Arkiv Thy

Hovedregistrant Sydthy

brug gerne + og - som i Google
Hassing-Villerslev Venstrevælgerforening


sogn: Hassing
kommune: thisted
nummer: 2007066
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: F
afd: S
art: Lb. 1 1917 - 1955 Regnskabs- og forhandlingsprotokol
Lb. 2 1946 - 1967 Medlemsbog
Lb. 3 1955 - 2003 Regnskabs- og forhandlingsprotokol
Lb. 4 1981 - 2003 Forhandlingsprotokol (med avisudklip)
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Hassing Ægsalgskreds 221


sogn: Hassing
kommune: Thisted
nummer: 2007067
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G
afd: S
art: Lb. 1 1923 - 1966 Forhandlings- og medlemsbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Husmandskredsen, Hurup


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007068
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G
afd: S
art: Lb. 1 1931 - 1943 Regnskabsbog for arbejder med statstilskud
Lb. 2 1921 - 1932 Bog for arbejder med statstilskud, planteavl og staldbedømmelse + bilag
bemærkning: 1916-1937 Formand N.N. Stensgaard, Hurup
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Hurup Afholdsforening


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007069
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: H
afd: S
art: lb. 1 1886 - 1915 Forhandlingsprotokol
bemærkning: 1898 Formand Hans Jensen
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Huurp Bibliotek
indexord:

Jensen, Christen, Handrup, dødsbo


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007244
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-06 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1883-1884 Udskrift fra Hassing Refs Herreders Skifteprotokol vedr. dødsboet over husmand
Christen Jensen og afdøde hustru Barbara Nielsdatter, Handrup, heri brev fra
døtrene Ane Kjerstine gift med Christopher Jørgensen og enke Pouline Katrine
Petterssen, Milwaukee, Amerika
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Skyum-Hørdum Bogsamling


sogn: Skyum
kommune: Thisted
nummer: 2007070
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-11 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E
afd: S
art: Lb. 1 1918 - 1934 Forhandlings- og bogsamlingsprotokol
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Hurup Kommune, Vejtromlen


sogn: Hurup
kommune: thisted
nummer: 2007071
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-11 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E
afd: S
art: Lb. 1 1928 - 1943 Regnskabsbog + bilag
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Forsøgsgård, Hurup


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007072
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-11 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: S
afd: S
art: Lb. 1 1920 - 1931 Dagbog for V.C. Stensgaard
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Foreningen "Unge Hjem", Bedsted


sogn: Bedsted
kommune: Thisted
nummer: 2007073
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-11 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: J
afd: S
art: Foreningen "Unge Hjem", Bedsted

1 1954 - 1976 Regnskabsprotokol
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Klosterrevyen Vestervig


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007050
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-09 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: Z
afd: S
art: lb. 1 1975-1978 manuskripter
lb. 2 1983 manuskripter
Klosterrevyen, Vestervig
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Huurp Bibliotek
indexord:

Sydthy Skræddermesterforening


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007074
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-11 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G
afd: S
art: Sydthy Skræddermesterforening

lb. 1 1934 - 1967 Svendeprøve og forhandlingsprotokol
bemærkning: 1912 - 1918 formand P. Gjelstrup, Vestervig 1945 - 1954 Vald. Christensen, Koldby 1918 - 1919 - A.C. Jensen, Hørdum 1956 - 1967 Gunnar Larsen, Bedsted 1945 - V. Nielsen, Ydby
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arliv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Andelsmejeriet "Enighed", Villerslev


sogn: Villerslev
kommune: Thisted
nummer: 2007075
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-11 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G2
afd: S
art: Andelsmejeriet "Enighed", Villerslev
Lb. 1 1901 - 1947 Forhandlingsprotokol
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Andelsmejeriet "Nyhåb", Hørdum


sogn: Hørdum
kommune: Thisted
nummer: 2007076
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-11 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G
afd: S
art: Andelsmejeriet "Nyhåb", Hørdum

Lb. 1 1904 - 1918 Forhandlingsprotokol
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Andelsmejeriet "Morup Mølle", Morup Mølle


sogn: Ørum
kommune: thisted
nummer: 2007077
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G
afd: S
art: Andelsmejeriet "Morup Mølle", Morup Mølle
Lb. 1 1918 - 1967 Maskinsynsbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Visby-Heltborg Sognebibliotek


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007078
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: J
afd: S
art: lb. 1 1945 - 1964 Forhandlingsprotokol
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Huurp Bibliotek
indexord:

Heltborg Sognebibliotek


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007079
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: J
afd: S
art: Lb. 1 1868 - 1945 Legatbog vedr. Skolelærer og kirkesanger Anders Larsen Søndersgårds legat til
vedligeholdelse og udvidelse af et Sognebibliotek for Heltborg Sogn.
Legatet er stiftet ved testamentarisk disposition 8. april 1859.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Brandsyn, Vittrup, Bedsted Sogn


sogn: Bedsted
kommune: Thisted
nummer: 2007080
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E
afd: S
art: Lb. 1 1864 - 1925 Brandsynsprotokol
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Agger Skole


sogn: Agger
kommune: Thisted
nummer: 2007081
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: E5
afd: S
art: Agger Skole

Lb. 1 1889 - 1907 Sangprotokol
Lb. 2 1897 - 1907 Sangprotokol
Lb. 3 1907 - 1912 Sangprotokol
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Larsen, Christen Refshedegaard


sogn: Ydby
kommune: Thisted
nummer: 2007232
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1811 Rejsepas til Christen Larsen, Refshedegaard Ydby 29 år gammel tjent 7 år som garder
ved Den Kongelige Livgarde.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Vandrebog for elever fra Tommerup Højskole


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007082
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-07-13 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: J
afd: S
art: Lb. 1 1916 - 1979 vandrebog kaldet mågen har været i omløb mellem elever fra Tommerup Højskole
siden elevholdet 1916-17. sider udtaget . Breve indlagt
Deltagere fra Sydthy:
Johs. Krogh
Jens Dueholm Philipsen, Gettrup
Niels Sloth, Hurup
Kresten Madsen, Hurup
Paul Kristensen, Gettrup
bemærkning: sider udtaget
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord: