Arkiv Thy

Stikordsregister til Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

brug gerne + og - som i Google
St. Thøger og minder om St. Thøger.+) Af P.L. Hald. 1909. +) Denne lille skildring fremkommer efter opfordring som den første af en række lignende skildringer, der har til hensigt at oplyse egnens beboere om historiske personligheder og mindesmærker, der hører hjemme i Thy.


id: 26
artikel: St. Thøger og minder om St. Thøger.+) Af P.L. Hald. 1909. +) Denne lille skildring fremkommer efter opfordring som den første af en række lignende skildringer, der har til hensigt at oplyse egnens beboere om historiske personligheder og mindesmærker, der hører hjemme i Thy.
stikord: Hellig Thøger. Middelalderen. Værnehelgen. Missionsvirksomhed. Vestervig. Hovedgården Vestervig. Emdrupskov. Underfulde helbredelser. Hellig kilde.

Gamle skikke i Vester Han Herred. Af Jens Damsgaard, Klim. 1909.


id: 27
artikel: Gamle skikke i Vester Han Herred. Af Jens Damsgaard, Klim. 1909.
stikord: Thyboerne. Han Herred-bonden. Aagaard. Nøjsomhed. Overdådighed. Sandflugt. Bryllupper. Begravelser. Barselsgilder. Fæstensgilde. Hestefest. Klim Snapsting. Snaps Landsting. Biskopsnævninger. Grandstævne. Bådefærd. Indløsningen.

Bygholm og Vesløs Vejler. Af N. Sodborg. 1909.


id: 28
artikel: Bygholm og Vesløs Vejler. Af N. Sodborg. 1909.
stikord: Bygholm og Vesløs Vejler. Fuglevildt og fisk. Ingeniør W. Stevens. Vejlernes udtørring.

Middelalderlige firgurstene i Thisted. Af overretssagfører H. Billeskov Jansen. 1909.


id: 29
artikel: Middelalderlige firgurstene i Thisted. Af overretssagfører H. Billeskov Jansen. 1909.
stikord: Nørregade. Jens Hauge. Thisted Kirke.

Amtmand, conferentsråd Gerhardt Faye. Af Jens Damsgaard, Klim. 1909.


id: 30
artikel: Amtmand, conferentsråd Gerhardt Faye. Af Jens Damsgaard, Klim. 1909.
stikord: Faye

Om havboerne. Af Ole Bang. 1909.


id: 31
artikel: Om havboerne. Af Ole Bang. 1909.
stikord: Vestkyst-fiskere. Klitmøller. Klitterne. Skel. Thisted. Sejlskibe.

Medlemsliste. 1909.


id: 32
artikel: Medlemsliste. 1909.
stikord: Medlemmer. Historisk Samfund.

Jacob Langebek. Af Jens Damsgaard, Klim. 1910.


id: 33
artikel: Jacob Langebek. Af Jens Damsgaard, Klim. 1910.
stikord: Langebek. Gehejmearkivar. Præstesøn fra Skjoldborg.

Fattigpleje for 100 år siden. Uddrag af en gammel fattigprotokol fra 1804 for Øsløs-Vesløs-Arup. 1910. Ved N. Sodborg.


id: 34
artikel: Fattigpleje for 100 år siden. Uddrag af en gammel fattigprotokol fra 1804 for Øsløs-Vesløs-Arup. 1910. Ved N. Sodborg.
stikord: Pastor Türck. Forslag til fattigforsørgelsen for 1804. Sognekommissionen.

Frøken Zangenbergs samling af oldsager. Af Augusta Zangenberg. 1910.


id: 35
artikel: Frøken Zangenbergs samling af oldsager. Af Augusta Zangenberg. 1910.
stikord: Museum i Thisted. Gravhøje. Vestre Kirkegård. Langdyssen. Vestervig. Udgravninger. Realskolen i Thisted. Nationalmuseet. Søgaard. Kjelstrup Hede. Sjørring Sø.

Om de gamle degne samt om folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1910.


id: 36
artikel: Om de gamle degne samt om folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1910.
stikord: Skjoldborg. Hundborg-Jannerup. Sjørring. Thorsted. Degneembedet. Skoleholdet. Skoleholdere. Nørhå. Vang-(Tvorup). Tilsted.

Lidt om skibsfarten og handelen i gamle dage i Thy og Vester Han Herred. Af A. Marschall. 1910.


id: 37
artikel: Lidt om skibsfarten og handelen i gamle dage i Thy og Vester Han Herred. Af A. Marschall. 1910.
stikord: Stormflod. Aggerkanal. Thyborøn-kanal. Købstaden Thisted. Aalborg-købmændene. Thisted Havn. Hovsør. Thisteds handel og skibsfart. Thisted Tolddistrikt. Losse- og ladepladser. Krejleriet. Skudehandel.

Fru Anne Søe. Af M. Aaberg. 1910.


id: 38
artikel: Fru Anne Søe. Af M. Aaberg. 1910.
stikord: Søe. Kjølbygård. Trolddom. Bugge. Enevold Nielsen Bjerregaard. Godgørenhed. Sagn.

Medlemsliste. 1910.


id: 39
artikel: Medlemsliste. 1910.
stikord: Historisk Samfund. Medlemmer. 1910.

Historisk Samfunds nye mærke (våben.) Af P. L. Hald. 1911.


id: 40
artikel: Historisk Samfunds nye mærke (våben.) Af P. L. Hald. 1911.
stikord: Historisk Samfund. Mærke. Våben. 1911.

Vesløsgård. Af N. Sodborg, Vesløs. 1911.


id: 41
artikel: Vesløsgård. Af N. Sodborg, Vesløs. 1911.
stikord: Herregård. Vesløs Sogn. Udstykning. Han Herreders Udstykningsforening. Glob. Krabbe. Rosenkrantz. Juel. Abildgård. Lykke. Bjerregård. Quist. Svinth. Kjærulf. Nørgård.

Lidt om runeskriften og runestensfundet i Hurup. Af Fr. Orluf. 1911.


id: 42
artikel: Lidt om runeskriften og runestensfundet i Hurup. Af Fr. Orluf. 1911.
stikord: Runeskriftens historie. Runestene i Thy. Vang Kirkes våbenhus (Hundborg Herred) Flarupstenen i Ydby Sogn i Refs Herred. Hurupstenen i Refs Herred. Ligstenen i Thisted. Sokkelindskriften i Søndbjerg Kirke på Thyholm. Døbefonten i Skyum, Hassing Herred.

Peder Nielsen Mollerup til Vestervig Kloster. En kriminalhistorie fra 1724. Af cand. theol. Jørgen Lundbye. 1911.


id: 43
artikel: Peder Nielsen Mollerup til Vestervig Kloster. En kriminalhistorie fra 1724. Af cand. theol. Jørgen Lundbye. 1911.
stikord: Kommissionsdomstol. Commissionsdommen.

Om de gamle degne samt om folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1911.


id: 44
artikel: Om de gamle degne samt om folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1911.
stikord: Hillerslev Herred. Vandet.

Fra slavekrigens dage. 1. Slavekrigen i Thisted og omegn 1848. Af P. L. Hald. 1911.


id: 45
artikel: Fra slavekrigens dage. 1. Slavekrigen i Thisted og omegn 1848. Af P. L. Hald. 1911.
stikord: Rendsborg-slaver. Rosenkrantz. Thisted Borgervæbning. Våben. Skjoldborg. Kallerup. Vildsund Færgeleje. Snedsted. Hjardemål.