Arkiv Thy

Hovedregistrant Sydthy

brug gerne + og - som i Google
Jensen, Hans Hurup, ægtepagt


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007242
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-06 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1925 Ægtepagt mellem direktør Hans Jensen og hustru Katrine Dusine Jensen født Christensen,Hurup
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Sindrup Vejle, Ydby


sogn: Ydby
kommune: Thisted
nummer: 2007243
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-06 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: S4
afd: S
art: lb 1 1896-1970 Udskrifter fra tingbogen i Vestervig vedr. Sindrup Vejle.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Vestervig Amt, fundatsblade


sogn: Vestervig
kommune: thisted
nummer: 2007245
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 0277-09-06 00:50:20 +0050
registrator: HL
signatur: A1
afd: S
art: lb 1 1744 Fundationer vedr. Westervig Amt heri sagen med Peder Moldrup til Niels Povelsens arvinger
i Røn, Agger sogn.
bemærkning: TRANSKRIBERET
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Kammersgaard, Laurids, Heltborg, arbejdsbøger


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007246
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-06 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1927-1945 Arbejds- og indtægtsbøger for Laurids Kammersgaard på Næssund Teglværk
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Jensen Kaastrup, Jens , Hurup


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007247
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-06 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1872 Kærlighedsdigt "jordisk ven" af Lærer Jens Jensen Kaastrup, Hurup
bemærkning: se billede nr 36 Hurup
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Modstandsbevægelsen i Sydthy


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007248
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-09-06 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: Z
afd: S
art: lb 1 1939-1985 Rapporter fra modstandsbevægelsen i Sydthy efter krigen samt avisudklip og kort.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Grøn, Jens Chr. Nielsen, Agger


sogn: Agger
kommune: Thisted
nummer: 2007249
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-01 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1805-1936 diverse skøder, lejekontakter, testamenter, navnebevis, dåbs-koppe og dødsattester
vedr. familien Grøn i Agger bl.a. Jens Chr. Nielsen Grøn og hustru Albine, Christen
Christensen Grøn og arvinger Villads Christensen, Søren Christensen, Joseph Christensen
Karen Marie Christensen, Maren Christensen. Enke Anne Josephsdatter, Kristen Grøn.
Folketællingslister.
bemærkning: henvisning til 2007174 ALT INDSCANNET EN STOR DEL TRANSKRIBERET
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Vestergaard, Poul Pedersen, Ullerup


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007250
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-01 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: lb. 1 1829-1867 Testamente, skifter og gældsbrev vedr. familien Vestergaard, Ullerup bl.a.
Poul Pedersen Vestergaard, Niels Nielsen Vestergaard, Kirsten Kristensdatter,
Niels Jensen Viborg, Christen Enggaard.
bemærkning: INDSCANNET TRANSKRIBERET
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Mikkelsen , Mette og Peder, Vestervig og USA


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007251
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-01 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1851-1982 Udvandrer- og slægtshistorie vedr. Peder Mikkelsen født 28.9.1857 i Vestervig, død 10.10.1935 Newell
Iowa og hustru Mette Katrine Madsen født 21.5.1851 i Vestervig, død 25.9.1937 Newell Iowa.
Gift 28.nov. 1878 i Ydby Kirke. Udvandret fra Taabel, Vestervig Sogn februar 1889 til USA
med børnene Mariane, Madsine,Mikkel,Mads,Karen,Dagmar og Amalie.
Heri billeder af familien.
Udarbejdet af Carl og Della Johansen
3525 Pierce Str.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Brudesange, Vesterby


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007252
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-01 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb.1 1884-1885 Brudesange tilegnet Niels Andersen og Ane Marie Pedersen 10. oktober 1884 og
Jens Kristian Frederiksen og Else Marie Sørensen 16.0ktober 1885 Vesterby
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Skibsted Fjord, Tørlægning


sogn: Ydby
kommune: Thisted
nummer: 2007253
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-01 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: N 7
afd: S
art: lb. 1 1896-1972 Dokumenter og beskrivelse af planerne om tørlægning af Skibsted Fjord, heri
Udskrift af tingbogen for retten i Vestervig, 1896 m.m., brev fra Det danske Hedeselskab til
M.Chr. Staalhof af 8.juni 1952. samt kort over området.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Helligsø-Gjettrup Husmandsforening


sogn: Helligsø
kommune: Thisted
nummer: 2007254
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-01 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G 3.4
afd: S
art: lb. 1 1925-1971 Regnskabs- og medlemsbog
lb. 2 1944-1971 Forhandlingsprotokol
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Huurp Bibliotek
indexord:

Moldrup Slægten, Westervig Kloster


sogn: Vestervig
kommune: Thisted
nummer: 2007255
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-01 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: lb.1 1787 Stamtavle og beskrivelse af slægten Moldrup, Vestervig Kloster bekostet af stamhusets ejer kammerherre
Peder de Moldrup, 1787.
bemærkning: INDSCANNET
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Viggo Post (Pedersen), Bedsted


sogn: Bedsted
kommune: Thisted
nummer: 2007256
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-01 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: gj
afd: S
art: lb 1 1982 Grovskitse til bog om Viggo Post af tinne gissel, Heltborg
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Mørk, Anders Jensen Grurup


sogn: Grurup
kommune: Thisted
nummer: 2007257
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-01 02:00:00 +0200
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: lb. 1 1844 Fortegnelse over udgiter til bl.a Vandmølle heri nævnes bl.a. Hans Chr. Wibæk og Poul Westergaard,
Ullerup
bemærkning: INDSCANNET
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Amby, Mads Jensen


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007258
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-02 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: V
afd: S
art: lb 1 Viser tilhørende Mads Amby Jensen
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Christensen, Birthe Kirstine, Heltborg


sogn: Heltborg
kommune: Thisted
nummer: 2007259
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-02 02:00:00 +0200
registrator: GJ
signatur: V
afd: S
art: lb 1 1871-1872 Skifte efter Birthe Kirstine Christensen, Heltborg død 1.juli 1871 53 år gammel.
Ved skiftet mødte gårdmand Søren Christensen, Ullerup, gårdmand Niels Christensen,
Ullerup. Mindreårige Poul Pedersen med Niels Jensen Viborg, Ullerup.og Peder Nielsen.
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Peder Sørensen (Alstrup), KjallerupSørensen, Peder (Alstrup)


sogn: Hvidbjerg V.Å.
kommune: Thisted
nummer: 2007260
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-02-20 01:00:00 +0100
registrator: HL
signatur: V
afd: S
art: lb. 1 1863-1917 Personlige papirer vedr. Familien Peder Sørensen (Alstrup) og hustru Sidsel Andersen,
Kjallerup. Heri bl.a. Dåbsattester, vielsesattester,skøder,lejekontrakter og lånepapirer m.m.
bemærkning: INDSCANNET
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy Hurup Bibliotek
indexord:

Hurup Brugsforening, Hurup


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007261
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-10-02 02:00:00 +0200
registrator: gj
signatur: G 1.1
afd: S
art: lb.1 1885-1967 Hurup Brugsforening, oprettelse, møder og generalforsamling og historie gennem
100 år
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Hurup Hurup Bibliotek
indexord:

Ane Marie Mikkelsen breve


sogn: Hurup
kommune: Thisted
nummer: 2007616
stiftet: 1901-01-01 01:00:00 +0100
nedlagt: 1901-01-01 01:00:00 +0100
registreret: 2007-11-26 01:00:00 +0100
registrator: jg
signatur: V
afd: S
art: 1918-1919
Breve til og fra Ane Marie Mikkelsen

LB. 1
Originaler

LB. 2
Et renskrevet eksemplar
bemærkning:
klausul:
opstilling: Lokalhistorisk Arkiv, Sydthy
indexord: