Arkiv Thy

Arkivalier fra Teknisk Forvaltning før 1978

brug gerne + og - som i Google
Off. vandløb/Ballerum Skelgrøft Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Ballerum Skelgrøft Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Hillerslev
person:
gldknr: 791.2
dato: 1971-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/30
vejnavnnr:

Off. vandløb/Porskær Grøft Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Porskær Grøft Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Hillerslev
person:
gldknr: 791.2
dato: 1954-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/31
vejnavnnr:

Off. vandløb/Hunstrup Å Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Hunstrup Å Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Hunstrup
person:
gldknr: 791.2
dato: 1947-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/32
vejnavnnr:

Off. vandløb/Korskær Grøft Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Korskær Grøft Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Hunstrup
person:
gldknr: 791.2
dato: 1971-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/33
vejnavnnr:

Off. vandløb/Klastrup Søbæk Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Klastrup Søbæk Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Hunstrup
person:
gldknr: 791.2
dato: 1919-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/34
vejnavnnr:

Off. vandløb/Østerild Bæk Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Østerild Bæk Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Østerild
person:
gldknr: 791.2
dato: 1953-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/35
vejnavnnr:

Off. vandløb/Risenggrøften Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Risenggrøften Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Vesløs
person:
gldknr: 791.2
dato: 1971-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/36
vejnavnnr:

Off. vandløb/Bykjærgrøften Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Bykjærgrøften Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Øsløs
person:
gldknr: 791.2
dato: 1951-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/37
vejnavnnr:

Off. vandløb/Nors Å Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Nors Å Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Nors
person:
gldknr: 791.2
dato: 1956-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/38
vejnavnnr:

Off. vandløb/Vangså Storrende Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Vangså Storrende Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Vang
person:
gldknr: 791.2
dato: 1952-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/39
vejnavnnr:

Off. vandløb/Sundbygård Afløb Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb/Sundbygård Afløb Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Stagstrup
person:
gldknr: 791.
dato: 1955-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/40
vejnavnnr:

Off. vandløb Hundborg Mose Afvanding 1961 Vandløbsregulering


sagvedr: Off. vandløb Hundborg Mose Afvanding 1961 Vandløbsregulering
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Hundborg
person:
gldknr: 79.
dato: 1961-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/41
vejnavnnr:

Bygholm og Vesløs Vejler Inddæmning 1913-1977


sagvedr: Bygholm og Vesløs Vejler Inddæmning 1913-1977
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Vesløs
person:
gldknr: 792:627.53
dato: 1913-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/42
vejnavnnr:

Bygholm og Vesløs Vejler Inddæmning 1955-1975


sagvedr: Bygholm og Vesløs Vejler Inddæmning 1955-1975
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Vesløs
person:
gldknr: 792:627.53
dato: 1955-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/43
vejnavnnr:

Thisted Havn Opfyldning ved midterkaj 1971-1973


sagvedr: Thisted Havn Opfyldning ved midterkaj 1971-1973
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 792:627.53
dato: 1971-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/44
vejnavnnr:

Landindvinding. Hovsør


sagvedr: Landindvinding. Hovsør
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Østerild
person:
gldknr: 792:627.53
dato: 1972-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/45
vejnavnnr:

Vejregnskab/vedligeholdelse 1970-1973


sagvedr: Vejregnskab/vedligeholdelse 1970-1973
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 811:073.526
dato: 1970-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/46
vejnavnnr:

Vejregister 1969-1973


sagvedr: Vejregister 1969-1973
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 811:121.1
dato: 1969-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/47
vejnavnnr:

Bivejsregister 1957-1976


sagvedr: Bivejsregister 1957-1976
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted
person:
gldknr: 811:121.1
dato: 1957-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/48
vejnavnnr:

Bivejsregister 1962-1971


sagvedr: Bivejsregister 1962-1971
matrikelnr:
ejerlav:
sogn: Thisted L.
person:
gldknr: 811:121.1
dato: 1962-01-01 01:00:00 +0100
nr: 39/49
vejnavnnr: