Arkiv Thy

Sydthy Årbog

brug gerne + og - som i Google
Sydthy Bøger - udkommet september 1987 til september 1988 eller indgået i Sydthy Bibliotek i samme periode. Af E. Vestergaard. 1988.


id: 1774
artikel: Sydthy Bøger - udkommet september 1987 til september 1988 eller indgået i Sydthy Bibliotek i samme periode. Af E. Vestergaard. 1988.
stikord: Bøger. Sydthy. Vestergaard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Tage Thure og Elly Mardal. 1988.


id: 1775
artikel: Sydthy Egnshistoriske Arkiv. Af Tage Thure og Elly Mardal. 1988.
stikord: Kirkebøger. Kirk.Dagbøger. Heltborg.. Foreningsprotokoller. Billeder. Agger Sogn. Folkeoptælling. Familieopstilling.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Egnshistorisk Forening for Sydthy 1987-1988. Af bestyrelsen. 1988.


id: 1776
artikel: Egnshistorisk Forening for Sydthy 1987-1988. Af bestyrelsen. 1988.
stikord: Holmgaard. Viborg. Landboreformer. Mortensen. Dønna. Ydby. Gormsen. Hjerl Hede. Ifversen. Udstilling. Boddum Bisgård. Riis. Seeberg. Mathiesen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Sydthy Årbog 1989. Af redaktionen. 1989.


id: 1777
artikel: Sydthy Årbog 1989. Af redaktionen. 1989.
stikord: Lundhøj. Jættestuen. Augestad. Vestergaard. Ullerup. Bech. Thisted Museum.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En barndomsoplevelse ved Lundhøj. Af Anne Lise Henriksen, Thormodsvej 31, 7760 Hurup. 1989.


id: 1778
artikel: En barndomsoplevelse ved Lundhøj. Af Anne Lise Henriksen, Thormodsvej 31, 7760 Hurup. 1989.
stikord: Højfolk. Musik. "æ hyv". Cirkus Miehe.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Små sagn om Lundhøj. Fortalt og nedskrevet af nu afdøde Johannes Bak, Hurup. 1989.


id: 1779
artikel: Små sagn om Lundhøj. Fortalt og nedskrevet af nu afdøde Johannes Bak, Hurup. 1989.
stikord: Østergård. Dieckmann. Nielsen. Nationalmuseet. Kobbergruekedlen. Lunde., Favre.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

To drenge opdagede en jættestue. Af Linne Hedegaard, Refs Hedegaard, Oddesundvej 223, 7760 Hurup. 1989.


id: 1780
artikel: To drenge opdagede en jættestue. Af Linne Hedegaard, Refs Hedegaard, Oddesundvej 223, 7760 Hurup. 1989.
stikord: Lyngklip. Visby. Lundhøj. Blichfeldt. Ullerup. Udgravet. Frederik VI. Turistattraktion.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

En vandring gennem Hurup. Fortsat. Af Herluf Andersen, Sønderallé 27 a, Mølleparken, Hurup. I samarbejde med William Mortensen. 1989.


id: 1781
artikel: En vandring gennem Hurup. Fortsat. Af Herluf Andersen, Sønderallé 27 a, Mølleparken, Hurup. I samarbejde med William Mortensen. 1989.
stikord: Sognerådet. Klitgaard. Rigsdagen. Nørregade. Bredgade. Sørensen. Lunbo. Overgaard. Jernstøberi. Maskinfabrik. Beck. Larsen. Kristensen.Slej. N.K. Pedersen. Grønnevej. Back. Krabbe. Materialhandel. Nørby. Sabroe. Jensen. Parcelvej. Holst. Hurup Kro.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Cirkus i by! - Cirkus i by! - Noget om Cirkus Miehe - Uddrag fra mine erindringer om folk og om Ydby. Af Charles Nielsen, Brendgårdsvej 15, Ydby. 1989.


id: 1782
artikel: Cirkus i by! - Cirkus i by! - Noget om Cirkus Miehe - Uddrag fra mine erindringer om folk og om Ydby. Af Charles Nielsen, Brendgårdsvej 15, Ydby. 1989.
stikord: Johanne Schultz. Louise Miehe. Heinrich Miehe. Dora Mie Pfänner. Elefanter. Stationen. "Det gule palæ". Ydby. Louise Vogelbein. Hans Børge Vogelbein. Enoch. Dorthea Schultz. August Miehe. Thyra Miehe. Svend Miehe. Martha Miehe. Louis Miehe-Renard.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Et "landskabsarkiv" ved Bedsted. Af Uffe Larsen, Skolegade 13, Bedsted. 1989.


id: 1783
artikel: Et "landskabsarkiv" ved Bedsted. Af Uffe Larsen, Skolegade 13, Bedsted. 1989.
stikord: Bedsted. Rønhede Plantage . Mose. Bedsted Stationsby. Vådområde. Odgaard. Geolog. Rapport. Thisted Museum. Bech. Israndzone. Dødishuller.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fra gravhøj til landsby. Bronzealderudgravninger i Bedsted. Af Jens-Henrik Bech, Museet for Thy og Vester Han Herred, Thisted. 1989.


id: 1784
artikel: Fra gravhøj til landsby. Bronzealderudgravninger i Bedsted. Af Jens-Henrik Bech, Museet for Thy og Vester Han Herred, Thisted. 1989.
stikord: Vestervigvej. Rønhede Plantage. Boligbyggeri. Bedsted. Rønheden. Yngre bronzealder. Højen. Overpløjet. Søndergård. Stenkiste. Nål. Landsbyen. Bronzealderhuse. Bronzealderhusholdning. Beholdere. Kar. Bronzealderbopladser.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Gymnaster fra Thy og Mors ved Lingiaden i Stockholm 20-23. juli 1939. 1989.


id: 1785
artikel: Gymnaster fra Thy og Mors ved Lingiaden i Stockholm 20-23. juli 1939. 1989.
stikord: Boysen. Serup. Skaarup. Grishauge. Hansen. Jensen. Larsen. Clausen. Frøkjær. Sørensen. Markvorsen., Nielsen. Kibsgaard. Vestergaard. Holm. Laursen. Kjær. Magda. Korsgaard. Anna. Galtrup. Søster. Handrup.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Johannes Kirkegaard, Visby - Spillemand og komponist. Af Oluf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro. 1989.


id: 1786
artikel: Johannes Kirkegaard, Visby - Spillemand og komponist. Af Oluf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro. 1989.
stikord: Villerslev. Kirkegaard. Murer. Visby Vestergaard. Sommer. Liselund. Johnsen. Thisted. Konsul. Sagfører. Landstingsmand. Legatstifter. Augusta. Pallisgaard. Visby Kirke. Hedegaard. Grurupvej. Villerslevvej 54. Musik. Violin. Fløjte. Orgel. Komponist.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Skyum Søndre Skole i trediverne. Af Kristian Skammelsen, "Kragholm", Irupvej 6, Skyum, 7755 Bedsted. 1989.


id: 1787
artikel: Skyum Søndre Skole i trediverne. Af Kristian Skammelsen, "Kragholm", Irupvej 6, Skyum, 7755 Bedsted. 1989.
stikord: Skyum. Skyum Søndre Skole. Andersen. Degn. Kongerne. Salmer. Fædrelandssange. "æ leegstow". Lisbeth. Karl. Munk. Agger. Sjørring Volde. Himmelbjerget. Ejer Bavnehøj. Jelling. Thisted. Koldby. Hørdum. Konfirmation.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Konfirmander 1940 i Skyum Præstegård. Af redaktionen. 1989.


id: 1788
artikel: Konfirmander 1940 i Skyum Præstegård. Af redaktionen. 1989.
stikord: Konfirmander. Skyum. Skyum Præstegprd. Josefsen. Skammelsen. Olesen. Korsgård. Sørensen. Haagaard. Grønkjær. Munk. Jørgensen. Jensen. Christensen. Mosumgård.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Da Sydthy fejrede 200-året for bøndernes frigørelse. Af Villy Dall, Thorsvej 26, Koldby.1989.


id: 1789
artikel: Da Sydthy fejrede 200-året for bøndernes frigørelse. Af Villy Dall, Thorsvej 26, Koldby.1989.
stikord: Larsen. Andersen. Schjødt. Jensen. Immersen. Stavnsbåndjubilæum. Husmandskreds. Landøkonomisk Selskab. Jubilæumsskrift. Dyrskuet.Sydthy. Optog. Fyrspil. Boddum Bisgaard.Tandrup. Tvolm. Egnsspil. Cirkusgårdenb. Ydby. Haarder. Lilleøre.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Soldaterbreve fra 1864. Af Niels Christian Christensen Kjær. 1989.


id: 1790
artikel: Soldaterbreve fra 1864. Af Niels Christian Christensen Kjær. 1989.
stikord: Krig. 1864. Breve. Als. Hunskjær. Bedsted. Madsen. Vestervby. Vestervig Sogn.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Heltborg Forsamlingshus. Af Linne Hedegaard, Oddesundvej 223, 7760 Hurup. 1989.


id: 1791
artikel: Heltborg Forsamlingshus. Af Linne Hedegaard, Oddesundvej 223, 7760 Hurup. 1989.
stikord: Forsamlingshus. Heltborg. Ullerup. Ginderup. Gymnastik. Hurup. Kristiansen. Aktionærmøde. Heltborg Skole. Protester. Handrup. Foredrag. Fest. Familieaften. Indretning. Bryllup. Traditioner. Kokkekone. Basar. Orgel. Heltboirg Kirke. Juletræ. Stumfilm.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Fra bedstefars dagbøger. Af Aksel Kirk, Engkærbro 30, Elsted, 7752 Snedsted. (I samarbejde med Uffe Larsen) 1989.


id: 1792
artikel: Fra bedstefars dagbøger. Af Aksel Kirk, Engkærbro 30, Elsted, 7752 Snedsted. (I samarbejde med Uffe Larsen) 1989.
stikord: Kirk Smed. Thyholm. Tåbel. Futtrup. Næssund Jernstøberi. Vestervig Markedsdag. Ettrup. Heltborg. Ashøje. Folkefest. 1864. Mindeskrift. Krigsveteraner. Medalje. Karensminde. Sognefoged. Religiøs. Kodeskrift.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type:

Skole fra Hørdum. Af redaktionen. 1989.


id: 1793
artikel: Skole fra Hørdum. Af redaktionen. 1989.
stikord: Skolebillede. Hørdum Skole. Nielsen.
Navn på fjerncomputer:
brugernavn:
tidsstempel: 1901-01-01 01:00:00 +0100
browser type: