Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Mindeskrift. Af Elly Mardal. 1984.


id: 1676
artikel: Mindeskrift. Af Elly Mardal. 1984.
stikord: Mindeskrift. Tølbøl. Skyum. Degnen. Nielsdatter.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Bryllupssang. 1984.


id: 1677
artikel: Bryllupssang. 1984.
stikord: Bryllupssang. Niels Chr. Andersen. Refsgaard. Johanne Andersdatter Dahlgaard. Kjer.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Uddrag af gammel jordebog fra Vestervig Kloster år 1687. Af Elly Mardal. 1984.


id: 1678
artikel: Uddrag af gammel jordebog fra Vestervig Kloster år 1687. Af Elly Mardal. 1984.
stikord: Fæster. Jordebøger. Landgilde. Taabel. Trankjær. Agger. Helligsø. Ydby Sogn Flarup. Hurup Sogn, Fefs: Byshoue. Lodbjerg Sogn.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fiskeri med havbåde. Af Elly Mardal. 1984. (Illustration fra Illustreret Tidende).


id: 1679
artikel: Fiskeri med havbåde. Af Elly Mardal. 1984. (Illustration fra Illustreret Tidende).
stikord: Vestkysten. Havfiskeri. Havbåde. 1827. Ansøgning. Aalum. Agger-fiskere.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fra Agger. Af Elly Mardal. 1984.


id: 1680
artikel: Fra Agger. Af Elly Mardal. 1984.
stikord: Agger Sogn. Bysamfund. Brev. Lods. Kristensen. Thyborøn Kanal. Agger. Pedersen. Fiskeri. Limfjorden. Gudnæs. Skyum. Andersen. Gudnæs Kro.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En sammenkogt ret af spredte småtræk fra Hvidbjerg vesten Aa i årene indtil 1916. Af Arne Eskesen. 1984.


id: 1681
artikel: En sammenkogt ret af spredte småtræk fra Hvidbjerg vesten Aa i årene indtil 1916. Af Arne Eskesen. 1984.
stikord: Eskesen. Hvidbjerg vesten Aa. Klitplantør. Plantage. Plantørbolig. Schytte. Biograf. Dilettant. Afholdsforening. Svankjær Skole. Nørby. Planteskole. Istrup Skole. Missionshus. Politik.Valghandlingen. Kjærgaard. Brugsforeningen. Morup Mølle. Lassen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sommerturen 21. juni 1984. Af Uffe Larsen og E.T. Andersen. 1984.


id: 1682
artikel: Sommerturen 21. juni 1984. Af Uffe Larsen og E.T. Andersen. 1984.
stikord: Vilhelmsminde. Morup Mølle Kro. Gl. Ørum. Vestervig Gl.Kirkegård. Rodenbjerg. Tolbøl. Lodbjerg Plantage. Morup Mølle.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Elly Mardal og Tage Thure. 1984.


id: 1683
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Elly Mardal og Tage Thure. 1984.
stikord:
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1984.


id: 1684
artikel: Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1984.
stikord:
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Helligsø/Holmgaard Skole ca. 1884? Af Uffe Larsen. 1984.


id: 1668
artikel: Helligsø/Holmgaard Skole ca. 1884? Af Uffe Larsen. 1984.
stikord: Helligsø. Holmgaard. Skole. 1814-skoleloven. Latinske skrift. Gotiske skrift. Spanskrør. Tampens afskaffelse. Emigration.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

"Gaardhus Mølle" - en tidligere industrivirksomhed i Sydthy. Af Esben Graugaard. 1984.


id: 1669
artikel: "Gaardhus Mølle" - en tidligere industrivirksomhed i Sydthy. Af Esben Graugaard. 1984.
stikord: Krik Vig. Vandmøller. Klædemanufaktur. Farveri. Thisted. Vestervig. Moldrup. Ørum Slot. Bahnsen. Hennings. Winding. Merkantilismen. Klædeindustri. Thisted Amt. Hjemmefabrikation. Skudehandelen. Winther. Tørlægning. Flade Sø. Ørum Sø.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Årbog 1985. Af redaktionen. 1985.


id: 1685
artikel: Sydthy Årbog 1985. Af redaktionen. 1985.
stikord: Estvad. Raadal. Kloster Mølle. Vestervig. Årbog 1984. Årbog 1985. Kirkeinteriør. Anden Verdenskrig. Nørgaard. Kjær Mortensen. Lokallitteratur. Tilføjelserr. Rettelser.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Da ulykken ramte Lyngby. Af Eskil Hvam Jensen. 1985.


id: 1686
artikel: Da ulykken ramte Lyngby. Af Eskil Hvam Jensen. 1985.
stikord: Lyngby. Druknet. 1885. Fiskere. Josephsen. Christensen. Bud. Jensen. Sørensen. Hvidbjerg V. Aa. Kirkeskib. Mindetavle.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Ane Marie Kirkegaard. Af Oluf Nørgaard. 1985.


id: 1687
artikel: Ane Marie Kirkegaard. Af Oluf Nørgaard. 1985.
stikord: Nørgaard. Kirkegaard. Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Bedsted Gymnastikforening 1910-11. Af Uffe Larsen. 1985.


id: 1688
artikel: Bedsted Gymnastikforening 1910-11. Af Uffe Larsen. 1985.
stikord: Gymnastik, Bedsted. Gymnastikforening.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Hvor gode var de gamle dage? Af Uffe Larsen. 1985.


id: 1689
artikel: Hvor gode var de gamle dage? Af Uffe Larsen. 1985.
stikord: Priser. Gamle dage. Varepriserne. Købekraften. Pris- og lønudvikling. 1900-tallet. Københavnnske lønforhold.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En grusom orkan. Af Elly Mardal. 1985.


id: 1690
artikel: En grusom orkan. Af Elly Mardal. 1985.
stikord: Laursen. Vesterby. Retssag. Orkan. 1786. Vestervig Kloster. Ørumgård. Kirker.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Da Boddumpræsten fik tærsk! Af Gunnar Kjær Mortensen. 1985.


id: 1691
artikel: Da Boddumpræsten fik tærsk! Af Gunnar Kjær Mortensen. 1985.
stikord: Boddum Præstegård. Indretning. Præsteskifte. Avlsbygninger. Boddum Bye og Sogn.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Revy-vise. Af digteren og bonden Jens Søe, Boddum. 1985.


id: 1692
artikel: Revy-vise. Af digteren og bonden Jens Søe, Boddum. 1985.
stikord: Pedersen. Heltborg. Vise. Boddum Forsamlingshus. Lokalrevy. Sognerådsmedlemmer. Søe. Boddum. Digter. Bonde.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Den hellige, hjemmelavede Nadver i Skyum. Af Uffe Larsen. 1985.


id: 1693
artikel: Den hellige, hjemmelavede Nadver i Skyum. Af Uffe Larsen. 1985.
stikord: Skyum. Nadver. Nationalmuseet. Lauring. Sydthy-kirker. Bedsted. Tandrup. Påskeretten.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: