Arkiv Thy

Hovedregistrant Sydthy

brug gerne + og - som i Google
UBBESEN, NIELS BAK


sogn: GETTRUP
kommune: THISTED
nummer: 2016017
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-05-26 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: 1902: KOPI AF NIELS BAK UBBESENS NÆRINGSBEVIS SOM SKRÆDDER OG
1912: SOM DETAILIST
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

HURUP BIBLIOTEK


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2016019
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-05-30 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: N5
afd: S
art: FORSKELLIGT MATERIALE FRA OG OM SYDTHY BIBLIOTEK, HURUP.

LB.1
1979-1981: INTERNE IDEER, FORARBEJDER OG PLANTEGNINGER VEDR. OM- OG TILBYGNING

LB. 2
1981: HÆFTET "THY OG THYBOERE - BØGER PÅ THISTED BIBLIOTEK" EN LITTERATURLISTE AF TINE PETERSEN
1975: "SKOLE OG MUSEUM" ET HÆFTE TIL SKOLESAMARBEJDE

1987-1991: POSTKORT OG BREVE TIL BIBLIOTEKSPERSONALET

1972: BROCHURER FOR SYDTHY BIBLIOTEK OG FORSTUDIER HERTIL

UDLÅNSSTATISTIKKER:
1976-1986: LYDBØGER
1986: LYDBØGER
1979-1983
1984-1986
1975-1980: PLADER OG BÅND
1980-1984: PLADER OG BÅND
1984-1986: PLADER OG BÅND

ÅRSBERETNING 1972-73 OG 1973-74

1971-1980: DIVERSE KORRESPONDANCE VEDR FILM OG FILMFOREVISNING
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

GRØNTOFT, STELLA - PRIVATARKIV


sogn: VESTERVIG
kommune: THISTED
nummer: 2016020
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-06-23 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V-GRØNTOFT
afd: S
art: Billeder fra murermester Jens Larsen og hustru Edith Larsens sølvbryllup den 2. september 1970. Edith og Jens Larsen flyttede fra Køge i september 1946 for at overtage Jensens murer- og støbegodsforretning i Vestervig sammen med broderen Poul Larsen, som var gift med Sigrid Larsen. Murerfirmaet fik navnet Brdr, Larsen og blev kendt over hele Thy som et solidt firma, der udførte perfekt arbejde. Jens Larsen var med i firmaet i over 40 år, han døde i 2004, 91 år gammel. Edith Larsen var fra Slagelse og døde i 1977, 56 år gammel. Poul Larsen var også fra Køge-egnen og døde i 1981, 62 år gammel. Sigrid Larsen var fra Lemvig og døde i 2012, 88 år gammel.
bemærkning: AFLEVERET AF STELLA GRØNTOFT, HURUP, DATTER AF EDITH OG JENS LARSEN, VESTERVIG.
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

GAMMELDANS PÅ SNEDSTED KRO


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2016021
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-06-23 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: Z
afd: S
art: KASSETTEBÅND MED KOMMENTARHÆFTE "GAMMELDANS PÅ SNEDSTED KRO" FRA DANSK FOLKEMINDESAMLING MED LYDOPTAGELSER FRA 1982 OG 1986. MUSIKERE: VIGGO "BALLE" GADE, KRISTIAN "BALLE" GADE LARSEN, KARL SKÅRUP, AGNETHE "BAK" THOMSEN.
bemærkning: KASSERET FRA BIBLIOTEKET
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

VESTERGAARD JENSEN, BO - PRIVATARKIV


sogn:
kommune: THISTED
nummer: 2016022
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2016-06-23 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V-VESTERGAARD
afd: S
art: BRANDMAND I SYDTHY - ET HÆFTE AF BO VESTERGAARD JENSEN
1994-2016
BVJ BESKRIVER LIVET SOM BRANDMAND OG RØGDYKKER UD FRA DE LOKALE INDSATSER, HAN HAR VÆRET MED TIL.
bemærkning:
klausul:
opstilling: LATK - HURUP
indexord:

Vestervig-Agger Bibliotek


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007051
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-09 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E
afd: S
art: lb 1 1941
Fortegnelse over bidragsydere til starten af et offentlig bibliotek i Vestervig

Vedtægt for Biblioteket for vestervig-Agger Kommune godkendt af Statens Biblioteks Tilsyn

1941-1961
Regnskaber og bilag
Breve
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Bibliotek Hurup Bibliotek
indexord:

Vestervig Idrætsforening


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007052
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-09 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: J
afd: S
art: Vestervig Idrætsforening

1 1935 - 1945 medlemsprotokol
2 1945 - 1953 medlemsprotokol
3 1953 - 1962 medlemsprotokol
4 1960 - 1966 medlemsprotokol
5 1960 - 1967 medlemsprotokol
6 1967 - 1973 medlemsprotokol

7 1958 - 1968 kassebog
8 1932 - 1956 Forhandlingsprotokol for Thygstrup og Omegns Idrætsforening og Vestervig Idrætsforening
(heri sammenlægning af foreningerne)


9 1973 - 1974 Forhandlingsprotokol
(heri sammenlægningen med Agger Idrætsforening)
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Bedsted-Grurup Sognebibliotek


sogn: Bedsted
kommune: Thisted
nummer: 2007053
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E
afd: S
art: Bedsted-Grurup Sognebibliotek

1943 - 1968 protokol fra oprettelsen i 1943

Breve til bibliotekar Niels Dybdahl samt avisudklip vedr. biblioteket.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Daglejerbog for Tandrup


sogn: Bedsted
kommune: Thisted
nummer: 2007054
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: S
afd: S
art: lb. 1 1900 - 1904 Daglejerbog 1.november 1900
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Jensen, smedemester,Bedsted


sogn: Bedsted
kommune: Thisted
nummer: 2007055
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: P
afd: S
art: lb. 1 1900 - 1904 Hovedbog fra Hillerslev og Bedsted
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Bedsted Andelsmejeri


sogn: Bedsted
kommune: thisted
nummer: 2007056
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G
afd: S
art: Bedsted Andelsmejeri

lb 1 1920 - 1932 Tilsynsbog for dampkedel
lb 2 1934 - 1967 Tilsynsbog for dampkedel (Morup Mølle andelsmejeri)
Diverse erklæringer vedrørende overdragelse af pligter og rettigheder.
lb 3 1943-1950 diverse regninger samt 3 kuverter adresseret til andelsmejeriet Bedsted. Fra andelsmejeribestyrer Charles Vangsgaard, da mejeriet i Bedsted lukkede i 1983.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Skyum Brugsforening


sogn: Skyum
kommune: Thisted
nummer: 2007057
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G
afd: S
art: lb. 1 1947 - 1963 Protokol vedr. salg af æg til Dansk Andels Ægexport
lb. 2 1951 - 1969 Regnskabsprotokol
lb. 3 1961 - 1966 Regnskabsprotokol
lb. 4 1966 - 1969 Regnskabsprotokol
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Helligsø Skole


sogn: Helligsø
kommune: thisted
nummer: 2007058
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: N
afd: S
art: lb 1 1921 - 1938 Helligsø skole, embedsbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Gettrup Kirke


sogn: Gettrup
kommune: thisted
nummer: 2007059
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: A
afd: S
art: Gettrup Kirke

lb 1 1880 - 1910 Begravelsesprotokol for Gjettrup Kirkegaard (enkelte før)
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Overgaard, Poul tømrermester Bedsted


sogn: Bedsted
kommune: thisted
nummer: 2007060
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: P
afd: S
art: lb. 1 1931 - 1938 Hovedbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Bedsted-Grurup Koforsikring


sogn: Bedsted
kommune: Thisted
nummer: 2007061
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: H
afd: S
art: lb. 1 1897 - 1944 Forenings- og regnskabsprotokol
lb. 2 1944-1979 Forenings- og regnskabsprotokol (Bedsted Koforsikring) samt love herfor.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Bedsted-Grurup Kommune, Maskinsynsbog


sogn: Bedsted
kommune: thisted
nummer: 2007062
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E
afd: S
art: lb.1 1889 - 1913 Protokol for Tilsynsmanden
bemærkning: Tilsynsmænd: 1889-1902 Niels Jensen 1903-1910 Jens Peter Nielsen 1911-1913 Martin Jensen
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Huurp Bibliotek
indexord:

Villerslev Sognebogssamling


sogn: Villerslev
kommune: Thisted
nummer: 2007063
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E
afd: S
art: lb. 1 1909 - 1927 protokol heri vedtægter-regnskab-medlemsfortegnelse-bogfortegnelse-udlån samt bilag

lb. 2 1919 "Den fangne Lehnsmand". Bog af Børge Janssen, udgivet af H. Hagerup's Forlag, København.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Hassing Kloakselskab


sogn: Hassing
kommune: Thisted
nummer: 2007064
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G
afd: S
art: lb. 1 1964 - 1971 Regnskabsbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Helligsø-Gettrup Kommune, Bistand


sogn: Gettrup
kommune: Thisted
nummer: 2007065
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E
afd: s
art: lb. 1 1936 - 1950 Journal over bistand til beboere i Helligsø-Gettrup Kommune
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord: