Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Mindeskrift over Else Jensdatter. 1985.


id: 1694
artikel: Mindeskrift over Else Jensdatter. 1985.
stikord: Ettrup. Mindeskrift. Jensdatter. Skaarup
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Provstesyn omkring 1800. Af Elly Mardal. 1985.


id: 1695
artikel: Provstesyn omkring 1800. Af Elly Mardal. 1985.
stikord: Skyum Præstegård. Provstesyn. Præstegårde.Kirker. Herredsprovst. Holm. Rosholm. Jespersen. Michelsen. Hovedbygningen. Vesterhuset. Det Nørre hus. Bangsgaard. Kirstine. Marie. Laden. Haven. Ørum Kirke.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

40 års minde om Besættelsen og Befrielsen 1940-1945. Af Elly Mardal. 1985.


id: 1696
artikel: 40 års minde om Besættelsen og Befrielsen 1940-1945. Af Elly Mardal. 1985.
stikord: Anden Verdenskrig. Besættelsen. Befrielsen. Udstilling. Egnshistorisk Forening. Sydthy Bibliotek.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Er vejene for automobiler? 1985.


id: 1697
artikel: Er vejene for automobiler? 1985.
stikord: Automobiler. Veje. Lykke. Thisted Amts Tidende. Læserbrev. Trafik. Svankjær. 1920.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:


id: 1698
artikel:
stikord:
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Dagbøger om livet i Heltborg i en svunden tid. Af Aksel Kirk, Elsted. 1985.


id: 1699
artikel: Dagbøger om livet i Heltborg i en svunden tid. Af Aksel Kirk, Elsted. 1985.
stikord: Dagbøger. Kirk. Heltborg. Elsted. Nielsen Kirk. Skårup. Vestervig. 1864. Olsen. Dover Møllegård. Visbyå. Sognefoged. Amtsgården. Thisted. Tolbøl. Kirstine Kirk. Bjerregaard. Overgårdsminde. Bedsted.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Om strandauktioner for 200 år siden. Af Elly Mardal. 1985.


id: 1700
artikel: Om strandauktioner for 200 år siden. Af Elly Mardal. 1985.
stikord: Peder de Moldrup. Stamhuset Vestervig Kloster og Ørum. Strandforpagter. Agger. Tølbøl. Rotbøl. Strandfogeder. Røn. Toft. Christensen. Ovesen. Lau. Grøn. Øster og Vester Agger. Sønder og Nørre Aalum. Bolm. Danmand. Bjerre. Knudsen. Spails. Lodbjerg Sogn.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Tøttrupgård. Af Knud Korsgaard. 1985.


id: 1701
artikel: Tøttrupgård. Af Knud Korsgaard. 1985.
stikord: Tøttrupgård. Irup Hovedgård. Tylstrup Mejeri. Hørdum Station. Andelsslagteri. Thisted. Gudnæs. Hurup. Realskole. Koldby. Landstingsmand.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En stiftelse for gamle og værdige tjenestefolk. Af Uffe Larsen. 1985.


id: 1702
artikel: En stiftelse for gamle og værdige tjenestefolk. Af Uffe Larsen. 1985.
stikord: Stiftelse. Ørum By. Christensen. Støbejernsplade. Stiftelse - WE - BS. Hansen. Sydthy Kommune. Mogensen. Svankjær. Krarup. Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg. Pedersen. Brand. Eybers Stiftelse. Andersen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fiskeri i Flade Sø 1690. Af Elly Mardal. 1985.


id: 1703
artikel: Fiskeri i Flade Sø 1690. Af Elly Mardal. 1985.
stikord: Viborg Landsting. Handrup. Fiskeri. Flade Sø. Justitsråd von Klingenberg.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Gavebrev på "Klosterehave" til Boddum Præstekald. Af Jens Verner Præstgård. 1985.


id: 1704
artikel: Gavebrev på "Klosterehave" til Boddum Præstekald. Af Jens Verner Præstgård. 1985.
stikord: Middelalder. Kalkmalerier. Gaver. Pergamentsamling. Landsarkivet for Nørrejylland. Viborg. Væbner. Tamessen. Dalgaard. Refs.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En sammenkogt ret af spredte træk fra Hvidbjerg vesten Aa i årene indtil 1916. Af Arne Eskesen. 1985. (Fortsat fra årbogen 1984).


id: 1705
artikel: En sammenkogt ret af spredte træk fra Hvidbjerg vesten Aa i årene indtil 1916. Af Arne Eskesen. 1985. (Fortsat fra årbogen 1984).
stikord: Lodbjerg Fyr. Istrup Skole. Nørby. Lærer. Kjallerup. Hurup Marked. Skovsted. Bedsted. Thisted. Lützhøft. Tandrup. Smed. Søndergård. Alstrup. Telefoncentral. Svankjær. Lomborg. Urmager. Kjallerup Mølle. Istrup. Havboer. Lyngby. Fiskekrejlere. Hvidbjerg.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Mindeskrift over Anders Peter Pedersen. 1985.


id: 1706
artikel: Mindeskrift over Anders Peter Pedersen. 1985.
stikord: Mindeskrift. Anders Peter Pedersen. Hurup.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Tandrup. Af Elly Mardal. 1985.


id: 1707
artikel: Tandrup. Af Elly Mardal. 1985.
stikord: Tandrup. Sommeraftentur. Lilleøre. Nielsen Lange. Bild. Lützhøfft. Brændevinsbrænding.Tøfting. Hoveri. Soldater. Ejere.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Tage Thure og Elly Mardal. 1985.


id: 1708
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Tage Thure og Elly Mardal. 1985.
stikord: Udstilling. Aktiviteter. Registrering. Kirkebøger.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1985.


id: 1709
artikel: Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1985.
stikord: Sydthy Årbog.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy-bøger - udkommet 1984-1985. Af E. Vestergaard. 1985.


id: 1710
artikel: Sydthy-bøger - udkommet 1984-1985. Af E. Vestergaard. 1985.
stikord: Sydthy. Forfattere fra Sydthy. Tilknytning til Sydthy.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Årbog 1986. Af redaktionen. 1986. (Rettelser til Årbogen 1985).


id: 1711
artikel: Sydthy Årbog 1986. Af redaktionen. 1986. (Rettelser til Årbogen 1985).
stikord: Søndergaard.Thisted Bibliotek. Indre Mission. Bisgaard. Historie. Religionsforskning. Lokalhistoirie. Lokalhistorikere. Iversen.Thøger.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En byhøj fra ældre jernalder ved Heltborg. Lidt om hustyper, økonomiske enheder og sociale forskelle i Thy for 2000 år siden. Af Jens Henrik Bech, Thisted Museum. 1986.


id: 1712
artikel: En byhøj fra ældre jernalder ved Heltborg. Lidt om hustyper, økonomiske enheder og sociale forskelle i Thy for 2000 år siden. Af Jens Henrik Bech, Thisted Museum. 1986.
stikord: Ældre jernalder. Ginnerup. Bopladser. Vestervig. Hurup. Taabel. Omfartsvej. Visby Åadal. Heltborg. Hustyper. Gårdsanlælg. Hodde. Sydthy. Erhvervsgrundlag. Sociale forskelle. Agerbrug. Kvægavl. Bronzealder.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Morup Mølle Mejeri oprettet for 100 år siden. Af Poul Friis. 1986. I 1886 - fire år efter Danmarks første andelsmejeri i Hjedding ved Varde - oprettedes de tre første mejerier i Thy og Han Herred. To af disse var Villerslev og Morup Mølle.


id: 1713
artikel: Morup Mølle Mejeri oprettet for 100 år siden. Af Poul Friis. 1986. I 1886 - fire år efter Danmarks første andelsmejeri i Hjedding ved Varde - oprettedes de tre første mejerier i Thy og Han Herred. To af disse var Villerslev og Morup Mølle.
stikord: Morup Mølle. Hanche. Eyber. Gl. Ørum. Leegaard. Fuglsang. Knudsen. Habæk. Lykke. Hedegaardene. Jessen. Grimmelykke. Friis. Villerslev. Mælkekuske. Mejerister. Ishus. Dampmaskine. Telefon. Krig. Lim. Bedsted. Kristensen. Love. Andelsmejeri.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: