Arkiv Thy

Hovedregistrant Nordthy

brug gerne + og - som i Google
KULTURELT UDVALG-SKOLEPLANLÆGNING


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-15 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: D3
afd:
art: 1970:
THISTED KOMMUNES SKOLEPLANLÆGNING
BERETNING OG INDSTILLING, MARTS 1971

1971:
GRUNDMATERIALE TIL BELYSNING AF THISTED KOMMUNES SKOLEPLANLÆGNING 1970-85, FEBRUAR 1971.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: SKOLEPLANLÆGNING

HANNÆS-BROCHURE


sogn: ØSLØS M. FL
kommune: THISTED
nummer: 2009
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-15 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: Y2-HANNÆS
afd:
art: 2001:
BROCHURE UDGIVET AF THISTED MUSEUM, REGNBUEN
OG VIBORG AMT DER BESKRIVER HANNÆS KULTURHISTORISK
OG NATURHISTORISK. HUSSSTANDSOMDELT PÅ HANNÆS.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: HANNÆS

HEDE, JENS


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2010
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-16 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: MEDLEMSKORT FOR JENS HEDE, DRAGSBÆKVEJ 1, THISTED
TIL THISTED KRISTELIGE SANGKOR MED VEDTÆGTER FOR KORET, STIFTET 29. SEPTEMBER 1924.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: HEDE, JENS

KNUDSEN, INGER


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2011
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-22 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: 2002:
BARNDOMSERINDRINGER SKREVET AF INGER KNUDSEN, THISTED, TIDLIGERE LEDER AF DR. LOUISES BØRNEHAVE,
UNDER TITLEN: EN RIGTIG DEJLIG DAG
bemærkning: SKÆNKET AF INGER KNUDSEN
klausul:
opstilling:
indexord: KNUDSEN, INGER

JUSTESEN, NIELS


sogn: VESTER VANDET
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2012
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-22 01:00:00 +0100
registrator: JG
signatur: V
afd:
art: 1896:
KOPIER AF DIVERSE SKØDER SOM ER UNDERSKREVET AF
NIELS JUSTESEN, KLITMØLLER, VESTER VANDET SOGN.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: JUSTESEN, NIELS

HAUSGAARD, O


sogn: VESTER VANDET
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2013
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-22 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: 1880:
KOPI AF SKØDER UNDERSKREVET AF SKIPPER O. HAUSGAARD,
KLITMØLLER, VESTER VANDET SOGN.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: HAUSGAARD, O

FADDERSBØL, NIELS JENSEN


sogn: NØRHÅ
kommune: THISTED
nummer: 2014
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-30 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: 1862:
PANTEOBLIGATION FRA NIELS JENSEN FADDERSBØL, NØRHÅGAARD TIL ELSE MARIE FADDERSBØL, DATERET DEN
2. SEPTEMBER 1862, KOPI.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: FADDERSBØL, NIELS JENSEN

CHRISTENSEN, SVEND TRILLING


sogn: VESTER VANDET
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2015
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-30 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: 1862:
SKØDE OG AFTÆGTSKONTRAKT MELLEM HUSMANS SVEND
CHRISTENSEN TRILLING OG SØNNEN JENS CHRISTIAN SVEND-
SEN, DATERET, KLITMØLLER, DEN 10. JUNI 1862, KOPI
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: CHRISTENSEN, SVEND TRILLING

BAK, CHRISTIAN PEDERSEN


sogn: VESTER VANDET
kommune: THISTED
nummer: 2016
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-30 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: 1871:
LEJEKONTRAKT FRA CHRISTIAN PEDERSEN BAK TIL CHRISTEN
CHRISTENSEN KROGHS ENKE, DATERET DEN 31. MAJ 1871
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: BAK, CHRISTIAN PEDERSEN

DRASBÆK, JENS LARSEN


sogn: VESTER VANDET
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2017
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-31 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: 1892:
ARVESKØDE FRA JENS LARSEN DRASBÆK TIL BL. A MARTIN
JENSEN, DATERET KLITMØLLER OG THISTED 13. OKTOBER
1892.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: DRASBÆK, JENS LARSEN

MORTENSEN, MARTIN


sogn: VESTER VANDET
kommune:
nummer: 2018
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-31 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: 1908:
KØBEKONTRAKT FOR MARTIN MORTENSEN, KLITMØLLER,
DATERET 4. MARTS 1908.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: MORTENSEN, MARTIN

HOLLER, PEDER FROST PEDERSEN


sogn: VESTER VANDET
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2019
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-01-31 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: 1865:
SKØDE FRA PEDER FROST PEDERSEN HOLLER TIL SØNNEN
PEDER PEDERSEN HOLLER, BEGGE KLITMØLLER.
DATERET 4 ,MAJ 1865
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord:

BLICHER, STEN STEENSEN


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2020
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-02-07 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: 1845:
KOPI AF ORIGINALMAUSKRIPT AF DIGT SKREVET AF BLICHER
TIL STIFTELSESFEST PÅ BØRNEASYLET I THISTED.

1953.
ARTIKEL I POLITIKEN OM DET PÅGÆLDENDE DIGT FRA 29/1
1953 AF M. K. NØRGAARD

FOLDER FRA BLICHERSELSKABET.
bemærkning: SENDT TIL OS FRA ERIK HARBO, HAVELODDEN 64 4000 ROSKILDE, FORMAND FOR BLICHERSELSKABET
klausul:
opstilling:
indexord: BLICHER, STEN STEENSEN

FROST, ANDERS MORTENSEN


sogn: VESTER VANDET
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2021
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-02-12 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: 1866:
SKØDE FRA ANDERS MORTENSEN FROST, KLITMØLLR I
VESTER VANDET SOGN, DATERET 27 APRIL 1866. KOPI.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: FROST, ANDERS MORTENSEN

SØGAARD, JEN NIELSEN


sogn: VESTER VANDET
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2022
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-02-12 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: V
afd:
art: 1863
SKØDE FRA JENS NIELSEN SØGAARD, KLITMØLLER, VESTER
VANDET SOGN, TIL JESPER ANDERSEN BUNCK, UNDERSKREVET 22. DECEMBER 1863 KOPI.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord: SØGAARD, JENS NIELSEN

TORSTED KIRKE, SE SJØRRING KIRKE


sogn: SJØRRING
kommune: THISTED
nummer: 0
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registrator:
signatur: A4
afd:
art:
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord:

VEJLERNES HISTORIE, LOKALHIST.F. F. SYDHANNÆS


sogn: ØSLØS
kommune: THISTED
nummer: 98117
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1998-02-23 01:00:00 +0100
registrator: IJ
signatur: J2
afd:
art: 1992:
UDSTILLINGSBESKRIVELSE, UDARBEJDET AF INGVARD JAKOBSEN, MED BILLEDTEKSTER, AVISUDKLIP, SKØ-
DER M.M. KRONOLOGSIK GENNEMGANG AF UDSTILLINGENS OPSTILLING M.M.

1992-93:
UDKLIPSBOG MED BILLEDER AF UDSTILLINGENS OP-
STILLING( FOTO: MOGENS B. ANDERSEN), AVISUDKLIP
AF UDSTILLINGEN, SAMT DIVERSE OM BOGEN, VEJLER-
NE, FOLK OG NATUR I FORTID OG NUTID, SKREVET AF
INGVARD JAKOBSEN OG SVEND SØRENSEN, UDGIVET
AF LOKALHISTORISK FORENING FOR SYDHANNÆS OG FRØSTRUP OG OMEGN.
bemærkning:
klausul:
opstilling: VESLØS BIBLIOTEK
indexord: UDSTILLING

THISTED ARREST


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 98019
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1998-01-20 01:00:00 +0100
registrator: KG
signatur: A1
afd:
art: 1938
THISTED ARREST. DIVERSE TEGNINGER
bemærkning: AFLEVERET AF TEKNISK FORVALTNING, THISTED KOMMUNE
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord: THISTED ARREST

POLITI


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 84137
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1984-08-02 02:00:00 +0200
registrator: BH
signatur: A11
afd:
art: 1926:
POLITIVEDTÆGT FOR THISTED KØBSTAD
bemærkning: OVERFØRT FRA LOKALSAMLINGEN
klausul:
opstilling:
indexord: POLITIVEDTÆGT

POLITI


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 89078
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1988-04-13 02:00:00 +0200
registrator: BH
signatur: A11
afd:
art: 1987: THISTED POLITIS ÅRSBERETNING
1989: THISTED POLITIS ÅRSBERETNING
1990: THISTED POLITIS ÅRSBERETNING
1996: THISTED POLITIS ÅRSBERETNING
bemærkning: MODTAGET FRA POLITIMESTEREN
klausul:
opstilling:
indexord: