Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Tage Thure. 1990.


id: 1822
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Tage Thure. 1990.
stikord: Forenings- og forretningsarkivalier. Protokoller. Regnskabsbøger. Billeder. Brandtaxationsprotokoller. Hassing Herred. Refs Herred. Billedudstilling. Sydthy-kunstnere. Lyngby. Vestervig.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1990.


id: 1823
artikel: Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1990.
stikord: Foreningsaktiviteter. Foredrag. Vedtægter. Kontakt.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Årbog 1991. Af redaktionen. 1991.


id: 1824
artikel: Sydthy Årbog 1991. Af redaktionen. 1991.
stikord: Nielsen. Vestervig. Ydby Kirke. Jyllandsslaget. Heltborg Skole. Heltborg Museum. Skyum. Ydby. Irup. Agger.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Årbog 1991. Af redaktionen. 1991.


id: 1825
artikel: Sydthy Årbog 1991. Af redaktionen. 1991.
stikord: Nielsen. Vestervig. Ydby Kirke. Jyllandsslaget. Heltborg Skole. Heltborg Museum. Skyum. Ydby. Irup. Agger. Andersen. Smeden. Erindringer.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Jyllandsslaget. Af Knud M. Nielsen. Strangesensvej 18. 7700 Vestervig. 1991.


id: 1826
artikel: Jyllandsslaget. Af Knud M. Nielsen. Strangesensvej 18. 7700 Vestervig. 1991.
stikord: Svankjær. Hvidbjerg v. Aa. Lyngby. Session. Vestervig. Leibakke. Indefatigable. Wilhelmshafen. Skagerak.Tyskere. Englændere. Dansk fragtskib. Galetea. Danske fiskekuttere. Lig. Tabene. Bagklogskab.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Agger Kirke. Af Ove H. Jørgensen, Bakken 11, Ydby. 1991.


id: 1827
artikel: Agger Kirke. Af Ove H. Jørgensen, Bakken 11, Ydby. 1991.
stikord: St. St. Blicher. Aggerbjerg. Indvielse. Vestervig Kirke. Vestervig Kloster. Illustreret Tidende. Agger Sogn. Ny kirke. Undermineret. Vesterhavet. Plan for ny kirke. Klokke. Salme. Noveller. Digte. Ingerslev. Mynster. Fisher. Moldrup.Thomsen. Kirk. Kort.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Livet i klitegnene Istrup i 1920´erne og 30´erne. Af Jens Høgholm, Gyvelvænget 17, 7755 Bedsted. 1991.


id: 1828
artikel: Livet i klitegnene Istrup i 1920´erne og 30´erne. Af Jens Høgholm, Gyvelvænget 17, 7755 Bedsted. 1991.
stikord: Ove Sø. Over Sø. Ørum Sø. Flade Sø. Nedergaard. Stuehus. Æ Sals. Sørensen. Handels- og entreprenørvirksomhed. Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg. Æ fatteskøwter. Fattigskifterne. Lyngby. Istrup Skole. Klitterne. Sandflugt. Arbejde. Hygiejne. Esbjerg.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Privatlærerinde på Irup 1915-1916. Af Gudrun Hansen (født Friis), Helsingør, 13. februar 1898. 1991.


id: 1829
artikel: Privatlærerinde på Irup 1915-1916. Af Gudrun Hansen (født Friis), Helsingør, 13. februar 1898. 1991.
stikord: Irup. Skole. Sørensen. Lærerinde. Barnefrøken. Hørdum. Ida. Kristina. Anders. Laurits. Johannes. Anna. Vejle. Første Verdenskrig. Plantager. Vestervig Kloster. Tøttrupgård.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen, Brændgårdvej 15, Ydby. 7760 Hurup. 1991.


id: 1830
artikel: Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen, Brændgårdvej 15, Ydby. 7760 Hurup. 1991.
stikord: Andersen. Aggergård. Nystrup. Værksted. Købmand. Brugsforening. Urmager. Sdr. Ydby. Johansen. Missionshus. Forskole. Kammersgårdsvej. Christensen. Egon. Bakgård. Brændgårdvej. Nationalmuseet. Kro. Kirkegården. Tvolm.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Man kan godt klippe får med brodersaks. Af William Mortensen, Lodbjergvej 54, Ørum, 7755 Bedsted. 1991.


id: 1831
artikel: Man kan godt klippe får med brodersaks. Af William Mortensen, Lodbjergvej 54, Ørum, 7755 Bedsted. 1991.
stikord: Agger. Agger Tange. Får. Blåbærvej. Sørensen. Brugsforeningen. Nielsen. Tåbel. Kongegården. Bajonne. Iversen. Bruun. Griseslagtning. Anden Verdenskrig. Christensen. Heiselberg.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Forpagtningskontrakter for Skyum Præstegård. Af Chr. Skammelsen, Irupvej 6, Skyum, 7752 Snedsted. 1991.


id: 1832
artikel: Forpagtningskontrakter for Skyum Præstegård. Af Chr. Skammelsen, Irupvej 6, Skyum, 7752 Snedsted. 1991.
stikord: Præstegård. Skyum. Forpagtning. Kontrakter. Bangsgård. Bangsgaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Bonden der går med træsko og kasket. Om Jens Tolbøll og hans slægt. Af Elly Mardal, Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup. 1991.


id: 1833
artikel: Bonden der går med træsko og kasket. Om Jens Tolbøll og hans slægt. Af Elly Mardal, Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup. 1991.
stikord: Tolbøll. Skyumgård. Skyumgaard. Museumshjem. Violin. Sørensen Tolbøll. Wienberg-Larsen. Slægtsoptegnelser. Sølvskeer. Selveje. Aftægtskontrakt.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Kornhandel i 400 år. Af Villy Dall, Gudnæsstrandvej 9, Gudnæsstrand, 7752 Snedsted. 1991.


id: 1834
artikel: Kornhandel i 400 år. Af Villy Dall, Gudnæsstrandvej 9, Gudnæsstrand, 7752 Snedsted. 1991.
stikord: Gudnæsstrand. Ladeplads. Købmandshandel. Postkort. Tømmer. Sverige. Pedersen. Familien Pedersen. Kirkegård. Kirkegaard. Villerslev. P. Chr. Pedersen. Aksel Pedersen. Aagaard. Djørup. Martensen-Larsen. Thorsen. Dall. Anna.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Kære Poul. Af Poul Madsen Poulsen. Argentina. 1930. 1991.


id: 1835
artikel: Kære Poul. Af Poul Madsen Poulsen. Argentina. 1930. 1991.
stikord: Bjerg Poulsen. Esbjerg. Poul Madsen Poulsen. Hellerø. Søndbjerg. Tjele. Tandrup. Bedsted. Lützhøft. Forvalter. Spøttrup. Salling. Argentina. Anden Verdenskrig. Hanstholm. Thisted.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. Af Villy Dall, Gudnæsstrandvej 9, Gudnæsstrand, 7752 Snedsted. 1991.


id: 1836
artikel: Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. Af Villy Dall, Gudnæsstrandvej 9, Gudnæsstrand, 7752 Snedsted. 1991.
stikord: Fyrspillene. Sydthy. Stokholm Nielsen. Egebjerg. Jernalderfolk. Skyum Bjerge. Sejer. Brandt. Sønderhaa. Tumult. Skyum Forsamlingshus. Skyum Sogns Borgerforening. Liden Kirsten. Prins Buris. Iversen. Sønderborg. Heltborg Museum. Jensen. Bedsted.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Karetmageren i Bedsted Christen Krogsgaard. Af Leif Krogsgaard, Morup Møllevej 11, 7775 Bedsted. 1991.


id: 1837
artikel: Karetmageren i Bedsted Christen Krogsgaard. Af Leif Krogsgaard, Morup Møllevej 11, 7775 Bedsted. 1991.
stikord: Krogsgaard. Aarup. Fibiger. Wilhelm. Kirkeminister. Øland. Vestergaard. Hurup. Naver. Hvidbjerg v. Aa Kirke. Poulsen. Bedsted Vognmagasin. Vogn- og Karosseribyggeri. Karetmagerforening. Teknisk Skole. Menighedsråd. Håndværker- og Borgerforening.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Minde om Ellen Raadal. Af Bodil Nyholm, Dalvej 5, Gettrup, 7760 Hurup. 1991.


id: 1838
artikel: Minde om Ellen Raadal. Af Bodil Nyholm, Dalvej 5, Gettrup, 7760 Hurup. 1991.
stikord: Raadal. Tegner. Bedsted. Koldborg. Vestervig. Sydthy Kommune. Krik. Agger. Lodbjerg. Trædholm Bakker. Lyngby. Trankjær. Kobberø. Helligsø. Glod-Svensson. Akademiet. Wandel. Nielsen. Jørgensen. Toft Jensen. Andersen. Visby. Hestbæk.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:


id: 1839
artikel:
stikord:
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Ole Thøgersen - en oplyst bonde. Af William Mortensen, Lodbjergvej 54, Ørum, 7755 Bedsted. 1991.


id: 1840
artikel: Ole Thøgersen - en oplyst bonde. Af William Mortensen, Lodbjergvej 54, Ørum, 7755 Bedsted. 1991.
stikord: Thøgersen. Nørgaard. Helligsø. Hurup. Midholm. Hundborg. Kristensen. Oddersholm. Skriver.Kvægavlsforening. Konsulent. Husmandsbevægelsen. Friskolen. Højskolen. Religion. Litteratur. Afholdsagitator. Militærmodstander. Indre Mission.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Bøger. Udkommet september 1990-september 1991 eller indgået i Sydthy Bibliotek i samme periode. Af Ejnar Vestergaard, Sydthy Bibliotek. 1991.


id: 1841
artikel: Sydthy Bøger. Udkommet september 1990-september 1991 eller indgået i Sydthy Bibliotek i samme periode. Af Ejnar Vestergaard, Sydthy Bibliotek. 1991.
stikord: Bøger. Sydthy. Sydthy Bibliotek.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: