Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Legat til Heltborg Bibliotek. Af Jens Verner Præstgaard. 1996.


id: 1953
artikel: Legat til Heltborg Bibliotek. Af Jens Verner Præstgaard. 1996.
stikord: Heltborg Bibliotek. Søndergaard. Snedsted Seminarium. Lærer. Kirkesanger. Sognebibliotek. Landhusholdningsselskabet. Faye. Legat. Sceel. Heltborg Skole.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Det tyske batteri i Lyngby. Af Knud M. Nielsen. 1996.


id: 1954
artikel: Det tyske batteri i Lyngby. Af Knud M. Nielsen. 1996.
stikord: Batteriet. Artilleriet. Lyngby. Infanteriet. Anden Verdenskrig. Bunkers. Grønbakke. Landingspladsen. Ausweis. Siegmann. Stalingrad-arméen. Svankjær Kirke. Engelsk flyver. Signalbakken. Kystvagterne. Müller.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sådan set - fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen. 1996.


id: 1955
artikel: Sådan set - fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen. 1996.
stikord: Ydby Central. Nielsen. Brugsforening. Egon. Samtalestation. Johansen. Daells Varehus. Buldog. Fix & Færdig. Importøren. Telefonsnapse. Hygiejne. Kjær. Hurup. Jagt. Kronborg.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Kræn Kabel - eller Kræn Kapel. Af Linne Hedegaard. 1996.


id: 1956
artikel: Kræn Kabel - eller Kræn Kapel. Af Linne Hedegaard. 1996.
stikord: Grurup. Ullerup Fattiggård. Handrup. Kræn Kabel. Krejsten. Tandrup Fælled. Rolighed. Dyrskue. Thisted. Alderdomshjem. Villesgaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Beretning om et legat gennem 70 år. Af Jørgen Møller. 1996.


id: 1957
artikel: Beretning om et legat gennem 70 år. Af Jørgen Møller. 1996.
stikord: Tøttrupgaard. Korsgaard. Kvinder. Møller. Hornstrup. Dybdahl. Munch. Knakkergaard. Eriksen. Nielsen. Frederiksen. Larsen. Madsen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

For han er en af vore egne . . . Af Villy Dall. 1996.


id: 1958
artikel: For han er en af vore egne . . . Af Villy Dall. 1996.
stikord: Søndergaard. Heltborg Museum. Madsen. Mørk. Sutton. Nielsen. Mardal. Hjortdal. Fyrspillene. Jensen. Tangsig. Rønhede. Krause. Mortensen. Christiansen. Kramer. Thinggaard. Kjeldsen. Strangholt. Vestergaard. Vang. Hyttel. Yde. Bach. Wienberg. Kjær.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

20 år i offentlig tjeneste. Af Kristian Skammelsen. 1996.


id: 1959
artikel: 20 år i offentlig tjeneste. Af Kristian Skammelsen. 1996.
stikord: Schjødt Pedersen. Vestervig. Kristeligt Folkeparti. Sydthy. Vurderingsformand. Husmand. Vurderingsmænd. Ejendomsskyld. Grundskyld. Sparerunde. Skyldrådet. Missionsmand. Missionsfolk. EDB.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Hørdum Bibliotek. Af Johs. Olesen. 1996.


id: 1960
artikel: Hørdum Bibliotek. Af Johs. Olesen. 1996.
stikord: Bibliotek. Hørdum Skole. Larsen. Afholdsagitator. Førstelærer. Eriksen. Kirk. Grønkjær. Sognebibliotek. Vestervang. Hertz. Kriminalromaner. Hansen. Vase. Bogbus. Pedersen. Koldby. Hovedbibliotek. Skyum. Olesen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fuglefolk og fugle på Madstedborg i Ove Sø. Af Willy Mardal. 1996.


id: 1961
artikel: Fuglefolk og fugle på Madstedborg i Ove Sø. Af Willy Mardal. 1996.
stikord: Madstedborg. Ove Sø. Ynglefugleholm. Madsted. Ornitologer. Heiberg. Hansen. DOF. Knudsen. Scharling. Skovgaard. Sørensen. Kjær. Löppenthin. Hvidfuglenes Ø. Søndergaard. Christiansen. Trab. Tandrup. Jagt. Madsen. Dansk Ornitologisk Forening.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Livet på Overgaard. Af Aksel Kirk. 1996.


id: 1962
artikel: Livet på Overgaard. Af Aksel Kirk. 1996.
stikord: Overgaard. Heltborg. Kristensen. Madsen. Udskiftning. Hald. Vang. Kirk. Sdr. Hedegaard. Sejersbøl. Bedsted. Klemmensen. Hassing. Hurup.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Heltborg by og virke. Af Laurits Handrup. 1996.


id: 1963
artikel: Heltborg by og virke. Af Laurits Handrup. 1996.
stikord: Heltborg Skole. Haarhøj. Bjerregaardsvej. Industri. Forsamlingshus. Missionshus. Sognefoged. Ullerup. Boddum Telefoncentral.. Boddum Rutebil. Bager. Dalstræde. Cementstøberi. Frugtplantage. Smed. Have. Høgholm. Søndergaard. Kirk. Wilhelmsen. Nielsen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Tre tyske soldaters skæbne. Af Knud Møller Madsen. 1996.


id: 1964
artikel: Tre tyske soldaters skæbne. Af Knud Møller Madsen. 1996.
stikord: Hurup. Anden Verdenskrig. Schmidt. Cilius. Østfronten. Meldt savnet. Alke. Vestfronten. Død.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Udflugt til Børglum Kloster. Af bestyrelsen 1996.


id: 1965
artikel: Udflugt til Børglum Kloster. Af bestyrelsen 1996.
stikord: Børglum-tur. Egnshistorisk Forening.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening. Af bestyrelsen 1996.


id: 1966
artikel: Egnshistorisk Forening. Af bestyrelsen 1996.
stikord: Egnshistorisk Forening. Generalforsamling. Aktiviteter.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Knud Møller Madsen. 1996.


id: 1967
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Knud Møller Madsen. 1996.
stikord: Fattigforsorg. Agger Sogn. Villerslev Skole. Sydthy Vurderingskreds. NEC. Bakgaard. Mormoner. Nissen. Tennis. Agger Havn. Kirkebøger. Folketællinger. Hassing-Refs Herred.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen. 1996.


id: 1968
artikel: Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen. 1996.
stikord: Søndergaard. Sydthy Kunstforening. Kjærbye. Holck. Sørensen. Husflid. Julemarked. Grafik. Westergaard. Ohsten. Jernaldergård.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy-bøger. Af Karsten Pedersen. 1996.


id: 1969
artikel: Sydthy-bøger. Af Karsten Pedersen. 1996.
stikord: Bøger. Sydthy. Lokalhistorie. Den lokale historie. Bøger med tilknytning til Sydthy.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. Af Poul Brandt. 1996.


id: 1970
artikel: Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. Af Poul Brandt. 1996.
stikord: Skibet er ladet med . . . Skudefart. Krejleri. Limfjorden. Stokholm. Agger Havn. Egnsspil. England, "Håbet". Fyrspillene i Sydthy.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Westen for Leibak (2). Af Knud Madsen Nielsen. 2000.


id: 2049
artikel: Westen for Leibak (2). Af Knud Madsen Nielsen. 2000.
stikord: Christensen. Jubilæum. Strandfoged. Pedersen. Krogh. Kruuse. Willadsen. Josefsen. Sørensen. Iversen. Slej. Henriksen. Grønkjær. Svendsen. Svankjær. Hannes Hus. Hummelse. Levinsen. Jacob. Nielsen. Bruun-Rasmussen. Købmand.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Gammelfar og husflidens historie. Af Aksel Kirk. 2000.


id: 2050
artikel: Gammelfar og husflidens historie. Af Aksel Kirk. 2000.
stikord: Heltborg. Pedersen. Afholdsmand. Afholdsforening. Husflidsselskab. Husflidslærere. Husflidsskole. Dover. Samsø.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: