Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Skomagerens Anine fra Tvolm. Af Aage Mikkelsen. 1999.


id: 2026
artikel: Skomagerens Anine fra Tvolm. Af Aage Mikkelsen. 1999.
stikord: Michelsen. Mindestue. Konditorske. Skive. Ydby. Skomager. Refshedegård. Pedersen. Miehe. Hurup. Jensen. Porcelænskrukke. Sevres. Bakgaard. Mikkelsen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Niels Lassen Thomsen, Doverodde Købmandsgård. Af Inge Kjær. 1999.


id: 2027
artikel: Niels Lassen Thomsen, Doverodde Købmandsgård. Af Inge Kjær. 1999.
stikord: Thomsen. Thisted. København. Købmandsgård. Agger Tange. Gudnæsstrand. Visbyå. Doverodde. Krik. Købmænd. Bønder. Korn. Huder. Skind. Kunder. Ejere. Gæstgiveri. Kro. Udenlandshandel. Handelsflåde. Stranding. Verdensmarked. Konkurs.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fire små mænd fra Heltborg og Hurup. Af Aksel Kirk. 1999.


id: 2028
artikel: Fire små mænd fra Heltborg og Hurup. Af Aksel Kirk. 1999.
stikord: Originaler. Ullerup. Heltborg. Pedersen. Dige. Arkæologi. Landbrug. Ungkarl. Forsamlingshus. Madsen. Ræhr. Bette Bak. Hurup. Vestergaard Bak. Chr. Bak. Klausen. Håndværker- og Borgerforeningen. Hurup Elværk Ekmnann.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

3000 år gammel begravelsesplads på Hassing Havreland. Af Finn Chr. Jensen. 1999.


id: 2029
artikel: 3000 år gammel begravelsesplads på Hassing Havreland. Af Finn Chr. Jensen. 1999.
stikord: Jensen. Hassing Præstegård. Gravhøje. Udmarksjorden. Særhøje. Særhøjbakken. Særhøjmose. Larsen. Hørdum. Hald. Thisted. Nationalmuseet. Trolddom.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Min oldefar Christian Nicolaisen. Af Egon Nicolaisen. 1999.


id: 2030
artikel: Min oldefar Christian Nicolaisen. Af Egon Nicolaisen. 1999.
stikord: Nicolaisen. Boddum. Ydby. Husum. Kronborg. Nielsen. Helligsø. Gettrup. Studedrift. Olsen. Juliane. Pedersen. Fabrik. Primusbageovne. Gasbageovne. Station. Elektriker. Jehovas Vidner. NOFA. Tvolm.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

De tyske batterier ved Kobberø III. Af Jens Andersen. 1999.


id: 2031
artikel: De tyske batterier ved Kobberø III. Af Jens Andersen. 1999.
stikord: Luftværnsbatterier. Nissum Bredning. Thyborøn. Thyborøn Kanal. Harboøre Tange. Rønland. Hygum. Agger. Søflyveplads. Lyngs. Ålborg. Dragsbæk.Thisted.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen. 1999.


id: 2032
artikel: Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen. 1999.
stikord: Søndergaard. Helleland. Bovbjerg. Sydthy. Doverodde Købmandsgaard. Kristensen. Villerslev Smede- og Maskinværksted. Jørgensen. Nystrøm. Berge. Christensen.Westmann. Kjær. Zeuten. Olsen. Billedskole. Jernalderggaard. Registrering.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1999.


id: 2033
artikel: Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1999.
stikord: Doverodde-center. Grundlov. Ashøje. Fibiger. Skårhøjvang. Heltborg. Skyum. Salling. Jegindø. Foredrag. Nielsen. Sørensen. Albøge. Andersen. Kongensgaard. Iversen. Tvermoes. Linnet. Windfeld. Leth. Poulsen. Madsen. Pinholt. Fyrspil.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Aftentur til Bedsted. Af Leif Krogsgaard. 1999.


id: 2034
artikel: Aftentur til Bedsted. Af Leif Krogsgaard. 1999.
stikord: Bedsted Kirke. Jakobsen. Morup Mølle Kro.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy-bøger. Af Karsten Pedersen. 1999.


id: 2035
artikel: Sydthy-bøger. Af Karsten Pedersen. 1999.
stikord: Bruun-Nielsen. Christensen. Grud. Historisk Årbog. Jul i Thy. Kirk. Mardal. Fibiger. Mogensen. Vestervig Kirkemusikskole. Skipper. Skyum. Idrætsefterskole. Svankjær. Egnshistorisk Arkiv. Sydthy Årbog. Vedel.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Knud Møller Madsen. 1999.


id: 2036
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Knud Møller Madsen. 1999.
stikord: Dokumentationscenter. Formidling.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

"En juniluftning". Af Poul Brandt. 1999.


id: 2037
artikel: "En juniluftning". Af Poul Brandt. 1999.
stikord: Grundlov. Fyrspil. Ashøje. Stokholm. Oshlag. Skjoldborg.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Forord. Af redaktionen. 2000.


id: 2038
artikel: Forord. Af redaktionen. 2000.
stikord: Ohsten. Stenbjerg. Agger. Lyngby. Rønhede Plantage. Kaastrup-Hansen. Svendsen. Andersen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Runestenen i Hurup. Af Jytte Nielsen. 2000.


id: 2039
artikel: Runestenen i Hurup. Af Jytte Nielsen. 2000.
stikord: Runesten. Orluf. Mathiesen. Wimmer. Nationalmuseet. Kjær. Hurup. Nielsen. Kristensen. Selmer. Kirkegeårdsdige. Vang. Hald. Thisted Museum. Thormod.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen. 2000.


id: 2040
artikel: Mit Ur. Af Aage Mikkelsen. 2000.
stikord: Kjær(k). Thyholm. Hvidbjerg. Kjær. Kjer(k). Nielsen. Refshedegaard. Jensdatter. Ydby. Hedegaard. Hurup. Silkeborg. Semb.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Ginnerupgård. Af Kirsten Houe. 2000.


id: 2041
artikel: Ginnerupgård. Af Kirsten Houe. 2000.
stikord: Ginnerupgård. Jensen. Ryttergods. Boddum Bisgård. Sindbjerg. Hjardemål. Houe. Arnold. Per. Jesper. Trine. Jan. Kirsten. Ågård. Stagstrup. Ydby. Sygeplejerske.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Oplysninger fra forskellige kilder vedr. Lodbjerg Sogn. Af Niels Vestergaard Larsen. 2000.


id: 2042
artikel: Oplysninger fra forskellige kilder vedr. Lodbjerg Sogn. Af Niels Vestergaard Larsen. 2000.
stikord: Lodbjerg Sogn. Trap Danmark. Præsteindberetninger. Historisk Årbog. Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg Sognes Kirkeregnskab. Hartkorn. Sandflugt. Morsø Sdr. Herreds Tingbog. Hassing Herreds Tingbog.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fuldskib "Asgerd" i december 1918. Af Arne Eskesen. 2000.


id: 2043
artikel: Fuldskib "Asgerd" i december 1918. Af Arne Eskesen. 2000.
stikord: Hvidbjerg vesten Å Klitplantage. Letmatros. Fuldrigger. Fuldskib. "Asgerd". Dagbog. New York. Cape Hatteras. Skibsliste.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Landstingsmand Laust Christen Christensen og hans slægt. Af Else Jensen. 2000.


id: 2044
artikel: Landstingsmand Laust Christen Christensen og hans slægt. Af Else Jensen. 2000.
stikord: Ashøje. Mindesten. Christensen. Kristensen. Landstingsmand. Sydthy Udstykningsforening. Hurup Sogneråd. Mejeri. Brugsforening. Fattigkasse. Abildgård. Grurup. Det thylandske landøkonomiske Selskab. Kristensen-Hurup. Laust Kresten.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen. 2000.


id: 2045
artikel: Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen. 2000.
stikord: Søndergård. Ydby. Helligsø. Ydbyvej. Østergård. Jensen. Nielsen. Medicinmand. Johansen. Ydby Teglkværk. Hestbech. Helligsø Teglværk. Thybanen. Skydebane. Ydby Station. Christensen. Staursbøl. Fodbold. Fyrværkeri. Nytår. Ydby Central.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: