Arkiv Thy

Hovedregistrant Nordthy

brug gerne + og - som i Google
LARSEN , JENS PETER


sogn: SKINNERUP
kommune: SKINNERUP
nummer: 2008141
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-08-08 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: ARKIV EFTER JENS PETER LARSEN
SKINNERUP SKRÅVEJ 4, THISTED
HAN BLEV FØDT 15.07.1897, DØD CA. 1989
HAN DREV LANDBRUG, KOM I SOGNERÅDET OG UNDER KRIGEN FIK HAN HVERVET MED AT VÆRE SOGNERÅDSKASSERER, DA DEN SIDDENDE KASSERER VAR BANGE FOR AT TYSKERNE VILLE KOMME OG TAGE KASSEN.
UDOVER AT VÆRE KASSERER SOGNERÅDET FIK HAN OGSÅ HVERVET MED AT UDSTEDE LEGITIMATIONSKORT, HAN VEDBLEV MED AT VÆRE KASSERER OGSÅ EFTER KRIGEN.
HAN VAR DESUDEN FORMAND I NORDTHY BRUGSFORENING I EN PERIODE, OG VAR AKTIV I DIVERSE FORENINGER, BL.A. SKINNERUPS VENSTRE VÆLGERFORENING. (1945-55 DER ER NOGLE LISTER MED 5-AARS FRIVILLIGE BIDRAG TIL PARTIET VENSTRE.)

1941-1944
PRØVEMALKNINGSBOG

1945-1946
STAMTAVLER FRA THY KVÆGAVLSFORENING FOR RDM( RØD DANSK MALKERACE)
PRÆMIE FRA UNGSKUE I THISTED D.16.19.07.1953

1935-1943
SOKONTROLBOG
HERI REGLER FOR SVINEAVL
REGNSKABSBOG FOR SVINEKONTROLFORENINGER
KÅRINGSCERTIFIKATER FRA SVINEUDVALGET VED THISTED SLAGTERI
DIV. STAMTAVLER FOR ORNER

1941-1962
SKATTEBILLETTER FOR JP LARSEN OG HUSTRU (IKKE KOMPLET)

1959 OG 1960
ÅRSREGNSKAB FOR ANDELSBANKEN A.M.B.A.

1959
DAGBOG FOR KOMMUNER, MED ANGIVELSER AF HVORNÅR DE FORSKELLIGE AFGIFTER M.M. FORFALDER.

1963
LANDØKONOMISK OVERSIGT , UDARBEJDET AF DE SAMVIRKENDE DANSKE LANDBOFORENINGER

1964
VEDTÆGTER FRA DANSK ANDELS GØDNINGSFORRETNING

KORT OVER BRUGSENS DISTRIKTER

1965
LANDSANALYSE AF BRUGSFORENINGERNES STILLING OG MULIGHEDER I FREMTIDEN
DIVERSE TAL OG OPLYSNINGER FRA FDB
DIV. VEDTÆGTER, SAMT FORSLAG HERTIL
DIVERSE MATERIALE FRA FDB BL.A. FRA BRUGSFORENINGERNES KONGRES 1965, FALKONERCENTRET. INT. STRUKTURDEBAT.
1986
OPGØRELSE FRA NORDTHY BRUGSFORENINGS LIKVIDATION, AFSLUTTENDE REGNSKAB

1955-1956
SPAREKASSEN FOR THISTED AMTS 126. REGNSKAB

1965
THISTED AMTS SKITSE TIL KOMMUNESAMMENLÆGNING

1970-1971
FORSLAG TIL THISTED STORKOMMUNES OVERSLAG 1970-1971, SAMT BEMÆRKNINGER HERTIL.

1956 - 1959
HOVEDBOG FOR LANDBRUGSEJENDOMME

1955 - 1959
KASSEBØGER MED BILAG

1939-1959
ÅRSREGNSKAB FOR LANDBRUG
bemærkning: AFLEVERET AF SØNNEN KAJ LARSEN, OKSLUNDVEJ 39 BRØRUP. TLF. 75388151 AUGUST 2008
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

KORT FRA KORT OG MATRIKELSTYRELSEN, DIGITALE, ER INDLÆST


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2014066
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-31 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: A8
afd: T
art: KORT FRA KORT OG MATRIKELSTYRELSEN, DIGITALE, ER INDLÆST
8 KORT

1:DOLLERUP BY
2: KALLERUP BY, NÆSTRUP MARK, TODBØL BY, TODBØL HOVEDGÅRD M.V. NØRHÅ BY.
3: NORS, HINDING, WORING MARKER, VORUPØR M.M.
4: BRUND BY, SKOVSTED BY, KAASTRUP BYES JORDER, NØR OG ØSTER KLIT, RÆHR KLIT.
5: BALLERUM KÆR OG SKRAAD KÆR
6: LILD SOGNS NORDRE FÆLLED, MYRUPGÅRD M.V.
7: GLÆDESBY AGER OG ENG, VABESGAARD , LUND, BJERRE, LUND OG BJERGET BYER
8: LODBJERG OG ØRUM SOGNS KLITTER
bemærkning: ALLE KORT ER LÆST IND
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

PRÆSTEGAARD, THOMAS NIELSEN


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2008145
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-08-13 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: 24.12.1947
KOPI AF ARTIKEL FRA TAA MED INTERVIEW MED FISKER 83 ÅRIGE THOMAS NIELSEN PRÆSTEGGARD FORMODENTLIG FRA VORUPØR.
bemærkning: FRA JETTES ARKIV, VANGSAA, AUGUST 2008
klausul:
opstilling: FJERNARKIV, kopi her
indexord:

TOLDBODEN TEGNINGER


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008142
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-08-27 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: A8
afd: T
art: AUGUST 1884
CHR. HENCKEL
KOPI AF ORIGINALE TEGNINGER TIL THISTED TOLDKAMMER

1935
"VARMEVÆRK" TEGNINGER TOLDBODEN
TEGNINGER AF INGENIØR BYG. ANDERSEN

26.06.1955
TEGNINGER, SNIT, PLAN; FORSLAG TIL OMBYGNING AF THISTED TOLDKAMMER
LEOPOLD TESCHL, ARKITEKT M.A.A. KGL. BYGNINGSINSPEKTØR, FREDERIKSHAVN
bemærkning: KOPIER FRA ORIGINALEN, UDLÅNT FRA ARKITEKTFIRMA
klausul:
opstilling: I RØR PÅ FJERNARKIVET
indexord:

WEGENS, VOLMER


sogn:
kommune:
nummer: 2008144
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-09-09 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: 1948 -
VOLMER WEGENS FOTO/SCRAP ALBUM

MEST MED FOTOS FRA ARBEJDET MED DE ESTISKE FLYGTNING, HERI EN DEL FOTO, POST KORT, BL.A. FRA THISTED
02.04.1948
SANG FRA NØRREBRO FOLKE BLADS 5 ÅRS JUBILÆUM
JULI 1944, ET PAR DIGTE SKREVET AF WEGENS TIL EN STENSE
ET LILLE "DIGT" TIL VÆRTEN PÅ VISKINGE KRO, 23.04.1947
bemærkning: TILSENDT THISTED KOMMUNE, JOHN FRANSEN FRA HANS GERNER CHRISTIANSEN, BERNSTOFFSVEJ 17, 5000 ODENSE C , TLF 66 13 08 72 . D. 01.02.1995
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

KNAKKEN


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008146
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-09-11 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: O FORLAG
afd: T
art: LISTE OVER NOGLE AF KNAKKENS UDGIVELSER

2006
DET RENE VAND
THISTED VANDVÆRK 1906-2006

THISTEDS LILLE ALBERTI AF CHR. FOGTMANN, UDGIVET AF WADMANNS FORLAG, MEN OVERDRAGET TIL KNAKKEN MED VIDERESALG FOR ØJE

2007
THISTED KRISECENTER 25 ÅRS JUBISKRIFT 1982-2007

2005
KAJ KRISTENSEN, FOLKEVALGT I THY

2005
2006
2008
2012
HISTORISK ÅRBOG FOR THY OG HAN HERRED
bemærkning: LISTE OVER NOGLE AF KNAKKENS UDGIVELSER
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HAVMÅGEN BØRNEHAVE I HANSTHOLM


sogn: HANSTHOLM
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2008147
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-09-15 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: N 3
afd: T
art: HAVMÅGEN, BØRNEHAVE I HANSTHOLM

1998 - 2008
MAPPE MED
STYRELSESVEDTÆGTER
BESTYRELSES MAPPE, REFERATER M.M.
TAVSHEDSERKLÆRINGER FOR ANSATTE
VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

1999
MAPPE MED PERSONALEFORBRUG (ANTAL ANSATTE)

1999 - 2001
KOMMUNALBESTYRELSESMAPPE
DAGSORDNER OG REFERATER

2002-2004
BUDGET
DIVERSE KORRESPONDANCE BL. LIDT IFM SAMMENLÆGNINGEN SØSTJERNEN + HAVMÅGEN = HAVMÅGEN

1971 - 2005
AVISUDKLIP, DIVERSE

2000
OMBYGNING
MAPPE MED TEGNINGER M.M.

1998 - 2001
MAPPE MED DIV. VEDR. LØN M.M. BUPL

1988 - 01.01.2008
STAMBOG BØRNEHAVEN HAVMÅGEN: IND OG UDMELDINGER

DIVERSE FOTOS (MANGE) FRA BØRNEHAVEN OG FRA KOLONITURE, UDFLUGTER M.M.

SMALFILM FRA 1988 KOLONITUR GRÆSRØDDER

1988
BETAMAX FILM FRA 1988, KOLONITUR TIL SØHYTTEN

1988
SPURVENE PÅ KOLONI
VIDEO

1991
KOLONI GRÆSRØDDERNE
VIDEO

DIVERSE LYSBILLEDER OG MASSER AF NEGATIVER
bemærkning: AFHENTET 09.09.08 VED ANNETTE LYKKE, TIDLIGERE LEDER, I FORBINDELSE MED OVERGANGEN TIL PRIVAT BØRNEHAVE13.09.08. DEN NYE THISTED KOMMUNE VALGTE AT NEDLÆGGE BØRNEHAVEN, MEN EN FORÆLDREKREDS OPRETTEDE DA EN PRIVAT BØRNEHAVE.
klausul: FOTOS KAN KUN BRUGES AF FORÆLDRE.
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HJARDEMÅL, FAMILIER FRA


sogn: HJARDEMÅL
kommune: HJARDEMÅL
nummer: 2008148
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-09-15 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: Y
afd: T
art: MAPPE MED FAMILIER FRA HJARDEMÅL
OPTEGNELSER OVER PERSONER FRA CA. 1600-1700
bemærkning: FRA HANSTHOLM LOKALHISTORISKE ARKIV. TILFØRT THISTED SEPTEMBER 2008 FRA HANSTHOLM BIBLIOTEK
klausul:
opstilling:
indexord:

HILLERSLEV BRUGSFORENING 1906-2006 100 ÅRS JUBILÆUMS SKRIFT


sogn: HILLERSLEV
kommune: HILLERSLEV
nummer: 2008149
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-09-15 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: G 11
afd: T
art: HILLERSLEV BRUGSFORENING 1906-2006 100 ÅRS JUBILÆUMS SKRIFT
UDGIVET AF DAGLI BRUGSEN I HILLERSLEV
FORFATTER SVEND SØRENSEN
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

GÅRDMALERIER, NIELS BENDSEN


sogn:
kommune:
nummer: 2008150
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-09-15 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: GÅRDMALERIER, LILLE SKRIFT AF NIELS BENDSEN, UDGIVET I FORBINDELSE MED REGISTRERING AF DIV. GÅRDMALERE
UDGIVET AF VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM I HJØRRING 2004
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HEJRHØJ VINDMØLLELAUG


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008151
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-09-29 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: G15
afd: T
art: 08.11.1986 -
HEJRHØJ VINDMØLLELAUGS ARKIV
KOMPLET MED REGNSKABER, VEDTÆGTER, FORHANDLINGSPROTOKOL LIGE FRA STIFTENDE GENERALFORSAMLING, 08.11.1986 - TIL NEDLÆGELSE AF LAUGET D.?
bemærkning: AFLEVERET AF POUL BUNK, TLF. 97 92 04 18 - 61 71 04 18, 23.09.08
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HØJSKOLEN I THY (SJØRRING VOLD)


sogn: HUNDBORG
kommune: HUNDBORG
nummer: 2008152
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-09-29 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: N1
afd: T
art: KASSE MED MANGE FOTOS FRA SKOLEN, REJSER, FESTER M.M.
HERI VAR DER EN DEL MEGET GAMLE FOTOS FRA THYLANDS HØJSKOLE , DISSE ER INDSCANNET.( KAN SØGES FREM VED AT SØGE PÅ THYLANDS HØJSKOLE )
AFLEVERET AF TOM KIRK, 2008
bemærkning: AFLEVERET AF TOM KIRK, SEPTEMBER 2008
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

POULSEN, HENNING


sogn: SNEDSTED
kommune: SNEDSTED
nummer: 2008153
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-10-07 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: HENNING POULSEN, SNEDSTED FØDT D. 10.09.1923
MANGEÅRIGT MEDLEM AF THISTED BYRÅD.

02.05.1995
MODTAGER AF DE KONGELIGE DANSKE RIDDERORDNERS KAPITEL

MANUSKRIPT: "HISTORIER OG FORTÆLLINGER JEG HAR HØRT I SNEDSTED GENNEM 50 ÅR"

SNEDSTED IDRÆTSFORENING, HAR OGSÅ NYDT GODT AF HAN MEDLEMSKAB, HAN SPILLEDE OGSÅ SELV FODBOLD

REFERAT AF REJSE TIL CANADA

FEBRUAR 2000
BLIVER HENNING POULSEN UDNÆVNT TIL ÅRTUSIND BORGER I SNEDSTED
FLERE ANDRE SMÅHISTORIER
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

CIRKUS MIEHE, YDBY


sogn: YDBY
kommune:
nummer: 2008154
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-10-22 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: U10
afd: T
art: 1942
10.03.1942
BILLED BLADET
MED ARTIKEL FRA YDBY OM CIRKUS MIEHE, RIGT ILLUSTRERET.
FOTOS AF HEINRICH KOLZER FRU DORA OG HENDES SØN EUGEN PFÄNNER, DATTEREN THYRA PFÄNNER, DATTEREN LYDIA MIEHE, VIRGINIA SAHLSTRØM OGSÅ DORA MIEHES DATTER. BARNEBARNET BERNT VOGELBEIN, ALLE FOTOS ER TAGET I YDBY I MIEHES HJEM.


2013 INDKOM NEDENSTÅENDE FRA TORP I HJØRRING.
1952
1954
1957
PROGRAMMER FRA MIEHES TURNÉ
26.03.1978
KOPI AF AVISARTIKEL FRA VENDSYSSEL TIDENDE OMKRING CIRKUS OG GØGL, MIEHE.
CD ROM MED BILLEDER FRA DIV. SITURATIONER OMKRING CIRKUS, PÅ PLADSERNE, ER LAGT OVER OG UD PÅ VIS BILLEDER.
bemærkning: TILSENDT FRA PEDER M. JØRGENSEN, HANNINGVEJ 34, ISENVAD, 7430 IKAST. TLF.: 97 14 07 71, PMJ@MAIL.TELE.DK NYT 2013 FRA JØRGEN TORP, BJARKESVEJ 16, 9800 HJØRRING.
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

DANSKE BYER OG SOGNE


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008155
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-10-22 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: Y
afd: T
art: 1933
THISTED AMT
DANSKE BYER OG SOGNE HÆFTE 1 - 11
HISTORISKE OG PERSONALHISTORISKE OPLYSNINGER OM LAND OG BY
UDGIVET AF VORT LANDS FORLAG, ÅRHUS 1933
TRYKT HOS BACKHAUSEN, HORSENS
bemærkning: AFLEVERET AFMALERMESTER KNUD MORBERG MADSEN, D. 15.10.2008, FUNDET I MALERMESTER HYLLESTED, SKOVGADE ARKIVER,
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

AVISER M.M. FRA 1945 - 1950 +1927


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2008156
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-10-27 01:00:00 +0100
registrator: JG
signatur: U7
afd: T
art: 28.12.1927 THISTED SOCIAL-DEMOKRAT
27.02.1945 THISTED AMTS TIDENDE
16.08.1950 LAND OG FOLK
JUNI 1950 FF NYT
02.07.1950 HUSMANDSHJEMMET
04.02.1950 KRIGSRÅBET
19.08.1950 KRIGSRÅBET
24.06.1950 JYLLANDS POSTEN
07.07.1950 JYLLANDS POSTEN
27. 02 ----UDKLIP FRA THISTED AMTS AVIS
27.06.1950 SOCIALDEMOKRATEN
07.07.1950 SOCIALDEMOKRATEN
29.07.1950 THISTED SOCIAL-DEMOKRAT
02.08.1950 THISTED SOCIAL-DEMOKRAT
05.08.1950 THISTED SOCIAL-DEMOKRAT
10.08.1950 THISTED SOCIAL-DEMOKRAT
22.08.1950 THISTED SOCIAL-DEMOKRAT
23.08.1950 THISTED SOCIAL-DEMOKRAT
bemærkning: FRA MORBERG MADSEN, FUNDET PÅ MALERMESTER HYLLESTED LOFT, SKOVGADE , 7700 THISTED
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

KAAGAARD, EMMA (FØDT HANSEN)


sogn: NØRHÅ
kommune: THISTED
nummer: 2008157
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-10-28 01:00:00 +0100
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: EMMA KAAGAARD, FØDT HANSEN 06.10.1925
KIRKEVEJ 19
7760 HURUP
FØDT I HUNSTRUP, GIK I LANDSBY SKOLE I HUNSTRUP, KOM PÅ THISTED BORGERSKOLE OG GRUNDET FLYTNING AFSLUTTEDE MED 7. KLASSE I STENBJERG SKOLE

HENDES EGEN HISTORIE OM LIVET I STENBJERG FRA 1938 OG 12 ÅR FREM
SOM ER LAGT TIL GRUND FOR ARTIKLEN I HISTORISK ÅRBOG 2008

1936
BEVIS FOR FRISVØMMERPRØVE FRA THISTED BORGERSKOLE

5 A 2 TEGNEHÆFTER
7 KL. DIVERSE SKRIVEHÆFTER, DANSK, BIOLOGI,REGNING OG HISTORIE, BL.A. PROJEKTHÆFTE OM TIETGEN.

1930
BOG OM NATURHISTORIE

1933
GEOGRAFIBOG

1931
BIBELHISTORIE
KIRKEHISTORISK OVERSIGT

1935
LUTHERS KATEKISMUS

RICH´S BILLEDER
SAMLEBILLEDER

BILLEDER FRA SLAGELSE MARGARINEFABRIK
SAMLEBILLEDER

LILLE KUVERT MED PERSONLIGE OG PRIVATE SMÅBREVE (SMÅ PAPIRSLAPPER)
bemærkning: INDKOMMET TIL ARKIVET VIA EMMA KAAGAARDS NEVØ, POUL MARTIN KJÆR, BEDSTED. OKT. 2008
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

BESÆTTELSESTIDSHISTORISK SELSKAB FOR THY OG V, BSTH


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2009097
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-06-18 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: J2
afd: T
art: BESÆTTELSESTIDSHISTORISK SELSKAB FOR THY OG VESTER HAN HERRED, BSTH

NYHEDSBREVE

1988 -
BESÆTTELSESTIDSHISTORISK SELSKAB FOR THY OG VESTER HAN HERRED.
NYHEDSBREVE, FORTLØBENDE NUMRE

FRA NR . 1 MANGLER DOG NR 8, 18, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 36, 44 ER ELLERS KOMPLET

NR. FRA 1 TIL 47 ER PÅ FJERNARKIV MED NR 2009097

DE NYESTE ER AT FINDE PÅ ARKIVET
( 2007 - 2013

BSTH
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV OG PÅ ARKIVET MED J2 NR. 96011
indexord:

AMTSKORT OVER THISTED AMT


sogn:
kommune:
nummer: 2009099
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-06-24 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: Y
afd: T
art: AMTSKORT OVER THISTED AMT PÅ LÆRRED FREMSTILLET AF DET NORDISKE FORLAG ÅR:
bemærkning:
klausul:
opstilling: I KORTSKUFFE
indexord:

CHRISTIANSEN, AAGE (DETLEFS SØN)


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2009100
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2009-07-20 02:00:00 +0200
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: AAGE CHRISTIANSEN PRIVATARKIV. (DETLEF)
FØDT I THISTED 1921
ELEV HOS SKIBSMÆGLEREN PÅ KONTOR
REJSTE FRA THISTED TIL ROSKILDE I 1947
VAR PÅ TÅRNBY RÅDHUS FRA 1953 TIL 1959 HVOR HAN KOM TIL AALBORG FOR AT ARBEJDE SOM DISTRIKSCHEF, MEN BOEDE I KLITGÅRDEN I (KLITMØLLER) BLOKHUS ?.
ARBEJDEDE DER FREM TIL 1984, I 1966 SÆLGES KLITGÅRDEN, FLYTTER I PARCELHUS I BLOKHUS.
1980 STILS---- (HJØRRING)
ÆLDREPOLITIK --
DØD APRIL 2008, BEGRAVET I DE UKENDTES GRAV I THISTED.

HERI:
1954
SLETTEGAARD I VESTER HAN HERRED, LILLE BOG AF A.C. KLITGAARD . 1954( SÆRTRYK AF HISTORISK ÅRBOG FOR THISTED AMT

1975
OLDTIDSMINDER I THY, AF JETTE KJÆR, 1975

1990
JUL I THY. 1990

1984
SKUDER OG SKIPPERE I KLITMØLLER, BLADE AF SKUDEFARTENS HISTORIE. KNUD MORTENSEN OG HENRIK BYGHOLM. 1984

1970
THISTED GENNEM TIDERNE, AF CLEMMENS BRUNSGAARD

1877
DET NYE TESTAMENTE

1942 - 1950
KONTRABØGER FOR DETLEF CHRISTIANSEN,THINGSTRUPVEJ 20 A,1., MARGRETHEVEJ 10 FOR KØB I VESTERGADES BRUGSFORENING
3 STK

1945
1 KONTRABOG FRA D. CHRISTIANSEN, VESTERGADE 60 (UDEN NAVN)

1926-1967
POSTKVITTERINGSBOG FOR D. CHRISTIANSEN, VESTERGADE 60, THISTED

1926
KONTOBOG FRA DEN DANSKE LANDMANDSBANK, HYPOTEK OG VEKSELBANK

1928
DET GAMLE HARBOØRE, BOG MED OPTEGNELSER AF KAREN THUBORG( FØDT 1849 ) OM LIVET I HARBOØRE OG OMEGN .

1924
AF THISTED KØBSTADS HISTORIE, P.L. HALD I ANLEDNING AF 400 ÅRS BYJUBILÆUM, 2 EKS.

1959
BESÆTTELSEN I THISTED 1696-1698, ANDERS BÆKSTED, BIND I OG II.
(DANMARKS FOLKEMINDER NR. 69)

1882-1883
GENERALSTABENS KORT FOLKEUDGAVE
7 STK 1: 40.000
KORT OVER THISTED, VESTERVIG, HANSTHOLM, JANNERUP, BOLBJERG ( BULBJERG), DRAGSTRUP, FEGGESUND

SKATTE OG ADRESSEBØGER ER OPSTILLET HER PÅ ARKIVET
1932-1933
1936-1937
1937-1938
1941-1942
1947-1948

1967
VEJVISER FOR THISTED, THISTED LANDSOGN OG TILSTED ER OPSTILLET HER PÅ ARKIVET

GL. KORT TRYK AF THISTED, KOPI

DETLEF CHRISTIANSEN
DIVERSE PRIVATE ARKIVALIER, BREVE FRA ODD FELLOW LOGE NR 41 PETRUS BEYER M.M.

1934
ANSØGNING OM DANSK INDFØDSRET FOR DC.
AFSLAG PÅ SAMME

1939
ERHVERVELSE AF DANSK INDFØDSRET.

DIVERSE LØNSEDLER OG BREVE ANG FORFREMMELSE M.M.

SMÅ AVISNOTITSER ANG. FORFREMMELSE TIL FULDMÆGTIG OG FRATRÆDELSE

1934
INSTRUKS VEDR. THISTED KOMMUNES ADM. FORVALTNING UDSTEDT AF BJERREGÅRD

1938
LØNREGULATIV FOR THISTED KOMMUNES FUNKTIONÆRER
SAMT AVISARTIKLER OM KONFLIKT OM SAMME

1955
KØBEKONTRAKT FOR KØB AF BIL

1965- 1970
SKATTEBILLETTER

28.02.1935
ÆGTEPAGT MELLEM JOHANNE OG DETLEF CHRISTIANSEN, STRANDGADE 7, THISTED

1949 - 1967
DANISH-AMERICAN CLUB THISTED
DENNE KLUB BLEV STIFTET I THISTED 09.11.1945 MED 34 MEDLEMMER
HANS THOMSEN (AMERICA) VAR FORMAND

1949
LOVE FOR DENNE KLUB

1967
BREV ANG. OPLØSNINGEN AF KLUBBEN

1924-
ANBEFALINGER FOR DETLEF

28.11.1920
VIELSESATTEST FOR DETLEF OG JOHANNE NIELSEN THISTED KIRKE

1897
DÅBSATTEST FOR JOHANNE NIELSEN
-- DETLEF CHRISTIANSEN

1942-1943
DIVERSE PASSIERSHEIN FOR DETLEF OG JOHANNE

1928
HK MEDLEMSBOG OG HJÆLPEFOND M.M.

28.11.1920
BRYLLUPSTELEGRAM

FOLDER MED DIVERSE PAPIRER FOR ÅRENE I USA, OG REJSEN DERTIL. BILLET M.M.
UNDERHOLDNINGSPROGRAM FOR SKIBET "AQUITANIA"
VISA FOR FAMILIEN M.M.
USA IDENTIFIKATIONSKORT M.M.
UDGÅEDE PAS, OG ANDRE IDENTIFIKATIONSPAPIRER
FLERE AVISUDKLIP
PAPIRER VEDR.KØB AF GRUND I KLITMØLLER
THISTED NY AVIS (LEJLIGHEDSSANG)
STAMTAVLE FOR JOHANNE (NIELSEN) CHRISTIANSENS FORÆLDRE M.M.

THISTED "FOTO" (DET LANGE)

FOTOS, EN DEL ER INDSCANNET
bemærkning: AFLEVERET AF MARIANE KLITGAARD, TROLDHÆTTANVEJ 27, 9800 HJØRRING. 98900230 JULI. 2009
klausul:
opstilling: FJERNARKIV SKATTE OG ADRESSEBØGER ER OPSTILLET HER PÅ ARKIVET VEJVISER FOR THISTED, THISTED LANDSOGN OG TILSTED ER OPSTILLET HER PÅ ARKIVET
indexord: