVER AF BLADET HUSVENNEN

LB.NR. 42
1893-1894: INDBUNDNE UDGAVER AF BLADET HUSVENNEN

LB.NR. 43
1952-1956: MAPPE MÆRKET 'PAPIRER VEDRØRENDE BOET' INDEHOLDENDE DIVERSE REGNSKABSBILAG
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

VESTERVIG ROKLUB


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018133
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-06-09 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1935 - 1985
50-ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT FOR VESTERVIG ROKLUB UDGIVET AF ROKLUBBENS VENNER
bemærkning: AFLEVERET AF MOGENS HAVE, AAGADE, VESTERVIG
klausul:
opstilling: THINGHUSET
indexord:

KONSERVATIVE VÆLGERFORENING VESTERVIG-AGGER


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018134
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-06-09 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1936-1969
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR DEN KONSERVATIVE VÆLGERFORENING FOR VESTERVIG-AGGER
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET, VESTERVIG
indexord:

Bedsted skole - Kjeld Jensen


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018135
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-06-20 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd:
art: Grøn bog - Marius Jensen: Fra min barndom i Hurup.

Børge Steffensen: Hurup i 100 år. 1882-1982.

Leo Swane: Jens Søndergaard - Vor Tids Kunst - 7

Leif Damsgaard Jensen: Fyrspillene i Sydthy - Mellem himmel og hav. Øvebog med notater - Egnshistorisk Skuespil om Lyngby's grundlæggelse 1864 og årene derefter. + en bog uden noter.

bemærkning: Indleveret den 12/5 2022 af: Enken Agnethe Jensen, Dalgårssvej 2, Bedsted.
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord: Skole, Bedsted, Kjeld, Skolekort, embeds bog.

Klosterrevy -


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018136
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-06-20 02:00:00 +0200
registrator: LH
signatur:
afd: S
art: Omtaler, udklip af avisartikler igennem årene. 1969 - 1979.
- 5 års jubilæum 1974.

PR-materiale - Udkast til plakater, trøjer og programmer mm.

Forskellige Arbejdspapirer vedr. KLOSTERREVYEN. Skitse til drejebog, køreplan, Scenegang, Øveplan og fordeling af roller.

KLOSTERREVYEN Jubilæum 2022 indbydelse. billede af deltagere samt navneliste.

Blandende noter:
- Program for Byfest i Vestervig 1969
- Scenenoter - Ole Kanel
- Jagten på Tangen
- Sprogforbistring på Agger Badehotel 1971
- Børge 1974
- Vise fra Klosterrevyen 1975
- Andespil 1975
- Klosterrevyen 1976
- Klosterrevyen 1977
- Klosterrevyen 1978 - Hotel Aggertange.
- Kloster revyen 1979 - 10 års-jubilæmsforestilling.
bemærkning: Indleveret af: Jan Yde. 20/6 2022.
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord: Klosterrevyen, Revy, Vestervig, Agger,

KATRIN ATZBACH, BYGNINGSARKÆOLOG


sogn: YDBY
kommune: THISTED
nummer: 2018137
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-07-06 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 2022
RAPPORT: BYGNINGSARKÆOLOGISK UNDERSØGELSE: DOVERGAARD, DOVERODDEVEJ 3, 7760 HURUP
BILAG HERTIL
MATERIALET ER DIGITALT
bemærkning: AFLEVERET AF KATRIN ATZBACH
klausul:
opstilling: SERVER
indexord:

KJÆRGAARD, THØGER - SØLVBRYLLUPSTELEGRAMMER


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018138
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-08-18 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1913
INDBUNDNE TELEGRAMMER FRA THØGER KJÆRGAARD, KÆRGÅRDEN, OG HUSTRUS SØLVBRYLLUP 04-05-1913.
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

KJÆRGAARD, FERDINAND - TELEGRAMMER


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018139
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-08-18 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1938
INDBUNDNE TELEGRAMMER FRA ANNA KJÆR OG FERDINAND KJÆRGAARDS, DOMMERGÅRDEN, BRYLLUP OG FREDINANDS 35-ÅRS FØDSELSDAG.
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

EMBEDSBOG


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018140
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-08-18 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1900
TOM EMBEDSBOG FOR SKOLER PÅ LANDET
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

OVERGAARD, ELSE N. - PRIVATARKIV


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018141
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-08-18 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: BØGER AF HANS BAKGAARD:
FOLK Æ HAAER MØDT - DIGTE I THYBOMAAL (1939)
STØRST ER KÆRLIGHEDEN - SKUESPIL I FEM AKTER (1942)
SOGNEKONGENS OVERMAND - - SKUESPIL I FIRE AKTER (1943)
DE GAV MIG STYRKE (1956)
RÆVEN FRA BODDUM BÆK (1969)
DIGET - HUN DØDE = JEG BLEV EN DRØMMER (1970)
DIGTSAMLING (1978)
SANGHÆFTE (1980)
BREVE - MELLEM FORFATTEREN HANS BAKGAARD OG SKUESPILLERE CARL NIELSEN
GLEMTE VÆRKER

MAREN KIRK: THEAS BAGGRUND OG EFTERMÆLE (1973)
bemærkning: AFLEVERET AF CARSTEN OVERGAARD EFTER SØSTERENS FLYTNING TIL PLEJEHJEM. BØGERNE HAR HUN SAMLET.
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

KRISTENSEN - SLÆGTSBIBEL


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018142
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-08-18 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: FAMILIEBIBEL MED SLÆGTSOPTEGNELSER BAGEST.

BRYLLUPSBILLEDE AF MAREN KJERSTINE KRISTENSEN OG KNUD ERIKSEN, SOM OGSÅ OPTRÆDER PÅ NAVNELISTEN BAGEST I BIBLEN
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

AOF


sogn:
kommune: SYDTHY
nummer: 2018143
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-08-18 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1977-1992
TO BESTYRELSESPROTOKOLLER
bemærkning: PROTOKOLLERNE FUNDET I ELIN SERUPS DØDSBO OG INDLEVERET AF SØSTEREN RAGNHILD SERUP (TLF.: 21764132)
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

BEDSTED IDRÆTSFORENING


sogn: BEDSTED
kommune: THISTED
nummer: 2018144
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-08-18 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1989-1997
PROTOKOL OVER BIF'S STØTTEMEDLEMMER
bemærkning: FUNDET I ELIN SERUPS DØDSBO OG INDLEVERET AF SØSTEREN RAGNHILD SERUP (TLF.: 21764132)
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

FILM FRA BEDSTED


sogn: BEDSTED
kommune: THISTED
nummer: 2018145
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-08-25 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: DVD MED OVERSPILLEDE SMALFILMSOPTAGELSER:
1967: LAND AF FISKEKUTTER PÅ STRANDEN I VORUPØR
1982: GYMNASTIKOPVISNING SOM I 1882 I BEDSTEDHALLEN VED BEDSTED BYS 100-ÅRS JUBILÆUM
1983: SIDSTE ARBEJDSDAG PÅ BEDSTED ANDELSMEJERI D. 09-04-1983. DENNE BESKRIVELSE MEDFØLGER: FØRST SES MEJERIARBEJDER HOLGER GADE, DERNÆST TANKBILEN, I BRUNT ARBEJDSTØJ TANKVOGNSCHAUFFØR KNUD ERIK BISGAARD OG TANKVOGNSCHAUFFØR SVEND SALMANSEN. VED SMØRKÆRNEN MEJERIST LASS GODIKSEN. VED SMØRPAKKEMASKINEN MEJERIBESTYRER CHARLES VANGSGAARD OG DEREFTER PÅ KONTORET.
bemærkning: AFLEVERET AF FINN CHR. JENSEN, BEDSTED
klausul:
opstilling: LATK, HURUP - KÆLDER
indexord:

SØRENSEN, RUTH - PRIVATARKIV


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018146
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-08-25 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1951
KOPI AF TO DIGTE AF HANS BAKGAARD, SOM HAN HAR SKREVET TIL RUTH SØRENSEN (F. 1939), CANADA, DA HUN VAR TIL SIN MORMOR OTTOMINE YDES 70-ÅRS FØDSELSDAG. SENDT TIL FINN CHR. JENSEN OG HANS KONE JUDITH FRA PALLE, SØN AF KETTY (JUDITHS SØSTER) OG EGON (RUTHS BROR).
bemærkning: AFLEVERET AF FINN CHR. JENSEN, BEDSTED
klausul:
opstilling: LATK, HURUP - KÆLDER
indexord: