Arkiv Thy

Hovedregistrant Sydthy

brug gerne + og - som i Google
Lærerlønninger, Heltborg og Visby


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007221
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-23 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E5
afd: S
art: lb 1 1866 Overslag over lønninger til skolelærere i Heltborg og visby
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Låsby, Mette Vestervig


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007222
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-23 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1737-1750 Mindeord over Mette Låsby gift med Peder Moldrup
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Holm, Ane Nielsdatter, Sønder Aalum


sogn: Agger
kommune: Thisted
nummer: 2007223
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-23 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1842 Afskrift af skifteretsattest vedr, enke efter Michel Josephsen Ane Nielsdattter Holm ved ægteskab
med skipper Christen Christensen Krogh af Løgstør
heri dokument vedr. skifte efter Marianne Jensdatter, Løgstør gift med Chr. Christensen Krogh
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Enggaard, Maren Christensdatter


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007224
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-23 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1861 Dåbsattest vedr. maren Christensdatter Enggaard født 11. octoberdatter af gårdmand Christen Enggaard og
hustru margrethe Andersdatter af Ullerup
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Christensen, Villads (Grøn), Agger


sogn: Agger
kommune: Thisted
nummer: 2007225
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-23 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1876 Dokument vedr. Erindringsmedaille for deltagelse i kampen for fædrelandet 1864
vedlagt folketællinger
bemærkning: Jens nielsen grøn var søn af Niels Iversen Agger se arkiv 2007174
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Poul og Ane Marie Christensen Kjær


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007226
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-28 02:00:00 +0200
registrator: GJ
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1862-1865 Brevveksling mellem to søskende Poul Christensen Kjær og
Anne Marie Christensen Kjær, Krik
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Præstegaard, Christen Christensen, testamente


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007227
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-29 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1866-1869 Testamente oprettet af Christen Christensen Præstegaard og hustru Johanne Poulsdatter
Heltborg.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Pedersen, Poul Heltborg, vielsespapirer


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007228
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-29 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1830-1841 Vielsespapirer mellem Poul Pedersen og Jens Vestergaards enke, Heltborg
fuldbyrdet den 26. marts 1830 i Heltborg Kirke.
Heri også attest 1841 vedr. Ane Marie Christensdatter
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Ørum og Vestervig Amters landvæsenskommision, udskrift


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007229
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-29 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: B 2
afd: S
art: lb 1 1801-1872 Udskrift af Ørum og Vestervig Amters Landvæsenskommision protokol vedr.sag i Heltborg
Sogn . Underskrevet af Christen Hyldgaard, Heltborg. Christen Skriver,
. Niels Pallisgaard.Peder Korsgaard.Søren Høy.Anders Møller.Peder Michelsen.
Mads Enggaard.Jacob Møller.Jens Jensen Korsgaard. Niels Vestergaard af Ullerup.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Jepsen, Andreas Skaarup, ansøgning


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007230
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-30 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1874-1976 Ansøgninger om præmie for dyrkning af jordlodder i Skårup af Andreas Jepsen til
Thylands Landøconomiske Selskab
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Hedegaard, Mikkel Ydby, rejsepas


sogn: Ydby
kommune: Thisted
nummer: 2007231
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-08-30 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1866 Rejsepas udstedt til Sognefoged Mikkel Hedegaard, Ydby
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Christensdatter, Maren aftægtskontrakt


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007233
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1852 Aftægtskontrakt mellem Maren Christensdatter enke efter afdøde gaardmand Peder Christian
Andersen Viborg i Ullerup og sønnen Christen Pedersen, Ullerup
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Klitgaard, L.C.M., Hurup lejekontrakt


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007234
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1904 Lejekontrakt mellem Ludvig Klitgaard og maler A.Søndergaard, Hurup ejendommen matr. Nr.
2u og 2ah Refs by, Hurup sogn
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Huurp Hurup Bibliotek
indexord:

Vestervig retskreds


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007235
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: A
afd: S
art: lb 1 1874 Forespørgsel vedr. matr.nr. 1Q i Heltborg af Bech, Vestervig- svar fra A. Sinnerich Den kongelige
Amtsstue i Thisted.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Christensen, Peder Agger


sogn: Agger
kommune: Thisted
nummer: 2007236
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1832 Afgangspapirer for Peder Christensen søn af husmand og fisker Christen Josephsen
og hustru Ane Pedersdatter i sønder Aalum by, Agger Sogn heri karakterer fra skolen
og udtalelse fra præsten P.Chr. Bendix.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Toft, Christen Jensen, Hørdum


sogn: Hørdum
kommune: Thisted
nummer: 2007237
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1872-1910 Vielsesattest for Christen Jensen Toft og Ane Marie Bertelsen
Udnævnelse til sognefoged 1883
Beskikkelse til lægsmand 1883
udnævnelse til Dannebrogsmand 1907
Brugskontrakt vedr ejendommen matr.nr. 10a Øster & Vester Hørdum til Peder Jensen 1908
Fundats for legat 1910.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Koldby Hjælpeapothek, oprettelse


sogn: Skyum-Hørdum
kommune: Thisted
nummer: 2007238
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: U5
afd: S
art: lb 1 1977 Dokument vedr. oprettelse af Koldby Hjelpeapothek heri kontrakt med Gjestgiver Nyboe
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Pedersen, Christen Enggaard, Ullerup


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007239
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1855-1862 dokumenter vedr. Christen Pedersen, Enggaard i Ullerup vedr. overtagelse af fædrenegården,
fra moderen Maren Christensdatter 24.juli 1852.
skyld til 4 søstre Maren Pedersdatter, Karen Marie Pedersdatter, Ane Marie Pedersdatter,
Kirstine Pedersdatter, samt afkald på skyld
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup
indexord:

Ydby Kirke, Kirkegangsliste


sogn: Ydby
kommune: Thisted
nummer: 2007240
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: A4
afd: S
art: lb 1 1899-1900 Kirkegangsliste for Ydby Kirke
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Hurup Dyrskue


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007241
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-06 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G3.4
afd: S
art: lb 1 1889-1988 udklip og diverse papirer vedr. dyrskue i Hurup, heri dokument om bidrag til
afholdelse af dyrskue i Hurup underskrevet af Boghandler Jeppesen, tømrermester
Hans Jensen og bankdirektør Eugen Schoug alle Hurup 6. februar 1905
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord: