Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Da Sindrup var centrum. Af Gunnar Iversen, Sindrupvej 5, Sindrup. 1992.


id: 1862
artikel: Da Sindrup var centrum. Af Gunnar Iversen, Sindrupvej 5, Sindrup. 1992.
stikord: Tinghøjen. Sindrup Vejle. Tingbakken. Galgehøj. Ting-høy. Nielsen. Tang Kristensen. Revs Herred. Stednavnet. Tacitus. Højvejen. Hassing Herred. Rom. Dommerring. Stentinget. Han Herred. Larses Målkar. Troldsting. Runeskib. Larsstene.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En af husmandsbevægelsens pionerer i Sydthy. Af Elly Mardal, Burhøjgårdsvej 2, Boddum. 1992.


id: 1863
artikel: En af husmandsbevægelsens pionerer i Sydthy. Af Elly Mardal, Burhøjgårdsvej 2, Boddum. 1992.
stikord: Niels Nielsen Steensgaard. Lodbjerggaard. Lodbjerggård. Ettrup. Hurup. Anna. Thøgersen. Søndergade. Husmandsbevægelsen. Abildgaard. Grurup Sogn. Abildgård. Kristensen. Husmandssagen. Fjerkræavlen. Thy Have- og Plantningsforening. Andelssvineslagteriet.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Lidt om Lodbjerggårds historie. Af N.N. Steensgaard. 1992. (Skrevet 1940).


id: 1864
artikel: Lidt om Lodbjerggårds historie. Af N.N. Steensgaard. 1992. (Skrevet 1940).
stikord: Lodbjerggaard. Lodbjerggård.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Et tilbageblik "Politiske forhold". Af N. N. Steensgaard. 1992. (Skrevet 1940).


id: 1865
artikel: Et tilbageblik "Politiske forhold". Af N. N. Steensgaard. 1992. (Skrevet 1940).
stikord: Politik.Thy. Politiske forhold. Berg. Estrup. Valg. Niels Sørensen Steensgaard. Zessel. Guldbryllup.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Kunstskatte fra Sydthys middelalder 1. Den lille sorte mand fra Boddum. Af Jesper Hjermind, Viborg. 1993.


id: 1878
artikel: Kunstskatte fra Sydthys middelalder 1. Den lille sorte mand fra Boddum. Af Jesper Hjermind, Viborg. 1993.
stikord: Boddum Sogn. Krucifiks. Jesusfigur. Nationalmuseet. Limoges. Frankrig. Lejre. Emaljearbejder. Limogesemaljerne. Processionskrucifikser. Vestervig Kirke. Atte. Boddum Kirke. Santiago de Compostella. Marked.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Lidt om Indre Mission i Ullerup-Heltborg omkring århundredskiftet. Af Folmer Tybirk, Kirkebakken 4, Villerslev. 1993.


id: 1879
artikel: Lidt om Indre Mission i Ullerup-Heltborg omkring århundredskiftet. Af Folmer Tybirk, Kirkebakken 4, Villerslev. 1993.
stikord: Indre Misssion. Ullerup-Heltborg. Kappel. Jensen. Vestergaard. Liltoft. Agger. Visbyå. Stubkjær. Heltborg. Ildebrand. Thy. Mors. Viborg. Ingemann. Bjørnson. I.P. Jacobsen. Hurup. Søndagsskole. Odense.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen, Brændgårdvej 15, Ydby, 7760 Hurup. 1993.


id: 1880
artikel: Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen, Brændgårdvej 15, Ydby, 7760 Hurup. 1993.
stikord: Kristiansen. Spangberg. Ydby. Mikkelsen. Fut. Poulsen. Larsen. Ydby Borger- og Håndværkerforening. Canther. Nielsen. Arbejdsmænd. Arbejdsløshedskasse.Socialdemokrater. Petersen. Æ Tullebak. Graversen. Mogensen. Pedersen. Andersen. Bakgaard. Brændgaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Jernalderbønder ved Tåbel. Af Anne-Louise Haach Olsen, Museet for Thy og Vester Hanherred. 1993.


id: 1881
artikel: Jernalderbønder ved Tåbel. Af Anne-Louise Haach Olsen, Museet for Thy og Vester Hanherred. 1993.
stikord: Jernalderlandsby. Tåbel. Vestervig Kirke. Vestervig Kloster Mølle. Mariesminde. Ny Sejersbøl. Nationalmuseet. Byhøj. Hurup. Langhuse. Ældre jernalder. Moesgaard. Jernalderbondegårde. Småhuse. Thylandske byhøje. Skatkamre. Eftertiden. Andersen. Jensen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

"Æ Beeshus". 1993.


id: 1882
artikel: "Æ Beeshus". 1993.
stikord: Vestervig Kirke. Landskabsudstilling.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Ywers Træben. Af Knud Madsen Nielsen, Strangesensvej 18, 7770 Vestervig. 1993.


id: 1883
artikel: Ywers Træben. Af Knud Madsen Nielsen, Strangesensvej 18, 7770 Vestervig. 1993.
stikord: Iver Madsen Nielsen. Anna Madsen Nielsen. Lyngby. Svankjær Skole. Robåd. Vestkysten. Redningsdamper. Fisker. Koldby Sygehus. Træben. Niels.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Om Jens Søndergaard. Tilføjelser til bogen "Thylands maler: Jens Søndergaard". Ved Villy Dall, Grønagervej 7, 9760 Vrå. 1993.


id: 1884
artikel: Om Jens Søndergaard. Tilføjelser til bogen "Thylands maler: Jens Søndergaard". Ved Villy Dall, Grønagervej 7, 9760 Vrå. 1993.
stikord: Erik Hoppe. Niels Lergaard. Daniel Hvidt. Kronologi. Thisted tekniske Skole. Suttons.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Clemmen Nielsen Kongensgaards retssag. Af J.V. Præstgaard, Lunegårdsvej, 7752 Snedsted. 1993.


id: 1885
artikel: Clemmen Nielsen Kongensgaards retssag. Af J.V. Præstgaard, Lunegårdsvej, 7752 Snedsted. 1993.
stikord: Clemmen Nielsen. Kongensgaard. Boddum. Boddum Bisgaard. Thisted. Fæstebrev. Retten. Sommer. Rasmussen. Dommen. Lasson. Høyer. Skibstedgaard. Ydby. Irup. Hørdum Sogn. Hassing-Refs Herreder. Justitsprotokol.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Mindeplader i Bedsted Kirke. Af Leif Krogsgaard, Bedsted. 1993.


id: 1886
artikel: Mindeplader i Bedsted Kirke. Af Leif Krogsgaard, Bedsted. 1993.
stikord: Bedsted.Torsted. Vester Vandet. Kiste-udsmykning. Begravelsesceremoni. von Klingenberg. Laurits Christensen.Testimonier. Balle.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Malermestre i Thy. Af Hugo Krogsgaard, Stadionvej 16, Koldby. 1993.


id: 1887
artikel: Malermestre i Thy. Af Hugo Krogsgaard, Stadionvej 16, Koldby. 1993.
stikord: Kursus. Malermestre. Thisted tekniske Skole. Veje. Bedsted. Krogsgaard. Koldby. Christensen. Sjørring. Toftdahl. Sundby. Ekmnann. Michaelsen. Hvidbjerg. Villadsen. Vorupør. Sønderhå. Kristensen. Thisted. Jørgensen. Vestervig. Sørensen. Torp. Knudsen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Hvordan Lyngby skånedes for den store drukneulykke den 21. november 1893. Af Knud Madsen Nielsen, Strangesensvej 18, 7700 Vestervig. 1993.


id: 1888
artikel: Hvordan Lyngby skånedes for den store drukneulykke den 21. november 1893. Af Knud Madsen Nielsen, Strangesensvej 18, 7700 Vestervig. 1993.
stikord: Drukneulykke. Vestkysten. Lyngby. Kæntring. Fiskere. Christian Madsen Nielsen. 21. november 1893. Kruse. Redningstelefonen. Agger. Harboøre. Signalhuset.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Udskiftning af markjorder i Gettrup og Kobberøe samt Gundtoft. Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby. 1993.


id: 1889
artikel: Udskiftning af markjorder i Gettrup og Kobberøe samt Gundtoft. Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby. 1993.
stikord: Gettrup. Kobberøe. Gundtoft. Åstedsmøde. Skibsted. Refs Herred. Udskiftning. Uenighed. Kobberø-beboere. Gettrup Skole. Videnskabernes kort. Kobberø By.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Et historisk hus i Heltborg. Af Aksel Kirk, Enkjærbrovej 30, 7752 Snedsted. 1993.


id: 1890
artikel: Et historisk hus i Heltborg. Af Aksel Kirk, Enkjærbrovej 30, 7752 Snedsted. 1993.
stikord: Madsen. Christensen. Pedersen. Ydby. Heltborg. Villerslev. Kristensen. Tækker. Ginnerup. Høgholm.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

"Æ ting". Af Torben Lodberg, "Tinghøjhuse", Oddesundvej 342, Sindrup, 7760 Hurup. 1993.


id: 1891
artikel: "Æ ting". Af Torben Lodberg, "Tinghøjhuse", Oddesundvej 342, Sindrup, 7760 Hurup. 1993.
stikord: Iversen. Sindrup. Tinghøj. Tinghøjhuse. Refs Herred. Thyborøn. Jegindø. Tinghuse. Galgehøjmølle. Jensen. Thybanen. Tingbænken. Herredet. Revs Herred. Ydby Kirke.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fiskestrid på Skibsted Fjord anno 1731. Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted. 1993.


id: 1892
artikel: Fiskestrid på Skibsted Fjord anno 1731. Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted. 1993.
stikord: Fiskestrid. Skibsted Fjord. Sindrup. Herredstinget. Holmgaard. Ydby. Tvolm. Gundtoft Mølle. Sindrup Grunde. Ydby. Thyholm. Lyngs.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen, Heltborg Museum. 1993.


id: 1893
artikel: Årets gang på Heltborg Museum. Af Jytte Nielsen, Heltborg Museum. 1993.
stikord: Tærskedag. Foredrag. Billedskolen. Morten. Søndergaard. Raadal. Koncerter. Udstillinger. Vestervig Kirke. Vorupør Landingsplads. Stenbjerg. Biavl. Teglværker. Mindestue. Bakgaard. Hjemstavnsdigter. Jensen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: