Arkiv Thy

Arkivalier fra Teknisk Forvaltning før 1978

brug gerne + og - som i Google
Oversigt over Thisted Kommunes forventede anlægsudgifter i årene ì 1972/1973 - 1975/1976


sagvedr: Oversigt over Thisted Kommunes forventede anlægsudgifter i årene ì 1972/1973 - 1975/1976
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 73.521
dato: 1972-01-01 01:00:00 +0100
nr: 35/19
vejnavnnr:

Oversigt over Thisted Kommunes forventede anlægsudgifter i årene ì 1972/1973 - 1975/1976


sagvedr: Oversigt over Thisted Kommunes forventede anlægsudgifter i årene ì 1972/1973 - 1975/1976
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 73.521
dato: 1975-01-01 01:00:00 +0100
nr: 35/19
vejnavnnr:

Diverse: Dagsorden/ejendoms- og miljøudv. møde 17.06.1976 Skrivelse fra Vandet Skole. Afslag på asfaltering 17.06.1976 Budgetliste Thisted Kommunes Lønkontor 01.04.1975


sagvedr: Diverse: Dagsorden/ejendoms- og miljøudv. møde 17.06.1976 Skrivelse fra Vandet Skole. Afslag på asfaltering 17.06.1976 Budgetliste Thisted Kommunes Lønkontor 01.04.1975
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 73.521
dato: 1976-01-01 01:00:00 +0100
nr: 35/19
vejnavnnr:

Nyt økonomisystem. Vejledning m.v.


sagvedr: Nyt økonomisystem. Vejledning m.v.
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 73.521
dato: 1975-03-05 01:00:00 +0100
nr: 35/19
vejnavnnr:

Budgetter 1974-1975


sagvedr: Budgetter 1974-1975
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 73.521
dato: 1974-01-01 01:00:00 +0100
nr: 35/19
vejnavnnr:

Budgetter 1975-1976 Forslag til investeringsplan 1975/1976 - 1978/1979 Slutopgørelse 1975-1976


sagvedr: Budgetter 1975-1976 Forslag til investeringsplan 1975/1976 - 1978/1979 Slutopgørelse 1975-1976
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 73.521
dato: 1975-01-01 01:00:00 +0100
nr: 35/19
vejnavnnr:

Budgetforslag 1976-1977


sagvedr: Budgetforslag 1976-1977
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 73.521
dato: 1976-01-01 01:00:00 +0100
nr: 35/19
vejnavnnr:

Overslag: Budget/renovation Budget/Søbadet Budgetforslag


sagvedr: Overslag: Budget/renovation Budget/Søbadet Budgetforslag
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 073.526.
dato: 1977-01-01 01:00:00 +0100
nr: 35/20
vejnavnnr:

Budgetter div. 1978


sagvedr: Budgetter div. 1978
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 073.526.
dato: 1978-01-01 01:00:00 +0100
nr: 35/21
vejnavnnr:

Budgetforslag 1979 Fremskrivning


sagvedr: Budgetforslag 1979 Fremskrivning
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 073.526.
dato: 1979-01-01 01:00:00 +0100
nr: 35/21
vejnavnnr:

Forretningsgangsbeskrivelse vedr. anlægsarbejder


sagvedr: Forretningsgangsbeskrivelse vedr. anlægsarbejder
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 073.526.
dato: 1973-01-01 01:00:00 +0100
nr: 35/22
vejnavnnr:

Off. vandløb: Harring Å Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb: Harring Å Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Harring
person:
gldknr: 791.2
dato: 1959-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/1
vejnavnnr:

Off. vandløb: Nørkær Å Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb: Nørkær Å Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Harring
person:
gldknr: 791.2
dato: 1959-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/2
vejnavnnr:

Off. vandløb: Stagstrup Å Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb: Stagstrup Å Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Stagstrup
person:
gldknr: 791.2
dato: 1947-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/3
vejnavnnr:

Off. vandløb/Snedsted Å Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Snedsted Å Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Snedsted
person:
gldknr: 791.2
dato: 1966-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/4
vejnavnnr:

Off. vandløb Hørsted Mose Afvanding 1956 Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb Hørsted Mose Afvanding 1956 Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Hørsted
person:
gldknr: 791.2
dato: 1956-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/5
vejnavnnr:

Off. vandløb/Hvidkær Bæk Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Hvidkær Bæk Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Sønderhå
person:
gldknr: 791.2
dato: 1955-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/6
vejnavnnr:

Off. vandløb/Sønderhå Bæk Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Sønderhå Bæk Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Sønderhå
person:
gldknr: 791.2
dato: 1952-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/7
vejnavnnr:

Off. vandløb/Gersbøl Bæk Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Gersbøl Bæk Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Snedsted
person:
gldknr: 791.2
dato: 1955-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/8
vejnavnnr:

Off. vandløb/Beersted Bæk Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Beersted Bæk Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Snedsted
person:
gldknr: 791.2
dato: 1951-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/9
vejnavnnr: