Arkiv Thy

Hovedregistrant Sydthy

brug gerne + og - som i Google
BEDSTED SKOLES ELEVFORENING


sogn: BEDSTED
kommune: SYDTHY
nummer: 2015019
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-01-13 01:00:00 +0100
registrator: AL
signatur: J1
afd: S
art: BEDSTED SKOLES ELEVFORENING

1966-2011: III REAL BEDSTED CENTRALSKOLE 1966. EN NOTESBOG, SOM HAR VÆRET FÆLLES FOR GAMLE ELEVER MED NOTATER FREM TIL 2011.

1985: BEDSTED SKOLE 1960-1985 OG DENS RØDDER.

1988-1998, 2000-2010, 2012-2014: ÅRSSKRIFT - BEDSTED SKOLES ELEVFORENING.

1995: ÅRSSKRIFT - BEDSTED SKOLE.

2010: JUBILÆUMSSKRIFT: BEDSTED SKOLE 50 ÅR - 1960-2010.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK-HURUP
indexord:

PRIVATARKIV POUL R. PEDERSEN


sogn: VESTERVIG
kommune: SYDTHY
nummer: 2015020
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-01-13 01:00:00 +0100
registrator: AL
signatur: J4
afd: S
art: PRIVATARKIV POUL R. PEDERSEN

UDATERET: SKRIVELSE VEDR. OPRETELSEN AF VESTERVIG ROKLUB. INFORMATION OM DANNELSEN AF VESTERVIG ROKLUB I PERIODEN 1935-1985.

1937-1945: BILLEDER FRA VESTERVIG ROKLUB - MED NAVNGIVNE PERSONER.

1949-: FOTOALBUM MED BILLEDER FRA VESTERVIG ROKLUB - MED NAVNGIVNE PERSONER.

1965-1994: DIVERSE AVISARTIKLER VEDR. VESTERVIG ROKLUB.

1983: LOVE OG FORSKRIFTER FOR ROKLUBBENS VENNER. STØTTEFORENING FOR VESTERVIG ROKLUB.

1983-1984: BREVKORRESPONDANCE POUL R. RØJKÆR OM VESTERVIG ROKLUB.

1985: UDMÆRKELSE: POUL R. PEDERSEN UDNÆVNES HERVED TIL ÆRESMEDLEM AF VESTERVIG ROKLUB.

1985: BREVKORRESPONDANCE POUL R. RØJKÆR OM VESTERVIG ROKLUB.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK-HURUP
indexord:

FOTOGRAF NIELS ÅGE VESTERGAARD


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2016001
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-01-15 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: P
afd:
art: Niels Åge Vestergaard var professionel fotograf i perioden1985-2007. Dog startede han i det små nogle år før.

Niels Åge Vestergaard var født 15.4. 1944 i Hvidbjerg og døde 24.1. 2013 i Lyngs.

Han havde foto-atelier på hjemadressen. Han tog også ud og fotograferede i et vist omfang. Hans kundekreds var især Thyholm og hele Thyområdet, men havde også "besøg" fra andre steder samt udlandet. Mange fik også affotograferet gamle billeder, ligesom han leverede/fremkaldte billeder til Thyholm Avis gennem en del år.

Sendte også billeder ind til konkurrencer for fotografer.

Forretningen blev drevet fra Møllegade 45 i Lyngs, 7790 Thyholm.

KASSE 1
KUVERTER MED NEGATIVER, NR. 001 - 899

KASSE 2
KUVERTER MED NEGATIVER, NR. 900 - 1199

KASSE 3
KUVERTER MED NEGATIVER, NR. 1201 - 1542 + unummererede
bemærkning: INDLEVERET OG OPLYST AF ANNA FOMSGAARD LARSEN, SOM HAR MODTAGET ARKIVET AF ENKEN RUTH ALICE VESTERGAARD. BILLEDER HERFRA VEDR. THYHOLM FINDES PÅ THYHOLM LOKALARKIV. ALLE SCANNET.
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

BRYLLUPSTELEGRAMMER - JENSEN, YDBY


sogn: YDBY
kommune: THISTED
nummer: 2016002
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-01-27 01:00:00 +0100
registrator: AL
signatur: V
afd: S
art: BRYLLUPSTELEGRAMMER - JENSEN, YDBY

1937: BRYLLUPSTELEGRAMMER TIL HELGA F. SØNDERGAARD OG MARIUS JENSEN.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

BEDSTED KRO


sogn: BEDSTED
kommune: SYDTHY
nummer: 2014051
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2014-10-29 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: U4
afd: S
art: BEDSTED KRO BLEV 1959 KØBT PÅ TVANGSAUKTION AF ANNA OG SVEND JOHANNESEN, SOM EJEDE KROEN TIL 1981. FRA CA. 1974/75 TIL 1981 EJEDE DE LIGELEDES AGGER BADEHOTEL, SE JOURNALNR. 2014052. TIDLIGERE KØRTE SVEND JOHANNESEN FOR BEDSTED MEJERI.

LB. 1
1961-1962
PROTOKOL FOR UDLEJNING AF MOTORKØRETØJER UDEN FØRER FOR SV. AAGE JOHANNESEN, BEDSTED KRO

LB.2
1957-1961
PROTOKOL FOR UDLEJNING AF MOTORKØRETØJER UDEN FØRER FOR SV. AAGE JOHANNESEN, BEDSTED

LB.3
1965-1971
GÆSTEBOG, BEDSTED KRO

LB.4
1965-1971
GÆSTEBOG FOR UDLÆNDINGE, BEDSTED KRO

LB. 5
1971-1978
GÆSTEBOG

LB. 6
1941-1965
GÆSTEBOG, BEDSTED KRO

LB. 7
1978-1980
GÆSTEBOG, BEDSTED KRO
bemærkning: INDLEVERET 29-10-2014 AF HANNE DAHL, DATTER AF ANNA OG SVEND JOHANNESEN.
klausul:
opstilling: LATK, HURUP
indexord:

AGGER BADEHOTEL


sogn: AGGER
kommune: SYDTHY
nummer: 2014052
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2014-10-29 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: U4
afd: S
art: ANNA OG SVEND JOHANNESEN EJEDE AGGER BADEHOTEL FRA CA. 1974/75 TIL 1981. FRA 1959-1981 EJEDE DE LIGELEDES BEDSTED KRO , SE JOURNALNR. 2014051. TIDLIGERE KØRTE SVEND JOHANNESEN FOR BEDSTED MEJERI.

LB. 1
1976-1981
GÆSTEBOG, AGGER BADEHOTEL
bemærkning: INDLEVERET 29-10-2014 AF HANNE DAHL, DATTER AF ANNA OG SVEND JOHANNESEN.
klausul:
opstilling: LATK, HURUP
indexord:

POUL R. PEDERSEN, "VESTER RØJKÆR"


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2016003
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-01-27 01:00:00 +0100
registrator: AL
signatur: V
afd: S
art: POUL R. PEDERSEN, "VESTER RØJKÆR"

1849: BRANDTAKSATION - RØJKJERGAARD.

1913: POUL PEDERSEN MASKINSYNSBOG.

1946: LOVE OG VEDTÆGTER FOR SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE FOR SYDTHY.

1959-1965: REGNSKABSBOG

1962: MEDLEMSKORT TIL DET THYLANDSKE LANDØK. SELSKAB 1962 - KARL H. PEDERSEN V. RØJKÆR.

1969-1970: REGNSKABSBOG

1999: SLÆGTSFORSKNINGSBOG.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

TAGE RØGTER JENSEN PRIVATARKIV


sogn: HURUP
kommune: SYDTHY
nummer: 2016004
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-01-27 01:00:00 +0100
registrator: AL
signatur: V
afd:
art: TAGE RØGTER JENSEN PRIVATARKIV

UDATERET: BILLEDALBUM

1946: SKOLEATTEST, UNDERVISNINGSMATERIALE M.V.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

PRIVATARKIV SAMUEL FIBIRGER


sogn:
kommune: SYDTHY
nummer: 2016005
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-01-27 01:00:00 +0100
registrator: AL
signatur: V
afd: S
art: PRIVATARKIV SAMUEL FIBIRGER

1954: TO FOTOALBUM IFM PRÆSTEORDINATION.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

PRIVATARKIV MARREN OG THEODOR HANSEN


sogn: HURUP
kommune: THISTED
nummer: 2016006
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-01-27 01:00:00 +0100
registrator: AL
signatur: V
afd: S
art: PRIVATARKIV MARREN OG THEODOR HANSEN

1962-1969: DIVERSE BREVKORRESPONDANCE, SYGEKASSEBILAG ,FORSIKRINGSBILAG, REGNSKABSBILAG M.V. TILHØRENDE MAREN OG THEODOR HANSEN.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

BEDSTED STATIONSBY SKOLE ÅRGANG 1953, 1955, 1957


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2016007
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-01-27 01:00:00 +0100
registrator: AL
signatur: D5
afd: S
art: BEDSTED STATIONSBY SKOLE ÅRGANG 1953, 1955, 1957

1953, 1955, 1957: ELEVBILLEDER FRA BEDSTED STATIONSBY SKOLE.
bemærkning: BILLEDERNE FINDES I FYSISK FORM OG PÅ CD-ROM.
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENING


sogn: HØRDUM
kommune: SYDTHY
nummer: 2016008
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-01-28 01:00:00 +0100
registrator: AL
signatur: J4
afd: S
art: KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENING

KASSE 1

1904: FORHANDLINGSPROTOKOL FOR HØRDUM OG OMEGNS BOLDKLUB 1904.

UDATERET: VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "HØRDUM-HALLEN".

UDATERET: FOTOALBUM

1920: PROTOKOL FOR HØRDUM IDRÆTSFORENING.

1920-1937: KASSEBOG FOR HØRDUM GYMNASTIKFORENING.

1932-1956: PROTOKOL FOR HØRDUM IDRÆTSFORENING.

1945-1962: REGNSKABSBOG FOR HØRDUM IDRÆTSFORENING.

1946-1961: FORHANDLINGSPROTOKOL.

1947-2004: KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENINGS STØTTEFORENING. DIVERSE.

1948-1960: ERINDRINGSBOG.

1948-1960: KOLDBY HØRDUM BOLDSPILSKASSEBOG.

1952: KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENINGS SLAGSANG.

1953: LOVE FOR HØRDUM IDRÆTSFORENING.

1954: KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENINGS JUBILÆUMSBLAD.

1954-1988: AVISUDKLIP M.V.

1956-1962: PROTOKOL FOR HØRDUM IDRÆTSFORENING.

1961: MEDLEMSBLAD: THYBOSPORT. I 2017 INDKOM EN EKSTRA UDGAVE AF DETTE JUBILÆUMSNR FRA 1961. GIVER ER GURLI NØRSKOV HANSEN, BLADET HAR VÆRET HENDES MANDS ALLAN HOLM HANSEN, DER VAR FORMAND FOR FORENINGEN "THYBU (THY BOLDSPILUNIORN) DETTE BLAD ER LAGT I DENNE KASSE

1961-1967: FORHANDLINGSBOG FOR KOLDBY IDRÆTSFORENING.

1961-1970: FORHANDLINGSBOG FOR KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENING - BOLDSPILSAFDELING.

1962-1966: BESTYRELSESMØDEPROTOKOL.

1962-1969: REGNSKABSBOG.


KASSE 2

1964-1970: FØDSELSDAGE OG ÅRGANG - UNGE OG SENIORE.

1967-1969: PROTOKOL FOR HØRDUMHALLEN.

1966-1968: PROTOKOL FOR HØRDUM IDRÆTSFORENING.

1968: FORHANDLINGSPROTOKOL FOR KOLDBY IDRÆTSFORENING.

1968-1970: PROTOKOL FOR IDRÆTSFORENINGEN.

1969: LOVE FOR THISTED AMTS BOLDSPIL UNION.

1970-1973: PROTOKOL FOR IDRÆTSFORENINGEN.

1973: LOVE FOR KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENING.

1973, 1980: LOVE FOR KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENING.

1973-1985: PROTOKOL FOR KOLDBY-HØRDUM IDRÆTSUDVALG.

1977-1988: UNGDOMSUDVALGETS PROTOKOL.

1978: KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENINGS MEDLEMSBLAD.

1979: 75 ÅRS JUBILÆUMSBOG.

1980: HÆFTE TIL KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENINGS JUBILÆUMSFEST.

1980-1983: FOTOALBUM.

1980-1986: AVISUDKLIP M.V.

1985: SAMLING AF UDKLIP OM KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENING. DRENGE ÅRGANG 1985.

1985-1992: BESTYRELSESMØDEREFERATER.

1988: VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "HØRDUM - HALLEN".

1992-1995: FORHANDLINGSPROTOKOL FOR KOLDBY HØRDUMS IDRÆTSFORENING.

1993: LYKØNSKNINGSKORT FRA SYDTHY KOMMUNE TIL KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENING.

1995-1997: BESTYRELSESMØDEREFERATER.

1996-2004: KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENINGS STØTTEFORENING. DIVERSE.


KASSE 3

UDATERET: T2 STKS. TEGNINGER AF KOLDBY HØRDUMS UDENDØRS FODBOLDSBANE.

2003: MEDLEMSBLAD.

2003: 25 ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT FOR KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENING.

2004: DIVERSE KORRESPONDANCE M.V.

2004: KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENINGS SÆSONBLAD 2004.

2004: KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENINGS SLAGSANG - ANNO 2004.

2004-2010: DAGSORDEN, GENERALFORSAMLING.

2005: FORENINGSSANG: KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENINGS SANG TIL AFSLUTNINGSFESTEN 1952 OG 2005.

2007-2008: MEDLEMSKORT TIL KOLDBY HØRDUM IDRÆTSFORENING.

2010-2013: KOLDBY HØRDUM IF AVISUDKLIP.
bemærkning: INDEHOLDER FLERE BILLEDER/FOTOS SOM SKAL SKANNES PÅ ET TIDSPUNKT INDEHOLDER MANGE PLASTISKLOMMER, OG BØR DERFOR PAKKES OM PÅ ET TIDSPUNKT OBS INDHOLD I REGISTRERINGEN OG KASSENUMRE PASSER IKKE SAMMEN
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

LUXHØJ CHRISTENSEN, ANNA


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2016009
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-02-19 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V-LUXHØJ
afd: S
art: ANNA LUXHØJ CHRISTENSEN:
BEDSTEMOR ANNA FORTÆLLER
FORLAGET MOXFA
2012

INKL. CD

ANNA LUXHØJ CHRISTENSENS (1914-2012) FORTÆLLING OM SIT LIV I YDBY.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK, HURUP
indexord:

TAGE JENSEN TAGE JENSEN, DIV. FOTOS INDSCANNEDE


sogn: HURUP
kommune: HURUP
nummer: 2016010
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-02-25 01:00:00 +0100
registrator: JG
signatur: O
afd: S
art: DIV. FOTOS FRA TAGE JENSEN
1983-1988
DIV. FOTOS BL. FRA ULYKKER OG MORD MM.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LAKT HURUP
indexord:

POUL MARTIN KJÆR, TIPPEN OG RØNHEDEN


sogn: BEDSTED
kommune:
nummer: 2016011
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-02-25 01:00:00 +0100
registrator: JG
signatur: V
afd: T
art: POUL MARTIN KJÆR
TIPPEN OG RØNHEDEN
CA 1951 - 1960
EN LILLE FORTÆLLING OM TIPPEN OG RØNHEDEN VED BEDSTED
bemærkning: AFLEVERET AF POUL MARTIN KJÆR, DEN LILLE FORTÆLLING LIGGER OGSÅ PÅ BEDSTED BYES HJEMMESIDE.
klausul:
opstilling: LAKT HURUP
indexord:

HELTBORG CEMENTSTØBERI


sogn: HELTBORG
kommune: SYDTHY
nummer: 2016012
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-03-30 02:00:00 +0200
registrator: AL
signatur: Q
afd: S
art: HELTBORG CEMENTSTØBERI

1926-1928: KASSEBOG.

1929-1930: KASSEBOG.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK. HURUP.
indexord:

HANS BAKGAARD PRIVATARKIV


sogn: HURUP
kommune: SYDTHY
nummer: 2016013
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-03-30 02:00:00 +0200
registrator: AL
signatur: V
afd: S
art: HANS BAKGAARD PRIVATARKIV

UDATERET: BILLEDER I RELATION TIL HANS BAKGAARD.

UDATERET: COVER TIL KASSETTEBÅND MED HANS BAKGAARDS SANGE.

UDATERET: DIVERSE FESTSANGE SKREVET AF HANS BAKGAARD.

UDATERET: DIGTSAMLING MED HANS BAKGAARDS DIGTE.

1943, 1952, 1953, 1957, 1964, 1979: HJEMSTAVNSKONCERTER MED TEATERSTYKKER OPFØRT AF HANS BAKGAARD.

1967, 1968, 1972: JULEKORT SKREVET AF HANS BAKGAARD.

1973, 1974, 1991: INDBYDELSE TIL MINDEFEST ARRANGERET AF FORENINGEN HANS BAKGAARDS VENNER.

1995: HÆFTE MED ANMELDELSER AF HANS BAKGAARDS SKUESPIL.

1998: ARTIKEL: "HANS BAKGAARD BLEV UFORVARET SAMTALEEMNE VED ERIK´S KONFIRMATION."
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK. HURUP.
indexord:

VISBY, PREBEN OG RUTH, PRIVATARKIV


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2016018
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-05-26 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V-VISBY
afd: S
art: BILLEDER AF SADELMAGER A. C. JENSEN (1865-1953), HUSTRU JANE K. JENSEN, FØDT VESTERGAARD (1867-1941), OG DATTER ANNA KIRSTINE JENSEN (1902-1990), ALLE VESTERVIG
DØDSANNONCER MV. FOR A. C. JENSEN, HANS HUSTRU OG DATTER
MINDE OVER DATTER KIRSTINE ANINE JENSEN, SOM DØDE 1901, 9 ÅR GAMMEL
LISTE OVER GIVERE AF SØLVBRYLLUPSGAVE, NOVEMBER 1914
BILLEDE AF HUSET MED A.C. JENSENS SADELMAGERI, NUVÆRENDE KLOSTERGADE 62
BILLEDE AF SAMME HUS, 1960

1917-1919: DIVERSE REGNINGER, TILBUD OG KORRESPONDANCE TIL SADELMAGER MARTIN LUTHER VESTERGAARD (-1956), BEDSTED, SAMT DENNES UDBUD AF ARBEJDER I FORBINDELSE MED OPFØRELSEN AF HANS HUS I BEDSTED 1917.
BILLEDE AF SADELMAGER VESTERGAARDS HUS
1969-1970: SELVANGIVELSE OG FORSKUDSOPGØRELSE FOR SADELMAGER VESTERGAARDS ENKE, ELSE KATRINE VESTERGAARD
1956-1971: DIVERSE PERSONLIGE PAPIRER MV.
MINDE FRA VENNER I BEDSTED OVER SADELMAGER VESTERGAARD
1944: AFLYST GÆLDSBREV
FESTTELEGRAM FRA LANDSFORENINGEN FOR SADELMAGER- OG TAPETSERERMESTRE I DANMARK TIL M. L. WESTERGAARD I ANLEDNINGEN AF DENNES 65 ÅRS FØDSELSDAG
TRANSKRIBERET AFSKRIFT AF "DANMARKS GEOGRAPHIE - RAPPORT OG NAVNELISTE", AFSKREVET AF SKOMAGERSVEND, UNDERKORPORAL L. C. WESTERGAARD 1859-60, TRANSKRIBERET AF ET AF OLDEBØRNENE 1955
HERI TEGNING FRA 1940 AF REINHOLD GREGERSEN
AVISUDKLIP "SCT. THØGERS TROP, BEDSTED - 50 ÅRS JUBILÆUM" MED BILLEDE FRA KFUM-TROPPENS START I 1932
BILLEDE AF BEDSTED MISSIONSHUS
1949-1970: VESTERGAARDS GÆSTEBOG
1940: BREV TIL KATRINE VESTERGAARD FRA KUSINE CHRISTINA GOWMAN I AMERIKA - HERI SLÆGTSOPLYSNINGER

BILLEDE AF OG DØDSANNONCE FOR ANE MADSEN, HASSING
bemærkning: BILLEDER UNDER INDSCANNING
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

POULSEN, NIELS BANG - PRIVATARKIV


sogn: HARRING
kommune: THISTED
nummer: 2016014
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-05-26 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: NIELS BANG POULSENS SKUDSMÅLSBOG (1899-1911) OG SOLDATERBOG (1907)
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

MADSEN, JESPER JOHAN


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2016016
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-05-26 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V-MADSEN
afd: S
art: JESPER JOHAN MADSENS SCRAPBOG MED AVISUDKLIP FRA BODDUM MV. SAMT PRIVATE MINDER
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord: