Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Hvad skete der med "F" somn Freddie? Af Poul M. Kjær. 1994.


id: 1914
artikel: Hvad skete der med "F" somn Freddie? Af Poul M. Kjær. 1994.
stikord: Tandrup. Bedsted. Nødlanding. Harrington. Winwood. Vildsund. Mosquito. Nykøbing. Lützhöft. Danmark. Sverige. Snedsted. Dam-Jensen. Østergaard. Bedsted Kirke. Skjoldborg. Dahl Hansen. Harring. Christensen. Thisted. Ejby Nielsen. Strandby. Krig.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En mand og hans indsats. Af Kristian Skammelsen. 1994.


id: 1915
artikel: En mand og hans indsats. Af Kristian Skammelsen. 1994.
stikord: Damgaard. Aarup. Peder Pedersen. Sognefoged. Sognerådsformand. Mette. Villerslev. Kirkegaard. Skyumvej 153. Villerslev Sparekasse. Holstebro Svineslagteri. Svineopkøber. Hørdum Station. Yde. Jestrup. Pers dag. Lars. Mads.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Mindeplader i Bedsted Kirke. Af Leif Krogsgaard. 1994.


id: 1916
artikel: Mindeplader i Bedsted Kirke. Af Leif Krogsgaard. 1994.
stikord: Bedsted Kirke. Mindeplader. Sørensen. Mindesten. Bedsted Kirkegård. Jessen. Morup Mølle Kro. Lyngholm. Bedsted. Harboøre. Ulnits. Hvidbjerg v. Aa. Kirke. Badstue.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Om Jens Søndergaard II. Af Villy Dall. 1994.


id: 1917
artikel: Om Jens Søndergaard II. Af Villy Dall. 1994.
stikord: Søndergaard. Bjerre. Ferring. Steffensen. Det fri Aktuelt. Sutton. Engelund. Holst. Bramsen. Engelstoft. Mortensen. Zahle. Lergaard. Gudhjem. Bent. Bovbjerg.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Hurup vinterrevy 1894. Af Elly Mardal. 1994.


id: 1918
artikel: Hurup vinterrevy 1894. Af Elly Mardal. 1994.
stikord: Hurup Kro. Missionshotellet. Hurup Håndværker- og Borgerforening. Udstilling. Thonsgaard. Jeppesen. Sørensen. Pedersen. Jensen. Dam. Nielsen. Andersen. Boddum-Ydby Sparekasse. Revyvise. Hotel Hurup. Brændgaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. Af Henning Nielsen. 1994.


id: 1919
artikel: Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. Af Henning Nielsen. 1994.
stikord: Fyrglimt. Jensen. Brandt. Miehe. Rønhede. Amtoft. Stange. Møller. Nielsen. Søndergaard. Jubilæumsspil. Totalteater.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen. 1994.


id: 1920
artikel: Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen. 1994.
stikord: Eksperimentel arkæologi. Rønhede. Krause. Fyrspillene. Liden Kirsten. Prins Buris. Olsen. Rigsantikvar. Sørensen. Sydthy Kunstforening. Husflid. Jernaldergård. Søndergaard. Glaskunst. Keramik. Cobra. Liliendahl. Voss. Nationalmuseet.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy-bøger. Af Lars Deleuran. 1994.


id: 1921
artikel: Sydthy-bøger. Af Lars Deleuran. 1994.
stikord: Bøger. Sydthy.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Skolebillede fra Dover Skole ca. 1919. Af redaktionen. 1994.


id: 1922
artikel: Skolebillede fra Dover Skole ca. 1919. Af redaktionen. 1994.
stikord: Dover Skole 1919. Skolebillede. Klassebillede.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Tage Thure og Elly Mardal. 1994.


id: 1923
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Tage Thure og Elly Mardal. 1994.
stikord: Hovedbiblioteket. Søndergade. Hurup. Vestervig Centralskole. Agger Hovedskole. Hørdum Brugsforening. Boddum Husmandsforening. Sydthy Eksportforening. Laursen. Riis-Olesen. Irup Godsarkiv. Helligsø-Gettrup. Skriver.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1994.


id: 1924
artikel: Egnshistorisk Forening for Sydthy. Af bestyrelsen. 1994.
stikord: Generalforsamling. Mortensen. Madsen. Pallesgaard. Vestervig. Sydthy. Jubilæum. Heltborg Museum. Nielsen. Kjær. Kristensen. Worsøe. Sørensen. Irup. Galsgaard. Mardal. Bech. Laustrup. Agger Tange. Mogensen. Ribergaard. Søndergaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Aftentur til Irup - en gård i Thy. Af bestyrelsen. 1994.


id: 1925
artikel: Aftentur til Irup - en gård i Thy. Af bestyrelsen. 1994.
stikord: Irup. Podebusk. Ejere. Videnskabernes kort. Koldby. Hovedgård. Gårde. Boel. Huse. Gods.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Forord. Af redaktionen. 1995.


id: 1926
artikel: Forord. Af redaktionen. 1995.
stikord: Søndergaard. Heltborg Museum. Ashøje. Neesund. Befrielsen. Anden Verdenskrig. Mindesten. Hjemmeværn. Lund-Sørensen. Bakgaard. Egnshistorisk arkiv.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Kystbefæstningsanlæg i Agger og Lyngby. Af Jarl Ingerslev. 1995.


id: 1927
artikel: Kystbefæstningsanlæg i Agger og Lyngby. Af Jarl Ingerslev. 1995.
stikord: Krig, Besættelse. Agger. Lyngby. Kystbefæstning. Hanstholm. Batterie Agger. Sperrbatterie Agger. Mandskabsbunker. Kommandobunker. Fliegeabwehrkanone. FLAK. Radarbunker. Kanonbunker. Astavej. Helligsø.Tyskertårnet. Kilder.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Tyske soldaters ophold i Lyngby under 2. verdenskrig. Af Heinrich Albrecht og Bjarne Madsen. 1995.


id: 1928
artikel: Tyske soldaters ophold i Lyngby under 2. verdenskrig. Af Heinrich Albrecht og Bjarne Madsen. 1995.
stikord: Filmplaner. Krig. Lyngby. Albrecht. Röndich. Lohse. Nazister. Klitmøller. Kälders. Röders.Thisted. Danskere. Todt. Batteriområdet. Rommel. CB-vagter. Englændere. Fly. Lejrliv. von Hanneken. Disciplin. Invasion. Østfronten. Befolkningen. Kapitulation.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Hærkystbatteriet Lyngby 3/180. Af Arne Saugbjerg. 1995.


id: 1929
artikel: Hærkystbatteriet Lyngby 3/180. Af Arne Saugbjerg. 1995.
stikord: Kystbatteri. Lyngby. Kort. Opmåling. Krig. 2. Verdenskrig. Besættelse. Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy oig Vester Hanherred.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Glimt fra Helligsø-Gettrup 1940-45 og fra Helligsø-lejren. Af Gudrun Laursen. 1995.


id: 1930
artikel: Glimt fra Helligsø-Gettrup 1940-45 og fra Helligsø-lejren. Af Gudrun Laursen. 1995.
stikord: 2. verdenskrig. 9. april. Skolen. Missionshuset. Helligsølejren. Kobberød. Kobberødgård. Helligsø. Lousdal. Gettrup. Korsgaard. Lyngs. Larsen. Modstandsbevægelse. Hansen. Jensen. CB. Engelsk fly. Helligsø kirkegård. Kirkens Korshær.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En beretning fra krigen. Af Knud M. Nielsen. 1995.


id: 1931
artikel: En beretning fra krigen. Af Knud M. Nielsen. 1995.
stikord: Kruse. Lyngby.Thyborøn. Grønkjær. Agger. Winkel. Våben. Doggerbanke. BBC. Særmelding. Inspektion. Glyngøre. Fur. Befrielsen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Billedkavalkade fra Svankjær. Af Otto V. Larsen. 1995.


id: 1932
artikel: Billedkavalkade fra Svankjær. Af Otto V. Larsen. 1995.
stikord: Svankjær. Billeder. 2. verdenskrig.Tørv. Storkjær Mose. Lykke. Grimlykke. Bette Jens. Aase. Larsen. Åkjær Enge. Kjærgaard. Fink. Skalle.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sådan set - fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen. 1995.


id: 1933
artikel: Sådan set - fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen. 1995.
stikord: Palæ. William Post. Ydby Kirke. Bagerier. Funkishus. Ydby Centralskole. Villa Caiai. Tærskeværk. Trapgården. Elektricitet. Mørtelværk. Søndergård. Spanggård. Hansen. Kristiansen. Telefoncentralen. Støjbjerg. Drost. Skrædder Nielsen. Radio.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: