Arkiv Thy

Hovedregistrant Nordthy

brug gerne + og - som i Google
RÆHR SOGNEBIBLIOTEK


sogn: RÆHR
kommune: RÆHR
nummer: 2009101
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-21 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: N1
afd: T
art: RÆHR SOGNEBIBLIOTEK

1957
UDLÅNSPROTOKOL

1933-1948
TILVÆKSTPROTOKOL FOR RÆHR SOGNEBOGSAMLING

1949-1957
REGNSKABER FOR SOGNEBIBLIOTEKET
bemærkning: AFLEVERET FRA HANSTHOLM BIBLIOTEK.2009
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HANSTHOLM LOKALHISTORISKE ARKIV


sogn: HANSTHOLM
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2009102
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-21 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: N5
afd: T
art: HANSTHOLM LOKALHISTORISKE ARKIV
BESØGSPROTOKOL FRA
UDEN ÅR
1983
1989

DIVERSE KORRESPONDANCE
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HANSTHOLM MUSEUM


sogn: HANSTHOLM
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2009103
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-21 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: N2
afd: T
art: MUSEUMSAVIS FOR 1991
FOR THISTED, FUR OG MORSØ MUSEUM M.M.
ÆLDRE(UDATERET), MÅSKE 1990. FOLDER FRA MUSEERNE I HANSTHOLM

15.06.1990
BILLEDER FRA REJSEGILDE AF MUSEUMSBYGNING.
BL.A .SES HANNE MATHISEN OG BACH
(ER INDSCANNET)

PAMFLET FRA INDVIELSEN AF MUSEUMSCENTER HANSTHOLM
2003
LILLE FOLDER : BYGNINGER VED HAVET FRA KULTURARVSSTYRELSEN
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HANSTHOLM KIRKE


sogn: HANSTHOLM
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2009104
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-22 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: A4
afd: T
art: HANSTHOLM KIRKE
DIVERSE
LISTE OVER PRÆSTER I RÆHR HANSTED OG VIGSØ SIDEN REFORMATIONEN.
1518 - 1988
BESKRIVELSE AF SOGNENE AF PASTOR MEHR ( 1935-1956)
INDVIELSE AF KIRKECENTER 04.11.1984 (MED INDSCANNEDE FOTOS)
06.11.1984
FOTOS FRA MENIGHEDSRÅDSVALG I HANSTHOLM SOGN ( I TIDEN MED PASTOR VAGNER) (INDSCANNEDE)
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

VESTER OG ØSTER VANDET KIRKE


sogn: V. OG Ø. VANDET
kommune:
nummer: 2009105
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-22 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: A4
afd: T
art: 23.09.1909
BREV FRA AGERHOLM PRÆSTEGÅRD TIL PASTOR DAHL, ANG. SAG OMKRING FORSAMLINGSHUS I VANDET SOGN FRA PASTOR ØSTERGAARD I VANDET.
bemærkning: TILSENDT HANSTHOLM LOKALHISTORISKE ARKIV FRA MARGARETHA BALLE-PETERSEN, KBH. I 1986
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HANSTHOLM KOMMUNE


sogn: HANSTHOLM
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2009106
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-22 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: DH3
afd: T
art: DEC. 1995
HANSTHOLM KOMMUNE
UNGDOMSPOLITIK - EN PROCES, IKKE ET PROJEKT
RAPPORT FRA FORLØBET
HERI ARTIKEL OM UNGE I HANSTHOLM
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

FRØSTRUPLEJREN THYLEJREN


sogn: FRØSTRUP
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2009107
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-22 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: Z
afd: T
art: FRØSTRUPLEJREN THYLEJREN
KLICHEER FRA THISTED DAGBLAD MED DIVERSE FRA LIVET I LEJREN.( 1970)

1978
"FRA OS I FRØSTRUPLEJREN TIL VIBORG AMT" SAMLING AF KORRESPONDANCE VEDR. LEJRENS FREMTID.

1978
NOTAT TIL VIBORG AMTSRÅDS FORHANDLINGSUDVALG ANG. DEN FREMTIDIGE ANVENDELSE AF DET NY SAMFUNDS EJENDOM I FRØSTRUP (HERI FOTOS - INDSCANNEDE)

AVISARTIKLER
05.08.1977
WEEKENDAVISEN
16.11.1979
THISTED DAGBLAD
17.04.1983
BERLINGSKE TIDENDE
1995
BERLINGSKE TIDENDE

09.07.1970
UDKLIP FRA (SIKKERT) THISTED DAGBLAD ANG. FRØSTRUP LEJREN, VEDR. TOILETTER.
bemærkning: INDKOMMET FRA HANSTHOLM BIBLIOTEK JULI 2009 ER KOPIERET TIL P.Ø. KNUDSEN
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HANSTHOLM KOMMUNE


sogn: HANSTHOLM
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2009108
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-22 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: DH3
afd: T
art: 1964
BEFOLKNINGSANALYSE FORTAGET AF POUL BOE, LANDINSPEKTØR, THISTED

1985
FRA KOMMUNEVALGET
1988
FOLKETINGSVALG
DIVERSE SITUATIONER MED FOTOS DER ALLE ER INDSCANNEDE

1961-1962
SKATTEBOGEN FOR KLITMØLLER VETSER OG ØSTER VANDET

1965
PAPIRER OMKRING EN KOMMUNAL FORENING ANG. "BJERGBO"
VEDTÆGTER FOR DENNE
KOLONNEBOG
SKØDE MATR. KORT M.M.
KORRESPONDANCE

1968
BRANDVEDTÆGTER FOR HANSTHOLM KOMMUNE I THISTED AMT

1981
LOV OMKASSATION I KOMMUNENS ARKIVER

1965/1970
VILKÅR FOR SAMMENLÆGNING AF TØMMERBY LILD OG HANSTHOLM KOMMUNER
SAMT SKRIVELSE OMKRING ADMINISTRATIV INDDELING FRA 1965
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

KANSTRUP, LARS


sogn:
kommune:
nummer: 2009109
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-24 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: LARS KANSTRUP
MORTEN NIELSENS VEJ 6
NØRHÅ
7752 SNEDSTED

CD-R MED MANGE EMNER FRA THY OG OMEGN (KOPIER INDSCANNEDE FRA AVISER OG LIGN.)

ET ARKIV MED MANGE UDKLIP FRA AVISER OG KOPIER HERAF, ALT FRA THY OG OMEGN

1916-1991 - 1941-1991
JUBILÆUMSSKRIFT FRA MORS, THY OG HAN HERREDS INDKØBSFORENING OG MORS THY OG HAN HERREDS HUSMANDSMORENINGER

1987-2010
KIRKEBLADET FOR NØRHÅ - STENBJERG - HØRSTED MENIGHEDER
(IKKE KOMPLET)

1991
OVERSLAG FRA ARKITEKTERNE, GAMMELTORP. THSTED. MED HENBLIK PÅ MULIGE ISTANDSÆTTELSESARBEJDER FOR NØRHAA KIRKE.

1996
VIDEO OM RESTAURERINGEN AF NØRHÅ KIRKE

SAMLING AF FOTOS FRA BL.A. RESTAURERINGEN M.M. ER ALLE INDSCANNEDE (VIS BILLEDER)

FOLDER MED DIV. MATERIALE OG AVISUDKLIP FRA STENBJERG

1956-57
TEGNINGER VEDR. OMBYGNING AF NØRHAA SKOLE

1959
PLAN AF EN DEL AF VEJEN FRA STENBJERG TIL ISTRUP (FRA PHØNIX)

1957
KORT OVER THY MED ANLÆG AF KYSTVEJ FRA VESTERVIG TIL HANSTHOLM

ET MEGET GAMMEL SKOLEHÆFTE ( PAPIRLAP VEDLAGT, HVORPÅ DER STÅR AT DET ER FRA BOET EFTER BORGEGAARD SVENDSEN)

18.10.1994
KOPI AF BREV TIL PETER OG MARIE PETERSEN, KÆRGÅRDSVEJ 44, NØRHÅ FRA EDITH OG BØRGE I THISTED
VEDR. DERES EJENDOMS HISTORIE

2006
KUVERT FRA HARTVIG WAGNER TIL LARS KANSTRUP, MED FOLDERE MED DIVERSE MATERIALER
HERI:
1956-1957
PRÆDIKNER, AVISUDKLIP,
1958-1959
BREVE ANG. ELEVERS DÅRLIGEOPFØRSEL MHT KONFIRMATION, OG STENBJERG SKOLE I HELHED
1960
BREVE OG PROGRAMMER FOR GUDSTJENESTER
1962
TALE HOLDT ANG SKOLEFORHOLDENE I STENBJERG OG NØRHAA
INDBYDELSE TIL GUDSTJENESTE FOR TYSKE TURISTER
1963
BREVE ANG, FORBLIVEN I NØRHAA, DERNSÆT FLYTTET TIL HERNING

1954-1955
KOPI AF SKATTEBOG FOR NØRHAA STENBJERG KOMMUNE 3 STK. 1 EKSEMPLAR ER HER PÅ ARKIVET

UDATERET
LILLE SKRIFT: SJØRRINGS FORHISTORIE

UDATERET, MEN MEGET GAMMELT HÆFTE MED TEGNINGER OG FORKLARINGER TIL KORT M.M.
TEGNINGER AF HUSE M.M.

MAPPE MED TALRIGE OPLYSNINGER OM NØRHAA OG OMEGN, OG OMRÅDETS EJENDOMME OG BEBOERE. MANGE FOTOS (ER INDSCANNEDE).

03.01.2015
DVD, RUNDT I THY MED :
FOTOS FRA HARRING STAGSTRUP, SUNDBY
NØRHÅ
SKJOLDBORG KALLERUP
SNEDSTED SKOLE
SNEDSTED SOGN
STENBJERG
SØNDERHÅ - HØRSTED
VILSUND
BL.A
ALLIEREDE FLYVERE OVER THY
BROER
FJERRITSLEVBANEN
HANSTHOLM
KIRKER
KLITMØLLER
KUNSTNERE
LYNGBY
NATIONALPARK, THYBANEN
BILLEDER/TEGNINGER
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

KALLERUP SOGN


sogn: KALLERUP
kommune: KALLERUP
nummer: 2009110
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-27 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: Y
afd: T
art: BESKRIVELSE AF KALLERUP SOGN, SKREVET AF DORTHE LARSEN
UDATERET.
bemærkning: AFLEVERET AF MOGENS KRUSE, 2009
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

BRUUN, AGNES F. LICHT


sogn: HUNDBORG
kommune: HUNDBORG
nummer: 2009111
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-27 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: AGNES BRUUN, FØDT LICHT
20.08.1856 - 19.12.1964
ERINDRINGER FRA HUNDBORG OG JUELSTRUP ( PRÆSTEGÅRDE) SKREVET 1936-1937.
bemærkning: TILSENDT FRA STØVRING LOKALHISTORISKE ARKIV, HARRILDSVEJ 23, ØSTER HORNUM , 9530 STØVRING , 98 38 53 06
klausul:
opstilling:
indexord:

TARP, SVEND ERIK


sogn:
kommune:
nummer: 2009112
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registrator:
signatur: V
afd: T
art: SVEND ERIK TARP
KOMPONIST FØDT I THISTED 06.08.1908 DØD I CHARLOTTENLUND 19.10.1994

ET STØRRE ARKIV MED ALLE OPLYSNINGER OMKRING S.E. TARP SAMLET AF EJVIND SKØGUL

SAMT EN FOLDER MED : FLEMMING BEHRENDT: FRA ET HJEM MED KLAVER OMKRING HERMAN D. KOPPELS LIV OG ERINDRINGER
bemærkning: SAMLET OG TILSENDT FRA EJVIND SKØGUL, GALGEBAKKEN SØNDER 6 - 15 A, 2620 ALBERSTLUND.
klausul:
opstilling: FJERNARKIV.
indexord:

FORENINGEN NORDEN


sogn:
kommune:
nummer: 2009113
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-27 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: F3
afd: T
art: ARKIV FRA FORENINGEN NORDEN, THISTED AFDELING OG SYDTHY

KASSE 1
1949 - 2006
KASSEBOG

1966-1982
BESTYRELSESPROTOKOL FOR THISTED AFD. HERI:
VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDEN, LANDSFORENINGEN
STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKAL OG UNGDOMSAFDELINGER

2003 - 2006
REGNSKAB I LØSE FOLDERE
SAMT DIVERSE KORRESPONDANCE

2000 - 2003
REGNSKAB FOR SYDTHY, THYHOLM OG JEGINDØ

1983 - 1984
BESTYRELSESMØDEREFERATER FOR THISTED AFDELINGEN (PROTOKOL)
SAMT DIV. KORRESPONDANCE

1984-1985
BESTYRELSESMØDEREFERATER FOR THISTED AFDELINGEN (PROTOKOL)
SAMT DIV. KORRESPONDANCE

1986-1987
BESTYRELSESMØDEREFERATER FOR THISTED AFDELINGEN (PROTOKOL)
SAMT DIV. KORRESPONDANCE

1988-1989
BESTYRELSESMØDEREFERATER FOR THISTED AFDELINGEN (PROTOKOL)
SAMT DIV. KORRESPONDANCE

1990-1992
BESTYRELSESMØDEREFERATER FOR THISTED AFDELINGEN (PROTOKOL)
SAMT DIV. KORRESPONDANCE

1993-1995
BESTYRELSESMØDEREFERATER FOR THISTED AFDELINGEN (PROTOKOL)
SAMT DIV. KORRESPONDANCE

1996-1996
BESTYRELSESMØDEREFERATER FOR THISTED AFDELINGEN (PROTOKOL)
SAMT DIV. KORRESPONDANCE

1995
DIV. VEDR. VENSKABSBYJOB

KASSE 2
1969-1983
BESTYRELSESMØDEREFERATER FOR THISTED AFDELINGEN (PROTOKOL)
SAMT DIV. KORRESPONDANCE

1938 -
AVISUDKLIP OG DIVERSE KORRESPONDANCE M.M. OG INDSCANNEDE FOTOS, MEDLEMSFORTEGNELSE, SAMT KORRESPONDANCE VEDR,. INDMELDELSE I FORENINGEN, DESUDEN DIVERSE MAT. FRA MØDER I DANMARK OG DE ANDRE NORDISKE LANDE.

1948 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I SKIEN
1949 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I LOIMAA
1951AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I THISTED
1952 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I LOIMAA
1953 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG SKIEN
1954 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I UDDEVALLA
1955 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I THISTED
1958 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I SKIEN
1960 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I UDDEVALLA, SAMT BREVE
1962 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG THISTED
1963 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I UDDEVALLA
1964 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I LOIMAA
1970 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I THISTED
1972 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I LOIMAA
1974 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I SKIEN
1976 AVISARTIKEL FRA VENSKABSBESØG I UDDEVALLA

1967-1973 KASSEBOG FRA NORDEN

1963-1979 LINDEROTH LEGAT
1958-1980 LANDBRUGSKANDIDAT NIELS SMED SØNDERGAARDS LEGAT

DIVERSE FOLDERE M.M. FRA FORENINGEN

1988-2008
BESTYRELSES REFERATER, KORRESPONDANCE M.M.

1981-1984
DIVERSE KORRESPONDANCE

1995 NR. 3 OG 4
NORD NU, AVIS UDGIVET AF FORENINGEN NORDEN

1989
FORENINGERNE NORDENS FORBUND UDGIVER SÆRNUMMER:
KENDSKAB GIVER VENSKAB
VENSKABSBYER I NORDEN
1939-1989
SØREN SØRENSEN

03. - 11.06.1989
NORDISK VENSKABSBYFESTIVAL I THISTED
50 ÅRS

DIV. FOLDERE

KASSE 3
PLAKATER FRA FORENINGEN NORDEN

1936
SANG AF KARL RAGNAR GIEROW; NORDISK VINTER

1989
DIVERSE PROGRAMMER M.M. FOR VENSKABSBYFESTIVAL I THISTED

1939
AVISARTIKLER FRA DE FØRSTE BESØG I SVERIGE - DANMARK

1987 NR. 4
NORD NU, AVIS UDGIVET AF FORENINGEN NORDEN

1986 NR. 2 OG 3
NORD NU, AVIS UDGIVET AF FORENINGEN NORDEN

1959
1919-1959
40 ÅRS TIDSSKRIFT FOR FORENINGEN NORDEN

1989
ASK 11
TIDSSKRIFT FOR DANSK FOLKEKULTUR ( 2 EKS.)
SAMT FOLDER MED SORT/HVIDE FOTOS (IKKE SÆRLIGT SKARPE)
bemærkning: HENTET HOS ELSE LUND
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HANSTHOLM BYENS DIV. HISTORIE


sogn: HANSTHOLM
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2009114
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-30 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: Y
afd: T
art: HANSTHOLM
ARKIV INDKOMMET FRA HANSTHOLM BIBLIOTEK, MED EN DEL UDKLIP OG FOTOS M.M.
ALT ER GENNEMGÅET OG EN DEL FOTOS ER INDSCANNEDE.
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

PEDERSEN BISGARD, SEVERIN


sogn: HILLERSLEV
kommune: HILLERSLEV
nummer: 2009115
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-08-18 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: SEVERIN PEDERSEN BISGARD
1938
LANDBOFORENINGEN NORDTHY ANERKENDELSESBEVIS FOR LANG OG TRO TJENESTE HOS JENS. CHR. VIGH, KAASTRUP
bemærkning: AFLEVERET AF BENT RINGGAARD, FJORDPARKEN 121, 9500 HOBRO. 98546630. FAM_RING@HOTMAIL.COM
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

DIVERSE FILM


sogn:
kommune:
nummer: 2009116
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-08-26 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: Y-THISTED
afd: T
art: DIVERSE FILM GENNEMGÅET HOS JØRGEN VESTERGAARD

NR. 1 ER HANSTHOLM FILM MED OPTAGELSER AF SÆNKEKASSER DER BLIVER SØSAT CA. 1920
VED BYGNING AF DET FØRSTE FORSØG HANSTHOLM HAVN
OPRINDELIG 35 MM MED NU 16 MM.

NR. 2 THISTEDFILMEN 1946

NR. 3 SYDTHY TEKNISK FILM OM SYDTHY - ODDESUNDBROEN INDVIELSE M.M. CA. 1938. ER OVERSPILLET

NR. 4 FILM FRA AALBORG FRA DANNEBROGSGADE CA. 1945 -1950 OG STRANDING AF TUUL IKKI, BÅD
PÅ STRAND VED VESTERHAVET.

Nr. 5 KYSTVEJEN ER STÆRKT OVERSVØMMET. CA. 1960-1965
KLITS OPTAGELSER

NR. 6.THISTED ISVINTER, DRAGSBÆKVEJ , FÆRGE VILDSUND ELLER PINEN OG PLAGEN
KLITS OPTAGELSER

NR. 7 THISTED, KYSTVEJEN REPARERES EFTER DEN STÆRKE STORM DER ØDELAGDE VEJEN
KLITS OPTAGELSER

NR. 8. THISTED DRAGSBÆKVEJ , BØRN I SNEEN
KLITS OPTAGELSER

NR. 9 HANSTHOLM HAVN 1960-1962
KLITS OPTAGELSER
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord:

BOGTRYKKER KAJ ABILDGAARD JACOBSEN


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2002101
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2002-06-04 02:00:00 +0200
registrator: OP
signatur: P-BOGTRYK
afd:
art: 1901
SVENDEBREV UDSTEDT AF SKIVE FOLKEBLAD TIL SOPHUS ABILDGAARD JACOBSEN.

1920
TILBUD FRA HORSENS REKLAME-BUREAU OG BOGTRYKKERI PÅ SALG AF TRYKKERIET.

FORSKELLIGE PUBLIKATIONER FRA TRYKKERIET:
THISTED MUSIKFORENING 1901-1926
WILLIAM WAAGNER. JUNINAT. ET DIGT. HOLSTEBRO 1928.
EFTERLYSNINGSPLAKAT FRA BESÆTTELSEN
ILLEGALT BLAD: DEN SORTE LISTE FOR THY ( var væk 09.11.2009)
ILLEGALT BLAD: DEN SORTE AVIS FOR THISTED( var væk 09.11.2009)
3 PASSERSEDLER FRA BESÆTTELSEN ( var væk 09.11.2009)
"BEKJENTGØRELSE" (PÅ BESTILLING AF GULDSMED ANDERS HENNINGSEN)
F.J. BILLESKOV JANSEN: BARNDOMMENS TABTE LAND. TALE VED AFSLØRINGEN AF THISTEDS VARTEGN 27. JULI 1947.

1915-1918
ORDREBOG

1955-1962
ORDREBOG

1962-1964
ORDREBOG

1964-1970
ORDREBOG

1970-1978
ORDREBOG

1955 FF
REGNSKABSPROTOKOL

1960 FF
REGNSKABSPROTOKOL

1920-47:
REGISTERBOG, TILSYN MED VIRKSOMHEDER.
bemærkning: TRYKKERIET LUKKEDE I MAJ 2002. INDEHAVER KAJ ABILDGAARD JACOBSEN HAVDE DA ARBEJDET 64 ÅR I TRYKKERIET, DER BLEV STARTET AF HANS FAR.
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord: BOGTRYKKERI

VANDVÆRKET. KOMMUNALE VÆRKER


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 1074
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 1899-12-30 19:09:01 +0100
registrator: OP
signatur: D4
afd:
art: THISTED VANDVÆRK
bemærkning: INDLEVERET AF JAN PEDERSEN JUNI 2001
klausul: GÆLDENDE CIRKULÆRE
opstilling: FJERNMAGASIN
indexord: VANDFORSYNING

SNEDSTED BRUGSFORENING


sogn: SNEDSTED
kommune: THISTED
nummer: 1073
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2001-09-18 02:00:00 +0200
registrator: OP
signatur: G11
afd: T
art: 1. Kassebog Snedsted brugsforening.

2. Snedsted i bevægelse 1985

3. Registrant.

4. Billede: historisk HEGNSSYN.

5. Billede: Thomas Jespersen Hovedgaden 61.

6. Korrespondance Aalborg stift og præsten i Snedsted.

7. Folketælling Snedsted 1801

8. Folketælling Snedsted 1787.

9. Ole Madsen 1700 ( sag i Thisted byret)

10. Billede: Niels Salmansen Bredahl og Kathrine Bredahl.

11. Sagn fra Hundborg og andetsteds optegnede af Lars Dybdahl.

12. Kort over Elsted bys jorder, Beersted bys mark.

13. Kort over Snedsted og Giærsbøl bys jorder.

14.Tørv fra gjersbøl/Hundborg mose 1950.

15. Video: Musikarrangement/koncert , Snedsted i bevægelse.

16. Snedsted film s/h ca.1945.

17. Film ??

18. Bånd: indvielsen af Snedsted idrætshus 4/6-1954.

19.Bånd: radio Thy, udsendelse fra Snedsted 15/8-1987. 2 Stk.

20.Bånd: Anders Bang, Snedsted 1981 - 1982. 7 Stk.

20. Bånd

21. 4 KONTRABØGER FOR ANDERS BANG, SNEDKER KROGSGAARD M.FL.

22. FDB`S LOMMEBOG 1930.

23. AVISUDKLIP FRA 21. SEPTEMBER 1934.
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNMAGASIN
indexord: BRUGSFORENING

SMITHSON-KLUBBEN


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 1075
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2001-09-25 02:00:00 +0200
registrator:
signatur: K
afd:
art: 1960-1981
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR PERSONALEKLUBBEN HOS FIRMAET SMITHSON

UDAT.
SCRAPBOG MED UDKLIP OG NUMRE AF SMITSON-POSTEN - SAMT EN DEL AMATØRFOTOS. (SAMLET AF SALGSCHEF MAGNUS KNUDSEN OG INDLEVERET TIL ARKIVET AF DATTEREN JONNA VERNICKE I DECEMBER 2001)

2001
INTERVIEW MED TIDLIGERE SMITHSON-ANSATTE KAREN ANDERSEN OG OLGA KRISTENSEN. INTERVIEW VED FLEMMING SKIPPER OG ORLA POULSEN.
bemærkning: INDLEVERET AF LENE BERTHELSEN DATTER AF PEDEL GUNNER BERTHELSEN, DER VAR ANSAT HOS SMITHSON.
klausul:
opstilling:
indexord: SMITHSON