Arkiv Thy

Hovedregistrant Sydthy

brug gerne + og - som i Google
Hove, Peder, Boddum


sogn: Boddum
kommune: Thisted
nummer: 2007083
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: Lb. 1 1954 Optegnelser for svæveflyvning indeholdende billeder
Lb. 2 1955 Optegnelser for svæveflyvning indeholdende billeder
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Vestervig Tinghus, Retsprotokol, Dom vedr. brønd i Heltborg


sogn: Heltborg
kommune: thisted
nummer: 2007084
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: A
afd: S
art: Lb. 1 1835 Dokument (kopi) vedr. retssag mod Søren Høg, Heltborg for at have ødelagt en brønd for
citanterne Jens Olesen, Christen Larsen, Jens Overgaard, Mogens Christensen,
Poul Erichsen, Christen Lauritsens enke, Christen Wittrup, Anders Peiter og Cornelius
Christensens enke alle af Heltborg.
Dom afsagt 23.april 1935 på Tinghuset i Vestervig.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Egnsbeskrivelse, Det vestlige Limfjordsområde


sogn: Sydthy
kommune: Thisted
nummer: 2007085
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: Y
afd: S
art: Lb. 1 1977 Projekt beskrivelse af det vestlige Limfjordsområde i projekt-ugen 1977
fra Nr. Nissum HF-kursus.
Heri afsnit fra Agger.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Sindrup Vejle, Tørlægning


sogn: Ydby
kommune: thisted
nummer: 2007086
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: Y
afd: s
art: Sindrup Vejle, tørlægning
1865-1973
Staalhofs beskrivelse af udtørringsprojekt vedr. Sindrup vejle.
Heri også
Skibstedgård
Bendixsen
Thyholm
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Vestervig-Agger Bibliotek


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007087
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E
afd: S
art: Vestervig Agger Bibliotek
1978-1984
Udlånsstatistik for bøger
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Hørdum Sogns Bibliotek


sogn: Hørdum
kommune: Thisted
nummer: 2007088
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E
afd: S
art: Hørdum sogns Bibliotek
1952-1961 Regnskabsbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Viborg Amtskommune, vurderingsprotokoller


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2007210
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: C 3
afd: S
art: lb 1 1966-1968 Hurup
lb 2 1965-1969 Skyum-Hørdum
lb 3 1971 tåbel by & Agger sogn
lb 4 1969 Vestervig-Agger
lb 5 1969 Skyum-Hørdum
lb 6 1969 Skyum-Hørdum
lb 7 1971 Skyum-Hørdum
lb 8 1972 Skyum-Hørdum
lb 9 1972 Sydthy
lb 10 1973 Sydthy
lb 11 1977 Sydthy
lb 12 1973 Sydthy
lb 13 1977 Sydthy
lb 14 1973 Sydthy
lb 15 1977 Hurup
lb 16 1981 Hurup
lb 17 1972 Sydthy
lb 18 1971 Hurup Øst
lb 19 1969 Hurup
lb 20 1969 Hurup
lb 21 1969 Boddum-Ydby
lb 22 1969 Boddum-Ydby
lb 23 1969 Vestervig-Agger
lb 24 1969 Vestervig-Agger
lb 25 1969 Vestervig-Agger
lb 26 1969 Helligsø-Gettrup
lb 27 1971 Boddum-Ydby
lb 28 1972 Sydthy
lb 29 1973 Sydthy
lb 30 1973 Sydthy
lb 31 1981 Sydthy
lb 32 1977 Sydthy
lb 33 1977 Sydthy
lb 34 1972 Helligsø-Gettrup
lb 35 1971 Helligsø-Gettrup
lb 36 1971 Vestervig
lb 37 1972 Vestervig
lb 38 1977 Sydthy
lb 39 1977 Sydthy
lb 40 1981 Sydthy
lb 41 1973 Sydthy
lb 42 1965 Helligsø-Gettrup
lb 43 1969 Helligsø-Gettrup
lb 44 1965 Vestervig-Agger
lb 45 1965 Hurup
lb 46 1969 Boddum-Ydby
lb 47 1965 Boddum-Ydby
lb 48 1968 Ydby Sogn, Arbejdskort
lb 49 1968 Boddum Sogn, Arbejdskort
lb 50 1968 Vestervig Sogn, Arbejdskort
lb 51 1968 Vestervig Sogn, Arbejdskort
lb 52 1968 Bedsted sogn, Arbejdskort
lb 53 1968 Grurup Sogn, Arbejdskort
lb 54 1968 Skyum Sogn, Arbejdskort
lb 55 1968 Hørdum Sogn, Arbejdskort
lb 56 1960 Helligsø-Gettrup 12. alm. Vurdering
lb 57 1960 Helligøs-Gettrup, ejendomvurderingsbog
lb 58 1968 Sydthy, arbejdskort, skøder samt korrespondance
lb 59 1950-1967 Sydthy Arbejdskort
bemærkning: Vurderingslister og kort
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk ARKIV, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Ydby Kirke, offerbog


sogn: Ydby
kommune: Thisted
nummer: 2007211
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-14 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: A 4
afd: S
art: lb 1 1872-1900 Ydby Kirke, offerbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Bibliotek
indexord:

Ellen Raadal, Fotografier


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007212
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-14 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1986 fotografier af tegninger af Ellen Raadal
bemærkning: Fotografier af udstilling i dommerhuset i Vestervig samt registrant
klausul: indtil 07042036 Ophavsretten forbliver hos Ellens Raadals arvinger. Fotografierne må på intet tidspunkt anvendes til udstillingsbrug
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Bibliotek
indexord:

Bedsted-Grurup, Sygekasse


sogn: Bedsted
kommune: Thisted
nummer: 2007213
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-14 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: H 1.5
afd: S
art: lb 1 1946 kontingentbog
lb 2 1947 kontingentbog
lb 3 1947 kvitteringer fra læger og sygehus
lb 4 1947kvitteringer fra læger og sygehus
lb 5 1948 kontingentbog
lb 6 1948 kvitteringer fra læger og sygehus
lb 7 1948 kvitteringer fra læger og sygehus
lb 8 1949 kontingentbog
lb 9 1949 kvitteringer fra læger og sygehus
lb 10 1949 kvitteringer fra læger og sygehus
bemærkning:
klausul: indtil 2010
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Bibliotek
indexord:

Lodbjerg Kirke


sogn: Hvidbjerg V.Å.
kommune: Thisted
nummer: 2007289
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-23 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: A.4
afd: S
art: lb. 1 1862-1920 Kirkesynsbog for Lodbjerg Kirke
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Indre Mission, Hurup


sogn: Hurup
kommune: thisted
nummer: 2007214
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-14 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: F 1
afd: S
art: lb 1 1880-1971 Indre Missions Samfundsarbejde, lejekontrakt med Den tyske Værnemagt,
Forhandlingsprotokol,
diverse breve og andre skrifter vedr. arbejdet i Indre Mission og i Missionshuset.
Lb 2 1952-1971 Matr. Vedr. indsamling til og bygning af missionshus , regnskaber og bilag vedr. Hurup
Missionshus. Matr. Vedr. halmøderne .
Lb 3 1926-1936 Kassebog vedr. Hurup Missionshus.
Lb 4 1937-1953 Kassebog vedr. Hurup Missionshus.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Bibliotek, Hurup
indexord:

Fattiggården i Gramstrup, Vestervig


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007048
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-09 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: E 5
afd: S
art: lb. 1 1869
Skøde fra Christen Olesen Christensen til Vestervig-Agger Kommune
Reglement for lemmernes bespisning på Vestervig og Agger Sogns Fattiggård i Gramstrup
Heri også
1911
Kontrakt mellem Peder Olesen og vestervig-agger Kommune
angående kost og pleje af alle de fattige og alderdomsunderstøttede personer som kommunen
ønkser indlagt i den hidtil værende lemmebolig på gården - som Peder Olesen køber i 1911.
bemærkning: TRANSKRIBERET
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy
indexord: I

Toft, E. sygehuslægeToft, E. sygehuslæge


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007049
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-09 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1906-1951
Korrespondance og avisudklip vedr. dr. Toft og lægeansættelser på Vestervig Sygehus.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy
indexord:

Boddum-Ydby sparekasse


sogn: Ydby
kommune: thisted
nummer: 2007215
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-15 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: U 6
afd: S
art: Boddum-Ydby sparekasse

lb 1 1887-1909 Udlånsbog
lb 2 1887-1892 Medlemsbog -indlån og udlån
lb 3 1892-1903 indlånsbog
lb 4 1897-1903 kassebog
lb 5 1898-1908 medlemsbog
lb 6 1902-1904 medlemsbog
lb 7 1903-1908 kassebog
lb 8 1906-1938 hovedbog
lb 9 1908-1912 udlånsbog
lb 10 1908-1912 kassebog
lb 11 1908-1927 indlånsbog
lb 12 1910-1925 udlånsbog
lb 13 1913-1916 kassebog
lb 14 1914-1927 udlånsbog
lb 15 1914-1925 udlånsbog
lb 16 1915-1927 indlånsbog
lb 17 1916-1919 kassebog
lb 18 1919-1922 kassebog
lb 19 1919-1924 indlånsbog
lb 20 1922-1925 kassebog
lb 21 1925-1928 kassebog
lb 22 1925-1943 indlånsbog
lb 23 1925-1935 udlånsbog
lb 24 1928-1932 kassebog
lb 25 1928-1943 indlånsbog

lb nr. 26-34 ikke tilgængelig før år 2016

lb 26 1930-1932 kasse kladde
lb 27 1932-1935 kassebog
lb 28 1932-1935 kassebog
lb 29 1935-1938 kassebog
lb 30 1935-1938 kassebog
lb 31 1935-1944 indlånsbog
lb 32 1938-1942 kassebog
lb 33 1938-1942 udlånsbog
lb 34 1938-1942 kassebog

lb nr. 35-39 ikke tilgægngelig før år 2026

lb 35 1942-1945 kassebog
lb 36 1942-1945 kassebog
lb 37 1945-1950 kassebog
lb 38 1948 udlånsbog
lb 39 1948-1951 kassebog

lb nr. 40-47 ikke tilgængelig før år 2036

lb 40 1951-1952 kassebog
lb 41 1951-1952 kassebog
lb 42 1952-1955 kassebog
lb 43 1955-1958 kassebog
lb 44 1955-1971 indlånsbog
lb 45 1958-1961 kassebog
lb 46 1958-1961 kassebog
lb 47 1959-1965 kapitalbindingskontobog

lb nr. 48-58 ikke tilgænglig før år 2046

lb 48 1961-1964 kassebog
lb 49 1961-1964 kassebog
lb 50 1961-1971 lånebog
lb 51 1963-1971 indlån- og udlånsbog
lb 52 1964-1967 kassebog
lb 53 1964-1967 kassebog
lb 54 1964-1967 kassebog
lb 55 1967-1968 kassebog
lb 56 1968-1970 kassebog
lb 57 1968-1970 indlån- og udlånsbog
lb 58 1968-1970 kassebog

lb nr. 59-62 ikke tilgægngelig før år 2056

lb 59 1970-1972 kassebog
lb 60 1970-1972 kassebog
lb 61 1972-1973 kassebog
lb 62 1972-1973 kassebog
bemærkning:
klausul: lb 26-34 tilgængelig år 2016 lb 35-39 tilgængelig år 2026 lb 40-47 tilgængelig år 2036 lb 48-58 tilgængelig år 2046 lb 59-62 tilgængelig år 2056
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Lodbjerg Kirke


sogn: Lodbjerg
kommune: Thisted
nummer: 2007216
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-22 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: A 4
afd: S
art: lb 1 1862-1912 Beskrivelse over Lodbjerg Kirke, fortegnelse over inventar,tilsyn, regulativ,
Fortegnelser over udgifter fra 1875-1912
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Boddum-Ydby kirker


sogn: Boddum
kommune: Thisted
nummer: 2007217
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-23 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: A 4
afd: S
art: lb 1 1652-1911 Beskrivelser af præsternes historie i Boddumog Ydby kirker,
Ydby Kirkes brand 6.november 1742
samt heri også deklaration imellem eierne af Flade og Ørum Søer
brødrene Clausen og gårdejer Anders Christian Sørensen, Sveigaard
19.januar 1885
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Aalum, fiskeri


sogn: Agger
kommune: Thisted
nummer: 2007218
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-23 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: T1
afd: S
art: lb 1 1827 Brev til overauditeur de Fischer, Teglgaarden fra fiskere i Aulum vedr. fiskeri
og anmodning om en hawbåd.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Christensen, Maren Staursbølle, Sinnerup


sogn: Ydby
kommune: thisted
nummer: 2007219
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-23 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1867 Mindeord over Maren Staursbølle Christensen, død 27.februar 1867
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Støvring, jens Christensen og hustru, testamente


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007220
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-23 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1819-1850 Testamente oprettet af Jens Christensen Støvring og hustru Kirsten Christensdatter,
Ullerup
bemærkning: TRANSKRIBERET
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord: