Arkiv Thy

Hovedregistrant Sydthy

brug gerne + og - som i Google
BEDSTED FOLKEDANSERFORENING


sogn: BEDSTED
kommune: THISTED
nummer: 2018147
stiftet:
nedlagt: 2021-10-29 02:00:00 +0200
registreret: 2022-09-01 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: KASSE 1
DRAGTMØNSTRE, STOFPRØVER OG -RESTER
PINS/REVERSNÅLE/EMBLEMER MED 'BEDSTED FOLKEDANSERFORENING'

KASSE 2
MUSIK, NODER, DANSEBESKRIVELSER MV.
STEMPLER FRA BEDSTED FOLKEDANSER- & FOREDRAGSFORENING

KASSE 3
2007-2021
REGNSKABER, REFERATER, MEDLEMSLISTER MV.

KASSE 4
1996-2007
REGNSKABER, BILAG MV.
1985-2012
REFERATER, SÆSONPROGRAMMER, LISTE OVER KONTAKT TIL SVERIGE, PROGRAMMER DGI NORDVEST, MEDLEMSLISTER, VEDTÆGTER, VEDR. KARL SKAARUPS 65-ÅRS JUBILÆUM I 1993

KASSE 5
1985-1989
MEDLEMSLISTER, REFERATER MV.
1993-2006
ARRANGEMENTER, PROGRAMMER, MEDLEMSLISTER, REGNSKAB, REFERATER, VEDTÆGTER MV.
1901-1985
PROTOKOL FOR BEDSTED FOLKEDANSER- OG FOREDRAGSFORENING I AFSKRIFT
1985-1991
REFERATER, BREVE, MEDLEMSLISTER, KONTAKT TIL SVERIGE MV.
DIVERSE KORRESPONDANCE
VEDTÆGTER

KASSE 6
1974-1989
REFERAT OM FORENINGEN GENNEM 20 ÅR
MEDLEMSLISTER
MEDLEMSKORT
2001-2010
KASSEBOG
2004-2007
PROGRAMMER FRA DGI NORDVEST
2017-2020
REGNSKAB
PLAKAT
1993
REGNSKAB FOR KARL SKAARUPS JUBILÆUM
DIVERSE
1989-2020
FORHANDLINGSPROTOKOL
1983-2001
KASSEBOG
1911-1985
PROTOKOL FOR BEDSTED FOREDRAGSFORENING
bemærkning: AFLEVERET TIL ARKIVET EFTER FORENINGENS NEDLÆGGELSE. EVT. KONTAKT TIL ELLEN ØSTERGAARD. TLF.: 97952299/53600286
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

DYBDAHL, KIRSTEN - PRIVATARKIV


sogn: HELTBORG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018148
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-09-15 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: FRA GÅRDEN LILTOFT VED ULLERUP

1911-1921
PROTOKOL FOR HESTEASSURANCEFORENINGEN FOR VISBY OG HELTBORG SOGNE

1966
THISTED AMTS TIDENDE FOR 6. DECEMBER, 1966

FOTO
Sydthy, fællesudvalg ved kommunesammenlægningen 1970
Nederst fra venstre: Senius Liltoft,, Erik Smed,Lilli Pedersen, Ove Lykke, Krista Holm, Egon Holm, Jens Marius, Nielsen, Harald Dansgaard, Jens Krabbe. i midten fra venstre: N.O.Lyngs,, Viggo Ringgaard, Niels Østergaard Nielsen, Sigvald Steffensen, Gustav Skriver,, Hugo Krogsgaard, Søren Peter Handrup, Christian Søndergaard, Søren Pedersen, Valdemar Nielsen, Niels Jensen. Øverst fra venstre: Erik Hviid, K. Knudsen Pedersen, Oskar Gade, M. Møller Nicolajsen, Sigurd Yde, Niels Foget, Johan Madsen, Aage Sørensen, Poul Søndergaard. Foto med navne er i § 7 arkiv 2013014 kasse 5 samt i billedarkiv (Sydthy nr. 018)

FOTO
ELEVER FRA HELTBORG SKOLE CA. 1922, MED OPLYSNINGER. BILLEDE OG OPLYSNINGER ER DIGITALISERET.

1977
FREDNINGSSTYRELSENS BESKRIVELSE AF DEN FREDLYSTE JÆTTESTUE VED ULLERUP, HELTBORG SOGN

2000
HELTBORG MØLLE 125 ÅR - JUBILÆUMSSKRIFT

1954
THYBOEN NR. 8 - MEDLEMSBLAD FOR HJEMSTAVNSFORENINGEN FOR THY OG HANHERRED

1960
SANGBLAD VED INDVIELSEN AF HELTBORG SKOLE
TALE VED INDVIELSEN

AVISUDKLIP MED OMTALE AF 25-ÅRS LÆRERJUBILÆUM I HELTBORG, LÆRER N.L. HAARHØY
bemærkning: AFLEVERET AF KIRSTEN DYBDAHL TLF.: 40434715
klausul:
opstilling: LATK, HURUP, KÆLDER
indexord:

POLITIVEDTÆGT


sogn: HURUP
kommune: SYDTHY
nummer: 2018149
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-09-29 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1969
POLITIVEDTÆGT FOR HURUP POLITIKREDS
bemærkning: AFLEVERET AF HURUP BIBLIOTEK EFTER OPRYDNING
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDEREN
indexord:

VISBY LEJRSKOLE


sogn: VISBY
kommune: SYDTHY
nummer: 2018150
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-09-29 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1972
LEJRSKOLEPLAN, VISBY LEJRSKOLE
bemærkning: AFLEVERET AF HURUP BIBLIOTEK EFTER OPRYDNING
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDEREN
indexord:

ÅBAKKEN, PLEJEHJEM


sogn: HURUP
kommune: SYDTHY
nummer: 2018151
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-09-29 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1986
JUBILÆUMSSKRIFT 1976-1986 FOR PLEJEHJEMMET ÅBAKKEN
bemærkning: AFLEVERET AF HURUP BIBLIOTEK EFTER OPRYDNING
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDEREN
indexord:

SYDTHY SKOLEMUSEUM


sogn:
kommune: SYDTHY
nummer: 2018152
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-09-29 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 06.64 SYDTHY: SYDTHY SKOLEMUSEUM
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, HÅNDBOGSSAMLINGEN
indexord:

SØNDBJERG UNGDOMSSKOLE


sogn:
kommune:
nummer: 2018153
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-09-29 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1972-1982
JUBILÆUMSSKRIFT FOR SØNDBJERG UNGDOMSSKOLE
bemærkning: AFLEVERET AF HURUP BIBLIOTEK EFTER OPRYDNING
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDEREN
indexord:

THISTED AMTS SOGNERÅDSFORENING


sogn:
kommune:
nummer: 2018154
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-09-29 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1900-1950
36.06 JUBILÆUMSSKRIFT FOR THISTED AMTS SOGNERÅDSFORENING

FINDES OGSÅ I THISTED (2012067)
bemærkning: AFLEVERET AF HURUP BIBLIOTEK EFTER OPRYDNING
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, HÅNDBOGSSAMLING
indexord:

KNUD MADSEN NIELSEN, LYNGBY - PRIVATARKIV


sogn: LYNGBY
kommune: SYDTHY
nummer: 2018155
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-10-06 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: KØBMAND, LOKALHISTORIKER OG FORFATTER KNUD MADSEN NIELSENS EFTERLADTE SAMLING AF MATERIALE AF LOKALHISTORISK BETYDNING.

NR. 1
BOG 1, UDKLIP OM LYNGBY

NR. 2
BOG 2, UDKLIP OM LYNGBY

NR. 3
BOG 3, UDKLIP OM LYNGBY

NR. 4
BOG 4, UDKLIP MM. OM LYNGBY

NR. 5
UDKLIPSBOG MED FORSKELLIGE DOKUMENTER

NR. 6
1992-2002
UDKLIPSBOG MED AVISUDKLIP OM LYNGBY

NR. 7
MAPPE MED STORE BILLEDER FRA BESÆTTELSESTIDEN I LYNGBY
HERI OGSÅ ENKELTE DOKUMENTER VEDR. KMN'S SLÆGT

NR. 8
1929-1970
KONTRABØGER FRA NAVNGIVNE KUNDER, HERIBLANDT FX. REDERIET A.P. MØLLER, POUL HAMMERICH, LOKALE BEBOERE, MIDLERTIDIGE BEBOERE OG KUTTERE

NR. 9
1928-1966
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR LYNGBY SIGNALSTATION
1923-1960
KASSEBOG FOR LYNGBY FARESIGNALSTATION
1960-1986
KASSEBOG FOR LYNGBY FARESIGNALSTATION OG FISKERIFORENING
1929-1984
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR LYNGBY FISKERIFORENING
1930-1963
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR LYNGBY FISKEEXPORT
1948-1959
REGNSKABSBOG FOR L 9 'LYNGBY'
1937-1938
KLADDEBOG FOR LYNGBY FISKEEXPORT
1912-1930
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR BJÆRGNINGSFORENINGEN I HVIDBJERG, ØRUM OG LODBJERG KOMMUNE

NR. 10
1942-1943
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR LYNGBY TRANSFORMATORFORENING (THY HØJSPÆNDINGSVÆRK)
1961-
UDGIFTSBILAG FOR LYNGBY FORSAMLINGSHUS
1961-1999
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR LYNGBY FORSAMLINGSHUS

NR. 11
1961-1999
KASSEBOG FOR LYNGBY FORSAMLINGSHUS

NR. 12
1975-1976
KASSEJOURNAL, KCM KIOSKERNE, RØDOVRE (KNUD MADSEN NIELSEN)
HERI REGNSKABSHÆFTE KILDESKAT

NR. 13
1961-1967
KASSEBOG FOR KNUD MADSEN NIELSEN, LYNGBY

NR. 14
1926-1939
KASSEBOG
1924-1939
KASSEBOG FOR DETAILHANDLER ALFRED NIELSEN AF LYNGBY

NR. 15
1930-1944
KONTRABOG

NR. 16
1960-1961
KASSEBOG FOR KØBMAND ALFRED MADSEN NIELSEN, LYNGBY

NR. 17
1942-1947
KLADDEHÆFTER MED DAGBOGSOPTEGNELSER

NR. 18
DIVERSE FESTTELEGRAMMER, POSTKORT MV.

NR. 19
FOTOALBUM OG LØSE BILLEDER
ALFRED B. OLSEN: SUNDHED FOR ALLE (1915)

NR. 20
1964
TELEGRAMMER FRA LYNGBYS 100-ÅRS JUBILÆUM
1977
JUBILÆUMSSKRIFT: DET DANSKE REDNINGSVÆSEN 125 ÅR
2014
AVISUDKLIP VEDR. LYNGBYS 150-ÅRS JUBILÆUM
1998
GENERALFORSAMLING 27-02-1999
1917
VERDEN OG VI, 2. HALVÅR

NR. 21
MAPPE: GL. DOKUMENTER:
SKUDSMÅLSBOG FOR MARTALINE MARIE NIELSEN (F. 13-04-1894)
DANSKE OG UDENLANDSKE GAMLE PENGESEDLER
1941
LEGITIMATIONSKORT FOR STRANDFOGED JOHAN CHR. MADSEN NIELSEN (F. 1868)
1945
LEGITIMATIONSKORT FOR SKOLEELEV ESTER NIELSEN (F. 1930)
1946
SOLDATERBOG FOR JOHAN CHRISTIAN MADSEN NIELSEN
DIVERSE AVISUDKLIP OG PRIVATE PAPIRER

MAPPE: KNUD MADSEN NIELSEN, VESTERVIG:
DIVERSE LOKALHISTORISKE OPTEGNELSER MV.

NR. 22
1909-1910
ILLUSTRERET TIDENDE BIND 51 (01-10-1909 TIL 30-09-1910)
bemærkning: AFLEVERET AF ENKEN SONJA NIELSEN, VESTERVIG
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

JENSEN, KNUD E. - FOTOGRAF


sogn:
kommune: SYDTHY
nummer: 2018156
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-10-20 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: FOTOGRAF KNUD E. JENSENS NEGATIVSAMLING
KLAUS MADSEN SKREV I 2013 BL.A. DETTE PÅ NAVNLIGTHY.DK OM FOTOGRAFKOLLEGAEN:
Knud kom i fotograflære i 1962 ved fotograferne Margit og Jørgen Mathiesen i Ulfborg. Han var som 12-årig bydreng hos fotograferne, og det var deres brug af lyset, og også teknikken der skabte interessen. Med et svendebrev som fotograf kom han til at arbejde nogle år i Fotomagasinet i Thisted. Han havde forinden været værnepligtig i flyvevåbnet. For at bygge videre på uddannelsen tog han til Berlin i en periode.
1. november 1970 startede han som fotograf i Hurup. Han havde atelier med portrætfotografering og lavede også rekelamefotografiske opgaver. I 1984 blev forretningen solgt, og Knud flyttede aktiviteterne til ejendommen på Gøggårdsvej. Siden har han udelukkende arbejdet med reklame- og industrifotografering. Han dyrkede også landskabsfotograferingen mere intensivt, og han har udgivet to bøger med billeder fra Thy.
Knud er thybo. Han er født i Koldby i 1944. Han er gift med Annette, og de har sønnen Jeppe.

MAPPE 01
ARKIV KUNDER A-K

MAPPE 02
ARKIV KUNDER L-Å

MAPPE 03
1970-1971
NEGATIVER NR. 400-574

MAPPE 04
1971
NEGATIVER NR. 575-739

MAPPE 05
1971
NEGATIVER NR. 740-865

MAPPE 06
1971-1972
NEGATIVER NR. 866-999

MAPPE 07
1972
NEGATIVER NR. 1000-1140

MAPPE 08
1972-1973
NEGATIVER NR. 1141-1299

MAPPE 09
1973
NEGATIVER NR. 1300-1414

MAPPE 10
1973
NEGATIVER NR. 1415-1570

MAPPE 11
1973
NEGATIVER NR. 1571-1689

MAPPE 12
1973-1974
NEGATIVER NR. 1690-1834

MAPPE 13
1974
NEGATIVER NR. 1835-1940

MAPPE 14
1974
NEGATIVER NR. 1941-2049

MAPPE 15
1974
NEGATIVER NR. 2050-2149

MAPPE 16
1974-1975
NEGATIVER NR. 2050-2258

MAPPE 17
1974-1975
NEGATIVER NR. 2259-2349

MAPPE 18
1975
NEGATIVER NR. 2350-2450

MAPPE 19
1975
NEGATIVER NR. 2450-2540

MAPPE 20
1975
NEGATIVER NR. 2541-2660

MAPPE 21
1975-1976
NEGATIVER NR. 2661-2770

MAPPE 22
1976
NEGATIVER NR. 2771-2889

MAPPE 23
1976
NEGATIVER NR. 2890-3000

MAPPE 24
1976
NEGATIVER NR. 3001-3139

MAPPE 25
1976-1977
NEGATIVER NR. 3140-3284

MAPPE 26
1977
NEGATIVER NR. 3285-3419

MAPPE 27
1977
NEGATIVER NR. 3420-3549

MAPPE 28
1977
NEGATIVER NR. 3550-3717

MAPPE 29
1977-1978
NEGATIVER NR. 3718-3870

MAPPE 30
1978
NEGATIVER NR. 3871-3986

MAPPE 31
1978
NEGATIVER NR. 3987-4117

MAPPE 32
1978-1979
NEGATIVER NR. 4118-4250

MAPPE 33
1979
NEGATIVER NR. 4251-4374

MAPPE 34
1979
NEGATIVER NR. 4375-4512

MAPPE 35
1979
NEGATIVER NR. 4513-4658

MAPPE 36
1979-1980
NEGATIVER NR. 4659-4777

MAPPE 37
1980
NEGATIVER NR. 4778-4899

MAPPE 38
1980
NEGATIVER NR. 4900-5020

MAPPE 39
1980-1981
NEGATIVER NR. 5021-5134

MAPPE 40
1981
NEGATIVER NR. 5135-5252

MAPPE 41
1981
NEGATIVER NR. 5253-5353

MAPPE 42
1981
NEGATIVER NR. 5354-5462

MAPPE 43
1981-1982
NEGATIVER NR. 5463-5568

MAPPE 44
1982
NEGATIVER NR. 5569-5700

MAPPE 45
1982
NEGATIVER NR. 5701-5818

MAPPE 46
1982
NEGATIVER NR. 5819-5919

MAPPE 47
1982-1983
NEGATIVER NR. 5920-6030

MAPPE 48
1983
NEGATIVER NR. 6031-6155

MAPPE 49
1983
NEGATIVER NR. 6156-6270

MAPPE 50
1983
NEGATIVER NR. 6271-6400

MAPPE 51
1983-1984
NEGATIVER NR. 6401-6529

MAPPE 52
1984
NEGATIVER NR. 6530-6661

MAPPE 53
1984
NEGATIVER NR. 6662-6902

KASSE 54
1985-1999
KONFIRMATIONSBILLEDER

KASSE 55
HURUP SKOLE 1987-1999, AFGANGSKLASSER
SYDTHY FRISKOLE 1984-1989

KASSE 56
1985-1989
DIVERSE

KASSE 57
1975-1980
DIVERSE DIAS

MAPPE 58
1976
NEGATIVER: EGNSHISTORISK ARKIV
bemærkning: BILLEDERNE ER IKKE SCANNET
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

Arnold Boutrup Jensen


sogn: Hørdum
kommune: Sydthy
nummer: 2018157
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur:
afd: Sydthy
art: 1927-1989
Levnedsbeskrivelse/biografi på 79 side over Arnold Boutrup Jensen fra Hørdum. Biografien er skrevet og indleveret af Jørgen Olsen fra Bagsværd.

Arnold Boutrup skabte i Billuns Legoland, som han var direktør for indtil sin død.

Foruden en trykt kopi opbevares biografien også digitalt på R-drevet under dette registreringsnummer.
bemærkning: Indleveret af Jørgen Olsen, Solbærvænget 35, 2880 Bagsværd den 26.10.2022
klausul:
opstilling: Hurup og på server
indexord:

REFSBØL MØLLE


sogn: HURUP
kommune: SYDTHY
nummer: 2018158
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-10-27 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1998
66.81 PROJEKT RESTAURERING AF REFSBØL MØLLE - ET HÆFTE UDSENDT AF REFSBØL MØLLES VENNER
bemærkning: AFLEVERET AF BIBLIOTEKET I HURUP EFTER OPRYDNING
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

SKAARUP, VAGNER


sogn: HØRDUM
kommune: THISTED
nummer: 2018159
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-10-27 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1984, VAGNER SKÅRUP
HØRDUM STATIONSBY OG KOLDBY GENNEM 30 ÅR FRA 1885 TIL 1915
OG
KOLDBY SYGEHUS GENNEM 90 ÅR FRA 1892 TIL 1982
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

BAKGAARD, HANS


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018160
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-10-27 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 15-03-1959
KONFIRMATIONSSANG TIL PER CHR. ABILDHAUGE

26-11-1968
SØLVBRYLLUPSSANG TIL INGA OG AAGE

SANGENE SKREVET AF HANS BAKGAARD


bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

SØRENSEN, JAN - HELTBORG, EN FLUEPLET...


sogn: HELTBORG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018161
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-10-27 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1976
HELTBORG ... EN FLUEPLET PÅ PLANLÆGGERNES KORT? EN RAPPORT OM LOKALSAMFUNDENE OG PLANLÆGNING AF JAN SØRENSEN
bemærkning: AFLEVERET AF HURUP BIBLIOTEK EFTER OPRYDNING
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2018162
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-11-03 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: SKOLEBLAD FRA VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE

1985-2005
NYT FRA VESTERVIG

2006-2008 + 2010
PRINCIPALEN
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

Kulturekspressen


sogn:
kommune: Sydthy Kommune
nummer: 2018163
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-12-05 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Kulturekspressen, Jernbanegade 21. 7760 Hurup 1996.
Div. Udstillinger. Navne på kunstnerne. Ferniseringer i Kulturekspressen. Udklip fra aviser. Brochure fra div. udstillere. Økonomisk oversigt. Div. tilskud til arrangementer i 1996.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Kulturekspressen 1995


sogn:
kommune: Sydthy Kommune
nummer: 2018164
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-12-05 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Kulturekspressen 1995.
Bestyrelsesmøde. Udstillere. Kunstner navnelister mm. Avisudklip. Kulturugen i Hurup.

bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Kulturekspressen Kassebilag og regnskab 1997-2003


sogn:
kommune: Sydthy Kommune
nummer: 2018165
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-12-05 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Kulturekspressen Kassebilag og regnskab 1997-2003
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv.
indexord:

Kulturekspressen Sydthy 1997


sogn:
kommune: Sydthy Kommune
nummer: 2018166
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2022-12-05 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Kulturekspressen Sydthy 1997.

Fernisering 1997, program.

Fernisering 1996, Program.

Annoncer fra aviser.

Regnskab 1996.

Møder og referater 1997.

Annoncering i Thisted Dagblad, Thylands Avis m.fl.

Kunstnere. Kunstnerlister 1997.

Logo.


bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord: