Arkiv Thy

Lokalhistorisk Arkiv index til Lokalsamlingen

brug gerne + og - som i Google
THISTED ARBEJDERFORENING


note: 75 års jubilæumsskrift. Thisted, 1941.
emne: BRUGSFORENINGER
år: 1941
titel: THISTED ARBEJDERFORENING
forfatter: PEDERSEN, HENRY E.
forlag: 0
publiceret: DKS FØRSTE BRUGS - 75ÅRS JUBIL
signatur: 33,43
sted: THIST

EN MISKENDT THYBO M.C.BRUUN


note: 0
emne: BRUUN, MALTHE CONRAD
år: 1981
titel: EN MISKENDT THYBO M.C.BRUUN
forfatter: SCHOUSGAARD, ANDERS
forlag: AMTSCENTRALEN
publiceret: HFT. TIL LYSBILLEDSERIE UACC.
signatur: 99,40
sted: 0

SYGEHUSLÆGE V. BUUS HANS LIV .


note: Lohses forlag, 1970.
emne: BUUS, VALDEMAR
år: 1970
titel: SYGEHUSLÆGE V. BUUS HANS LIV .
forfatter: PRIP BUUS, ANNA L.
forlag: LOHSE
publiceret:
signatur: 99,40
sted: HUNDB

BYGNINGSVEDTÆGT F. THISTED KØB


note: Thisted, 1964. Placeret under 9.3390
emne: BYGGEVEDTÆGTER
år: 1964
titel: BYGNINGSVEDTÆGT F. THISTED KØB
forfatter:
forlag: 0
publiceret:
signatur: 34,26
sted: THIST

LIDT OM BYGHOLM VEJLE


note: Publiceret i Historisk Årbog for Thisted Amt, 1926. Placeret under 8.4000
emne: BYGHOLM VEJLE
år: 1926
titel: LIDT OM BYGHOLM VEJLE
forfatter: SODBORG, N
forlag: THISTED AMTSTID
publiceret: HIST.ÅRBOG F.THISTED AMT
signatur: 69,58
sted: HANHE

THISTED HAVN OMKRING 1900


note: UDLÅN, LOKALSAMLING, ARKIV AF JENS OLE PETERSEN, KNUD HOLCK ANDERSEN & ORLA POULSEN. BOGEN SKILDRER HAVNEFRONTEN I THISTED - DENS HUSE OG MENNESKER. 84 SIDER, 1 KORT, ILL.
emne: BYHISTORIE
år: 1988
titel: THISTED HAVN OMKRING 1900
forfatter: PETERSEN, JENS OLE
forlag: KNAKKEN
publiceret:
signatur: 65,94
sted: THIST

UNDERVISNING OM LOKALSAMFUNDET


note: Undervisningsmateriale om Thisted kommuneplanlægning udarbejdet af   en gruppe lærere i 1984 til placering i skolebiblioteker og   amtscentral. Samlet i 2 ringbinf. Udgivet af Thisted Kommune.
emne: BYPLAN
år: 0
titel: UNDERVISNING OM LOKALSAMFUNDET
forfatter:
forlag: 0
publiceret: UDG.AF THISTED KOMMUNE
signatur: 71,90
sted: 0

UDBYGNINGSPLAN FOR SILSTRUP


note: Publiceret af Thisted Kommune 1975
emne: BYPLAN
år: 1975
titel: UDBYGNINGSPLAN FOR SILSTRUP
forfatter:
forlag: 0
publiceret: UDS. AF THISTED KOMMUNE
signatur: 71,96
sted: 0

UDBYGNINGSPLAN FOR SILSTRUP


note: Borgerorientering, 1977.
emne: BYPLAN
år: 1977
titel: UDBYGNINGSPLAN FOR SILSTRUP
forfatter:
forlag: 0
publiceret: BORGERORIENTERING
signatur: 71,95
sted: 0

SANERINGSUNDERSØGELSEN


note: Hefte 1: Oversigtsplaner. Publiceret af Thisted Kommune 1973. Placeret under 71.95640
emne: BYPLAN
år: 1973
titel: SANERINGSUNDERSØGELSEN
forfatter:
forlag: THISTED KOMMUNE
publiceret: HFT.1: OVERSIGTSPLANER
signatur: 71,96
sted: 0

THISTED KOMMUNES PRG.15 RAMMER


note: Paragraf 15 rammernes formål er en sammenfatning og justering af   tidligere planlægning, bruges til byggesagsbehandling. 81 sider +   13 kortbilag. Publiceret af Teknisk Forvaltning, Thisted Kommune,   1979.
emne: BYPLAN
år: 1979
titel: THISTED KOMMUNES PRG.15 RAMMER
forfatter:
forlag: 0
publiceret: THISTED KOMM. TEKN.FORVALTN.
signatur: 71,95
sted: 0

BYBEVARING I THISTED


note: Publiceret med støtte fra Sparekassen Thy. Museet for Thy og   Vester Han Herred, 1979.
emne: BYPLAN
år: 1979
titel: BYBEVARING I THISTED
forfatter: ANDERSEN, PER KOHRTZ
forlag: MUSEET FOR THY
publiceret: M.STØTTE AF SPAREKASSEN THY
signatur: 71,95
sted: THIST

THISTED, MÅLSÆTNING F.UDVIKLIN


note: Thisted - målsætning got udvikling i byområdet. Betænkning   udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Thisteds Miljøudvalg 1973;   Åse Beck, Willy Decker, Johan Duelund, Jette Kjær.
emne: BYPLAN
år: 1973
titel: THISTED, MÅLSÆTNING F.UDVIKLIN
forfatter: BECK, AASE ..
forlag: 0
publiceret: BETÆNKNING AF ARBEJDSGRUPPE
signatur: 71,95
sted: THIST

BY VED HANSTHOLM HAVN


note: Dispositionsplan for Hanstholm, 1966.
emne: BYPLAN. HANSTHOLM
år: 1966
titel: BY VED HANSTHOLM HAVN
forfatter:
forlag: 0
publiceret: DISPOSITIONSPLAN F.HANSTHOLM
signatur: 71,95
sted: HANST

PRINS DANMARK


note: Skrevet af Svend Sørensen, Niels Nielsen og Erik Holm. Børnebog, der foregår på Hannæs. Handlingen er to børn, der   bliver inddraget i en smuglerhistorie. Forlag: Marktryk, Hannæs, 1978.
emne: BØRNEBOG
år: 0
titel: PRINS DANMARK
forfatter: SØRENSEN, SVEND
forlag: 0
publiceret:
signatur: 0,00
sted: 0

SLÆGTSMINDER


note: 0
emne: CARSTENSEN, JOHANNE
år: 0
titel: SLÆGTSMINDER
forfatter: LUND, M.A.S
forlag: 0
publiceret:
signatur: 99,40
sted: THIST

CIVILFORSVARSPLAN


note: Udg. af Thisted Kommunes civilforsvar, 1983.
emne: CIVILFORSVAR
år: 1983
titel: CIVILFORSVARSPLAN
forfatter:
forlag: 0
publiceret: THISTED KOMMUNES IVILFORSVAR
signatur: 62,66
sted: THIST

LANDBOLIV. BD.4


note: Skrevet på grundlag af samtalet som findes på lydbånd i   Lokalhistorisk Arkiv. Med Kristian Steffensen, Bjerget - Anne   Larsen, Sydthy - Hans K.M. Pedersen, Snejstrup og Gunnar   Rolighed, Mors. Del af serie med erindringer fra Viborg Amt. Udgivet af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i Viborg   Amt, 1985.
emne: DAGLIGLIV
år: 1985
titel: LANDBOLIV. BD.4
forfatter: NIELSEN, SONJA
forlag: SLA.VIBORG AMT
publiceret: SERIE M.ERINDRINGER FRA VI.AMT
signatur: 46,40
sted: THY

SKILDRINGER FRA FOLKELIVET I


note: Skildringerne er meddelt af Anders Andersen, Ydby og udgivet af   Aug. F. Schmidt. Fra 1860'erne og fremefter om: Dagligt liv i   hjemmene, arbejdet på gårdene, ålefiskeri, jule- og   bryllupsskikke. 25 sidet. Tryk: Thisted Amts Bogtrykkeri. Placeret under 8.000.
emne: DAGLIGLIV
år: 0
titel: SKILDRINGER FRA FOLKELIVET I
forfatter: SCHMIDT, AUGUST F.
forlag: TH.AMTS BOGTRYK
publiceret:
signatur: 39,40
sted: SYDTH

FØR OG NU. GAVE T.THIST.FRISKO


note: Forlaget Wisborg, 1896. Placeret under 9.99.
emne: DAM, MARKUS ANDREAS
år: 1896
titel: FØR OG NU. GAVE T.THIST.FRISKO
forfatter: BEGTRUP, HOLGER
forlag: WISBORG
publiceret:
signatur: 37,37
sted: THIST