Arkiv Thy

Lokalhistorisk Arkiv index til Lokalsamlingen

brug gerne + og - som i Google
THISTED AMTSTIDENDE/DAGBLAD


note: Venstre avis. (De Bergske Blade). Navn: Thisted Amtstidende 1882   - 31.3.1970. Thisted Dagblad 1.4.1970 ff. Første nummer udkom   2.10.1882. Haves indbundet 1882-1959 og 1968ff. Haves på   mikrofilm 1882ff.
emne: AVIS
år: 1882
titel: THISTED AMTSTIDENDE/DAGBLAD
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 5,10
sted: THAMT

THISTED SOCIALDEMOKRAT


note: Afløser Thisted Socialdemokrat fra 1902-03. Udkommer 1909-1955.   Haves indbundet for hele perioden. Haves på mikrofilm for   1909-1918, 1940-45.
emne: AVIS
år: 1909
titel: THISTED SOCIALDEMOKRAT
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 5,10
sted: THAMT

THISTED AMTS VENSTREBLAD


note: Radikal avis. Ophørt. Haves indbundet for 1914. Haves på   mikrofilm 1914-15.
emne: AVIS
år: 0
titel: THISTED AMTS VENSTREBLAD
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 5,10
sted: 0

AKTUELT


note: Afløser Amtsbladet. Udkommer 15.5.- 31.12.1968 med titlen   "Aktuelt", 1969 - juni 1970 med titlen "Aktuelt, Viborg amt og   Silkeborg". Haves ikke indbundet. Haves på mikrofilm.
emne: AVIS
år: 0
titel: AKTUELT
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 5,10
sted: 0

THISTED AMTS DAGBLAD


note: Frikonservativ avis. Udkom 1900-1903. Haves indbundet og på   mikrofilm.
emne: AVIS
år: 0
titel: THISTED AMTS DAGBLAD
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 5,10
sted: 0

THISTED AMTS SOCIALDEMOKRAT


note: Udkom 1.3.1902 - 31.5.1903. Først 1909 afløst af Thisted   Socialdemokrat. Haves indbundet og på mikrofilm.
emne: AVIS
år: 0
titel: THISTED AMTS SOCIALDEMOKRAT
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 5,10
sted: 0

AFTENPOSTEN


note: Afløser Thisted Socialdemokrat i 1956, og fortsætter indtil   august 1962. Haves Indbundet 1956-1960. Haves på mikrofilm   1956-62.
emne: AVIS
år: 0
titel: AFTENPOSTEN
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 5,10
sted: 0

THY. POLITISK OG ADRESSEAVIS


note: Udkom i perioden 19.6. - 31.12.1874. Udgivet af C. Jagd og G.   Ege. Tværpolitisk avis. Ophørt 31.12.1874. Haves indbundet.
emne: AVIS
år: 1874
titel: THY. POLITISK OG ADRESSEAVIS
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 5,10
sted: THAMT

MINDER FRA THISTED AMTSTIDENDE


note: Udgivet af Thisted Amtstidende, 1943.
emne: AVIS
år: 1943
titel: MINDER FRA THISTED AMTSTIDENDE
forfatter: JENSEN, MARIUS
forlag: THISTED AMTSTID
publiceret:
signatur: 99,40
sted: THIST

AMTSBLADET


note: Udkommer i perioden 3.9.1962 - 14.5.1968 afløser "Aftenposten".   Haves ikke indbundet. Haves på mikrofilm.
emne: AVIS.
år: 0
titel: AMTSBLADET
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 5,10
sted: 0

THYLANDS BAPTISTMENIGHED 1891


note: Jubilæumsskrift for Thylands Baptistmenighed 1891-1941, 32 sider.   Udgivet 1941. Placeret under 8.28.
emne: BAPTISTKIRKEN
år: 1941
titel: THYLANDS BAPTISTMENIGHED 1891
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 28,60
sted: THY

ANALYSE AF HJØRRING & THISTED


note: Udgivet af Boligministeriets kommiterede i byplansager om   Hjørring og Thisted amters befolknings-, erhvervs-, trafik m.m.   forhold. 60 sider. Indsat en anmeldelse af skriftet fra   "Kulturgeografi". København 1960. Placeret under 8.000
emne: BEFOLKNINGSGEOGRAFI
år: 1960
titel: ANALYSE AF HJØRRING & THISTED
forfatter:
forlag: 0
publiceret: BOLIGMINISTERIET
signatur: 31,20
sted: 0

INDRE VANDRINGER I DK 1850-90


note: Undersøgelse af vandringen fra land til by i Thisted og omegn.   Afløsningsopgave, Århus Universitet, 1984.
emne: BEFOLKNINGSVANDRINGE
år: 1984
titel: INDRE VANDRINGER I DK 1850-90
forfatter: FUNCH, SØREN
forlag: 0
publiceret: OPG. V. HIST.INST.ÅRHUS UNIV.
signatur: 31,20
sted: THIST

H.J.VILH.BERTHELSEN


note: HANS JENS VILHELM BERTHELSEN F.I THISTED 1833, PRÆST, D.I GRINDSTED 1899. LEVNEDSBESKRIVELSE, LEJLIGHEDSRIMERIER & ET ì EVENTYR.
emne: BERTHELSEN, H.J.V.
år: 1899
titel: H.J.VILH.BERTHELSEN
forfatter:
forlag: 0
publiceret: DELVIS MAKULERET BOG
signatur: 99,40
sted: 0

UNGE I ARBEJDE. UNGDOMSUNDERSØ


note: Spørgeskemaundersøgelse af kommunens 4400 unge 15 - 24 åriges   uddannelses- og beskæftigelsesforhold. Udgivet af initiativgruppen mod arbejdsløshed. Thisted, 1978.
emne: BESKÆFTIGELSE. UNGE
år: 1978
titel: UNGE I ARBEJDE. UNGDOMSUNDERSØ
forfatter:
forlag: 0
publiceret: INITIATIVGRUPPEN MOD ARB.LØSHE
signatur: 33,11
sted: THIST

THISTED UNDER BESÆTTELSEN


note: EN KOMMENTERET KILDESAMLING, SAMLET OG UDARBEJDET AF 10C, ØSTRE ì SKOLE 1980/81.
emne: BESÆTTELSEN
år: 1981
titel: THISTED UNDER BESÆTTELSEN
forfatter: ANDERSEN, LISELOTTE
forlag: AMTSCENTRALEN
publiceret:
signatur: 96,71
sted: THIST

HANSTEDFÆSTNINGEN M.V.


note: Manuskript til foredrag af A.E. Arendrup. 5 sider maskinskrevet.   Skitse over anlægget. Anlæggene ved Oxby og Guldager af Egon   Eriksen, 2 sider. Fæstningen i Vestkystens sand af E. Fisker, 3   sider. Maskinskrevet hæfte, Hanstholm 1947.
emne: BESÆTTELSEN 1940-45
år: 1947
titel: HANSTEDFÆSTNINGEN M.V.
forfatter: ARNDRUP, A.E.
forlag: 0
publiceret: MASKINSKREVET HFT.
signatur: 62,65
sted: HANST

UNDER TYSKERNES BESÆTTELSE


note: Uacc. Særtryk af Landet mod Nordvest, 1947
emne: BESÆTTELSEN 1940-45
år: 1947
titel: UNDER TYSKERNES BESÆTTELSE
forfatter: HEBSGAARD, HOLGER
forlag: 0
publiceret: LANDET MOD NORDVEST.SÆRTRYK
signatur: 96,71
sted: THAMT

MODSTANDSBEVÆGELSEN I THISTED


note: UACC.
emne: BESÆTTELSEN 1940-45
år: 1949
titel: MODSTANDSBEVÆGELSEN I THISTED
forfatter: HEBSGAARD, HOLGER
forlag: 0
publiceret: FRA:DKS FRIHEDSKAMP.I,S.73-88
signatur: 96,71
sted: 0

KRIGSVÆRK


note: Knud Holck Andersen & Orla Poulsen: Krigsværk. Thy og Mors   1940-45. Udgivet af Morsø Lokalhistoriske Forlag, 1982.
emne: BESÆTTELSEN 1940-45
år: 1982
titel: KRIGSVÆRK
forfatter: HOLCH ANDERSEN, KNUD
forlag: MORSØ LOKALH.F.
publiceret:
signatur: 46,40
sted: THAMT