Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Vækkelse og Indre Mission. Lokalhistorie i en ny videnskabelig sammenhæng! Af Else Bisgaard. 1986.


id: 1714
artikel: Vækkelse og Indre Mission. Lokalhistorie i en ny videnskabelig sammenhæng! Af Else Bisgaard. 1986.
stikord: Indre Mission. Kirkelig Forening for Indre Mission. Forskning. Pedersen. Bjørndal. Thyholm. Hunskjær. Missionær. Bedsted Missionshus. Hvidbjerg. Ørum. Lodbjerg. Bedsted. Grurup.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Våben fra besættelsestiden. Af Gunnar Kjær Mortensen. 1986.


id: 1715
artikel: Våben fra besættelsestiden. Af Gunnar Kjær Mortensen. 1986.
stikord: Anden Verdenskrig. Besættelsen. Befrielsen. Våben. Thy. Politiet. Thisted. Egnshistorisk Forening. Stengun.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Skolebillede fra Visby ca. 1906-07. 1986.


id: 1716
artikel: Skolebillede fra Visby ca. 1906-07. 1986.
stikord: Skolebillede. Visby. 1906. 1907.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Mindeskrift fra Visby Kirke. 1986.


id: 1717
artikel: Mindeskrift fra Visby Kirke. 1986.
stikord: Mindeskrift. Visby Kirke. Poulsen. Husmand.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Helligsø 1880-90. Uddrag af J. Th. Løgstrups dagbøger. Af Oluf Nørgaard. 1986.


id: 1718
artikel: Helligsø 1880-90. Uddrag af J. Th. Løgstrups dagbøger. Af Oluf Nørgaard. 1986.
stikord: Løgstrup. Sognepræst. Helligsø-Gjettrup. Gettrup. Kristensen. Kristian Snedker. Gundtoft. Øster Søndergaard. Smed. Nørgaard. Helligsø. Indre Mission. Gudstjenester. Bibellæsning. Drikkeri. Sociale forhold. Retstrætter. Vantro. Rigsarkivet.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Grurup Skole. Af Frits M. Jensen. 1986.


id: 1719
artikel: Grurup Skole. Af Frits M. Jensen. 1986.
stikord: Danske Lov. Grurup Sogn. Grurup Skole 1836-46. Grurupvej. Grurup Skole 1846-1900. Gammelby Skole. Nielsen. Thøgersen. Jensen. Vestergaard Jensen. Himmelstrup. Henrichsen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En henrettelse i Hassing. Af Elly Mardal. 1986.


id: 1720
artikel: En henrettelse i Hassing. Af Elly Mardal. 1986.
stikord: Heksegrave. Heksebrænding. Galgebakke. Hassing. Maren Jensdatter. Stævning. Dølgsmål. Anklagen. Tilståelsen. Justits- og domsprotokoler. Den lokale dom. Sørensen. Jespersen. Madsen. Dybdahl. Jensen. Hjortzvang. Larsen. Langballe. Landstinget. Execution.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Miljøbeskyttelse - i gamle dage. Af Gunnar Kjær Mortensen. 1986.


id: 1721
artikel: Miljøbeskyttelse - i gamle dage. Af Gunnar Kjær Mortensen. 1986.
stikord: Sundhedskommission. Smitsomme sygdomme. Sundhedsvedtægter. Hurup. Skyum-Hørdum. Visby-Heltborg. Bedsted-Grurup. Andelsmejeriet. Jeppsen. Henriksen. Mikkelsen. Landbrugsforurening. WC. Hyldahl. Jørgensen. Kloak. Visby Å. Aldershvile.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fæstegården "Grøntoft". Af Uffe Larsen. 1986.


id: 1722
artikel: Fæstegården "Grøntoft". Af Uffe Larsen. 1986.
stikord: Fæstegård. Sydthy. Djørup. Bedsted Sogn. "Grøntoft". Regnskabsbog. Husstanden. Simonsen. Hansdatter. Pedersen. Lund. Indkomster. Udgifter. Kornavlen. Udvandring. Nordmand. Berge.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sct. Thøger af Vestervig. Er Thøger-legenden ren legende? Af Gunnar Iversen. 1986. Illustrationer: Susanne Tvermoes.


id: 1723
artikel: Sct. Thøger af Vestervig. Er Thøger-legenden ren legende? Af Gunnar Iversen. 1986. Illustrationer: Susanne Tvermoes.
stikord: Levned. Helgenlegende. Ophøjelse til helgen. Rom. Adalbert. Pave Alexander II. Alfrik. Kanonisering. Knoglen.Sct. Harald. Mission. Vestervig. Thøgers Vestervig. Vestre Havn. Castrum Vestervig. Vestervigs vision. Årstal. Kilder. Litteratur.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Erindringer I. Et Tilbageblik - Brudstykker og Selvbetragtninger fra dem Daw saa læng - læng sin. Af J.M.K. Jensen. 1986.


id: 1724
artikel: Erindringer I. Et Tilbageblik - Brudstykker og Selvbetragtninger fra dem Daw saa læng - læng sin. Af J.M.K. Jensen. 1986.
stikord: Villerslev. Villerslevgård. Jensen. Generationerne. Christensen. Søndergaard. Vangsgaard. Gammelgaard. Eskjærgaard. Abildgaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Skibstedgaard. Af Elly Mardal og Gunnar Kjær Mortensen. 1986.


id: 1725
artikel: Skibstedgaard. Af Elly Mardal og Gunnar Kjær Mortensen. 1986.
stikord: Sommeraftenstur. Erichsen, Mortensen. Ejere. Skibstedgaard. Egnshistorisk Forening for Sydthy.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Elly Mardal og Tage Thure. 1986.


id: 1726
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Elly Mardal og Tage Thure. 1986.
stikord: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Arkivalier.Teglværker. Skoler. Kirker. Agger Sogn. Skøde- og Panteprotokoller. Thisted Amts Tidende. Microfilm.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1986.


id: 1727
artikel: Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1986.
stikord: Egnshistorisk Forening for Sydthy. Tvergaard. Strandet. Villerslev Forsamlingshus. Generalforsamling. Morup Mølle.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy-bøger. 1985-1986. Af E. Vestergaard. 1986.


id: 1728
artikel: Sydthy-bøger. 1985-1986. Af E. Vestergaard. 1986.
stikord: Bøger. Sydthy.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:


id: 1729
artikel:
stikord:
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Årbog 1987. Af redaktionen. 1987.


id: 1730
artikel: Sydthy Årbog 1987. Af redaktionen. 1987.
stikord: Søren Larsen. Omslaget. Forfatterne. Folkeuniversitetet. Egnshistorisk Forening. Stavnsbåndet.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fra Skjelager på Boddum. Af Gunnar Kjær Mortensen, Slotsgade 26, 5953 Tranekær. 1987.


id: 1731
artikel: Fra Skjelager på Boddum. Af Gunnar Kjær Mortensen, Slotsgade 26, 5953 Tranekær. 1987.
stikord: Skibsted Fjord. Boddum Bakker. Skjelager. Thyholm. Christen. Karen Kathrine. Evald Tang Kristensen. Laust Christen Boddum. Dansk Folkemindesamlking. Kæmpehøje. Kilder.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Med Fregatten "Jylland" på Middelhavstogt. Af Jens Laursens Togt i Udlandet 1873-74. 1987.


id: 1732
artikel: Med Fregatten "Jylland" på Middelhavstogt. Af Jens Laursens Togt i Udlandet 1873-74. 1987.
stikord: Laursen. Søværnet. Clemmensen. Øster Søndergaard. Helligsø. Fjerde generation. Laurits Peter. Jens. Jørgen. Strandauktion. Thyborøn.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Heltborg Mølles fredning i 1950. 1987.


id: 1733
artikel: Heltborg Mølles fredning i 1950. 1987.
stikord: Heltborg Mølle. Fredning. Staursbøl. Boddum. Kristensen. Nicolajsen. Nielsen. Fredningsnævnet. Gæld. Madsen. Toldkop. Kobber. Jernhandler. Bedsted. Bjørndal Mølle. Thyholm. Uglev. Thylands Bank. Gettrup. Hurup. Laust.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: