Arkiv Thy

Hovedregistrant Nordthy

brug gerne + og - som i Google
HEEGAARD, JOHANNES


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008120
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-05-15 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: JOHANNES HEEGAARD, THISTED DØD 1999, 76 ÅR GAMMEL.
HAN KOM TIL THY I 1964 FRA NÆSTVED, BLEV ARBEJDSKONSULENT VED AF.
I 1975-1977 VAR HAN LEDER AF AF´S AFDELING I NYKØBING MORS, HEREFTER FRA 1977 FREM TIL PENSIONERINGEN VAR HAN SOUSCHEF VED AF I THISTED.
HAN VAR TILLIGE FORMAND FOR ARBEJDERNES FÆLLESORGANSATION , FORMAND FOR THY TVÆRPOLITISKE UDVALG , FORMAND FOR SKOLEUDVALGET VED AMU CENTER THY MORS. DESUDEN LAGDE HAN ET STORT ARBEJDE INDENFOR ÆLDRERÅDET OG ÆLDREOMRÅDET I THISTED
VAR DESUDEN EN IVRIG DEBATTØR, HVILKET OFTE SÅS I DEN LOKALE AVIS, HVOR DER MEGET OFTE VAR LÆSERBREVE FRA JH.
SYNSPUNKT I THISTED DAGBLAD, VAR LIGELEDES OFTE UNDERSKREVET JOHANNES HEEGAARD.

HAN VAR MEGET ENGAGERET I FAGBEVÆGELSEN GENERELT. HAN HAVDE MANGE TILLIDSPOSTER, DESUDEN VAR HAN BL.A. REDAKTØR AF "FAGBEVÆGELSEN I THY", SOM BLEV OPRETTET SOM PROTEST MOD NEDLÆGGELSEN AF A-PRESSENS LOKALBLAD FOR FÆLLESORGANISATIONEN.
MEDLEM AF SOCIALDEMOKRATIET

ALLE SCRAPBØGER INDEHOLDER; POLITIKSE AVISUDKLIP OG EN DEL PRIVATE

1965 - SCRAPBOG
1966 - SCRAPBOG OM FOLKETINGSVALGET.
1967 - 1971 SCRAPBOG
1974 - 1983
1981 - 1988
1985 - 1986
1988 - 1990---
bemærkning: MAJ 2008 AFLEVERET AF ANNE METTE HEEGAARD,FÅRTOFTVEJ, 7700 THISTED. DATTER AF JOHANNES HEEGAARD.
klausul:
opstilling: FJERNARKIV 27.06.13 er scrapbøgerne hos KHA
indexord:

TURISTFORENINGEN FOR THISTED OG THY M.M.


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008140
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-08-01 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: G3
afd: T
art: TURISTFORENINGEN FOR THISTED OG THY SOM STARTEDE (MED 164 MEDLEMMER) SOM FORSKØNNELSES OG TURISTFORENINGEN FOR THISTED OG OMEGN MED STIFTENDE GENERALFORSAMLING D. 02.07.1906 KL.20.00 I HÅNDVÆRKERFORENINGENS LOKALER

DIAS ER INDSCANNEDE, DER ER LIDT FRA THISTED OG OMEGN.( KUN FÅ)

02.07.1906 - 20.02.1948 FORHANDLINGSPROTOKOL
MED DIV. VEDTÆGTER OG FOLDERE, AVISUDKLIP M.M.
(BL.A FRA TAT D. 10-03-1936 ANG DEBAT OM LASTBILKØRSEL SKAL FORBYDES I VESTERGADE, SAMT FORHANDLING MED BRUGSEN OM TILBAGERYKNING AF BYGNINGEN.) DESUDEN MANGE ANDRE "SJOVE" ARTIKLER
HERI MINDESKRIFT OM I.P.JACOBSEN FRA 1939
DESUDEN OMTALE OG DISKUSSION OM THISTEDFILMEN 1946-1947

08.03.1948 - 26.06.1973 FORHANDLINGSPROTOKOL
HERI OMTALES BL.A. DEN "NYE" THISTED FILM FRA 1958
MANGE AVISUDKLIP, BL.A. FRA NORSKE OG SVENSKE AVISER

28.11.1973 - 29.09.1988 FORHANDLINGSPROTOKOL
INCL. LOVE OG VEDTÆGTER

16.02.1989 - 01.05.1996 FORHANDLINGSPROTOKOL
BL.A. OPLYSNINGER OM OPHÆVELSE AF THISETD TURISTFORENING OG SAMMENLÆGNING AF THISTED ERHVERVSRÅD OG THISTED TURISTFORENING, MED FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR DENNE
DESUDEN DETALJERET NOTAT FRA STIFTENDE GENERALFORSAMLING I THISTED ERHVERVS- OG TURISTRÅD


NORDTHY TURISTSAMVIRKE
FORHANDLINGSPROTOKOL
1979 - ---
START 01.01.1980 IFLG. VEDTÆGTER

THY TURISTSAMVIRKE
FORHANDLINGSPROTOKOL
10.02.1992 - 1995

1991-1992
DIVERSE REFERATER OG KORRESPONDANCE
LIDT REGNSKABER

THISTED TURISTFORENING, DESTINATION THY VEDTÆGTER
2000-2005
REFERATER FRA BESTYRELSEMØDER, SAMT KORRESPONDANCE OG
REGNSKAB

2002 - 2005
DIVERSE TURISTAVISER OG BROCHURER

1984
THISTED ERHVERVSRÅD, SEMINAR

2001
SOMMERAKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE I SKOLEFERIEN

1988
STAVNSBÅNDSJUBILÆUM

2001
INDVIELSE AF NORDSØRUTEN (CYKELRUTE)

2002
INDVIELSE AF LIMFJORDSRUTEN

2005
SAMMENLÆGNINGEN AF DE 3 TURISTFORENINGER

2001
PROJEKT HANDICAPSTI I VORUPØR

2005
CTU
CYKEL TURIST UGEN

2006
OLSEN BANDEN EVENT

2000
THISTED RUTEN, SUN AIR, BRITISH AIRWAYS

1989
BROAVIS, VILDSUNDBROENS JUBILÆUM

1974
BESØG PÅ DANMARKS LIMFJORD AF JENS AUGUST SCHADE
UDGIVET I SAMARBEJDE MED TURISTSAMVIRKET FOR VIBORG AMT

1972-1985
DRIFTSREGNSKABER OG ÅRSBERETNINGER FOR TURISTFORENINGEN
OG DIVERSE FRA

DIVERSE MÅLSÆTNINGSPLANER OG FORSLAG TIL BYPLANER
BYBEVARING I THISTED, FRA THISTED MUSEUM

1975
UDBYGNINGSPLAN FOR SILSTRUPOMRÅDET
bemærkning: AFHENTET PÅ THISTED TURISTKONTOR, DET GAMLE RÅDHUS, STORE TORV, THISTED, I FORBINDELSE MED SALG OG RENOVERING AF DET GAMLE RÅDHUS. 2008
klausul:
opstilling: FJERNARKIV OG INDSCANNEDE DIAS, SE ENDVIDERE 79339 PÅ ARKIVET.
indexord:

HØJSKOLEFORENINGEN I THY


sogn: SJØRRING
kommune: SJØRRING
nummer: 2008122
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-05-20 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: J2
afd: T
art: 22.03.2001 - 03.08.2007
HØJSKOLEFORENINGEN FOR THY
PROTOKOL
bemærkning: AFLEVERET AF TOM KIRK, D. 15.05.08
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

LÆRERHØJSKOLEFONDEN I THY


sogn: SJØRRING
kommune: THISTED
nummer: 2008123
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-05-20 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: J2
afd: T
art: LÆRERHØJSKOLEFORENINGEN I THY
FORHANDLINGSPROTOKOL
30.08.1982 - 31.03.1984
bemærkning: AFLEVERET AF TOM KIRK, D. 15.05.08
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HØJSKOLEN I THY


sogn: SJØRRING
kommune: THISTED
nummer: 2008124
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-05-20 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: N1
afd: T
art: HØJSKOLEN I THY
STIFTET 03.04.1981

FORHANDLINGSPROTOKOL FOR STYRELSEN
1981 - 1982
1982 - 1993
1993 - 2001
bemærkning: AFLEVERET AF TOM KIRK, D. 15.05.08
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

LAURIDSEN, ERIK


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008125
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-05-28 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V - L
afd: T
art: EN FORTSÆTTELSE TIL " MINDER FRA THISTED AMTS TIDENDES FØRSTE TID" ORIGINALMANUSKRIPT AF ERIK A. LAURIDSEN.

ERIK LAURIDSEN VAR FAKTOR PÅ THISTED AMTS TIDENDE I MANGE ÅR, VAR ANSAT FRA 1960 TIL 1997.
DET FØRSTE KAPITEL VAR SKREVET AF TRYKKER MARIUS JENSEN I 1943.
CD-ROM MED TEKST OG FOTOS FRA THISTED AMTS TIDENDE I JERNBANEGADE 7700 THISTED
bemærkning: AFLEVERET AF FAKTOR ERIK LAURIDSEN, MAJ 2008
klausul:
opstilling:
indexord:

NORDJYSKE STIFTTIDENDE: 1968 OPBRUD/OPRØR AVIS TILLÆG


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008126
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-05-28 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: U7
afd: T
art: 11.05.2008

BL.A AF MOGENS MØLLER

1968 AVIS TILLÆG TIL NORDJYSKE STIFTSTIDENDE, THISTED DAGBLAD, MED ARTIKLER OM OPRØRET I 1968 OG FØLGERNE DERAF
2 STK.
bemærkning: tillæg er hos OP d. 06.05.2010
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

MANDTAL THISTED


sogn: THISTED TILSTED
kommune: THISTED
nummer: 2008127
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-05-29 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: A3
afd: T
art: 06.11.1637
MANDTAL I THISTED FOR TJENESTEDRENGE

1638
MANDTAL FOR TJENESTEDRENGE I THISTED

04.09.1639
MANDTAL FOR TJENESTEDRENGE I THISTED

23.12.1650
MANDTAL PÅ TJENESTEKARLE I THISTED BY

1650 OG 1651 +1652
MANDTAL PÅ THISTED DRENGE

1651 OG 1654
MANDTAL PÅ TJENESTEKARLE I THISTED BY

1652 OG 1653
MANDTAL PÅ TJENESTEPIGER I THISTED

I DISSE PAPIRER ER OGSÅ BESKREVET DERES LØN, HVORFOR DET MÅ ANTAGES AT DETTE ER BRUGT TIL TIENDEBEREGNING
bemærkning: TILSENDT OS FRA BISTRUP SOGNS KIRKEKONTOR, BIRKERØD. MAJ 2008 VAR LAGT IND I EN AFSKREVEN KOPI AF THISTED- TILSTED KIRKEBOG FRA 1649-1697, SIKKERT AF TORSTEN BALLE
klausul:
opstilling:
indexord:

FRIS JENSEN, IVAR


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008128
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-05-29 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: IVAR FRIS JENSEN, TAC
09.09.1944
VAR I MANGE ÅR FORMAND FOR TAC FRA 1970-1994

STARTBOG FRA DABU (DANSK AMATØR BOKSE-UNION) NR. 6744 , HERI ANFØRT KAMPE OG RESULTATER
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

TIK THISTED IDRÆTS KLUB


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008129
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-05-29 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: J4
afd: T
art: THISTED IDRÆTS KLUB
1975

KUNSTNEREN BAG SKITSERNE ER KNUD ERIK SERUP
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HANSTHOLM, ØJEBLIKSBILLEDE, MANUSKRIPT AF UKENDT FORFATTER


sogn: HANSTHOLM
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2008130
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-05-29 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: N5
afd: T
art: MANUSKRIPT AF UKENDT FORFATTER
ØJEBLIKSBILLEDE FRA HANSTHOLM 1963
FLERE "KENDTE" PERSONER NÆVNES B.A. RØDE WILLY, BETJENT I FJERRITSLEV
BESKRIVELSE AF DEN NYE( I 1963) INGENIØRS ANKOMST TIL HANSTHOLM
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

LARSEN, ELSE KRISTINE


sogn: HILLERSLEV
kommune:
nummer: 2008131
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-06-30 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: ELSE KRISTINE LARSEN
FØDT D. 05.11.1894, I KJELSTRUP, HILLERSLEV DØBT D. 16.12.1894,
DØD 07.03.1984

I 2 MAPPER

HUN VAR LÆRER I SNEDSTED I 8 ÅR FRA 1921-1929
I ÅRENE SOM LÆRER OG MÅSKE INDEN, VAR HUN OFTE UDE AT REJSE.
ET BREV FRA KAREN HEDEGAARD FRA SNEDSTED, DER SKRIVER AT DE (SOM FORÆLDRE) ER MEGET KEDE AF AT HUN HOLDER OP SOM LÆRER PÅ SNEDSTED SKOLE, DET SKULLE HUN, DA HUN SKULLE GIFTES.

15.04.1909
FRA KONFIRMATIONSDAGEN , MANGE TELEGRAMMER OG BREVE, ALLE FINT DEKOREREDE, SAMT
JULEKORT
SANG FRA GLF ?

14.04.1917
ET BREV, MED VIDNESBYRD FRA LÆREREN I HILLERSLEV

15.01.1917
UDTALELSE FRA SORØ FORSKOLESEMINARIUM, FRA OVERLÆREREN
LILLE NOTESBOG MED MANGE OPTEGNELSER OMKRING HENDES LIV, DESUDEN EN DEL SMÅ OPSKRIFTER.
TIMEPLAN FOR SKOLEN
LISTE OVER LÆRERE I DE NÆRMESTE KOMMUNER
ET PAR SANGE FRA LÆRERSAMMENKOMSTER

31.10.1918
SANG FRA ANKERHUS

SANG FRA VALBORG SKAARUP OG EJNAR FOGEDS BRYLLUP 30.04.1930
HAN VAR LÆRER I BODUM TIL SIN PENSION

10.12.1924
SANG VED INDVIELSEN AF SNEDSTED FORSAMLINGSHUS

PAS UDSTEDT 1923

ET LILLE HÆFTE MED EN BESKRIVELSE AF EN REJSE TIL ITALIEN M.M. HERI EN DEL FOTOS, FRA TUREN

1937
SANG FRA ROEHAKNINGSKONKURRENCEFESTEN

1941
PROGRAM FOR ORDET, SKUESPIL AF KAJ MUNK
KAJ MUNKS NYTÅRSHILSEN TIL EINAR BIRCH 1941, SKREVET BAGPÅ PROGRAMET

10.11.1932
PROVSTINDE OG PROVST HILDEN-PETERSENS AFSKED HILLERSLEV

1944
SANGE FRA THISTED ELEKTRICITETSVÆRKS 25 ÅRS JUBI

UDEN ÅR
MINDESANG FRA PASTOR O.F. LÜTKENS GRAV

MANGE SMÅ NOTITSER BL.A DIGTE OG VERS
bemærkning: AFLEVERET AF ELSE K. LARSENS DATTER TOVE MØLLER, PRÆSTEBAKKEN 15, 7760 HURUP 97951459
klausul:
opstilling: FJERNARKIV I 2 MAPPER
indexord:

FISKEHUSET THISTED


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008132
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-06-10 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: O
afd: T
art: 1942
Tegninger af det oprindelige fiskehus, tegnet af JF. Iversen

1947
Tegninger af udvidelse af fiskerøgeri til hummerkogeri v. Thisted havn, tegnet af JF Iversen

1947
Tilladelse fra Thisted Købstads Sundhedskommission, til industriel fremstilling af levnedsmidler af fisk.

Fiskehuset ejes af Per Toft Jensen. Per startede oprindelig med at købe Nors Røgeri i 1985, som så blev flyttet til Thisted i 1986 i Mogensen Eriksens bygninger på Havnen i Thisted. Dette sted har siden 1942 været drevet som fiskehandel, men stedet har også en spændende historie med bl.a. hummerkogeri, konservesfremstilling og fiskeeksport. Firmaet har bevaret den oprindelige bygning fra 1942, og den rummer i dag detailbutik.

Siden starten i 1986 er Fiskehuset vokset og blevet udvidet flere gange, senest i 2002, hvor den nyeste tilbygning, stod færdig, som mere end fordoblede arealet, så der nu er næsten 600 m2 lokaler. Ud over Per og hustruen Lisbeth, er der yderligere 4 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte meget dygtige og engagerede medarbejdere i Fiskehuset.
bemærkning: AFLEVERET AF PER TOFT JENSEN, INDEHAVER AF FISKEHUSET, THISTED
klausul:
opstilling:
indexord:

NIELSEN, INGVARD MARTINUS


sogn: SJØRRING
kommune: SJØRRING
nummer: 2008133
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-06-02 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: INGVARD M. NIELSEN
BANKBOG, START I 1897 - 1970
17-02-1970
DESUDEN SLUTSEDDEL FOR HANDEL MED EJENDOM I THORSTED, HVOR I. NIELSEN HAVDE BOET I MANGE ÅR
bemærkning: AFLEVERET AF JYTTE GEHRKE, BARNEBARN TIL INGVARD M. NIELSEN.
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

KORT OVER DET DANSKE HEDESELSKABS AFVANDINGSANLÆG I JYLLAND 1913


sogn:
kommune:
nummer: 2008134
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-06-03 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: Y2
afd: T
art: 1913
KORT OVER DET DANSKE HEDESELSKABS, PLANTAGER. VANDINGS OG AFVANDINGSANLÆG I JYLLAND 1913
OMRÅDERNE ER OPDELT EFTER : HEDESELSKABET, KLITVÆSNET OG STATSSKOVBRUGET.

UDGIVET AF DET HOFFENSBERGSKE ETABLISEMENT, KØBENHAVN 1913
bemærkning: AFLEVERET AF EN TYSK TURIST, JUNI, 2008
klausul:
opstilling: KORTSKABET
indexord:

HK KLUBBEN HANSTHOLM KOMMUNE


sogn: HANSTHOLM
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2008135
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-06-10 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: G4
afd: T
art: KASSE 1
1976-1988
HK KLUBBEN VED HANSTHOLM KOMMUNE
FORHANDLINGSPROTOKOL

KASSE 2
1988-1994
FORHANDLINGSPROTOKOL

KASSE 3
1994-2000
FORHANDLINGSPROTOKOL

KASSE 4
1977 - 2002
REGNSKABER

KASSE 5
1986-1997
REGNSKABER

KASSE 6
1976 -1980
VEDTÆGTER, OVERENSKOMSTER, HK-LOVE M.M.
KORRESPONDANCE M.M.
1974
PERSONALEFORHOLD I HANSTHOLM KOMMUNE

KASSE 7
1986
NORMERINGSRUNDEN
1989-1992
LOKALLØN
1992 - 1994
PROKOLAT, LOKALLØN
KOORDINATIONSUDVALG

KASSE 8
1998
AFTALE MELLEM HK THISTED OG HANSTHOLM KOMMUNE, LØNREFORM M.M.
1997 - 2001
DAGSORDEN M.M. FOR HOVEDSAMARBEJDSUDVALGSMØDER
1993
VEDTÆGTER FOR HANSTHOLM HK KLUB
2003
DAGSORDEN, REFERATER FRA MED UDVALG M.M.

KASSE 9
2006
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 06.05.2006 TIL 11.12..2006
FOR HK KLUBBEN
DAGSORDEN OG REFERATER FRA MT-HSU
DIV. KORRESPONDANCE
1999
LOKALAFTALE
2003
LOKAL LØNFORHANDLING
1979-1991
DIVERSE

KASSE 10
1984 - 88
DEN STIFTENDE SEKTORKONGRES, 07.06.1988 I FALKONERCENTRET
DIVERSE KORRESPONDANCE
1997
VEJLEDNING OM FERIEFONDE
1997
STANDARDVEDTÆGT FOR FERIEFONDE
REGNSKABSINSTRUKS FOR FERIEFONDE
ÅRSREGNSSKAB FOR FERIEFONDEN
HK´S KOMMUNALE LANDSFORENING, KOMMUNEPULJER
1999
ÅRSBERETNING
1998-1999
RESULTATOPGØRELSE
1998
KLUB KONTINGENT, UDTRÆK M.M.
1988
ELEVANSØGNINGER M.M.
bemærkning: FRA HANSTHOLM RÅDHUS, 2008. HK KLUBBEN VED THISTED KOMMUNE, CHRISTIAN ANDERSEN TAKKEDE NEJ TIL AT FÅ ARKIVET.
klausul: ARKIVET SKAL SPØRGES
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

KRISTENSEN UDEMARK, JOHANNES


sogn: VORUPØR
kommune: THISTED
nummer: 2008136
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-06-19 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: JOHANNES KRISTENSEN UDEMARK
FØDT 17.1937 DØD 05.06.2008
NEKROLOG SKREVET AF SØNNEN CASPER UDEMARK.
FRA THISTED DAGBLAD D. 13.06.08

DESUDEN KOPI AF ARTIKEL OMKRING VORUPØR OG JKU FRA HISTORISK ÅRBOG 2000
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

FORRETNINGER I THISTED, FORHENVÆRENDE


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008137
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-06-24 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: O
afd: T
art: 1900-1930
MAPPE MED KVITTERINGER, REGNINGER FRA MANGE BUTIKKER I THISTED HVOR DER TIL NOGLE FINDES FOTOS
MANGE AF BUTIKKERNE, HAR SKIFTET EJERE FLERE GANGE

DE FLESTE KVITTERINGER ER STILET TIL SKINNERUP KIRKES MENIGHEDSRÅD.

HERI BL.A. KVITTERINGER FRA:
HC HANDEST
JULIUS MENSEN
A. HAASE (KAASE)
GEORG PORS
BUCHHOLTZ BOGHANDEL
WILLIAM ARLEV
VALDEMARS HILLERS
OVE SCHRIVER
B.BJERRE CHRISTENSEN
BJERRE CHRISTENSEN V/ H.M. MORTENSEN
AAGE V. KJÆR
W. CHRISTENSENS ENKE (BLIKKENSLAGER)
C. CHRISTOFFERSEN & SØN
SNEDKER LARSEN
KULKOMPAGNIET
NORDTHY BRUGSFORENING
J. CHR. JOHANSEN
S. K. PEDERSEN
THISTED AMTS TIDENDE
THISTED AMTS AVIS
TH. NIELSEN
MØLGAARD
KJÆRGAARD
CHR. SØRENSEN
ERNST MØLLER
ANTON LARSEN
N.A. CHRISTENSEN & CO
ALFRED NIELSEN
CARL LARSEN
JERNSTØBERIET OG MASKINFABRIK THY
O.GRAVESEN
THISTED MATERIALHANDEL
SADELMAGER CHRISTENSEN
H.P. ØSTERBYE
J. BIRKHOLM
FLEMMING PEDERSEN, BIRKHOLMS EFTERFØLGER
OLUF GADE
BALLEBYES BOGHANDEL
BLOMSTERFORRETNINGEN NYBO VED N.C. ANDERSEN
ALBERT BORNERUP
SØREN ØDUM
VESTERGADES TAPET- OG FARVEHANDEL
SÆBEHUSET
LEGETØJSHUSET
. KJELLERUP
H. HUNDAHL - PEDERSEN
N. B. HUNDAHL, NORS
OLUF KLØVBORG
E. ROSENBERG
RUDOLF PROHASKA
EJNAR DOEST
VALDEMAR SMITH
VILH. JOHANSEN
CARL BERG
J.C JENSEN
P.O. POULSEN
K. OVESENS VASKERI
HEDEGAARD & HILLIGSØE
A. E. BRIX, LANDLYST TEGLVÆRK
CHRISTENSEN & STEFFENSEN
BANG & JEPPESEN
GARTNERIET MØLLEBAKKEN, P. B. ANDERSEN
J. O. HOUE,(ING. CAND. POLYT.)
GRUBE, SKO
THISTED VAREHUS, CARL JENSEN
C.P. JESPERSENS BLOMSTERGARTNERI

EN DEL ER I EN FOLDER/KUVERT HERI REGNINGER FRA EN BASAR I AFHOLDSFORENINGEN, NOVEMBER 1914
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

OLESEN, NIELS VANGSGAARD


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008138
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-07-21 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: NIELS VANGSGAARD OLESEN
TILSTEDVEJ 56, THISTED
ARBEJDEDE SOM TOLDER I THISTED OG HANSTHOLM

PRIVATARKIV
INDEHOLDER BL. A.
FOTOALBUM MED FOTOS FRA BL.A FESTER VED TOLDKONTORET I THISTED
FOTO AF DE ANSATTE VED TOLDKONTORET JAN 1982
EN DEL FOTOS DER ER REGISTRERET I FOTOARKIVET
DIV. FRA TOLDETATENS 350 ÅRS JUBILÆUM

MAPPE MED PERSONLIGE PAPIRER
BL.A. SOLDATERBOG, MED "HUNDETEGN"
EKSAMENSBEVISER M.M.
DIV. AVISUDKLIP
FORSIKRINGSPAPIRER
PRIVAT KORRESPONDANCE

SCRAPBOG FRA TUR TIL ENGLAND
bemærkning: AFLEVERET AF ANNA MARIE EBBESEN, LUPINVÆNGET 31, 72 GRINDSTED, 75 32 07 23, E-MAIL ANNA.EBBESEN@SURFMAIL.DK. I JULI 2008. D. 11.07.2010 ER ANNA MARIE EBBESENS ARKIV, AFHENTET PÅ OVENSTÅENDE ADRESSE, DA HUN HAVDE EFTERLADT ALLE SINE FOTOS TIL OS.
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

STENBJERG BEBOERFORENING


sogn: NØRHÅ
kommune: THISTED
nummer: 2008139
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-07-22 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: G5.4
afd: T
art: STENBJERG BEBOERFORENING

MEDLEMSLISTER FRA 1979 - 1988
LIDT KORRESPONDANCE BL.A. ANG. FORENINGEN LANDSBYERNE I DANMARK
bemærkning: AFLEVERET AF BENTE ASTRUP, STENBJERG KIRKEVEJ 80, 7752 SNEDSTED TLF. 97429330
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord: