Arkiv Thy

Hovedregistrant Nordthy

brug gerne + og - som i Google
Forsikringsselskabet "Thisted amt" Kongeligt brev 1856


sogn:
kommune:
nummer: 2018583
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Forsikringsselskabet "Thisted amt" Kongeligt brev fra Frederik den syvende fra 1856, vedr. Thisted Amt
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Forsikringsselskabet "Thisted amt" meget gammel bog


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018584
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-07 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Forsikringsselskabet "Thisted amt" meget gammel bog, kan ikke læse hvad der står. muligvis en protokolbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol Bygninger 1886-


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018585
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-07 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol Bygninger 1886-
Sjørring sogn mfl.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol Bygninger 1856-


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018586
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-07 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol Bygninger 1856-
Kan ikke tyde hvilke sogne det omhandler
Indeholder bla. Bekendtgørelse af 1861.
bemærkning:
klausul:
opstilling:
indexord:

Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol Bygninger 1919-


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018587
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-07 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol Bygninger 1919-
Agger sogn
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol bygninger 1891-


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018588
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-07 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol bygninger 1891-
ulæseligt sogn
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol Bygninger 1893-


sogn: Hvidbjerg
kommune: Thisted
nummer: 2018589
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-07 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol 1893-
Hvidbjerg sogn
bemærkning:
klausul:
opstilling: fjernarkiv
indexord:

Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol Bygninger 1875-


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018590
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-07 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Forsikringsselskabet "Thisted amt" forsikringsprotokol 1875-
Hvidbjerg - Lyngs sogn
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Forsikringsselskabet "Thisted amt" tilgang blad 4 1957-


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018591
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-08 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Forsikringsselskabet "Thisted amt" tilgang blad 4 1957-
Fra sognene i Thy
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Forsikringsselskabet "Thisted amt" policer 1974-1975


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018592
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-08 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Forsikringsselskabet "Thisted amt" policer 1974-1975
Sogne i Thy

bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Forsikringsselskabet "Thisted amt" Vurderingsprotokol 1885-


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018593
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-08 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Forsikringsselskabet "Thisted amt" Vurderingsprotokol 1885-
Stagstrup sogn
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Tilstanden i Thy og Mors og August Hennings rejser i Thy 1779


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018594
stiftet: 2008-03-26 00:00:00 +0100
nedlagt:
registreret: 2023-11-14 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur: Y
afd: T
art: stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2008-03-26 01:00:00 +0100
registrator:
signatur: Y
afd: T
art: TILSTANDEN I THY OG PÅ MORS 1735
MEDDELT VED CHR. CHRISTENSEN
OG
AUGUST HENNINGS REJSE I THY 1779
AF ALEXANDER RASMUSSEN

Oprindelig journalnr. 2014624. Men der var lagt 2 ind på samme nr. så derfor er denne oprettet igen
og den anden slettet.
Og journalnr. 2008105 er nok den helt oprindelige, men af en eller anden grund er det gået helt galt med dette. ps. det er ikke mig Sanne Bach der har lavet alt det rod.......
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

GODIKSEN, JENS - PRIVATARKIV


sogn: ØSLØS
kommune: THISTED
nummer: 2018595
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-11-15 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: T
art: 1926-1948
LANDBRUGSREGNSKAB FRA VESLØS

ELIAS GODIKSENS NODER TIL DIVERSE HOSTRUP-MUSIK BRUGT TIL DILETTANT I ØSLØS
HERI TO BILLEDER (ER SCANNET), SAMT AVISUDKLIP OM FAMILIEMEDLEMMER
bemærkning: AFLEVERET AF (FÆTTER) JØRGEN BÅDSGAARD, HVIS MOR ER AF GODIKSENSLÆGT JENS GODIKSEN TLF.: 81751103
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

Forsikringsselskabet "Thisted amt" billeder i ramme


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018596
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-06 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art:
Nb: ligger nede ved plakathylderne
Forsikringsselskabet "Thisted amt" billeder i rammer samt
maleri af en P.K. "Lys forude efter novemberstormen 1981.

bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Thisted kommune bilag 1892-1917


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018597
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-06 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Thisted kommune bilag 1892-1917

Opgørelse for Thisted kommune over kommunens udgift til alderdomsunderstøttelse 1892.

Thisted købstads kommuneregnskab for 1916/17

Bilag A til regnskab over Thisted købstads kommunes hjælpekasse 1916-17

Thisted købstads kommuneregnskab for 1910/11

Thisted købstads kommuneregnskab for 1893

Thisted købstads kommuneregnskab for 1892
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Thisted amt - Thisted byråd mm. 1911-


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018598
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-07 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Indbydelse til Kong Christian den niendes bisættelse d. 18 februar til Byrådet.

Fattiggården, resolutioner:
Arbejdsmand Christian Pedersen - 2806 1861 ,far til uden for ægteskab fødte barn: Harald Osvald Erhard Pedersen - 1010 1901. Moder Andrea Pedersen.

Slagtersvend Lars Christian Majkjær unddraget forsørgelsen for hustru Cecilie Majkjær.

Arbejdsmand Martin Poulsen - 1503 1875 , far til udenfor ægteskab fødte barn: Peder Christian Nielsen -2005 1918. Moder: Emilie Haraldine Elvine Nielsen.

Sømand Iver Jensen Iversen - far til børnene: Johanne Sibilla Lucia - 0312 1904. Henry Romland - 0708 1907. Edward Geerhard - 2408 1908. Phillipus Jacobus - 1912 1909. Hans Felix Louis Valentinus - 1401 1911. Otto Peter Johannes - 0703 1915. Moder: Gerritje Iversen.

Arbejdsmand Christian Pedersen - 2806 1861 ,far til uden for ægteskab fødte barn: Ella Elise Pedersen - 1205 1903. Moder Andrea Pedersen.

Arbejdsmand Peder Vestergaard Jensen - 1803 1880, far til udenfor ægteskabet fødte barn: Oskar Christensen - 0210 1909. Moder: Anne Marie Christensen.

Peter Carl Johan , far til udenfor fødte barn: Ellen Margrethe Laursen 1106 1913. Moder: Kristine Laursen .

Matros Rasmus Marius Nielsen - 1109 1888, far til udenfor ægteskab fødte barn: Edit Lillian Nielsen - 1502 1917. Moder: Kristine Laursen .

Ulæseligt brev vedr. fattiggården 1870.

Maskinarbejder Erik Valdemar Hyllested - 2404 1881, far til udenfor ægteskab fødet barn: Martha Nielsen - 1101 1916. Moder: Martha Marie Nielsen.

Slagtersvend Ejnar Thøgersen - 2712 1893, far til udenfor ægteskab fødet barn: Svend Aage Bechmann 1203 1913. Moder: Jakobine Bedhmann.

Telefonarbejder Valdemar Sigismund Jensen, far til udenfor ægteskab fødet udøbte pige fødet d. 3101 1911. Moder: Jensine Marie Jensen.

Overenskomst mellem Thisted Byråd og Lægekredsforeningen for Viborg og Thisted Amter.

Slutseddel for salg af Jens Christian Sørensen og hustrus hus (dødsbo), beliggende på Østerbakken, matr.nr 116a.

Fattiggården.
Regulativer, reglement og paragraffer. Cirkulærer. Diverse avisudklip
_______________________________________________________________________________________________

Sct. Jørgens gård, Ålborg
overenskomst
Regnskaber. 1964/65, 1965/66 og 1968/69
______________________________________________

Skrivelse fra Evnesvages vel, vedr. sengepladser i sommerhjemmet.
_____________________________________________________________

Brændsel:
Varmeregnskaber for anlæg 1539, Grønningen
Brandforsikringer i Thisted kommune 1959-
_____________________________________________________________
Thybo-hus
Ny folkepensionistbolig.
Refsvej blok C: 45,47,49 og 51
Blok D: 53,55,57 og 59
Referat af møde med Thisted kommune boligministeriet.
____________________________________________________________
Thybohus:
Reglementer.
Regulativ for boligfunktionæren ansat ved Thisted andelsboligforening og aldersrenteboliger
Tegninger over bygningerne, Thylandsvej 35. Regnskaber, erklæringer. Omvurderinger.
Tegninger over aldersrenteboliger for Thisted kommune ved Grønningen. Byplanligningskort 1948.
Ansøgningsskema vedr. godkendelse af billige boliger og aldersrentenydere. Skrivelsers fra Socialministeriet vedr. bygningerne. Plan over udlejningen af lejlighederne i aldersrenteboligen på Thylandsvej, med navne og lejlighedsnnr. 1952. Regninger til Thisted kommune. Konditioner og beskrivelser. Ældreprojekt fra 1943. Nykøbing Mors, vedr. matr.nr. 492 a.
Aldersrenteboliger i Skive
__________________________________________________________________________________________

J.nr. 1608:

Dr. Louises Børnehave 1950-1955, tilskud til inventar.
optagelseslister over børn i børnehaven. mm.
Regnskab 1958-59, 1955-

Røde Kors Børnehave: Statstilskud.
Optagelseslister over børn i børnehaven.
Etableringstilskud 1968.
Indvielse af børnehaven 1967.
åbningstider
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Thisted kommune - Thisted Købstadkommune - Købstadkommunernes gensidige forsikringsforening


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018599
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-12 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Thisted kommune - Thisted Købstadkommune - Købstadkommunernes gensidige forsikringsforening
Aflyste obligationer, aflyste pantebreve, aflyste gældsbreve. Statsgarantier. Kommunekredit.
Skøde til gårdejer Søren L. Sørensen matr.nr. 1 ci
Skøde til J. P. Jacobsen - selskabet matr.nr. 256 a.
Flere skøder fra Nors-Tved.
Folder fra Arkitekter: arkitektfirmaet Friis og Moltke fra 1979, Thisted Rådhus.
Kontrakt vedr. Rensningsanlæg i Hundborg 1962. Tegninger af rensningsanlægget. Tilbud mm.
Folder: Thisted Amt, skitse til kommunesammenlægning 1965
Folder. Vilkår for sammenlægning af Thisted Købstad-kommune 1970.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Ole Vagn Christensen arkiv


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018600
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-12 00:00:00 +0100
registrator: SRB
signatur:
afd:
art: Ole Vagn Christensens store arkiv.

Mappe 1: LO sektion Thisted, dagsordner, referater, Møder, bestyrelse, mm. 1999-2004.
______________________________________________________________________________________
Mappe 2:
Arbejdsgruppen for Biogas og separation på Mors oktober 2002.
_________________________________________________________________
Mappe 3:
Div. politiske debat avisudklip fra Thisted Dagblad 1999.
_______________________________________________________________
Mappe 4:
LO faglige seniorer, div. regninger, Skrivelser, referater af generalforsamlinger, mm. 1997-2001
___________________________________________________________________________________________
Mappe 5:
Nordisk næringspolitisk program 2002-2005. konference mm.
_________________________________________________________________________________________
Mappe 6:
Udkast til forslag til folketingsbeslutning om lønmodtageres tryghed i ansættelsen 1987.
Notat vedr. lovforslag L 76 af lov om ferie og medhjælperloven.
Lovforslag til Grethe Fenger Møller. mm.
__________________________________________________________________________________

Mappe 7:
Bog lavet af Ole Vagn Christensen: Der er fanen til forskel, Socialdemokratiet i Thisted 1896-1996.
VHS bånd med Socialdemokratiets 100 års jubilæum 1896-1996.
Festskrift for jubilæet.
Fotos fra festen, bla. billeder af Anker Jørgensen, Erik Hove, Ole Vagn Christensen, og Laust Falsig m.fl.
____________________________________________________________________________________________
Mappe 8:
Amtsbestyrelsesmøde, Avisudklip. Skrivelse fra Statsministeriet 1998. skrivelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1998.
Ydby Avis. Bilag til Plan 97.
_________________________________________________________________________________
Kasse 9:
Kommunernes Landsforening: Bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg 1981.
Div. Korrespondancer til og fra folketinget m.fl.
Miljø- og planlægningsudvalgets høring om miljøteknologi Christiansborg 2011.
Vejdirektoratet Prioritering 1985-87, div. korrespondancer til bl. Arne Melchior ilagt.
_____________________________________________________________________________
Kasse 10:
Folder: Rapport om Frøstrup-Lejren fra Miljøministeriet, Planstyrelsen.
Folder: Thy og Mors Klimaløsninger.
Div. Korrespondancer vedr. vedvarende energi.
Skrivelser vedr. Told og Skat byggeri på Elværks-grunden. 1993. Kystvej 4.
Skrivelser vedr. Morsø Værft A/S.
Rapport fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Teknisk gennemgang vedr. fiskeri og Natura 2000 regulering fra 2011.
Vurdering af mulige nationalparkområder baseret på pilot og undersøgelsesprojekterne.
Medlemsblad for Vestervig- Agger social demokratiskforening: Vestkysten 2002
Vestervig- Agger social demokratiskforening 1919-1984
Bladet: Ny Politik, oktober 1987, Nr. 9
_________________________________________________________________________________
Kasse 11:
Folder: SID og fiskeriet 1982.
Folder: Udspil til fiskeripolitik 1984.
Skrivelse fra Landbrugs- og fiskeriministeriet, med bla. lister over sager anmeldt til politiet om ulovligt fiskefangster fra 1989-1995.
Projekt "Ferskfiskterminal Hanstholm" Håndterning af konsumfisk på land, 1997.
Rapport fra arbejdsgruppen for fiskeriets ressourceforvaltning. plus div. skrivelser til folketinget.
Folder: Revisionens beretning om kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. 2017.
Folder: Port of Hanstholm - 2010
Folder: Danmarks fiskeriforening, fiskeri i tal 2011.
Folder: Hanstholm Havn - fra vision til virkelighed. Folketingets trafikudvalg 2011
Skrivelser til ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, herunder fra og til Ritt Bjerregaard 2001-2002
Skrivelser fra og til Fiskeridirektoratet, Ritt Bjerregaard mm.
Folder: vedr. folketingsvalg i Viborg amt 1987, med tabeller vedr. personlige stemmer mm. Avisudklip fra 1988 med Ole Vagn Christensen.
Plastikomslag med. De danske stænderforsamlingers historie 1830-1848. div. avisudklip.
Plastikomslag: Focus Limfjorden
Plastikomslag: Kopi af Agger-Land af Gunnar Jensen. Dæmningsprojektet ved Thyborøn Kanal, 2009.
Plastikomslag: 2. udkast til beretning over forslag til folketingsbeslutning om sammenhængende varmeplaner på fjernvarmeområdet. 2009.
Plastikomslag: Udkast til beretning om anvendelse af Lurmærket 2008.
Plastikomslag: Vedr. innovationsloven breve til og fra Ole Vagn Christensen.
Plastikomslag: Vedr. Nordisk Råd.
___________________________________________________________________________________________________

Kasse 12:
Socialdemokratiets valghåndbog 2005.
Dit valg din kommune, Socialdemokraterne 19745, foldere og avisudklip mm.
_____________________________________________________________________________________________-
Kasse 13:
Div. indbydelser, gavelister, kort, pressen og regninger mm.
_______________________________________________________________________________________________

Kasse 14:
Papirere vedr. Haveforeningen Amager, matr.nr. 76a, lejekontrakt fra Super Brugsen, Thisted arbejderforening.
Folder; Energiske Thybo, 2011.
Folder: Mulighedernes land, Nye veje til udvikling af yderområder, 2012.
Plastikomslag:
Folder: Thisted Municipality
Folder: Nature in Thy National Park, 2010.
Div. avisudklip vedr. national parker, miljø mm.
Folder: Thy Mors Klimaløsninger.
Forsøgsprojekt IVA-centeret, 1999-2003.
Div. avisudklip vedr. miljø.
Vi forsyner Danmark, visioner og forsyningssektoren, 2017.
Hurtig omstilling til vedvarende energi.
DEA Energy partnership programme 2016.
Plastikomslag:
Organisering af lokalsamfunds udviklingsarbejde Rapport 2016.
Råstof magasinet for vedvarende energi og miljø, 2016.
Norden, Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd. Årbog 2005.
Grøn energi til alle, af Jesper Tornbjerg 2015.
Nature energy.
Recipientkvalitetsplan for Limfjorden 1985-1996.
Energiforsyning i Thisted kommune af Ole Vagn Christensen,
________________________________________________________________________________
Kasse 15:
Thy Vælger Ole Vagn
Lykønskningsbreve vedr. valget i 1981.
Referat fra bestyrelsesmøde 1981
Referater af DSU møder.
Plakat: Din hverdag er truet. Liste A
Div. valg materiale, klistermærker, avisudklip mm.
Breve til Ole Vagn Christensen.
Fagbladet A fra 1981.
LO nyt 1981.
Div. foldere fra andre partier 1981.
________________________________________________________________________________________
Kasse 16:
Thy Vælger Ole Vagn.
Fortegnelse over folketingets medlemmer 10. januar 1984.
Lykønskningskort og breve vedr. valget.
Kort mm. till Ole Vagns 40 års fødselsdag.
Politisk/organisatorisk beretning 1983, Socialdemokratiets ekstraordinære kongres.
LO bladet 1984.
Ændring af lov om DSB, ordfører. 1983-1984
____________________________________________________________________________________________
Kasse 17:
Materiale vedr. Valget 84.
Husk folketingsvalget 1975, Thomas Have.
Thy Vælger.
Valggrundlag 1997.
Nyt fra amtet 1993
Kommunalrådsvalg 2001.
Div. avisudklip.
Informationer til nyvalgte medlemmer af folketinget i 1982-83. Love mm.
Avisudklip, artikler vedr. socialdemokratiet og Ole Vagn. 1970-77.

__________________________________________________________________________________________

Kasse 18:
Korrespondancer til og med: Bjarne Holm, Venstre. Ejgild Pedersen.
Konservatives liste C valgprogram 80érne.
Kommune Valg 1981, Socialdemokratiet handlingsprogram og love.
Opgørelse af personlige stemmer hos Socialdemokratiet Thisted 1981.
Referat af Fællesvirksomheden Thisted 1981.
Folder: Folkeskolen, børnenes skole.
Artikel fra Thy-listen i Thisted Posten 1981.
Politisk valginformation, Socialdemokratiske regering, 1981.
Valggrundlag fra Vestersocialisterne og Venstre 1981.
Skrivelser lavet af Ole Vagn vedr. avisartikler mm. 1981.
Thylisten program 1981, Thy-Listen.
Socialdemokraterne avis fra 1981.
Socialdemokraterne Avisen, Valgavis november 1981
Fremskridtspartiet, valgavis september 1981.
Foldere vedr. valget 1981 fra: Socialdemokraterne, Konservative og Venstre.
Thylisten avis Thy-Listen. fra 80érne.
Socialdemokraternes Avisen fra 1978.
Folder: Befolkning og valg 2007, statistiske efterretinger.
Personlige stemmer til socialdemokratiet ved folketingsvalget 2007.
CD med indslag med Ole Vagn fra DR. 2007.
Korrespondancer vedr. valget i 2007, mails mm. til og fra Ole Vagn.
Valgprogrammer 2007 fra: Konservative, Kristendemokraterne, Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Avis artikler vedr. Valget i 2007, Thisted Posten og Morsø Folkeblad
__________________________________________________________________________
Kasse 19:
Private materiale vedr. fest på Vigsø feriecenter 2003 i anledning af Oles 60 års fødselsdag.
Materiale vedr. Folketingsvalget 1988, Socialdemokraterne. Avisudklip, reklameartikler, skrivelser fra folketinget mm. A3 James Bond reklame med Anker Jørgensen fra 1987.'
_________________________________________________________________________________-
Kasse 20:
Socialdemokraternes dialoger vedr. EF og EEC 1971-72.
LO Aktuelt fra 1971.
SOC avisen 1972.
Folder: Socialdemokratiet kongres 1969
Skrivelser vedr. socialdemokratiet 1970-
Lovgivningsarbejdet 1968-69, Socialdemokratiets Nyheds- Tjeneste 1969-
____________________________________________________________________-
Kasse 21:
Materiale vedr. Folketingsvalget 1987, skrivelser, avisudklip.
Stor folder: Rolighedsskolen 1977-78, Samarbejde institution-Skole.
Stor folder: Rolighedsskolen 1978-79, Samarbejde institution-Skole.
Folder vedr. Toldkammeret 1978-
___________________________________________________________________________
Kasse 22:
Samarbejdsudvalget 1988-1990, referater, dagsordner mm.
Skrivelser fra Fødevarerministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2000-2001
Skrivelser fra Miljø- og Energiministeriet 1995-2001.
Skrivelser fra Erhvervsministeriet ved iværksætterpolitik 1996-1998
Social dumping spørgsmål til Ole Vagn, 2000.
Sag vedr. evt.lukning af Thisted CF kaserne 1995.
Skrivelser fra Arbejdsministeriet vedr. AF til indvandrere, 1986.
Sag der når Christiansborg vedr. Thisted Mørtleværk v/ Agner Sejerskilde Nielsen, Kjeldstrupvej 59A, 7700 Thisted. 1995-.
____________________________________________________________________________________________________
Kasse 23:
Sag vedr. evt. nedlæggelse og nedrivning af Synopalfabrikken, 1987.
Sag vedr. afgift på mættet fedt, 2009. MIFU.
Forslag til folketingsbeslutning vedr. bølgekraft 2009.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, sag vedr. reguleringer og justeringer af kvoter mm. 2003.
Skrivelser fra Landbrugs- og Fiskeriministeriet 1995-2003.
Skrivelser fra Erhvervsudvalget 1991.
Skrivelser fra Dansk Capital Management og Erhvervsministeriet 1995-. Brochurer fra Finans og Samfund 1995.
Rapport /opgave vedr. Samfundsøkonomiske konsekvensser ved en nedsættelse af arbejdstiden, 1987, lavet af Jens Agertoft, Kristian Arnaa, Knud Elbech, Flemming Egtved Petersen, Merete Neel Sørensen, John Veik. med hjælp af Ole Vagn Christensen.
Skrivelse fra EUC- Nordvest vedr. øget gennemførelse. 2008.
_____________________________________________________________________________-
Kasse 24:
Blandet fra Socialdemokratiet, Foldere, valgbillede af Ole Vagn på cd. mm.
Skrivelse fra Morsø Food Part vedr. erhvervsudviklingsmuligheder 1991.
Vejdirektoratet Linivalgsrapport 1991.
Kongres og kulturcenter ved Thisted havnefront, projektbeskrivelse 2008.
Fem år med elværkerne 1979-1984.
Blandede papirer, avisudklip mm. til Ole Vagn fra forskellige ministerier..
Afslutningsevaluering FIR, Flygtninge og indvandrere på det reginale arbejdsmarked 2003.
Studieordning 2001-2003 for uddannelsen til markedsføringsøkonom.
Septemberforliget og den danske model 1899-1999.
_____________________________________________________________
Kasse 25:
FN-Parlamentarikernes besøg i Washington 2004.
Indbydelser, dagsprogrammer, udgiftsbilag mm.
_________________________________________________________________
Kasse 26:
Private fotos og portrætter mm.
Avisudklip mm.
Telegrammer, postkort og breve.
Billeder fra Slagteriet af Ole Vagn m.fl. fra ca. 1980érne som var tidlidsmand. Taget af Tage Jensen.
Karakterbøger, Lærerkontrakt mm. for Ole Vagn Christensen.
_________________________________________________________________
Kasse 27:
Folder: vedr. Stiftelsen af Landsbyen for Grøn forskning, bestyrelsesmedlemmer mm.
Mappe med billeder og lister over placering af Istumajærjestys.
Kolonnebog. Udkast til rapport, Inkluderende arbejdsliv i Norden. 2002.
Rapport lavet af Nowegian School of Management 2008, vedr. energi.
Rigsrevisionens beretning om Nordisk kulturfonds regnskab 2008.
Ting vedr. energi mm.
_______________________________________________________________________________
Mappe 28:
Folketingsvalget 1998, Ole Vagn Christensens, og Socialdemokraternes valgkampagne, avis udklip.
Landsresultat for Socialdemokratiet.
______________________________________________________________________________________________
Mappe 29:
Folketingsvalget 1998 og 2001, Ole Vagn Christensens, og Socialdemokraternes valgkampagne, avis udklip.
Landsresultat for Socialdemokratiet. Tilskud fra forskellige fagforbund.
_______________________________________________________________________________________
Mappe 30:
Folketingsvalget 1994. Avis udklip mm.
____________________________________________________________________________
Mappe 31:
Folketingsvalget 1994, avis udklip.
Valghåndbog, Socialdemokratiet 1994.
Socialdemokratiets Årsmøde 1994.
______________________________________________________________________________
Mappe 32:
Socialdemokratiets kongres 22-23 april 1988
Dagsordner mm.
_____________________________________________________
Mappe 33:
Folketingsvalg 2001, Valghåndbog Socialdemokratiet. billeder af Socialdemokrater, fotograferet i Gågaden i Thisted. Kuvert med billeder af Thisteds socialdemokrater. Avisudklip mm.
________________________________________________________________________________________
Kasse 34:
Div. reklame ting til valget 2001, for Ole Vagn Christensen.
3. foldere: En Thylandsk Myte.
Arbejdsgruppen for Thisted bys 450 års jubilæum, et tryk lavet af billedhuggeren Erland Madsen af kirken.
___________________________________________________________________________________________
Kasse 35:
Valget 1965 og1966.
Menighedsrådsvalg, opstillede kandidater fra Socialdemokratiet.
Kommunevalg i 1966.
Folder om Jens Risgaard Knudsen ved valget. Avisudklip, stemmesedler.
Folder: Thisted - Vor by. Udgivet af Thisted Købstads konservative vælgerforening.
Valgplakat for Socialdemokraterne i Thisted, med billeder og navne.
Bladet: Kommunalt Nyt fra 1964.

Folketingsvalg 1990:
Div. foldere fra Socialdemokratiet.
Thy Listen avis fra 1989.
Socialdemokraten, aviser fra 1990.
Telegrammer til Ole Vagn Christensen i forbindelse med valget.

Medlemsblad for Thistedkredsen, Socialdemokraterne 2009-2010
Thisted Partiforening nyhedsbreve 2009-.
Avisudklip 2010.
Mandat fordelinger efter valget 1988. USB stik , Uddevalla 2012, ukendt indhold
_________________________________________________
Mappe 36:
Valg materiale vedr. valget i 1990 for Ole Vagn Christensen, avisudklip af artikler, annoncer mm.
_____________________________________________________________________________
Mappe 37:
Valg materiale vedr. valget i 1990 for Ole Vagn Christensen, avisudklip af artikler, annoncer mm.
__________________________________________________________________________
Mappe 38:
Scrapbog A3 størrelse.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

FOSGAARD, JYTTE - PRIVATARKIV


sogn: ØSTERILD
kommune: THISTED
nummer: 2018601
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-18 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: T
art: KASSE 1:
1925-1936
KASSEBOG FOR TØMRER JENS GREGERSEN, ØSTERILD
1937-1942
KASSEBOG FOR DETAILHANDLER JENS GREGERSEN, ØSTERILD
1942-1953
KASSEBOG FOR TØMRER JENS GREGERSEN, ØSTERILD

KASSE 2:
1926-1939
HOVEDBOG
1939-1953
HOVEDBOG
1942-1957
HOVEDBOG

KASSE 3
1857-1891
TAXATIONSPROTOKOL FOR ØSTERILD, HUNDSTRUP OG HJARDEMÅL SOGNE
1891-1941
VURDERINGSPROTOKOL FOR THISTED AMTS LANDBYGNINGERS BRANDFORSIKRINGSFORENING I HUNDSTRUP, ØSTERILD OG HJARDEMÅL SOGNE
1891-1961
TILSV. PROTOKOL FOR VIKSØ OG HANSTED SOGNE
1923-1950
VURDERINGSPROTOKOL FOR ØSTERILD SOGN

KASSE 4:
DET DANSKE LANDHÅNDVÆRK - BYGGEFAGENE - BIND I OG III (KULTURHISTORISK FORLAG)
bemærkning: AFLEVERET AF JYTTE FOSGAARD, ANE SØESVEJ, THISTED, HVIS FAR, JENS GREGERSEN, OG FARFAR, LEVI MARTIN GREGERSEN, VAR TØMRERE I ØSTERILD.
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

BALLE, TORSTEN - BREVE


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018602
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-20 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: T
art: 1938-1969
BREVE TIL DOMKANTOR HANS STØVRING NIELSEN, ÅLBORG, FRA ARKIVAR TORSTEN BALLE, THISTED

FØLGEBREV FRA MAREN ANDERSEN F. BALLE (DATTER)
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord: