Arkiv Thy

Lokalhistorisk Arkiv index til Lokalsamlingen

brug gerne + og - som i Google
LITTERATUR OM THISTED KOMMUNE


note: LITTERATUR OM THISTED KOMMUNE 1840-1975. AF INGER SKAMRIS HANSEN ì OG LENE HOVE. 182 SIDER. HOVEDOPGAVE VED DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE.
emne: BIBLIOGRAFI
år: 1976
titel: LITTERATUR OM THISTED KOMMUNE
forfatter: SKAMRIS HANSEN, I.
forlag: DNAMARKS BIBLIO
publiceret:
signatur: 1,76
sted: THIST

BIBLIOTEKSSTRUKTUR I VIBORG AM


note: Udvalget: Aase Beck, Thisted, E. Gustavsen, Tjele, Helge Scheur   Nielsen, Skive, Ejnar Vestergaard, Sydthy, Gunnar Ørsted, Viborg.   Kommissorium: Udarbejde en række forslag til ændret   biblioteksstruktur ud fra ønsket om ensartet betjening i amtet.   72 sider. Udg. ved Det rådgivende Kontaktudvalg, Viborg, 1976.
emne: BIBLIOTEK
år: 0
titel: BIBLIOTEKSSTRUKTUR I VIBORG AM
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 2,40
sted: 0

RAPPORT OVER UNDERSØGELSE AF


note: Maskinskrevet i ringbind. Udarbejdet af Handelshøjskolen i Ålborg   på grundlag af Heigård Jensens biblioteksundersøgelse i 1968. 103   sider. Handelshøjskolen i Ålborg, 1970. Placeret under 08.0215
emne: BIBLIOTEK
år: 0
titel: RAPPORT OVER UNDERSØGELSE AF
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 2,15
sted: 0

BIBLIOTEKSVÆSENET


note: Uacc. Særtryk af Landet mod Nordvest, 1946.
emne: BIBLIOTEK
år: 0
titel: BIBLIOTEKSVÆSENET
forfatter: GRØNKJÆR, NIELS
forlag: 0
publiceret:
signatur: 2,20
sted: 0

BIBLIOTEKSVÆSENET


note: Særtryk af "Landet mod Nordvest", forlaget Bauta 1947.
emne: BIBLIOTEK
år: 0
titel: BIBLIOTEKSVÆSENET
forfatter: GRØNKJÆR, N.
forlag: 0
publiceret:
signatur: 2,40
sted: 0

"DET LEVENDE FILIALBIBLIOTEK"


note: Lånerundersøgelse på Snedsted bibliotek i 1983. 24 sider + 7   bilag.
emne: BIBLIOTEK
år: 0
titel: "DET LEVENDE FILIALBIBLIOTEK"
forfatter: JENSEN, OTTO
forlag: 0
publiceret:
signatur: 2,40
sted: 0

BIBLIOTEKSUNDERSØGELSE FOR TH


note: Diplomprøve i afsætningsøkonomi. Forarbejde til: Rapport over   undersøgelse af benyttelse af de offentlige biblioteker i   sognekommunerne i Thisted Amt. 1970. Litteraturhenvisninger. Placeret i BF-samlingen.
emne: BIBLIOTEK
år: 0
titel: BIBLIOTEKSUNDERSØGELSE FOR TH
forfatter: VEIGAARD JENSEN, P.
forlag: 0
publiceret:
signatur: 2,15
sted: 0

BIBLIOTEKET LEVER


note: En undersøgelse over benyttere, lånere og udlån på   hovedbiblioteket i Thisted en uge i marts 1975.
emne: BIBLIOTEK
år: 0
titel: BIBLIOTEKET LEVER
forfatter: VÆRUM ANDERSEN, K.
forlag: 0
publiceret:
signatur: 2,10
sted: 0

"SABOTAGE" I THISTED


note: 0
emne: BIBLIOTEK. BOGVALG
år: 1983
titel: "SABOTAGE" I THISTED
forfatter: JENSEN, GITTE ...
forlag: 0
publiceret:
signatur: 2,18
sted: 0

GRAMMOFONPLADER. KLASSISK ...


note: Katalog over Thisted Centralbiblioteks pladesamling 1967. 24   sider.
emne: BIBLIOTEK. MUSIK
år: 0
titel: GRAMMOFONPLADER. KLASSISK ...
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 1,90
sted: 0

AF THISTED KØBSTADS HISTORIE


note: Thisted bispegård og kronens mark "Kronborg". Udsnit af Historisk   Årbog for Thisted Amt, 1913: side 63-71.
emne: BISPEGAARD
år: 1913
titel: AF THISTED KØBSTADS HISTORIE
forfatter: HALD, P.L.
forlag: THISTED AMTSTID
publiceret: UDSNIT AF HISTORISK ÅRBOG F.TH
signatur: 46,40
sted: THIST

BISPEGRAVEN PÅ SJØRRING KIRKE


note: 18 sider, ill, litteraturhenvisninger. Årbøger for Nordisk   Oldkyndighed, 1877. Placeret under 8.7100
emne: BISPEGRAV
år: 1877
titel: BISPEGRAVEN PÅ SJØRRING KIRKE
forfatter: LØFFLER, J.B.
forlag: 0
publiceret: ÅRBØGER FOR NORD.OLDKYNDIGHED
signatur: 71,80
sted: SJØRR

BISPEGRAVEN PÅ SJØRRING KIRKEG


note: Årbog for Nordisk Oldkyndighed, 1877. Forlag: Thiele. Placeret under 8.7100.
emne: BISPEGRAVEN.SJØRRING
år: 1877
titel: BISPEGRAVEN PÅ SJØRRING KIRKEG
forfatter: LØFFLER, J.B.
forlag: THIELE
publiceret: ÅRB.F.NORD.OLDKYNDIGHED
signatur: 71,80
sted: SJØRR

THISTED AMT


note: Amtmand og borgmestre i Thisted. Meget kort almen beskrivelse. 8   sider. Udgivet af Hafnia Handelforening, 1939. Placeret under 8.000.
emne: BORGMESTRE
år: 1939
titel: THISTED AMT
forfatter:
forlag: HAFNIA HANDELSF
publiceret: DANMARKS AMTER OG DERES MÆND
signatur: 46,40
sted: THAMT

BRANDVEDTÆGT FOR THISTED KOMM


note: Thisted, 1970. Placeret under 8.69890
emne: BRANDVÆSEN
år: 1970
titel: BRANDVEDTÆGT FOR THISTED KOMM
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 69,89
sted: THIST

BRO OVER VILDSUND


note: Publiceret af Thisted Amtsavis, 1939. Placeret under 8.6200.
emne: BROER
år: 1939
titel: BRO OVER VILDSUND
forfatter:
forlag: 0
publiceret: THISTED AMTSAVIS
signatur: 69,70
sted: VILSU

BROERNE I NORDVESTJYLLAND


note: Uacc. Særtryk af Landet mod Nordvest, 1947.
emne: BROER
år: 1946
titel: BROERNE I NORDVESTJYLLAND
forfatter: BRUNSGAARD, C.
forlag: 0
publiceret: LANDET MOG NORDVEST.SÆRTRYK
signatur: 69,79
sted: THAMT

KNAKKEN


note: side 3-7: Om udgravningen af en stenkiste fra ældre broncealder   ved Frøstrup. Af arkæolog Jens Henrik Bech. Nr. 1 af skriftserie.   Ophørt. Udgivet af Knakken, Lokalhistorisk Forlag, 1986.
emne: BRONCEALDER
år: 1986
titel: KNAKKEN
forfatter:
forlag: LOKALHIST.FORL.
publiceret: NR.1 AF SKRIFTSERIE.OPHØRT.
signatur: 46,40
sted: THY

VESTERGADES BRUGSFORENING


note: 20 års jubilæumsskrift. Thisted, 1919.
emne: BRUGSFORENINGER
år: 1919
titel: VESTERGADES BRUGSFORENING
forfatter:
forlag: 0
publiceret: 20 ÅRS JUBILÆUM
signatur: 33,43
sted: 0

PROST SONNE OG TH.ARBEJDERFORE


note: Provst Hans Chr. Sonne og Thisted Arbejderforening i årene   1866-1891, 48 sider + 16 sider. Udgivet i anledning af   Arbejderforeningens 25 års jubilæum, 1891. Forlag: Rom.
emne: BRUGSFORENINGER
år: 1891
titel: PROST SONNE OG TH.ARBEJDERFORE
forfatter:
forlag: ROM
publiceret: ARBEJDERFOREN. 25-ÅRS JUBILÆUM
signatur: 33,43
sted: THIST