Arkiv Thy

Hovedregistrant Nordthy

brug gerne + og - som i Google
VANDBYGNINGSVÆSENET


sogn:
kommune:
nummer: 2018603
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-20 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1916
BREV FRA VANDBYGNINGSDIREKTØREN TIL JØRGEN FIBIGER

FIRE SIDER, MÅSKE RADIOFOREDRAG AF INGENIØR G. LUNDE, HANSTHOLM, 1936
bemærkning: TILSENDT FRA ARTHUR CORNELIUSSEN, LOKALHISTORISK SELSKAB FOR HIRTSHALS OG OMEGN
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

LOLDRUP, HANS-OTTO


sogn:
kommune:
nummer: 2018604
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-20 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: DEN GRÆNSELØSE PROFESSION - DANSKE FARMACEUTER 1840-1923 AF HANS-OTTO LOLDRUP
MED OMTALE AF NIELS BREINHOLT BACH, JAVA-BACH.
bemærkning: TILSENDT FRA FORFATTEREN
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

LAURITSEN, BODIL - PRIVATARKIV


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018605
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2023-12-20 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: T
art: SLÆGTSTAVLER MED BILLEDER VEDR.
JENS PEDERSEN (1891-1962), NØRREMØLLEGÅRD, THISTED OG HUSTRU
ELSE KIRSTINE LARSEN (1896-1973)

1970
TO SIDER FRA ET UGEBLAD, 'THISTED - BYEN DER IKKE HAR TABT HUMØRET'

1856
AFTÆGTSKONTRAKT

1860
SKØDE

1880
SKØDE PÅ EN LOD AF MATR. NR. 12A, MALLE, SENNELS

1895
KØBEKONTRAKTER

1916
KØBEKONTRAKT

1917-18
PANTEOBLIGATION OG SKØDE
bemærkning: AFLEVERET AF BODIL LAURITSEN, SOLBAKKEVEJ 4, 7730
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HANSTHOLM MUSIKSKOLE


sogn: HANSTHOLM
kommune: HANSTHOLM
nummer: 2018606
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-01-02 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 2005
BØRNEKULTURNAT - CD
bemærkning: AFLEVERET AF BIBLIOTEKET
klausul:
opstilling: FJERNARKIV - REOL PÅ KONTOR
indexord:

Trine Høje Andersen


sogn: Hurup
kommune: Sydthy
nummer: 2018607
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur: V
afd:
art: Slægtshistorie
"Min mors mareridt" - pdf -fil. (121 a4 sider)

Forfatteren skriver selv:

"Dette er en sand fortælling om min mors familie og de hændelser, der prægede hendes opvækst før og under 2. verdenskrig i Hundborg og siden i Hurup.

Historien omhandler i høj grad min morfar, Lars Peter Høje Kristensen, som i kølvandet på Danmarks besættelse blev kendt og berygtet for sin hovedrolle i en af datidens største bedragerisager. Han var på den ene side en karismatisk og foretagsom entreprenør, på den anden side ødelagde han min mormors liv gennem fysisk vold, utroskab, vanærelse som værnemager, økonomisk ruin og til sidst skilsmisse.

Min mor blev splittet mellem sin psykisk ødelagte mor og sin charmerende far. Hun endte med at vende familien i Sydthy mere eller mindre ryggen for at kunne komme videre med sit eget liv i København.
bemærkning:
klausul:
opstilling: på R-drev
indexord:

Brandtaksation


sogn: Thisted
kommune: Thisted
nummer: 2018608
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur: B2
afd:
art: Brandtaksationer Hillerslev herred 1823-45, bd. 1.pdf - transskription foretaget af Knud Søgaard
1 pdf fil - 150 sider
bemærkning:
klausul:
opstilling: r-drev
indexord:

Perlmutter, Michael


sogn: Frøstrup
kommune: Hanstholm
nummer: 2018609
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur: V
afd:
art: Michael Perlmutters 100 film optaget i Thylejren i 1980´erne og 1990´erne.
Filmene er med et meget blandet indhold - med i arkivet er gemt en PDF-film med en oversigt over indholdet af de enkelte film.
bemærkning: Filmene er indleveret af Perlmutter i foråret 2023
klausul:
opstilling: R-drev
indexord:

Thisted Købstads Historie


sogn: Thisted
kommune: Thisted
nummer: 2018610
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur: O-forlag Knakken
afd: Thisted
art: Knud Holch Andersen, Orla Poulsen og Flemming Skipper: Thisted Købstads Historie, bd. 2 i en digitaliseret verden.
Bogen er udgivet af Forlaget Knakken
bemærkning:
klausul:
opstilling: R-drev
indexord:

Kallerup sogn -Kildesamling


sogn: Kallerup
kommune: Thisted
nummer: 2018611
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur: Y1-Kallerup
afd: Thisted
art: Lærer Mogens Kruses omfattende samling af kilder til belysning af Kallerup Sogn historie
bemærkning: Indsamlet sammen med en lokal arbejdsgruppe i sognet
klausul:
opstilling: R-drev
indexord:

Bogerskabsprotokol


sogn: Thisted
kommune: Thisted
nummer: 2018612
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur: D1
afd: Thisted
art: Thisted Borgerskabsprotokol, Thisted 1886-1897 - Thisted Købstadskommune KK 30 /731/1
Dels som pdf - som som transskriberet fil udført af Knud Søgaard.
bemærkning:
klausul:
opstilling: R-drev
indexord:

Bjarne Johansen


sogn:
kommune:
nummer: 2018613
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur: V
afd: Thisted
art: Bjarne Johansen:

Herredet mellem fjord og hav
Landskab, bebyggelse og landskifte i Hilllerslev Herred i 1680´erne.
PDF med 730 sider


Fra indledning:
Forarbejderne til Christian den 5.s matrikel 1688 er et enestående kildemateriale, ikke kun set i
en dansk, men også i en europæisk sammenhæng. Værdien af dette kildemateriale kan ikke
understreges nok. Al kongerigets agerjord blev opmålt og boniteret sammen med en vurdering
af høslet og græsning. Dette foregik for Hillerslev Herreds vedkommende i efteråret 1683.
Når vi også har tilgang til et rimeligt stort og varieret kortmateriale, er det nærliggende at
kombinere disse kildegrupper til trods for at kortmaterialet er ca 100 år yngre.
Danmark var i 16- 1700-tallet et landbrugsland præget af mindre købstæder, hvis opland
domineredes af landsbyer og i nogle egne med indslag af enestegårde. Dette gælder også for
undersøgelsesområdet, Hillerslev Herred i det tidligere Dueholm, Ørum og Vestervig Amter. Vi
er i det nordvestlige Jylland, hvor Hillerslev Herred dækker området fra nord for Thisted og ca
op til Vejlerne i Hanherrred og med Limfjorden som nabo på sin østre side.
bemærkning:
klausul:
opstilling: R-drev
indexord:

Bjarne Gade Johansen


sogn:
kommune:
nummer: 2018614
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur: V
afd: Thisted
art: Herredet mellem fjord og hav
Landskab, bebyggelse og landskifte i Hilllerslev Herred i 1680´erne
af
Bjarne Gade Johansen
PDF-film på 730 side.


Ufuldstændigt arbejde:

Bjarnes materiale Hej Orla

Hermed Bjarne Gade Johansens projekt. Han blev aldrig helt færdig, men jeg har ingen forudsætninger for at gøre det færdig.
Der er yderligere nogle kort som er grundlaget for hans arbejde, men de fylder næsten 40 GB.
Dette var hvad han havde skrevet ned som instruks til mig i tilfælde af at det værste skulle ske.
Hilsen

Jessie Olsen
Tlf. 2692 6483


Fra Indledningen:

Indledning
Forarbejderne til Christian den 5.s matrikel 1688 er et enestående kildemateriale, ikke kun set i
en dansk, men også i en europæisk sammenhæng. Værdien af dette kildemateriale kan ikke
understreges nok. Al kongerigets agerjord blev opmålt og boniteret sammen med en vurdering
af høslet og græsning. Dette foregik for Hillerslev Herreds vedkommende i efteråret 1683.
Når vi også har tilgang til et rimeligt stort og varieret kortmateriale, er det nærliggende at
kombinere disse kildegrupper til trods for at kortmaterialet er ca 100 år yngre.
Danmark var i 16- 1700-tallet et landbrugsland præget af mindre købstæder, hvis opland
domineredes af landsbyer og i nogle egne med indslag af enestegårde. Dette gælder også for
undersøgelsesområdet, Hillerslev Herred i det tidligere Dueholm, Ørum og Vestervig Amter. Vi
er i det nordvestlige Jylland, hvor Hillerslev Herred dækker området fra nord for Thisted og ca
op til Vejlerne i Hanherrred og med Limfjorden som nabo på sin østre side.


bemærkning:
klausul:
opstilling: R-drev
indexord:

THISTED KOMMUNE OG ACE & ACE


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018615
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-01-15 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 2008
CD
THISTED MUNCIPALITY A CLIMATE FRIENDLY REGION (LIGGER OGSÅ PÅ R-DREVET)
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

Gregersen, Anders gårdejer og handelmand


sogn: Thisted
kommune: Thisted
nummer: 2018616
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur: V
afd:
art: Diverse papirer - kontrakter m.v. vedr. Anders Gregersen handelsvirksomhed

2011
Artikel i Historisk Årbog af Svend Sørensen: Vadestedet - en gård af sin tid (kopi)

Samling af privatbilleder


bemærkning: Arkivet er afleveret januar 2023 af Frede Østergaard. Thisted den 11-05-2022 DØDSFALD. Frede Østergaard skriver på vegne af Støtteforeningen Tingstrup Sø mindeord om tidligere gårdejer og handelsmand Anders Gregersen, Rosenkrantzgade 14, 7700 Thisted som døde lørdag den 7. maj efter længere tids sygdom 90 år gammel. Anders Gregersen blev født den 22. april 1932 og nåede lige at fejre sin 90 års fødselsdag der blev fejret på Kristianslyst Ældrecenter, - her tilbragte Anders sine sidste dage hvor han til sidst sov stille og rolig ind. Anders blev født og opvoksede på Vadestedgård der ligger i udkanten af Thisted ved Hanstholmvej, Vadestedgård har været i slægtens eje siden 1822. Anders overtog Vadestedgård efter forældrene i 1969, - forældrene blev boende på gården i få år, hvorefter de flyttede i en pensionistbolig i Thisted. Anders var en meget dygtig landmand og handelsmand, - hans gøremål som landmand stod aldrig stille, han byggede stalde, lade m.v. til Vadestedgård af flere omgange, - han var meget kendt for sin fine Jersey besætning, der toppede i 2004 hvor der var en malkebesætning på 152 køer samt 172 kvier, - det var dengang Thy's største Jerseybesætning. Anders har i sit lange liv underskrevet handelsaftaler på jordkøb samt opkøb af gårde, parcelhuse og lejligheder på i alt 78 gange, - Anders har altid elsket at handle med ejendomme. I 2006 fik Anders en hjerneblødning, - heldigvis kom Anders godt over det med sine åndsevner i behold, - den 1. januar 2007 var det slut, - Anders solgte gården og flyttede til en lejlighed i Storegade i Thisted. Anders var til det sidste i fuld vigør, - han er meget interesseret i natur og det miljø der omgav ham, - han havde en hukommelse der os alle er forundt, - han kunne fortælle i timevis om alle de mennesker, han har mødt gennem sit lange liv, - hans store lidenskab var at skabe og gøre nytte hvor andre gav op, - han var ikke en stædig person, - men meget vedholdende med sine ideer. Han ønskede at få genopført en "kopigravhøj" ved Hejrhøj, - bronzealdergravhøjen har altid kunnet ses fra hans fødehjem Vadestedgård og den betød meget for ham, den blev affredet og fjernet i 1960, - den ville Anders have genopført igen som kopi på det nøjagtige samme sted, - det var ikke en let opgave, - men han fik kopien af højen opført igen sidste sommer. Han var også garant for at vi i samarbejde med Naturstyrelsen Thy kunne udvide vores nye Hejrhøj Skov med 5 ha., - han har også doneret midler til 7 stk. bænke her ved Tingstrup Sø, til glæde for alle de mange mennesker der færdes daglig her i vores dejlige naturområde. Som eftermæle for Anders Gregersen har Naturstyrelsen Thy plantet et Egetræ tæt på Anders' fødehjem, hvor der er en navneplade, hvorpå der er graveret "Anders Gregersens Eg".
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

Avis udklipsbog 1972


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2018617
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-01-25 00:00:00 +0100
registrator: LH
signatur:
afd:
art: fra Thisted Dagblad, Aalborg Stifttidende, Licitationen, Morsø Folkeblad og Jyllandsposten
Mange forskellige artikler om fx: Dronningens besøg i Thisted, Thisted Lufthavn, Synopal, Oticon, Brand i ejendom, Byggeri af haller, Georg Stage på besøg i Thisted, Limfjordsland kan blive et ferieland, byfest og Lysregulering og meget mere
bemærkning:
klausul:
opstilling: NORD - FJERNARKIV
indexord:

PLANCHER


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018618
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-02-05 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: TO PLANCHER - BEFRIELSEN I THISTED
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

Telefonvæsen


sogn: Thisted
kommune: Thisted
nummer: 2018619
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur: q
afd: NordThy
art: Oprettelse af telefoncentral i Thisted - avisomtaler

Abonnenter i Thisted Telefonselskab 1892 -1910 + takster

Korrespondance mellem overretssagfører J.G. Galster, Thisted og Jydsk Telefonaktieselskab, Aarhus.

Billeder af tårnet på Hotel Royal og flytningen til Dragsbækvej/Tordenskjoldsgade i 1908.

Idriftssættelse af Thisted Automatcentral 7. november 1970.

Brand i Thidsted ny Centralbygninf

De tre første telefoncentraler i Thy

Telefoncentralen i Thisted fylder 100 år.

Kopier af avisartikler!

Oventstående samlet i et ringbind!

Bogen: De gamle telefoncentraler i Vestjydske distrikt.
bemærkning: Afleveret 6. februar 2024 af Kjeld Starch.
klausul:
opstilling: Fjernarkiv
indexord:

HILLERSLEV OG KÅSTRUP SOGNE


sogn: HILLERSLEV, KÅSTRUP
kommune: THISTED
nummer: 2018620
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-02-14 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1842-1861
FORHANDLINGSPROTOKOL FOR SOGNEFORSTANDERSKABET I HILLERSLEV OG KAASTRUP SOGNE.
bemærkning: AFLEVERET AF PETER OVERGAARD, BALLERUMVEJ 130, 7700 THISTED. TLF.: 97981394
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HJERTEFORENINGENS MOTIONSKLUB, THISTED AFD.


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018621
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-02-14 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: KASSE 1
2008-2011
REGNSKABER

KASSE 2
2012-2014
REGNSKABER
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENINGEN


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2018622
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-03-11 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1880-1894
FORTEGNELSE OVER MEDLEMMERNE AF FORENINGEN TIL UNDERSTØTTELSE AF TRÆNGENDE HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRIDRIVENDE I THISTED SAMT DERES ENKER
1928 (1885)
LOVE FOR FORENINGEN TIL UNDERSTØTTELSE AF TRÆNGENDE HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRIDRIVENDE I THISTED SAMT DERES ENKER
1925-1939
LEJEKONTRAKTER FOR ASYLGADE 8, HÅNDVÆRKERSTIFTELSEN
1933
POLICE, BRANDFORSIKRING, ASYLGADE 8, MATR.NR. 311A
1939
GENPART AF SKØDE OVER MATR.NR. 310 OG 311, FREDERIKSGADE

bemærkning: INDLEVERET AF ALLAN PADE, FUNDET PÅ GENBRUGSPLADSEN
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord: