Arkiv Thy

Hovedregistrant Nordthy

brug gerne + og - som i Google
BYTING. THISTED


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 79189
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1979-09-12 01:00:00 +0100
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: REGISTER

1738-1764: AFSKRIFT AF REGISTER I SKØDE OG PANTEPROTOKOL FOR THISTED KØBSTAD.

1738-1764: SKØDE OG PANTEPROTOKOL FOR THISTED KØBSTAD. EKSTRAKT. ì
1738-1746: EKSTRAKT AF SKØDE OG PANTEPROTOKOL

1738-1746: EKSTRAKT AF SKØDE OG PANTEPROTOKOL. FILM

1746-1755: EKSTRAKT AF SKØDE- OG PANTEPROTKOL

1860-1910: REALREGISTER A - ANLAGT OMKRING 1850, INDEHOLDER FOR ì HVER EJENDOM FOR SIG FORTEGNELSE OVER EJERNES ADKOMSTER, OG DE PÅ ì EJENDOMMEN HVILENDE HÆFTELSER. LDST NÆVNTE ADKOMSTER FRA CA. 1800 ì - FOR DE FLESTE EJENDOMMES VEDKOMMENDE DOG MEGET SENERE. ì REALREGISTRET ER FØRT TIL CA. 1910. DETTE BIND INDEHOLDER MEST ì OPLYSNINGER OM BYGRUNDE, - FORTSÆTTES I BIND B. EJENDOMMENE STORT ì SET ORDNET GADEVIS, MED ANGIVELSE AF BRANDFORSIKRINGSNUMRE OG ì MATRIKELNUMRE, BÅDE NUGÆLDENDE OG DE ÆLDRE FRA CA. 1850. - FILM. ì
1810-1910: REALREGISTER B - FORTSÆTTELSE AF A. ANLAGT CA. 1860, ì OMFATTER FOR EN STOR DEL MARKJORDER.

1860-1910: REALREGISTER, THISTED SOGN, NAVNEREGISTER, ì PANTEREGISTER, SE SPOLE 26
1890-1927: REALREGISTER FOR THISTED, 2 SPOLER.
1927-1956: REALREGISTER, THISTED SOGN, BYGRUNDE OG MARKJORDER, ì UFULDSTÆNDIG, SE SPOLE 26

1860-1919: REALREGISTER, THISTED SOGN, NAVNEREGISTER, SE SPOLE 26
1860-1910: REALREGISTER, THISTED KØBSTAD FOLIE 370 - 936

1940-1928:

1933-1942: REALREGISTER, FORTEGNELSE OVER PANTEBREVE, SE SPOLE ì 26.
bemærkning: EN DEL AF ARKIVALIERNE ER PÅ MIKROFILM, ORIGINAL I LANDSARKIVET I VIBORG, ARK.NR. B33 -103A.
klausul:
opstilling: MIKROFILM OG REGISTER PÅ HYLDEN
indexord: REALREGISTER

BYTING. THISTED


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 80000
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1980-02-11 01:00:00 +0100
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: 1733-1792: TAGNE BORGERSKABER EFTER BYTINGSPROTOKOLLEN.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: BORGERSKABSPROTOKOL

BYTING. THISTED


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 89083
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1988-02-03 01:00:00 +0100
registrator: ÅH
signatur: A12
afd:
art: 1670-1711:
THISTED KØBSTADS TINGBOG. OPLYSNINGER OM FAMILIEFORBINDELSER MELLEM PERSONER NÆVNT I TINGBOGEN. UDARBEJDET AF KNUD MORTENSEN.
bemærkning: KNUD MORTENSEN, THISTED
klausul:
opstilling:
indexord:

BYTING. THISTED


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 79276
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1979-10-02 01:00:00 +0100
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: 1638, 1670:
THISTED KØBSTADS TINGBØGER

1672-1689:
DO.

1696-1727:
DO.

1733-1743:
DO.
bemærkning: KOPIERNE FINDES I ARKIVÆSKER. EKSTRAKTERNE ER HEFTET. EN DEL ER ì UDGIVET.
klausul:
opstilling: OVENPÅ HYLDEN, OG I KASSER PÅ FJERNARKIVET
indexord:


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 79188
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1979-09-19 01:00:00 +0100
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: 1710-1858: REGISTRE TIL SKIFTEPROTOKOLLER FOR THISTED KØBSTAD. 1710-1742: SKIFTEPROTOKOL. BOG. 1-2 SE FILM NR. M 10272: B1-THISTED AMT, 90055.
1710-1742: SKIFTEPROTOKOL. BOG 2. (FILM M 10273)
1735-1759: SKIFTEPROTOKOL. BOG 3. (FILM M 10273)
1757-1777: SKIFTEPROTOKOL. BOG 4. (FILM M 10274)
1777-1801: SKIFTEPROTOKOL. BOG 4. (FILM M. 10274)
1777-1801: SKIFTEPROTOKOL. BOG 5. - ALFABETISK REGISTER TIL BOG 5. (FILM M. 10275)
1801-1812: SKIFTEPROTOKOL. BOG 6. (FILM M. 10275)
1801-1812: SKIFTEPROTOKOL. BOG 6. (FILM M 10276)
1812-1834: SKIFTEPROTOKOL. BOG 7. (FILM M. 10276)
1834-1848: SKIFTEPROTOKOL. BOG 8. (FILM M. 10276)
1834-1848: SKIFTEPROTOKOL. BOG 8. (FILM M 10277)
1848-1858: SKIFTEPROTOKOL. BOG 9. (FILM M 10277)
1858-1872: SKIFTEPROTOKOL. BOG 10 (KUN TIL OKTOBER 1865) (FILM M 10277)
1820-1858: DØDSANMELDELSESPROTOKOL SE FILM NR. M 10272: B2-THISTED AMT, 90055
bemærkning: AFSKRIFT VED TORSTEN BALLE + MIKROFILM
klausul:
opstilling:
indexord: SKIFTEPROTOKOL, DØDSANMELDESPROTOKOL

HERREDSTING. ?


sogn: VANG
kommune: THISTED
nummer: 0
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1986-08-29 02:00:00 +0200
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: 1855-1944: REALREGISTER, TVORUP SOGN, SE SPOLE 20
1845-1971: REALREGISRER, VANG SOGN, SE SPOLE 16 OG 17
1855-1944: NAVNREGISTER TIL DO., SE SPOLE 20
bemærkning: MIKROFILM FRA LANDSARKIVET I VIBORG
klausul:
opstilling: MIKROFILM
indexord:

HERREDSTING.


sogn: AGGERSBORG
kommune: FJERRITSLE
nummer: 86160
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1986-08-25 02:00:00 +0200
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: 1868-1949: REALREGISTER OVER AGGERSBORG SOGN, SE SPOLE 24.
bemærkning: MIKROFILM FRA LANDSARKIVET I VIBORG
klausul:
opstilling: MIKROFILM
indexord:

HERREDSTING. DIVERSE


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 87030
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1987-04-23 02:00:00 +0200
registrator: BH
signatur: A12
afd:
art: UDARBEJDEDE REGISTRE TIL SKIFTEPROTOKOLLER FRA THISTED OG ì NYKØBING KØBSTÆDER, HILLERSLEV-, HUNDBORG-, HASSING-REFS-, MORS ì SDR.- OG NDR.- OG HAN HERREDER. HERREDERNES GEJSTLIGE SKIFTER. ì GODSSKIFTER M.M.
bemærkning: VED. H. STØVRING NIELSEN. HÅNDSKREVNE HEFTER MED REGISTER HEFTE.
klausul:
opstilling:
indexord: GODS- OG GEJSTLIGE SKIFTER

HERREDSTING. HASSING-REFS


sogn: AGGER
kommune: SYDTHY
nummer: 90035
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1990-05-14 02:00:00 +0200
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: 1802:
SAG MOD SKOLEHOLDER BRØNSDORFF, DER "HAR HUSET SIN SØN, DER ER ì DESERTERET FRA 3DIE JYSKE INFANTERI REGIMENT I ÅLBORG."
KOPI AF RETSHANDLINGEN.
bemærkning: FOTOKOPI EFTER ORIGINAL I LANDSARKIVET
klausul:
opstilling:
indexord: SOLDATER

HERREDSTING. ?


sogn: NØRHAA
kommune: THISTED
nummer: 86160
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1986-08-29 02:00:00 +0200
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: 1845-1946: REALREGSITER TIL NØRHAA SOGN, SE SPOLE 8
1855-1944: NAVNEREGISTER TIL DO, SE SPOLE 19
bemærkning: MIKROFILM FRA LANDSARKIVET I VIBORG
klausul:
opstilling: MIKROFILM
indexord:

SAG OM MORD PÅ 2 AFTÆGTSKVINDER I HØRSTED


sogn: HARRING
kommune: THISTED
nummer: 94028
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1994-11-02 01:00:00 +0100
registrator: OP
signatur: A14
afd:
art: 1877
POLITISAG VEDR. MORD PÅ TO AFTÆGTSKVINDER I HØRSTED. REDEGØRELSE PÅ 16 MASKINSKREVNE SIDER VED LÆRER JENS PRÆSTGAARD.
bemærkning: MODTAGET FRA JENS VERNER PRÆSTGAARD, LUNEGÅRDSVEJ 33, 7752 SNEDSTED
klausul:
opstilling:
indexord:

HERREDSTING HILLERSLEV/HUNDBORG


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 98034
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1998-01-29 01:00:00 +0100
registrator: KG
signatur: A12
afd:
art: 1794-1807
EKSTRAKT AF HILLERSLEV/HUNDBORG HERREDERS SKIFTEPROTOKOLLER. INDEHOLDENDE NAVNEREGISTER, SAMT NAVN PÅ ÆGTEFÆLLE, BOPÆL, SOGN OG ÅR.
bemærkning: UDARBEJDET AF FRU SIGRID BRANDI OG MODTAGET I JANUAR 1998
klausul:
opstilling: ARKIVET
indexord: SKIFTER FRA HILLERSLEN/HUNDBORG HERREDER

MILITÆR


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 80191
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1980-04-23 02:00:00 +0200
registrator: BH
signatur: A21
afd:
art: 1675:
DUEHOLM, ØRUM OG VESTERVIG AMTERS RULLE 1675. A-B. AFSKRIFT VED ì H. STØVRING NIELSEN.

1701-09:
DUEHOLM, RUM OG VESTERVIG AMTERS ARKIV. PORTIONS- OG EKSERCER ì RULLE SAMT LANDEVÆRNS RULLER. AFSKRIFT VED H. STØVRING-NIELSEN. ì
1701:
LÆGDSRULLEN 1701 FOR THY OG MORS. AFSKRIFT VED H. ì STØVRING-NIELSEN.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: MØNSTRINGSRULLE, LÆGSRULLE

MILITÆR


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 80199
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1979-05-07 01:00:00 +0100
registrator: BH
signatur: A21
afd:
art: 1583:
MØNSTRINGSRULLER OVER BORGERSKABET I THISTED

1588: DO.

1624: DO. (DANSKE KANCELLI, B 97)
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: MØNSTRINGSRULLER

HERREDSTING. HUNDBORG


sogn: HUNDBORG
kommune: THISTED
nummer: 8
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1986-08-29 02:00:00 +0200
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: 1845-1969: REALREGISTER. HUNDBORG SOGN, SE SPOLE 3,4 OG 5
1855-1944: NAVNEREGISTER TIL REALREGISTER, HUNDBORG SOGN, SE ì SPOLE 19.
bemærkning: MIKROFILM FRA LANDSARKIVET I VIBORG
klausul:
opstilling: MIKROFILM
indexord:

HERREDSTING. ?


sogn: LILD
kommune: HANSTHOLM
nummer: 86160
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1986-08-29 02:00:00 +0200
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: 1922-1944: REALREGISTER TIL LILD SOGN, SE SPOLE 24
bemærkning: MIKROFILM FRA LANDSARKIVET
klausul:
opstilling: MIKROFILM
indexord:

HERREDSTING. ?


sogn: NORS
kommune: THISTED
nummer: 86160
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1986-08-29 02:00:00 +0200
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: 1845-1965: REALREGISTER TIL NORS SOGN, SE SPOLE 7 OG 8
1855-1944: NAVNEREGISTER TIL DO., SE SPOLE 19
bemærkning: MIKROFILM FRA LANDSARKIVET I VIBORG
klausul:
opstilling: MIKROFILM
indexord:

HERREDSTING. REFS


sogn: REFS
kommune: SYDTHY
nummer: 86160
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1986-08-29 02:00:00 +0200
registrator: OP
signatur: A12
afd:
art: 1904-1927: REFS HERRED, REGISTER BTIL LØSØREPANTSÆTNINGER, DER ì IKKE ER INDFØRT I SKØDE- OG PANTEPROTOKOLLEN, SE SPOLE 20
bemærkning: MIKROFILM FRA LANDSARKIVET I VIBORG
klausul:
opstilling: MIKROFILM
indexord:

HERREDSTING. HUNDBORG -HILLERSLEV


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 79280
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1979-10-04 01:00:00 +0100
registrator: CB
signatur: A12
afd:
art: 1688-1692: HILLERSLEV HERREDS JUSTITSPROTOKOL. XEROXKOPI ì 1692-1706: HILLERSLEV HERREDS TINGBØGER.
1688-1701: PERSONREGISTER FOR EKSTRAKTER AF JUSTITSPROTOKOL FOR ì HILLERSLEV OG HUNDBORG HERREDER. (1 EDB-LISTE (RINGBIND))

1840-1928
HILLERLSEV OG HUNDBORG HERREDER PERSONREGISTER B33D-SP64 S1/107
bemærkning: OPBEVARES I ARKIVÆSKER, XEROXKOPIER.
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord: JUSTITSPROTOKOLLER, PERSONREGISTER

HERREDSTING. HUNDBORG


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 79281
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1979-10-04 01:00:00 +0100
registrator: JK
signatur: A12
afd:
art: 1666-1668: HUNDBORG HERREDS TINGBØGER. XEROXKOPIEREDE.
1672 : DO.
1674 : DO.
1676-1679: DO.
1681 : DO.
1686 : DO.
1688 : DO.
bemærkning: OPBEVARES I ARKIVÆSKER
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord: