Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Slagsværd fra fortiden. Af redaktionen. 1991.


id: 1842
artikel: Slagsværd fra fortiden. Af redaktionen. 1991.
stikord: Fortiden. Slagsværd. Thisted Amts Tidende. Smed. Husmand. Svankjær. Hvidbjerg v. Aa. Ove Sø. Sværd. Oldnordisk Museum. Nationalmuseet. Tandrup. Madstedborg. Heiberg. Thylands Fugle. Sjørring Sø. Vesterhavet. Limfjorden.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Mindeord over lærer Uffe Larsen, Bedsted. Af bestyrelsen. 1991.


id: 1843
artikel: Mindeord over lærer Uffe Larsen, Bedsted. Af bestyrelsen. 1991.
stikord: Uffe Larsen. Lærer. Bedsted. Mindeord. Bestyreslen. Egnshistorisk Forening.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Aftentur til Gudnæsstrand. Af Elly Mardal, Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup. 1991.


id: 1844
artikel: Aftentur til Gudnæsstrand. Af Elly Mardal, Burhøjgårdvej 2, Boddum, 7760 Hurup. 1991.
stikord: Gudnæsstrand. Udskibningssted. Irup. Skyum. Hørdum. Gudnæs. Tingbogen. Hassing Herred. Vandmøller. Gudnæs Møllegård. Vejrmølle. Helligsø. Møller. Simonsgaard. Kro. Bagger. Rigsdagen. Folketingsvalg. Beboere. Interesseselskab.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening. Af Bestyrelsen. 1991.


id: 1845
artikel: Egnshistorisk Forening. Af Bestyrelsen. 1991.
stikord: Fyrspillene. Sydthy Folkeuniversitet. Skyum Forsamlingshus. Vestervig Menighedsråd. Thisted Museum. Koldby. Dyrskue. Gudnæsstrand. Nina og Villy Dall. Jensen. Larsen. Andersen. Mortensen. Mardal. Sunesen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Tage Thure og Elly Mardal. 1991.


id: 1846
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Tage Thure og Elly Mardal. 1991.
stikord: Hurup. Kommunekontoret. Vestervig. Protokoller. Billeder. Frem. Brugsforening. Bedsted. Udstilling.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Forord. Af Redaktionen. 1992.


id: 1847
artikel: Forord. Af Redaktionen. 1992.
stikord: Heltborg Museum. Søndergaard. Æ Beeshus. Vestervig Kirke. Mors. Estvad. Landbrugsmuseet. Sydthy Årbog. Ashøje. Hvidbjerg v. Aa.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Erindringer fra Vestervig. Af Chr. Lyngby Bach, tidl. politimester i Aalborg og dommerfuldmægtig i Vestervig. 1992.


id: 1848
artikel: Erindringer fra Vestervig. Af Chr. Lyngby Bach, tidl. politimester i Aalborg og dommerfuldmægtig i Vestervig. 1992.
stikord: Bach. Vestervig . Dommerfuldmægtig. Købmandsforretning.Thy. Mors.Thisted.Thisted Realskole. København. Krik. Hassing og Refs Herreder. Sognerådsformand. Vestervig Sygehus. Sognefogeder. Stranding. Thylands Bank. Kongen af Agger. Helligsø.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Æ Paaest. Æ Påest. Af Jørgen Møller, Ved Parken 22, Koldby. 1992.


id: 1849
artikel: Æ Paaest. Æ Påest. Af Jørgen Møller, Ved Parken 22, Koldby. 1992.
stikord: Postvæsenet. Koldby Kro. Skyum-Koldby-Hørdum. Postvogn. Kaasgaa. Ringgaard. Kåsgå. Landpostbude. Niels Post. Post Villads. Harring. Jens Olesen. Sundby Teglværk. Afholdshjemmet. Lützhøft.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. Af Villy Dall, Gudnæsstrand 9. 1992.


id: 1850
artikel: Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. Af Villy Dall, Gudnæsstrand 9. 1992.
stikord: Liden Kirsten og Prins Buris. Lyngby-spillet. Thyboer. Søndergaard. Heltborg. Jensen. Ashøje. Jessen. Nielsen. Dall. Sørensen. Iversen. Borberg. Teglværksarbejdere. Næssund Teglværk. Brandt. Lodbjerg. Skudefart. Krejlere. Kragh Møller. Vestervig Kirke.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Forhistoriske spor i Sydthy. Af Jens Jørgen Bangsgaard, Baunevej 37, Osted. 1992.


id: 1851
artikel: Forhistoriske spor i Sydthy. Af Jens Jørgen Bangsgaard, Baunevej 37, Osted. 1992.
stikord: Jordbundstyper. Stenalderbønder.Thy. Hundborg. Nørhå. Sydthy. Kobberø. Helligsø. Draget. Lund Fjord. Stenalderen. Bronzealderen. Jernalderen. Vikingetid. Brøndsted. Stednavne. Oldtiden. Middelalderen. Nyere tid. Jæger-samler-stenalder. Bonde-stenalder.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Skoleforhold i Heltborg for 250 år siden. Af Verner Præstgaard, Lunegårdsvej 33, Snedsted. 1992.


id: 1852
artikel: Skoleforhold i Heltborg for 250 år siden. Af Verner Præstgaard, Lunegårdsvej 33, Snedsted. 1992.
stikord: Konfirmation. Christian den 6. Forordning om skolevæsenet. Visby. Heltborg. Irup. Visby Sogn. Husmænd. Inderste. Heltborg Sogn. Degn. Skoleholder. Lang. Leemann. Holck. Brorson. Dannemand. Bay. Cats. Skat. Lysepenge. Tavlepenge. Bøssepenge.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Gammelfar og Gammelmor. Livshistorien om maler Jens Pedersen og hustru Ane Christensen. Af Aksel Kirk, Enkjærbrovej 30, Snedsted. 1992.


id: 1853
artikel: Gammelfar og Gammelmor. Livshistorien om maler Jens Pedersen og hustru Ane Christensen. Af Aksel Kirk, Enkjærbrovej 30, Snedsted. 1992.
stikord: Pedersen. Heltborg. Maler. Jens Maler. Ane Christensen. Andelsbevægelse. Indre Mission., Afholdsbevægelse. Stinne. Anne. Overgaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Ting- og Arresthuset i Vestervig. Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby. 1992.


id: 1854
artikel: Ting- og Arresthuset i Vestervig. Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby. 1992.
stikord: Hassing og Refs herreder. Herredsfoged. deFischer. Vestervig. Thisted. Amtmanden. Thune. Carlsen. Arrestforvarer. Overslag. Tinghus. Arresthus. Sognefoged. Sønderhaa. Hørdum. Hassing. Helligsøe. Gjettrup. Gettrup. Vestervig Teglgaard. Tøfting.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Smedens erindringer. Af Villiam Mortensen, Lodbjergvej 54, Ørum. 1992. Foto: Chris. Christoffersen.


id: 1855
artikel: Smedens erindringer. Af Villiam Mortensen, Lodbjergvej 54, Ørum. 1992. Foto: Chris. Christoffersen.
stikord: Andersen. Hurup. Smedemester. Æ Sme. Teknisk Skole. Kommuneskolen. Kørelærer. Hurup Kirke. Ydby Kirke. NSU. Harley Davidson. Cykler. Automobilforretning. Teknologisk Institut. Chevrolet. Fire brødre. Fire søstre. Johanne. Jensen. Vognmand. Draget.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En biskop Lodberg fra Lodbjerg. Af Torben Lodberg, Oddesundvej 342, Ydby. 1992.


id: 1856
artikel: En biskop Lodberg fra Lodbjerg. Af Torben Lodberg, Oddesundvej 342, Ydby. 1992.
stikord: Flade Sø. Ørum Sø. Krarup. Mindesten. Christen Jensen Lodberg. Biskop. Rottbøl. Dueholm. Ørum. Tandrup. Børglum. Tolbøl. Thisted Latinskole. Viborg Katedralskole. Universitetet. Lodbjerg Kirke. Messehagel. Alterklæde. Ribe. Biskop. Kingo. Sorø.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen, Brendgårdsvej Ydby. 1992.


id: 1857
artikel: Sådan set fra min synsvinkel. Af Charles Nielsen, Brendgårdsvej Ydby. 1992.
stikord: Ydby Missionshus. Tabor. Indre Missionshus. Tandbakken. Lauritsen. Missionsuge. Ginnerup Jernstøberi. Svarre. Gjørup. Josephsen. Larsen. Ydby Avis. Hoelgård. Aakjær. Canther. Dusenius. Bakgaard. Nørgaard. Lauridsen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Proces over præsten Jacob Schive i Ydby Kirke året 1707. Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby. 1992.


id: 1858
artikel: Proces over præsten Jacob Schive i Ydby Kirke året 1707. Af Ove Jørgensen, Bakken 11, Ydby. 1992.
stikord: Nielssøn. Sognepræst. Hvidbjerg. Provst. Refs Herred. Goische. Vestervig. Jensen Hee. Søndbjerg. Henningsdatter. Schive. Helligsø. Gjettrup. Ydby Kirke. Gettrup.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Efterårsmanøvrer i Thy. Af Johs. Klausen, Frederiksvej 3, Hurup. 1992.


id: 1859
artikel: Efterårsmanøvrer i Thy. Af Johs. Klausen, Frederiksvej 3, Hurup. 1992.
stikord: Efterårsmanøvrer. Thy. 1913. Refsbøl Bakke. Heltborg. Hurup Skole. Tjørnevejen. Hurup Kirke. 1927. Kongerevy. Galgebakke. Hassing. Villerslev. Ny Refsvej. Lodbjerggård. Abildgård. Gammelby. Gundegård. Ravnsmed. Christian. Alexandrine. Thisted.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Kongerevyen i 1927. Af Hjalmar Staursbøl Laustsen, Østerled 2, Hurup. 1992.


id: 1860
artikel: Kongerevyen i 1927. Af Hjalmar Staursbøl Laustsen, Østerled 2, Hurup. 1992.
stikord:
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Kongerevyen i 1927. Af Hjalmar Staursbøl Laustsen, Østerled 2, Hurup. 1992.


id: 1861
artikel: Kongerevyen i 1927. Af Hjalmar Staursbøl Laustsen, Østerled 2, Hurup. 1992.
stikord: Kongerevy. Hurup. 1927. Hassing. Gundtoft. Gundgård. Ravnsmed. Galgebakken. Clemmensen. Christian X. Sønderhå. Bedsted. Dronning Alexandrine. Thisted. Knattrup. Oddesund. Thyholm. Boddum Bisgård. Kobberød. Visby. Skyum Bjerge. Teltlejr.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: