Arkiv Thy

Hovedregistrant Nordthy

brug gerne + og - som i Google
WILLER, THEODOR CHRISTIAN (F. 1897)


sogn: HUNDBORG
kommune: THISTED
nummer: 2018623
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-03-11 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1915
EKSAMENSBEVIS
1921
MÅNEDSBLAD FOR KFUM, RANDERS (WILLER SEKRETÆR)
1930
NORDISK REJSEKORT
1938
ANSÆTTELSESBREV SOM SOGNEPRÆST FOR HUNDBORG OG JANNERUP MENIGHEDER
1946, 1956
OBLIGATIONER
1927-1958
BILFORSIKRING
bemærkning: AFLEVERET AF ALLAN PADE, FUNDET PÅ GENBRUGSPLADSEN
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

SOLDATERNES VENNER


sogn: NORS
kommune: THISTED
nummer: 2018624
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-03-11 00:00:00 +0100
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1952-2000
SOLDATERNES VENNER, KREDS NR. 81 (NORS, RÆHR, HANSTHOLM)
REGNSKABSPROTOKOL

2024
SOLDATERVENNEN 102. ÅRG. NR. 1
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

Elektrificeringen af Thy


sogn: thisted
kommune: Thisted
nummer: 2018625
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: OP
signatur:
afd:
art: Elektrificeringen af Thy.
Samling af kilder, der belyser elektricitetens historie i Thy og på Morsfra ca. 1882.
Samlet af Poul Martin Kjær.
PDF fil dækkede 200 sider.
bemærkning: Ifølge forfatteren er der tale om en foreløbig udgave.
klausul:
opstilling: På serveren. Ikke printet.
indexord:

VORUPØR FISKERIFORENING


sogn: VORUPØR
kommune: THISTED
nummer: 2018626
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-04-02 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1942
KOPI AF FORHANDLINGSPROTOKOL

1942
JUBILÆUMSTELEGRAMMER I ANLEDNINGEN AF FORENINGENS 50-ÅRS JUBILÆUM

1925-1948
DIVERSE KVITTERINGER OG KORRESPONDANCE
bemærkning: AFLEVERET AF MUNK MADSEN
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

THORUP, SVEND


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2018627
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-04-02 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1977
AVISUDKLIP VEDR. HALLER-SAGEN

REJSENOTATER

1941
LEGITIMATIONSKORT

1942
SOLDATERBOG

MAPPE MED DIVERSE PRIVATE PAPIRER
bemærkning: AFLEVERET AF DATTER LENE THORUP D. 26-03-2024
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

NORS-NYT


sogn: NORS
kommune: THISTED
nummer: 2018628
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-04-22 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: NORS NYT:
1988 NR. 18
1989 NR. 19
bemærkning: AFLEVERET AF KRISTIAN AMBY
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

SAARUP, MARIE - PRIVATARKIV


sogn: HILLERSLEV
kommune: THISTED
nummer: 2018629
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-04-22 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: T
art: 1934
DÅBSATTEST FOR MARIE SAARUPS MOR ANNA FREDSØE (F. 1904), HILLERSLEV. FORÆLDRE GÅRDEJER SØREN KRISTIAN ANDREASEN FREDSØE OG METTE MARIE JENSEN.

1892
ATTEST FRA HILLERSLEV PRÆSTEGÅRD OM FØDSEL, DÅB OG KONFIRMATION FOR KRISTEN SAARUP NIELSEN (F. 1864). FORÆLDRE NIELS NIELSEN OG KIRSTEN JOHANNE KRISTENSDATTER. FAR TIL LARS KRISTIAN NIELSEN, SOM 1934 BLIVER GIFT MED ANNA FREDSØE.
bemærkning: AFLEVERET AF MARIE SAARUP, HILLERSLEV. TLF.: 29427485
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

SPANGSBERG POULSEN, VIGGO - PRIVATARKIV


sogn: HILLERSLEV
kommune: THISTED
nummer: 2018630
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-04-22 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1923
AFSKRIFT AF EKSAMENSBEVIS FRA SILKEBORG SEMINARIUM INKL. UDTALELSER FOR VIGGO SPANGSBERG POULSEN (1894-)

EN STØRRE SAMLING PRIVATE POSTKORT, BREVE, AVISUDKLIP OG LEJLIGHEDSSANGE.

1944
AFSKRIFT AF BEVIS FOR REALEKSAMEN FOR ANDREA AGNETHE VIND POULSEN

ENKELTE BILLEDER FRA KJELDSTRUP GL. SKOLE (SKANNET)

1960
MEDLEMSBOG FOR MALERFORBUNDET FOR JØRN POULSEN (SØN)
AFGANGSBILLEDE
bemærkning: FUNDET AF SENERE BEBOERE AF KJELSTRUP GL. SKOLE, KJELDSTRUPVEJ 12, CARINA ODDERSHEDE OG MORTEN LARSEN OG AFLEVERET AF CARINAS MOR CONNY ODDERSHEDE. carina.oddershede@hotmail.com, tlf.: 42446056
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

SKAK I THISTED AMT


sogn:
kommune:
nummer: 2018631
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-04-23 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1936-1953
KASSEBOG FOR ENKELTMANDSTURNERINGEN I SKAK I THISTED AMT
bemærkning: FUNDET AF SENERE BEBOERE AF KJELSTRUP GL. SKOLE, KJELDSTRUPVEJ 12, CARINA ODDERSHEDE OG MORTEN LARSEN OG AFLEVERET AF CARINAS MOR CONNY ODDERSHEDE. carina.oddershede@hotmail.com, tlf.: 42446056
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

KJELSTRUP SKOLE


sogn: HILLERSLEV
kommune: THISTED
nummer: 2018632
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-04-23 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1943-1960
SANGPROTOKOL
bemærkning: FUNDET AF SENERE BEBOERE AF KJELSTRUP GL. SKOLE, KJELDSTRUPVEJ 12, CARINA ODDERSHEDE OG MORTEN LARSEN OG AFLEVERET AF CARINAS MOR CONNY ODDERSHEDE. carina.oddershede@hotmail.com, tlf.: 42446056
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

THISTED BIBLIOTEK


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2018633
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-04-23 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1972
HÆFTE MED FORTEGNELSE OVER NYE PLADER
bemærkning: FUNDET AF SENERE BEBOERE AF KJELSTRUP GL. SKOLE, KJELDSTRUPVEJ 12, CARINA ODDERSHEDE OG MORTEN LARSEN OG AFLEVERET AF CARINAS MOR CONNY ODDERSHEDE. carina.oddershede@hotmail.com, tlf.: 42446056
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

THISTED VARMEFORSYNING


sogn: THISTED
kommune: THISTED
nummer: 2018634
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-04-23 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: EN STOR MÆNGDE BILLEDER - IKKE SKANNET
bemærkning:
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

LYDHOLM, IB


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018635
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-04-23 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: DIAS AF KIRKER I DANMARK
bemærkning: AFLEVERET AF THOMAS LYDHOLM EFTER FADERENS DØD
klausul:
opstilling: ARKIVET 1. SAL
indexord:

THISTED KOMMUNE - KUNST PÅ RÅDHUSET


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018636
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-04-29 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: TRE MAPPER MED BESKRIVELSER AF KUNST PÅ RÅDHUSET, DELVIS MED BILLEDER
bemærkning: Vi er i gang med at rydde op, når vi om lidt skal flytte fra rådhuset ifm. energirenovationen. I denne forbindelse er der dukket tre mapper op med informationer om kunst på rådhuset, som går helt tilbage inden kommunesammenlægning. Vi aner ikke rigtig, hvad vi skal bruge mapperne til, men jeg mener, at der i arkivet er opmagasineret nogle af rådhusets billeder, hvorfor jeg vil høre, om vi ikke må aflevere mapperne der, således det hænger sammen. Må vi det? Venlig hilsen Jennifer Kerstin Strohmeyer Bille Udviklingskonsulent / Sundhed, Kultur og Fritid
klausul:
opstilling: FJERNARKIV
indexord:

SØNDERGAARD, JENS - PLAKAT


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018637
stiftet:
nedlagt:
registreret:
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 2008
PLAKAT TIL 'JENS SØNDERGAARD - PORTRÆT AF EN MALER'
Fjorden, bakkerne, de grønne og gule marker, årstiderne og folkelivet. Himmelrummet over Thy. Det er her altsammen på de syv billeder på Thisted Bibliotek - som på næsten alle de billeder, Jens Søndergaard (1895-1957) malede. Motiverne er øverst fra venstre: Et motiv fra landsbyen Skjoldborg; derefter et fjordmotiv efterfulgt af et høstbillede fra Thy. I midterste række ses udsigten fra Simons Bakke mod Thisted. Nederst fra venstre: Et motiv fra en Thy-plantage efterfulgt af udsigten fra Ashøje ved Hurup mod Vestervig Kirke. Og sidst Hanstholm Fyr. “Jens Søndergaard - portræt af en maler” hedder Jørgen Vestergaards film om Thy-kunstneren.
Filmen er 2008 udsendt på en DVD i selskab med tre andre Vestergaard-film: “Kirsten Kjær og hendes museum”, “Overtaci - kunstner på Psykiatrisk Hospital” og “Cementkrucifikset”. DVD´en er udgivet af forlaget Knakken, c/o Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune/Thisted Bibliotek.
bemærkning:
klausul:
opstilling: DIGITAL
indexord:

MØLLER, KRESTEN - LEVNEDSBESKRIVELSE


sogn: TØMMERBY-LILD
kommune: THISTED
nummer: 2018638
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-05-08 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: T
art: 1910-1970
LEVNEDSBESKRIVELSE I EN HISTORISK SAMMENHÆNG AF KRESTEN MØLLER, SØNDERGADE 36, FRØSTRUP
bemærkning:
klausul:
opstilling: DIGITAL
indexord:

THISTED BRANDVÆSEN


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018639
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-05-08 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 2014
THISTED BRANDVÆSENS ÅRSRAPPORT
bemærkning:
klausul:
opstilling: DIGITAL
indexord:

JENSEN, MARTIN - SMED OG HUSMAND


sogn: SKJOLDBORG
kommune: THISTED
nummer: 2018640
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-05-08 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: T
art: 1969, 1980
SLÆGTSHISTORIE OG STAMTRÆ FOR SMED OG HUSMAND MARTIN JENSEN, SKJOLDBORG, SKREVET AF HOLGER JENSEN, ÆLDSTE SØN. (595 MASKINSKREVNE SIDER)
bemærkning:
klausul:
opstilling: DIGITAL
indexord:

DANSKE GÅRDE - J.C.B. LA COUR


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018641
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-05-13 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: J.C.B. LA COUR: DANSKE GÅRDE I, II, OG III SAMLING I UDDRAG (THISTED AMT)
bemærkning:
klausul:
opstilling: DIGITALT
indexord:

MINDEVÆRKET DANSKE LANDMÆND


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2018642
stiftet:
nedlagt:
registreret: 2024-05-13 00:00:00 +0200
registrator: HL
signatur:
afd: T
art: 1945
MINDEVÆRKET DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS
bemærkning:
klausul:
opstilling: DIGITALT
indexord: