Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Da havet brød ind. Af Anker Johansen. 1997.


id: 1975
artikel: Da havet brød ind. Af Anker Johansen. 1997.
stikord: Aggertangen. Vesterhavet. Limfjorden. Ydby Østerhede. Skibsted Fjord. Stormflod. Sindrup. Draget. Gadegård. Hvidbjerg. Helligsø. Christensen. Lyngs. Lægdsmand. Madsdatter.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Et lidet hus på heden. Af Gudrun Vestergaard. 1997.


id: 1976
artikel: Et lidet hus på heden. Af Gudrun Vestergaard. 1997.
stikord: Grurup. Pedersen. Sogneprotokol. Udskiftningen. Smed. Heltborg Hede. Nielsen. Abildgaard. Christensen. Roikier. Knudsdatter. Mikkelksen. Thylandss Søndre Distrikts Forligelseskommission. Høegholm. Jensen. Madsen. Olsen. Tobiasen. Jensby. Mardal.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

De tyske batterier ved Kobberø. Af Jens Andersen. 1997.


id: 1977
artikel: De tyske batterier ved Kobberø. Af Jens Andersen. 1997.
stikord: Kobberøgaard. Agger Tangen. Dalvej. Krik Vig. Limfjorden. Vestkysten. Todt. Betontårn. Normandiet. Landgang. Tyske Bugt. Jylland. Kystforsvar. Prioritering. Materialemangel.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Mit livs historie. Af Mette Katrine Mikkelsen. 1997.


id: 1978
artikel: Mit livs historie. Af Mette Katrine Mikkelsen. 1997.
stikord: Mikkelsen. Madsen. Tygstrup. Vestervig. Poulsen. Pedersdatter. Randrup. Kobberø. Gettrup. Gettrup Skole. Ydby. Boddum Kirke. Vesterby. Tåbel. Amerika. Newell. Iowa.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sådan set fra min synsvikel. Af Charles Nielsen. 1997.


id: 1979
artikel: Sådan set fra min synsvikel. Af Charles Nielsen. 1997.
stikord: Ydby. Centralbestyrer. Samtalestation. Afholdshjemmet. Missionshuset. Startionskro. Bakgård. Bakgaard. Egon. Johansen. Elektricitetsværk. Maskinfabrik. Poulsen. Kongensgård. Sparekasse. Amerika. Besættelsen. Kronborg. Poulsen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:


id: 1980
artikel:
stikord:
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Forord. Af redaktionen. 1998.


id: 1995
artikel: Forord. Af redaktionen. 1998.
stikord: Gregersen. Kastet Å. Krik Vig. Thisted. Dyrlæge. Koldby. Nielsen. Musikskole. Heltborg. Kulturuge. Kæmpehøje. Barndom. Ungdom. Dalgård. Refs. Grundlovsfest.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Lærer Nielsen og gravhøjene. Af Jens-Henrik Bech. 1998.


id: 1996
artikel: Lærer Nielsen og gravhøjene. Af Jens-Henrik Bech. 1998.
stikord: Nielsen. Randrup. Vestervig. Smedehøj. Nationalmuseet. Lyngs. Snedsted. Engelhardt. Kippelhøje. Stevnshøje. Pykhyv. Overtro. Skindbjerg. Grønhøj. Toppenbjerghøj. Ashøje. Hvilehøj. Savs Daas. Damhus Hede. Store Hashøj. Stenhøj. Sengetofthøj. Staursbøl.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Agger i svundne dage. Af Knud M. Nielsen. 1998.


id: 1997
artikel: Agger i svundne dage. Af Knud M. Nielsen. 1998.
stikord: Jensen. Agger. Marketenderi. Vandbygningsvæsenet. Fiskeri. Betty Grøn. Frits. Mary. Fårehyrde. Heden. Jul. WC. Konfirmation. Turisme. Strandinger. Jyllandsslaget. Redningsmand. Carnegie. Overtro. Mortensen. Vorupør. Holmsland. Thorkild. Mary Jensen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Hvordan kom man dog til Thyborøn før? Af Leo Pallesgaard. 1998.


id: 1998
artikel: Hvordan kom man dog til Thyborøn før? Af Leo Pallesgaard. 1998.
stikord: Thyborøn. Søndre Tange. Agger. Tog. Knud. Krikanden. Kabebro. Vandbygningsvæsenet. Høfdebygning. Lodshuset. Agger Tange. Isvinter. Toldhus. Kobberø. Fiskere. Krik. Færgefart. Kanalen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthys stednavne. Af H.G. Tybirk. 1998.


id: 1999
artikel: Sydthys stednavne. Af H.G. Tybirk. 1998.
stikord: Sted. Borg. Høj. Bedsted Kirke. Bilstæthæ. Bild. Hørdum. Ydby. Hurup. Tandrup. Heltborg. Viborg. Ashøje. Gudnæs. Helligsø. Hela. Dover. Agger. Sønderhå. Gyrup Sø. Ove Sø. Nørhå..
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Den kirkelige betjening gennem tiderne. Af Kr. Skammelsen. 1998.


id: 2000
artikel: Den kirkelige betjening gennem tiderne. Af Kr. Skammelsen. 1998.
stikord: Kirkebetjening. Præsten. Degnen. Organisten. Graveren. Kirkebetjenten. Kirkeværgen. Skyum Sogn. Kirkeklokke.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Hesteambulancen og gamle køretøjer. Af Jens Kirk. 1998.


id: 2001
artikel: Hesteambulancen og gamle køretøjer. Af Jens Kirk. 1998.
stikord: Aksel. Bjerregaard. Vestervig. Mardal. Agerholm. Hurup. Thisted. Godthåbsvej. Kristensen. Udlejningsbiler. Falck. Zonen. Andersen. Hansen. Rutebil. Nielsen. Fly. Boddum. Øster Toftum. Heltborg. Jacobsen. Skyum. Vildsund. Ford T. Karensminde. Kjæstrup.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen. 1998.


id: 2002
artikel: Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen. 1998.
stikord: Jensen. Gramstrup. Dyrlæge. Spanggård. Tivoli. Slagter. Kjeldsen. Hansen. Gartner. Pedersen. Smed. Astrup. Hekseri. Egon. Realskole. Cykel. Bil. Fog. Ydby Smedie. Mortensen. Østergaard. Olsen. Jensen, Frisørmester. Forening. Sct. Mortensgaard. Frøslev.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Det gamle chatol. Af Aksel Kirk. 1998.


id: 2003
artikel: Det gamle chatol. Af Aksel Kirk. 1998.
stikord: Heltborg. Smedie. 1864. Dagbog. Lings. Ane Kirstine. Skårup. Vestervig. Dannevirke. Mejeri. Villerslev. Hurup. Sognefoged. Elsted. Landsarkiv. Pantefoged. USA. Harboøre. Museet.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

De tyske batterier ved Kobberø II. Af Jens Andersen. 1998.


id: 2004
artikel: De tyske batterier ved Kobberø II. Af Jens Andersen. 1998.
stikord: Dalvej. Kanonstillinger. Barakker. Nedlagt. Kobberøgård. Hassing-Refs Herreder. Politimester. Vestervig. Hæren. Flyvevåbnet. Thyborøn. Søflyveplads. Krik Vig. Thisted. Aalborg. Harboøre Tange.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Tider skifter og sæder mildnes. Af Aage Hedegaard Mikkelsen. 1998.


id: 2005
artikel: Tider skifter og sæder mildnes. Af Aage Hedegaard Mikkelsen. 1998.
stikord: Mikkelsen. Bjerregaard. Nørgaard. Ydby. Heltborg. Nør. Snedsted. Koldby. Sydthy. Indre Mission. Thisted. Vestervig. Indsiddere. Småkårsfolk. Selvejergårde. Levevilkår. Landet. Landbruget.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Indsamling af mågeæg i Thy og på Thyholm. Af Willy Mardal. 1998.


id: 2006
artikel: Indsamling af mågeæg i Thy og på Thyholm. Af Willy Mardal. 1998.
stikord: Mågeæg. Roddenbjerg. Flade. Ørum.Trankær. Villerslev. Bækkedal. Gyrup. Hindsels Fuglholm. Lindholm. Boddum. Agerø. Agger Tange. Flegbusken. Aaagaard. Heiberg. Madstedborg. England. Thisted Andels Ægeksport. Æg-Christensen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En københavnerdrengs erindringer. Af Jørgen Soelberg. 1998.


id: 2007
artikel: En københavnerdrengs erindringer. Af Jørgen Soelberg. 1998.
stikord: Skammelsen. Hurup. Østrup. Skyum. Søren. Maren. Kristian. Stinne. Peder. Magda. Kragholm. Brugsforening. Hørdum Kro. Ringgård.Thisted Amts Tidende. Indre Mission. Tyskerne. Stenbjerg Plantage. Snedsted. Ingrid. Anna. Harring. Agger. Hagbart. Thea.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1998.


id: 2008
artikel: Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1998.
stikord: Generalforsamling. Foredrag. Kirk. Iversen. Sørensen. Jørgensen. Mardal. Dall. Andersen. Laursen. Stokholm. Søndergaard. Albøge.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: