Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Nogle erindringer fra min barndom og ungdom. Af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro. 1987.


id: 1734
artikel: Nogle erindringer fra min barndom og ungdom. Af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro. 1987.
stikord: Gjettrup "Grim Nørgaard". Skjoldborg. Lyngs. Ydby. Helligsø. "Gadegaard". "Helligsøgaard". Barndomshjemmet. Helligsø Sogn. "Østrer Helligsøgaard". Karen. Kirstine. Jens. Poul. Marie. Emanuel. Ejnar. Flytning.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Tingsvinder fra 1838-1716 om Agger Sogn. Af Elly Mardal, Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup. 1987.


id: 1735
artikel: Tingsvinder fra 1838-1716 om Agger Sogn. Af Elly Mardal, Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup. 1987.
stikord: Vinder. Vidner. Tåbel Å. Flade Sø. Agger By. Refs Herred. Vestervig. Hassing Herred. Agger Sogn. Damsgaard. Gruup. Ørum Amt. Skivehus, Bølling og Lundenæs amter.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Skoleklasse, Hurup 1917. 1987.


id: 1736
artikel: Skoleklasse, Hurup 1917. 1987.
stikord: Kristensen. Simonsen. Juhl. Jensen. Steffensen. Ringgaard. Kirk. Lodahl. Laursen. Pedersen. Søndergaard. Pedersen. Kjeldgaard. Hove. Bisgaard. Sørensen. Andersen. Gilling. Stentoft. Balsby. Brændgaard. Kammersgaard. Grønkjær. Høgholm. Madsen. Vestergaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En 300 årig gammel strid om Helt Fiskeri. Af Elly Mardal. 1987.


id: 1737
artikel: En 300 årig gammel strid om Helt Fiskeri. Af Elly Mardal. 1987.
stikord: Taabel Aa. Hassing Ting. Hassing-Refs Herreders Tingbog. Hassing-Refs Herreders Justitsprotokol. Hassing Herreds Tingbog. Vestervig Birketings tingbog.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:


id: 1738
artikel:
stikord:
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Jeg hastigt ud af verden gik. Af Ester Fuglsang, Oddesundvej 269, Ydby. 1987.


id: 1739
artikel: Jeg hastigt ud af verden gik. Af Ester Fuglsang, Oddesundvej 269, Ydby. 1987.
stikord: Sdr. Ydby. Manddrab. Ydby Kirke. Poulsen. Kirkebetjent. Granitsten. Gram. Jensen. Refs. Larsen. Madsen. Kromand. Tygstrup. Tvolm. Oddesundvej 227. Harer. Ludvigsen. Svinth. Pretzmann. Hassing-Refs.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

"Selvejergården Grøntoft". Af Uffe Larsen, Skolegade 13, Bedsted. Illustration: Søren Larsen, København. 1987.


id: 1740
artikel: "Selvejergården Grøntoft". Af Uffe Larsen, Skolegade 13, Bedsted. Illustration: Søren Larsen, København. 1987.
stikord: Bedsted. "Grøntoft". Tandrup. Regnskabsbog. Husstanden. Folketælling. Studepranger-kiste. Konfirmation. Jensen. Ur. Hornkvæg. Stude. Malkekøer. Smørsalg. Kødhakkemaskine. Fåreavl. Uldsalg. Svin. Heste. Kvægstyrken. Strygejern. Skålvægt. Slægten. Norge.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Margrete Fredkulla - kvinden bag Sankt Thøger. Af Gunnar Iversen, Sindrupvej 5, Sindrup,7760 Hurup Thy. Illustrationer: Susanne Tvermoes. 1987.


id: 1741
artikel: Margrete Fredkulla - kvinden bag Sankt Thøger. Af Gunnar Iversen, Sindrupvej 5, Sindrup,7760 Hurup Thy. Illustrationer: Susanne Tvermoes. 1987.
stikord: Vester. Skytshelgen. Sankt Thøger. Roesdahl. Sanctus Theodgarus. Margrete Fredkulla. Niels. Mønt. Lund. Ligsten. Liden Kirsten. Thøger-legenden. Värmland. Apostel. Torgerkilden. Danmark. Norge. Sverige. Svend Tveskæg. Vestervig. Gravsten. Buris.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Lyngholm. Af Uffe Larsen og Elly Mardal. 1987.


id: 1742
artikel: Lyngholm. Af Uffe Larsen og Elly Mardal. 1987.
stikord: Sommertur. Ifversen. Ejere.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Hurup Gymnastikforening. Opvisning på Ashøje 1921. 1987.


id: 1743
artikel: Hurup Gymnastikforening. Opvisning på Ashøje 1921. 1987.
stikord: Balsby. Kappel. Krabbe. Christensen. Klitgaard. Jensen. Sabro. Pedersen. Hove. Østergaard. Tandrup. Ringgaard. Toftdal. Hornstrup. Sårup. Ringgaard. Andersen. Lodahl. Henriksen. Nielsen. Thøgersen. Odgaard. Larsen. Steensgaard. Kammersgaard. Selmar. Kirk.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Kammerherren fra Taabel. Af E.T. Andersen, Lodbjergvej 39, 7700 Vestervig. 1987.


id: 1744
artikel: Kammerherren fra Taabel. Af E.T. Andersen, Lodbjergvej 39, 7700 Vestervig. 1987.
stikord: Andresen. Sandflugtskommissær. Københavnerskoven. Mindesten. A.P. Møller. Brandborg. Svankjær. Madsen. Agger. Stormflod. Skader. Collin. Faye. Thisted. Taabel. Dæmpning. Lyng. Hovedværk. Flora. Fauna. Anerkendelse. Hvidbjerg Klitplantage.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Ved guldbryllupsfest i Hurup 1903. 1987.


id: 1745
artikel: Ved guldbryllupsfest i Hurup 1903. 1987.
stikord: Klitgaard. Jensen. Christensen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Erindringer II. Et tilbageblik - Brudstykker og Selvbetragtninger fra dem Daw så læng - læng sin. 1958. Af J.M.K. Jensen. 1987. (Fortsat fra 1986).


id: 1746
artikel: Erindringer II. Et tilbageblik - Brudstykker og Selvbetragtninger fra dem Daw så læng - læng sin. 1958. Af J.M.K. Jensen. 1987. (Fortsat fra 1986).
stikord: Andersen. Ydby. Entreprenør. Etatsråd. "Eskjærgaard". Villerslev Sogn. Barndom. Mølle. Afsejling. Vibberstoft. Gudnæs. Lildbjerg. Skolen. "Abildgaard". "Villerslevgaard". Poulsen. London. Hotelejer. Julestorm. Brøndhuset. Sypigerne. Smeden. Blæsebælgen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Bøger. 1986-87. Af E. Vestergaard. 1987.


id: 1747
artikel: Sydthy Bøger. 1986-87. Af E. Vestergaard. 1987.
stikord: Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Haller Nielsen. Hove. Mogensen. Nielsen. Pedersen. Rasmussen. Skyum Idrætsefterskole. Svankjær Ungdomsskole. Historisk Årbog. Sydthy Kommune. Aarestrup. Løgstrup. Landboliv. Larsen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Elly Mardal og Tage Thure. 1987.


id: 1748
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Elly Mardal og Tage Thure. 1987.
stikord: Registrering. Arkivalier. Billeder. Sommerudstilling. Lyngby. Skyum. Gudnæs.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1987.


id: 1749
artikel: Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1987.
stikord: Kjær Mortensen. Jensen. Staursbøl. Mortensen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Årbog 1988. Af Uffe Larsen. 1988.


id: 1750
artikel: Sydthy Årbog 1988. Af Uffe Larsen. 1988.
stikord: Pedersen. Sindrup. Tvermoes. Stavnsbåndet. Kjær Mortensen. Fæstebønder. Thy. Stikordsregister.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Billeder fra en arkæologisk udgravning. Om undersøgelsen af en overpløjet gravhøj med fund fra yngre stenalder og romersk jernalder ved Gadegård i Helligsø Sogn. Af Jens Henrik Bech, Museet for Thy og Vester Han Herred, Thisted. 1988.


id: 1751
artikel: Billeder fra en arkæologisk udgravning. Om undersøgelsen af en overpløjet gravhøj med fund fra yngre stenalder og romersk jernalder ved Gadegård i Helligsø Sogn. Af Jens Henrik Bech, Museet for Thy og Vester Han Herred, Thisted. 1988.
stikord: Søndergård. Gadegård. Helligsø Sogn. Teglværk. Udgravning. Arkæologisk. Lundehøj. Heltborg. Limfjordsområdet. Bjergby. Oldtidsminder. Gravhøje. Nielsen. Jensen. Bech.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fæstebonde - selvejerbonde. Af Gunnar Kjær Mortensen, Slotsgade 26, Tranekær. 1988.


id: 1752
artikel: Fæstebonde - selvejerbonde. Af Gunnar Kjær Mortensen, Slotsgade 26, Tranekær. 1988.
stikord: Stavnsbånd. Vester Fuglebæk. Boddum. Tinglysningskontor. Landsarkivet. Hassing og Refs herreder. Skøde- og panteprotokoller. Houe. Fæstegård. Boddumbisgaard. Krogh. Fæstebrev. Krogen. Chr. IV.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fortidens stemme fra Boddum. Af Gunnar Kjær Mortensen, 1988.


id: 1753
artikel: Fortidens stemme fra Boddum. Af Gunnar Kjær Mortensen, 1988.
stikord: Skjelager. Boddum. "Boddum". "Trine". Tang Kristensen. Folkemindesamler. Fonograf. Thybomålet. Laust Christen "Boddum". Karen Kathrine Christensdatter Kjær. Dansk Folkemindesamling. Danmarks Folkeminder. Folkeviser.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: