Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Sommerudflugten til Skiveegnen. Af Elly Mardal. 1998.


id: 2009
artikel: Sommerudflugten til Skiveegnen. Af Elly Mardal. 1998.
stikord: Skive. Vor Frue Kirke. Sct. Thøgers kirke. Vestervig. Glad. Staarup Hovedgaard. Messmann. Bram. Højris.Stårup Hovedgård.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Aftenturen til Øland. Af Elly Mardal. 1998.


id: 2010
artikel: Aftenturen til Øland. Af Elly Mardal. 1998.
stikord: Øland. Irup. Godsarkivalier. Landsarkivet. Glob. Nyby. Fibiger. Nielsen. Koldbygaard. Christensen. Brüel. Pedersen. Koldbygård.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Kr. M. Nyby, Øland. Af Svend Sørensen. 1998.


id: 2011
artikel: Kr. M. Nyby, Øland. Af Svend Sørensen. 1998.
stikord: Øland. Nyby. Frøslevgård. Juul. Blidstrup. Irup. Skyum-Hørdum Sogneforstanderskab. Haveanlæg. Overtro. Voldsted. Fibiger. Harring-Stagstrup Sogneråd. Amtsråd. Thy-bane. Estrup. Kreditforening. Brandkasse. Aalborg. Brix. Landlyst. Thisted. Vilhelmine
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Stikordsregister til Sydthy Årbøger. Af Elly Mardal. 1998.


id: 2012
artikel: Stikordsregister til Sydthy Årbøger. Af Elly Mardal. 1998.
stikord: Sydthy Årbog. Stikordsregister. Stikord. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen. 1998.


id: 2013
artikel: Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen. 1998.
stikord: Husflid. Dansk Husflidsselskab. Nordvestjysk Husflidskreds. Thy-Mors Husflid. Husflidsskolen. Svankjær. Sørensen. Skyum.Thisted Amts Husflid. Foredrag. Billedskolen. Jernaldergård. Marked. Lassen. Klitmøller. Vorupør. Stenbjerg. Kunstforening.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Ånd og Gevær. Af Poul Brandt. 1998.


id: 2014
artikel: Ånd og Gevær. Af Poul Brandt. 1998.
stikord: Ydby Plantage. Bakgård. Hjemstavnsfester. Fyrspil. Stokholm. Miehe. Riffelskytteforening. Hans Bakgård. Bakgaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Knud Møller Madsen. 1998.


id: 2015
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Knud Møller Madsen. 1998.
stikord: Arkivalier. Billeder. Postkort. Fotos. Videoer. Lydbånd. Avisudklip. Protokoller. Thybanen. Udstillinger. Agger. Mellerud. Bibliotek. Dyrskuer. Jensen. Foredrag. Artikker. Bøger.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy-bøger. Af bibliotekar Karsten Pedersen. 1998.


id: 2016
artikel: Sydthy-bøger. Af bibliotekar Karsten Pedersen. 1998.
stikord: Bøger. Sydthy.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Forord. Af redaktionen. 1999.


id: 2017
artikel: Forord. Af redaktionen. 1999.
stikord: Ernst. Boddum. Boddum Bisgaard. Bisgård. Limfjordscentret.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Grydehøj ved Vestervig. Af Bjarne Henning Nielsen. 1999.


id: 2018
artikel: Grydehøj ved Vestervig. Af Bjarne Henning Nielsen. 1999.
stikord: Museum. Udgravningerne. Randstenskæde. Storhøj. Ældre bronzealder. Yngre bronzealder. Hus. Høghs Høj. Thisted. Sjørring. Ceremonier. Kult. Stenlægning. Grøftanlæg.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Vedr. fiskeriet i Ørum Sø og Stigbordene ved Vestervig Fiskehus. 1999. Af Niels Vestergaard Larsen. 1999.


id: 2019
artikel: Vedr. fiskeriet i Ørum Sø og Stigbordene ved Vestervig Fiskehus. 1999. Af Niels Vestergaard Larsen. 1999.
stikord: Morsø Herreds Justitsprotokol. Fiskeri. Ørum. Vestervig. Hassing Refs Herreds Justitsprotokol.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Bedstemor fortæller. Af Linne Hedegaard. 1999.


id: 2020
artikel: Bedstemor fortæller. Af Linne Hedegaard. 1999.
stikord: Helligtrekonger. Fastelavn. Gækkebreve. Snefoged. Sogneråd. Ålestangning. Visby Bredning. Lundhøj. Dyrskue. Ringridning. Ashøje. Museumsbøg. Fattiggården. Bryllup. Jul. Heltbog. Jegindø. Hurup. Thisted.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Limfjordssysler. Af H.G.Tybirk. 1999.


id: 2021
artikel: Limfjordssysler. Af H.G.Tybirk. 1999.
stikord: Skive. Leksikon. Selde. Schütte. Aakjær. Hald. Jørgensen. Limfjorden. Sysler. Vandfuld. Hardsyssel. Thiuthæsyssæl. Thysyssel. Brovst. Oddesund. Morsø. Venø .Thisted. Thy-stad. Thise. Kalkfjorden. Teutones.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen. 1999.


id: 2022
artikel: Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen. 1999.
stikord: Pedersen. Poulsen. Elektricitet. Hurup. Jehovas Vidner. Fjernsyn. Christensen. Fodbold. Afholdshjem. Kongensgård. Kongensgaard. Overgaard. Bjerregaard. Brugsforening. Graversen. Knudsen. Hansen. Flarup. Trolsgård. Trolsgaard. Gundtoft.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En Hurup-drengs spredte erindringer - i kulturekspressens lys. Af Walter Nielsen-Refs. 1999.


id: 2023
artikel: En Hurup-drengs spredte erindringer - i kulturekspressens lys. Af Walter Nielsen-Refs. 1999.
stikord: Hurup. Sangkor. Videbæk. Ashøje. Gitte. Rastenni. Dyrskue. Jul. Svend El. Strygejernet. Bredgade. Thøgersen. Brugsen. EBM. Engelsmanden. Per Pølse. Juhler. Pedersen. Sørensen. Nørskov. Fodbold. Kunst. Søndergaared. Kløvenhøj. Bauer. Gissel.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Gamle sæjer. Af Linne Hedegaard. 1999.


id: 2024
artikel: Gamle sæjer. Af Linne Hedegaard. 1999.
stikord: Handrup. Ullerup. Mundheld. Sæj. Kræn. Agger. Sæjer. Gamle sæjer.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Westen for Leibak (1). Af Knud Madsen Nielsen. 1999.


id: 2025
artikel: Westen for Leibak (1). Af Knud Madsen Nielsen. 1999.
stikord: Lyngby. Krogh. Bruun-Rasmussen. Kveiborg. Svankjær. Pontoppidan. Nielsen. Redningsstation. Thisted. Norge. Christensen. Iversen. Russiske soldater. Krig. Strandfoged.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Nr. Bjerregård i Bedsted Sogn. Af Christian Nielsen. 1996.


id: 1950
artikel: Nr. Bjerregård i Bedsted Sogn. Af Christian Nielsen. 1996.
stikord: Nr. Bjerregård. Bedsted, Christensen. Jensen. Christoffersen. Nielsen. Thomsen. Habæk. Jespersen. Jørgensen. Udskiftningskort. Klingenberg. Willemoes. Hassing Herred. Caspersen. Hoveri. Tandrup. Bach. Harregård. Selvejergård. Mølgård.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Min flintesamling. Af Jens A. Mikkelsen. 1996.


id: 1951
artikel: Min flintesamling. Af Jens A. Mikkelsen. 1996.
stikord: V. Mølgård. Bedsted. Dolk. Økse. Flinteredskaber. Stenalderen. Rysgaard. Lomborg. Madsted. Kristian. Istrup. Bedsted Hede. Bibliotek. Museum.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Nogle barndomserindringer. Af Gustav Nielsen-Refs. 1996.


id: 1952
artikel: Nogle barndomserindringer. Af Gustav Nielsen-Refs. 1996.
stikord: Refs. Hurup. Sabroes Hjørne. Det Aktuelle Hjørne. Spansk Syge. Bjarkov. Rundflyvning. Gyrups Mark. Thylands Bank. Jensen. Agger. Pistolstræde. Klokkedal. Hotel Hurup. Ydes Boligmontering. Kresten. Krennarbo. Møller. Kommuneskole. Arrest.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: