Arkiv Thy

Hovedregistrant Sydthy

brug gerne + og - som i Google
Bådforsikring, Agger


sogn: Agger
kommune: Thisted
nummer: 2007262
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: U
afd: S
art: lb. 1 1917-1939 Hovedbog for bådforsikring i Agger
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Hurup Realskoles Elevforening, Hurup


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007263
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: J
afd: S
art: lb . 1 1931-1971 Forhandlingsprotokol
lb. 2 1977-1985 Forhandlingsprotokol heri avisudklip m.m.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Julens Glæde, Bedsted


sogn: Bedsted
kommune: Thisted
nummer: 2007264
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-03 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G 5
afd: S
art: lb. 1 1916-1983 Forhandlingsprotokol
lb. 2 1936-1983 Regnskabsprotokol
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Thylands Mergelselskab, Bedsted


sogn: Bedsted
kommune: Thisted
nummer: 2007265
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-04 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G 1
afd: S
art: lb. 1 1968-1977 kassejournal
lb. 2 1955-1986 kassebog
lb. 3 1955-1970 medlemskassebog
lb. 4 1959-1970 medlemskassebog
lb. 5 1968-1969 medlemskassebog
lb. 6 1980-1986 Fakturamappe
lb. 7 1979-1986 regnskabsbog
lb. 8 1976-1979 regnskabsbog
lb. 9 1936-1956 forhandlingsprotokol
lb. 10 1955-1986 forhandlingsprotokol
lb. 11 1960-1970 medlemsbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Rejsebeskrivelse Thy


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2007266
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-09 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: Y
afd: S
art: lb. 1 1799-1801 Udsnit af Wedel, L.M.: Indenlandske reise igjennem de betydeligste og skjønneste
egne af de danske provindser.
Heri afsnit om Thy
bemærkning: INDSCANNET (AFSNITTET OM THY)
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Thisted Toldsteds historie


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2007267
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-09 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: U
afd: S
art: lb. 1 1797-1979 Blade af Thisted Toldsteds historie I, af Robert Svalgaard
Udgivet i Zise 1979 (Toldhistorisk Selskab)
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Kristensen, Laust K., landStingsmand


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007268
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-09 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb. 1 1851-1911 Mindebog, biografi over landstingsmand og præstegårdsforpagter Laust K. Kristensen, Hurup.
Heri udklip fra aviser i forbindelse med afsløring af mindesmærke på Ashøje.
Slægtsbog over Laust Kristensen slægt og Karen Sørensens slægt.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Falcks Redningskorps, Hurup afdeling


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007269
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-09 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: N.6
afd: S
art: lb.1 1934 Vagtjournal for Falcks Redningskorps. Afd. Hurup
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Jubilæumsavis, Ydby


sogn: Ydby
kommune: Thisted
nummer: 2007270
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-09 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: U.7
afd: S
art: lb. 1 1913-1985 Jubilæumsaviser for Ydby 1913-1925-1935-1960-1985
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Kristelig Forening for unge mænd, Hørdum


sogn: Hørdum
kommune: Thisted
nummer: 2007271
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-09 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: F.1
afd: S
art: lb. 1 1941-1949 Forhandlings- og medlembog
lb. 2 1940-1974 Forhandlingsprotokol
lb. 3 1933-1940 medlems- og regnskabsbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Baadpas for Arken af Agger


sogn: Agger
kommune: Thisted
nummer: 2007272
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-09 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: Z
afd: S
art: lb.1 1940-1945 Baadpas for Arken og legitimationskort for sejlads, heri legimationskort for Peder Andersen,
Ingvar Iversen og Markus Andersen, Agger
pas for Peder Andersen og Ingvar Iversen, Agger
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Andersen,Kristian Ejnar, Hurup


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007273
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-09 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb. 1 1901-1953 Dødsbo efter Kristian Ejnar Andersen, Hurup heri brev fra dommeren i Vestervig
5.juni 1953, Fortegnelse over efterladenskaber, bankbog, fagforeningsbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Andersen, Jens, Agger


sogn: Agger
kommune: Thisted
nummer: 2007274
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-09 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb.1 1914-1945 Personlige papirer efter fisker Jens Andersen, Agger født 22.februar 1892 i Agger.
Soldaterbog, søfartsbog, legitimationskort for sejlads
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Hurup Jernstøberi og Maskinfabrik, Hurup


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007275
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-10 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: Q
afd: S
art: Hurup Jernstøberi og Maskinfabrik, Hurup

LB. 1
LB. 2
OSV

LB. 59
MAPPE MED DOKUMENTER VEDR. HURUP JERNSTØBERI OG MASKINFABRIK: PLANTEGNING, HÆFTER MED NOTATER; DIVERSE PRODUKTTEGNINGER 1919-1931; DIVERSE KONTRAKTER; AFTÆGTSKONTRAKTER
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Jensen, Hans Hurup


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007276
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-16 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb. 1 1907- 1981 Sølvbryllupstelegram i forbindelse med direktør og tømrermester Hans Jensen og hustrus
sølvbryllup-underskrevet af Hurup Hånværker- og Borgerforenings medlemmer.
Heri også udnævnelse til ridder af Dannebrogsordenen 20. juli 1928 samt brev af 20.03.81
lb.1 1907-1981 Sølvbryllupstelegram i anledning af Direktør og Tømrermester Hans Jensen og hustrus
sølvbryllup underskrevet af medlemmerne af Hurup Handværker- og Borgerforening
Heri også udnævnelse til ridder af Dannebrogsordenen 1928 samt brev fra barnebarn
H. Huitfeld Jensen, Ulfborg 1981
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Byremse fra Visby


sogn: Visby
kommune: Thisted
nummer: 2007277
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-16 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: Y
afd: S
art: lb. 1 1845-1865 Byremse fra Visby
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Vestervig-Agger Kommune


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007623
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-11-28 01:00:00 +0100
registrator: gj
signatur: E
afd: S
art: lb.1 1869-1940 Hegnssynsbog
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhisstorisk Arkiv, Sydthy Huurp Bibliotek
indexord:

Hassing-Refs Herreds vurderingskreds


sogn:
kommune: Thisted
nummer: 2007278
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-16 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: A.3
afd: S
art: lb. 1 1965 Visby-Heltborg
lb. 2 1968 Hurup årsomvurdering
lb. 3 1965 Boddum-Ydby
lb. 4 1969 Visby-Heltborg
lb. 5 1969 Helligsø
lb. 6 1969 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg
lb. 7 1969 Hurup
lb. 8 1969 Bedsted-Grurup
lb. 9 1969 Vestervig-Agger
lb. 10 1969 Boddum-Ydby
lb. 11 1969 Skyum-Hørdum
lb. 12 1973 Bedsted-Grurup
lb. 13 1973 Heltborg-Hassing-Villerslev
lb. 14 1973 Bedsted-Grurup
lb. 15 1973 Vestervig
lb. 16 1973 Hvidbjerg V.Å. Tåbel og Agger
lb. 17 1973 Hurup
lb. 18 1973 Hørdum, Koldby, skyum
lb. 19 1973 Ydby
lb. 20 1973 Hurup, Helligsø-Gettrup
lb. 21 1981 Hørdum, Koldby, Skyum
lb. 22 1981 Heltborg, Villerslev, Hassing
lb. 23 1981 Bedsted-Grurup
lb. 24 1981 Hurup
lb. 25 1981 Boddum-Ydby
lb. 26 1981 Helligsø-Gettrup,Ydby og Hurup
lb. 27 1981 Vestervig
lb. 28 1981 Agger,Hvidbjerg V.Å.
Lb.29 1973 Koldby-Hørdum
lb.30 1973 Skyum-Koldby-Hørdum
lb.31 1973 Boddum-Ydby
lb.32 1977 Bedsted
lb. 33 1977 Skyum-Hørdum
lb. 34 1977 Boddum-Ydby
lb. 35 1981 Boddum-Ydby
lb.36 1981 Bedsted-Grurup
lb.37 1981 Skyum-Hørdum
bemærkning: 13. almindelige vurdering 1965 14. almindelige vurdering 1969 15. almindelige vurdering 1973 Vurderingskreds Sydthy 16. almindelige vurdering 1977 17. almindelige vurdering 1981
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek, Hurup
indexord:

Skårup, Chr. , Heltborg


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007320
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-11-06 01:00:00 +0100
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: Skårup, Chr. , Heltborg
lb. 1 1972-1973 Landboauktionsjournal
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Indre Mission, Hørdum


sogn: Hørdum
kommune: Thisted
nummer: 2007279
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-18 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: F
afd: S
art: lb. 1 1901-2002 Indeholdende Forhandlingsprotokol for Indre Missions venner i Hørdum 1901-1975
Regnskabsbog for Hørdum Missionshus 1928-1947
Regnskabsbog for Hørdum Missionskreds Byggefond 1901-1926
100 års jubilæumsskrift for Bethesda
Tegninger af Missionshuset
Testamente og opgørelse fra husejer Niels Chr. Kjeldsen f. 25.2.1886 død 10.7.1969.
Liste over formænd 1901-1975
Diverse skrivelser, breve og regnskaber.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord: