Arkiv Thy

Hovedregistrant Sydthy

brug gerne + og - som i Google
HUPFELDT-LASSEN, HOLGER


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018207
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-08-17 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1960
DEN DANSKE FAMILIEALMANAK FRA HOLGER HUPFELDT-LASSENS FORRETNING MED KOLONIAL OG ISENKRAM I VESTERVIG.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

SØRENSEN, SVEND


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018208
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-08-17 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 2007
67.4 FRA HØKERBUTIK TIL TRÆLASTKONCERN - 125 MED TRÆ (CESTE TRÆ, 2007)
bemærkning: AFLEVERET AF BRITTA NIELSEN
klausul:
opstilling: HÅNDBOGSSAMLINGEN, LATK - HURUP
indexord:

KJÆR, JETTE


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018209
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-08-17 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1975
91.157 THY: OLDTIDSMINDER I THY, AF JETTE KJÆR, 1975
bemærkning: AFLEVERET AF BRITTA NIELSEN
klausul:
opstilling: HÅNDBOGSSAMLINGEN, LATK - HURUP
indexord:

RIIS, POUL ULRICH - PRIVATARKIV


sogn: BODDUM
kommune: SYDTHY
nummer: 2018210
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-08-31 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1908-1922
KASSEBOG FOR KOMMUNEN

1918-1921
SOGNERÅDETS PROTOKOL OVER AFSENDTE BREVE

1917-1918
OPKRÆVNINGSLISTE OVER KOMMUNESKAT I BODDUM SOGN
KLADDE TIL TILSVARENDE LISTE FRA YDBY (ÅRSTAL USIKKERT)

1918-1921
KORRESPONDANCE. NOTATER.
bemærkning: AFLEVERET AF POUL ULRICH RIIS (1946-), SOM ER SØN AF: THORNING RIIS (1906-1989), SOM ER SØN AF: SOGNERÅDSFORMAND I BODDUM-YDBY CHRISTIAN RIIS (1877-1960), SOM ER SØN AF: THORNING CHRISTENSEN RIIS (1843-1923). A.P. JENSEN, LÆRER I BODDUM, ER ONKEL TIL THORNING RIIS (1906-1989).
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

LIMFJORDSCENTRET


sogn: BODDUM
kommune: SYDTHY
nummer: 2018211
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-09-14 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1999
ANNONCE FOR INDVIELSE AF LIMFJORDSCENTRET I DOVERODDE

FOTOS
bemærkning: AFLEVERET EFTER OPRYDNING I TEKNISK FORVALTNINGS DEPOT
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

KFUK-SPEJDERNE I HURUP


sogn: HURUP
kommune: SYDTHY
nummer: 2018212
stiftet: 1946-11-23 00:00:00 +0100
nedlagt:
registreret: 2023-09-21 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: KFUK-SPEJDERNE I HURUP START 23-11-1946, NEDLAGT 2012.

KASSE 1
1945-1955
PATRULJEDAGBØGER

1950-1967
TROPBOG

KASSE 2
1959-1960
PATRULJEDAGBOG
1965-1970
PATRULJEDAGBOG
1970-1977
PATRULJEDAGBØGER
1982-1988
PATRULJEDAGBOG
1992-1998
PATRULJEDAGBØGER
2002
PATRULJEDAGBOG

KASSE 3
1946-1947
DAGBOG FOR KAREN LARSEN, ASHØJGADE 6, HURUP. TILEGNET SPEJDERNE I HURUP I 1996
1946-1950
SMUTTEDAGBOG
1946-1950
TROPBOGEN FOR HURUP SPEJDERTROP
1946-1980
REGNSKABSBOG FOR HURUP TROP
1956-1958
PATRULJEDAGBOG
1967-1973
TROPDAGBOG

KASSE 4
1978-1987
PATRULJEDAGBØGER
1973, 1979, 1985
LEJRAVISER
1988, 1992
LEJRDAGBØGER
1972-1996
GÆSTEBOG FOR SPEJDERHUSET

KASSE 5
1977-1979, 1978-1981, 1984-1986, 1991-1994
PATRULJEDAGBØGER
1990
SOMMERLEJRDAGBOG

KASSE 6
1977-1978, 1977-1981, 1980-1982, 1982-1984, 1986-1988
PATRULJEDAGBØGER
1984, 1986, 2006
SOMMERLEJRDAGBØGER
1983, 1984, 1987, 1996, 2007
UDKLIPSBØGER

KASSE 7
1971-1972-1973
REGNSKAB OG ANSØGNINGER VEDR. SPEJDERHUSET
1976-2006
REGNSKABER MV.
1980-1990
REGNSKABER, PLANLÆGNINGSNOTER MV.

KASSE 8
1946-
INDMELDELSER
1964-1989
INDMELDELSER
1983-2002 (CA.)
MEDLEMSKARTOTEK

KASSE 9
REGNSKABER
MEDLEMSLISTER
TILSKUDSANSØGNINGER
REGNSKAB MV. FOR TAMBOURKORPSET

KASSE 10
MATERIALE FRA DET DAGLIGE SPEJDERARBEJDE
SKUESPILLET 'ASKEPOT' AF INGE AARESTRUP

KASSE 11
VEDTÆGTER 1985, 1988, 1994, 2000, 2009
AVISUDKLIP
KORT
SMÅHÆFTER
MÆRKER OG PINS

KASSE 12
MATERIALE FRA DIVERSE LEJRE
ET VHSBÅND FRA LANDSLEJR 1992 (IKKE DIGITALISERET)

KASSE 13
DOKUMENTER, TELEGRAMMER, BILLEDER MV FRA DIVERSE FESTER, HERUNDER 40-ÅRS OG 50-ÅRS JUBILÆERNE
BILLEDER

NR. 14
INDRAMMET BILLEDE AF LEDERPATRULJEN FRA STARTEN 23-11-1946. GAVE FRA 40-ÅRS JUBILÆET.
INDRAMMET BILLEDE/DOKUMENT FRA DANMARKS-SAMFUNDET VEDR. OVERDRAGELSE AF FANE

bemærkning: AFLEVERET AF BIRGITTE FREDERIKSEN
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

POULSEN, THORA - SCRAPBOG


sogn:
kommune: SYDTHY
nummer: 2018213
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-10-19 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1992
OMFATTENDE SCRAPBOG MED AVISUDKLIP FOR SYDTHY LAVET AF THORA POULSEN, SVANKJÆR.
bemærkning: AFLEVERET AF FINN JENSEN FOR LEIF KROGSGAARD, BEDSTED. THORA POULSEN VAR GIFT MED LEJF KROGSGAARDS FARMORS (MARGRETHE KROGSGAARD) BROR.
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

SCHJØDT-PETERSEN, KNUD - SOGNEPRÆST


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018214
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-16 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: EFTERLADTE ARKIVALIER EFTER SOGNEPRÆST I VESTERVIG OG PROVST KNUD SCHJØDT-PETERSEN.

KASSE 1:
2003-2005
KIRKEBLADET - HURUP SOGN
2003/04 NR. 1
2005 NR. 6

1997
SOGNET - TILSTED SOGN
15. ÅRG. NR. 2

1995-2010
SOGNENYT - HVIDBJERG, ØRUM, LODBJERG
1995: NR. 2
1997: NR. 3
1998: NR. 1, 2, 4
1999: NR. 2, 3
2000: NR. 1, 3
2001: NR. 2, 3
2002: NR. 1, 2
2003: NR. 3
2004: NR. 3, 4
2005: NR. 1
2006: NR. 4
2007: NR. 2, 3, 4
2008: NR. 1, 2, 3
2009: NR. 1, 2, 3, 4
2010: NR. 1, 3, 4

1972
VESTERVIG AGGER SOGNEBLAD
JUNI-JULI-AUGUST 1972

1944-1994
JUBILÆUMSSKRIFT FOR SYDTHY PROVSTI MENIGHEDSRÅDSFORENING

1988, 1990
PRÆSENTATIONSBLAD FOR VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE

1980-2005
KIRKE MUSIK SKOLE: JUBILÆUMSSKRIFT FOR VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE

JENS OLE PETERSEN: KIRKESKIBE I THISTED AMT

1974
VILLERSLEV KIRKE

1979
THY. UDGIVET I ANLEDNING AF SPAREKASSEN THYS 150-ÅRS JUBILÆUM

CA. 1972
BODDUM-YDBY. UDSENDT AF LÆRERRÅD OG SKOLENÆVN VED BODDUM-YDBY SKOLE.

1871-1971
JUBILÆUMSSKRIFT FOR HASSING-REFS HERREDERS SPARE- OG LAANEKASSE

1988
V.J. VESTERGAARD: VILJEN TIL AT VILLE - EN SELVBIOGRAFI TIL 70-ÅRSDAGEN D. 3. DECEMBER 1988

1982
VIBORG AMTSKOMMUNE

1985-1988
YGGDRASIL - FOLKELIGE INITIATIVER I LOKALSAMFUNDET - EN RAPPERT

1979
BYGD - LANDSKAB OG MENNESKER OMKRING HANSTHOLM

1976
THYLANDS NATUR I BILLEDER

VESTERVIG, AGGER, KRIK, GETTRUP - BROCHURE
DIVERSE FOLDERE OG BROCHURER OM KIRKER OG KULTUR I SYDTHY

JUL I THY 1978 + 2005

SYDTHY ÅRBOG 1985

VILLIAM MORTENSEN: JAVA-BACH (MED DEDIKATION)

MAPPE 2:
UDKLIPSBOG

KASSE 3:
DIVERSE ARTIKLER OG AVISUDKLIP

KASSE 4
VEDR. VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE:
'NOGLE ARKIVALIER VEDR. VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE 1980 OG ISÆR 1982-1983'
'JUBILÆUMSFORSPIL 1980-2005'
KIRKEMUSIKSKOLEN - FÆLLESUDVALGET
BESTYRELSEN V/FORMANDEN

VHS: HANS BAKGAARD OG RÆVEN FRA BODDUM BÆK
CD: GLIMT FRA EN TUR I THY
LYDBÅND: SANG- OG MUSIKGUDSTJENESTE FRA 03-12-1967, TV-TRANSMISSION FRA 28-09-1969 (IKKE DIGITALISERET)

KASSE 5
HANS BAKGAARD: DETTE VAR KRISTUS - DRAMA I FEM AKTER
HANS BAKGAARDS VENNER: SANGHÆFTE
HANS BAKGAARD: GLEMTE VÆRKER
HENNING NIELSEN: EN LIVSVANDRING AD PLIGTENS LIGE VEJ
1963 + 1967: KALENDERE FRA A. LYKKE OLESEN
DIVERSE: 1974 DÅBSTALE, 1994 HØSTOFFERKUVERT, 1990 KOMMENTAR TIL BT,S 'HUNDEHISTORIE' FRA AGGER, 2005 TALE TIL KRONPRINSESSE MARY, AVISUDKLIP
TALE TIL VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLES 25-ÅRS JUBILÆUM
1973: GRØNLANDSBØRN I THY
1977-1979: KORRESPONDANCE OG AVISUDKLIP VEDR. SYGEHUSENE I VESTERVIG OG KOLDBY
SALMEBOG TIL KIRKE OG HUSANDAGT
1968-1983: PROTOKOL FOR VESTERVIG-AGGER PASTORAT

KASSE 6
KLOSTERMØLLENS VENNER - DIVERSE PAPIRER OM MØLLEN
DER KOM FLYGTNINGE TIL SYDTHY
DIVERSE SKRIVELSER
1975-76: 6 LITURGISKE AFTENER , THISTED KIRKE
1986: GUNNAR IVERSEN: SANCT THØGER-SPILLET
1983-1993: JUBILÆUMSSKRIFT: SYDTHY PROVSTIS KIRKEHØJSKOLE 10 ÅR
1995: SYDTHY ROTARY KLUBS BLÅ BOG
CARL NIELSEN: LIVETS HELLIGDOM - SKUESPIL I ÉN AKT
AVISARTIKLER OG -UDKLIP
HENRIK BOLT JØRGENSEN: VESTERVIGKIRKERNE
BILLEDER (UDVALGTE ER SCANNET)
bemærkning: AFLEVERET AF DATTER ANNE METTE SCHJØDT-PETERSEN. 30133097. annemettesp@gmail.com
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

SAMLINGER TIL JYDSK HISTORIE OG TOPOGRAFI


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018215
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-23 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 46.4 VESTERVIG
1902
3. RÆKKE, III BINDS 4. HÆFTE
HERI BL.A.: JEPPE AAKJÆR: DEN MOLLERUPSKE RETSSAG 1722-24
bemærkning: TILBAGELEVERET ARKIVET I PASTOR KNUD SCHJØDT-PETERSENS EFTERLADTE ARKIV
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, HÅNDBOGSSAMLING
indexord:

VESTERVIG KAMMERKOR


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018216
stiftet: 1993-12-01 00:00:00 +0100
nedlagt: 2022-12-31 00:00:00 +0100
registreret: 2023-12-21 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: VESTERVIG KAMMERKOR, TIDL. SYDTHY KAMMERKOR
SCRAPBOG FRA KORETS VIRKE
2 CDER MED JULEMUSIK INDSPILLET AF KORET
bemærkning: AFLEVERET AF KORMEDLEM LONE HUST
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

KOLDBY SYGEHUS


sogn: KOLDBY
kommune: SYDTHY
nummer: 2018217
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-21 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1978
KOPI AF ARTIKEL FRA BT: 'HURRA, VI HAR VUNDET KAMPEN FOR VORES SMÅ SYGEHUSE' MED BILLEDER FRA KOLDBY SYGEHUS TAGET AG TAGE JENSEN
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

HARMSEN, SUSANNE BRANDT - PRIVATARKIV


sogn: HURUP
kommune: SYDTHY
nummer: 2018218
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-21 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: FOTOALBUM MED FAMILIEBILLEDER
OLDEFORÆLDRE (MORMORS FORÆLDRE): CARL DYBDAHL OG OLGA CARLSON DYBDAHL
MORMOR: ELSA BRANDT LASSEN, HURUP SOGNERÅD OG FRISØR (SALON EVA, ASHØJGADE)
FAR: JØRGEN ANDERSEN, SKYUM
SUSANNE BRANDT HARMSEN
DATTER: LISE MY

FOTOALBUM FRA SALON EVAS 25 ÅRS FORRETNINGSJUBILÆUM, 1970 (scannet)

FOTOALBUM FRA HURUP SOGNERÅDS AFSLUTNINGSFEST, HOTEL HANSTHOLM, 1969
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

SCHOU, ANNETTE HEDEGAARD - PRIVATARKIV


sogn: HØRDUM
kommune: SYDTHY
nummer: 2018219
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-01-02 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: BILLEDER FORTRINSVIS FRA HØRDUM (SCANNET)

1930
HØRDUM DAGBLAD NR. 2

1948
FOLKEBLADET MIDTTHY NR. 1
bemærkning: AFLEVERET AF ANNETTE HEDEGAARD SCHOU, FØDT 1963 PÅ GENTOFTE SYGEHUS.
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

GEODÆTISKE KORT


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018220
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-01-04 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: KORTENE ER 4 CM-KORT, HVOR INTET ANDET ER NÆVNT
1 CM = 1:100.000
2 CM = 1: 50.000
4 CM = 1:25.000

KORT FRA SYDTHY:
AGGER - 1959, 1972, 1980, 1989
HELLIGSØ - 1949 (1: 40.000)
HURUP - 1965, 1972, 1976, 1986, 1989
HØRDUM - 1964, 1970, 1981, 1989
LODBJERG - 1964, 1980, 1989
VESTERVIG - 1922 (1:40.000), 1951 (1:40.000)

KORT FRA NORDTHY:
FEGGESUND - 1922 (1:40.000), 1989
HANSTHOLM - 1923 (1:40.000), 1988
HANSTHOLM HAVN - 1988
HJARDEMÅL - 1988
HUNDBORG - 1964, 1985, 1990 (2 CM)
JANNERUP - 1922 (1:40.000)
KLITMØLLER - 1988
LILD STRAND - 1988
NØRHÅ - 1962 (1:20.000)
THISTED - 1923 (1:40.000), 1989, 1988 (1 CM-KORT), 1991 (2 CM)
VILDSUND - 1964, 1981, 1989

KORT FRA THYHOLM:
JEGINDØ - 1980
LYNGS - 1964, 1981, 1989

ANDRE KORT:
DRAGSTRUP - 1922 (1:40.000)
THYBORØN - 1980, 1989, 1991 (2 CM)
bemærkning: INDKOMMET FRA TEKNISK FORVALTNING
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KONTORREOL
indexord:

VIBORG AMT - UDSTILLINGER


sogn:
kommune: SYDTHY
nummer: 2018221
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-01-11 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1993
Æ BEESHUS, VESTERVIG. STEDETS HISTORIE

Æ BEESHUS, VESTERVIG. OM THYS NATUR

SØNDERHÅ PLANTAGE


bemærkning: FUNDET VED OPRYDNING I TEKNISK AFDELING
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

VESTTHY HAVEKREDS


sogn:
kommune: SYDTHY
nummer: 2018222
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-01-25 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1981-1996
KASSEBOG
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

VESTERVIG-AGGER HAVEKREDS


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2018223
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-01-25 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 1945-1962
REGNSKABSBOG
bemærkning:
klausul:
opstilling: THINGHUSET - VESTERVIG
indexord:

SLÆGTSBOG


sogn:
kommune: SYDTHY
nummer: 2018224
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-01-25 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: 2003
SLÆGTEN SLOTH
bemærkning: INDKOMMET I FORBINDELSE MED OPRYDNING PÅ BIBLIOTEKET
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord:

SYDTHY BIBLIOTEK


sogn:
kommune: SYDTHY
nummer: 2018225
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-01-25 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: S
art: KASSE 1
2003
BANGSGAARDSLÆGTEN 2003 (3 EKS)

1998 + 2000
SYDTHY EGNSHISTORISKE ARKIV - ÅRSBERETNING

1986
LISTER OVER MIKROFILM

1990
GRUNDPLANER MED INDRETNINGSFORSLAG FOR BL.A. EGNSHISTORISK ARKIV (FORMENTLIG KÆLDERPLAN I RÅDHUSETS BYGNING

1971-1994
DIVERSE VEDR. EGNSHISTORISK ARKIV

DIVERSE VEDR. EGNSHISTORISK FORENING

2007
OVERSIGT OVER SLÆGTSBØGER

LB.NR. 2
1990
RULLE MED TEGNINGER OVER MIEHERNES GRAVSTED I YDBY
bemærkning: INDKOMMET VED OPRYDNING PÅ BIBLIOTEKET
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord: EGNSHISTORISK ARKIV, EGNSHISTORISK FORENING, LOKALHISTORISK ARKIV

JENSEN, NIELS HØGILD


sogn:
kommune: SYDTHY
nummer: 2018226
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-03-14 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1930
INDTEGNINGSBEVIS OM OPTAGELSE I LÆGDSRULLEN

1935
SKOLEBEVIS
SVENDEBREV SOM SMED

1936
EKSAMENSBEVIS

1938
SØFARTSBOG
EKSAMENSBEVIS

1939
EKSAMENSBEVIS

1940
BREV FRA DFDS OM ACCEPT AF AFSKEDSANSØGNING
OPSIGELSESBREV FRA THY HØJSPÆNDINGSVÆRK

1940
ANSÆTTELSESBREV FRA NATIONALFORENINGEN TIL TUBERKULOSENS BEKÆMPELSE

1940, 1943
BREVE FRA THY HØJSPÆNDINGSVÆRK VEDR. EVT. ANSÆTTELSE

1943
BREV FRA TUBEKULOSEFORENINGEN OM ACCEPT AF AFSKEDSANSØGNING

1934-1950
UDTALELSER FRA BL.A. BEDSTED TEKNISKE SKOLE

1978
BILLEDE AF medarbejdere på Thy Højspændingsværk 1978 + NAVNELISTE

1990
INDBYDELSE TIL TH'S 75-ÅRS JUBILÆUM

BILLEDER (ER SCANNET)

1933
BEVIS FOR PRØVE I ORGELSPIL FRA NR. NISSUM SEMINARIUM FOR ALMA GRØNNE, SDR. NISSUM, SENERE GIFT MED NIELS HØGILD JENSEN
bemærkning: AFLEVERET AF DATTER LIS HØGILD NØRGAARD VIA POUL MARTIN KJÆR, SOM TIDLIGERE HAVDE NIELS HØGILD JENSEN SOM CHEF
klausul:
opstilling: LATK - HURUP, KÆLDER
indexord: