Arkiv Thy

Stikordsregister til Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

brug gerne + og - som i Google
2. Slavekrigen i Vester Hanherred 1848. Af J. C. Jacobsen. 1911.


id: 46
artikel: 2. Slavekrigen i Vester Hanherred 1848. Af J. C. Jacobsen. 1911.
stikord: Ves

2. Slavekrigen i Vester Hanherred 1848. Af J. C. Jacobsen. 1911.


id: 47
artikel: 2. Slavekrigen i Vester Hanherred 1848. Af J. C. Jacobsen. 1911.
stikord: Vesløsgård. Fæggerøn. Amtmanden. Daglejeren. Godtroende.

Til medlemmerne af Historisk Samfund. 1911. Medlemsliste.


id: 48
artikel: Til medlemmerne af Historisk Samfund. 1911. Medlemsliste.
stikord: Historisk Samfund. Medlemmer. 1911.

Ældre personalhistoriske indskrifter fra Hillerslev Herred. Samlede af Chr. Heilskov. 1912.


id: 49
artikel: Ældre personalhistoriske indskrifter fra Hillerslev Herred. Samlede af Chr. Heilskov. 1912.
stikord: Kirkebøger. Ligstene. Epitafier. Vigsø Sogn. Nors Sogn. Tved Sogn. Vester Vandet Sogn. Øster Vandet Sogn. Hillerslev Sogn. Kåstrup Sogn. Sennels Sogn. Hundstrup Sogn. Hjardemål Sogn.

Om de gamle degne samt om folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1912.


id: 50
artikel: Om de gamle degne samt om folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1912.
stikord: II. Hillerslev Herred. 2. Nors og Tved. Skoleholdere. 3. Skinnerup Sogn. 4. Sennels Sogn. 5. Hillerslev-Kåstrup.

Tømmerby Kirke. Af A. Marchall. 1912.


id: 51
artikel: Tømmerby Kirke. Af A. Marchall. 1912.
stikord: Fjerdingskirke. Tingskrog. Galjebakken. Sagn. Navnet. Granitkvadre. Hedensk. Kvindeindgang. Mandsindgang. Mindetavler. Alterbordet.

Jeppe Hansen Smith. Ved P. L. Hald. 1912.


id: 52
artikel: Jeppe Hansen Smith. Ved P. L. Hald. 1912.
stikord: Professor. Thisted. Skjoldborg.

Jakob Langebechs fader. Af Severin Christensen, Skjoldborg, 1912.


id: 53
artikel: Jakob Langebechs fader. Af Severin Christensen, Skjoldborg, 1912.
stikord: Historieforsker. Skjoldborg-Kallerup. Sognepræst Frederik Jakobsen Langebech.

Grandebrev for Øsløs Sogn. Ved N. Sodborg.1912.


id: 54
artikel: Grandebrev for Øsløs Sogn. Ved N. Sodborg.1912.
stikord: Landvæsenskommissionsprotokol. Hegnet. Diger. Grøft. Leder. Tørvegrøft. Lyngslet. Ræ ved fjorden. Lydighed. Skikkelighed. Bødernes udgifter og anvendelse.

Hans Ditlev Bendixsen. Af M. Aaberg. 1912.


id: 55
artikel: Hans Ditlev Bendixsen. Af M. Aaberg. 1912.
stikord: Thisted Søndre Kirkegård. Fhv. skibsbygger. Californien.

Fra slavekrigens dage. Ved P. L. Hald. 1912.


id: 56
artikel: Fra slavekrigens dage. Ved P. L. Hald. 1912.
stikord: Aktstykke. Justitsråd Lønborg Friis. "Den jydske Slavekrig". 1. Slavekrigen i Vester Hanherred 1848. 2. Slavekrigen i Thisted og omegn 1848.

Bestyrelse og forretningsudvalg for Historisk Samfund for Thy og Hanherred. Medlemsliste. 1912.


id: 57
artikel: Bestyrelse og forretningsudvalg for Historisk Samfund for Thy og Hanherred. Medlemsliste. 1912.
stikord: Historisk Samfund. Medlemmer. 1912.

Regnskabsoversigt for 1911. 1912.


id: 58
artikel: Regnskabsoversigt for 1911. 1912.
stikord: Historisk Samfund. Regnskabsoversigt.

Udskiftningen af Øsløs Sogns Jorder i 1786. Et kulturhistorisk tidsbillede. Ved N. Sodborg. 1913.


id: 59
artikel: Udskiftningen af Øsløs Sogns Jorder i 1786. Et kulturhistorisk tidsbillede. Ved N. Sodborg. 1913.
stikord: Landvæsensinspektør Haahr. Øsløs. Landvæsenskommissionen. Praëm. Vesløs. Øsløs Bisgård. Taksationsmænd. Hinselskær. Kammerherre Bjerregård. Tvistigheder.

Om de gamle degne samt om folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1913.


id: 60
artikel: Om de gamle degne samt om folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1913.
stikord: II. Hillerslev Herred. 6. Hundstrup-Østerild. Sædedegnene. 7. Hjardemål. 8. Ræhr-Hansted og Vigsø.

Kirker i Thy. Ved Edv. E. 1913.


id: 61
artikel: Kirker i Thy. Ved Edv. E. 1913.
stikord: Hillerslev Sogn. Kåstrup Sogn. Klager. Kommission. Kirkernes tilstand.

Slaget på Sct. Jørgensbjerg 1441. Af J. C. Winther.1913.


id: 63
artikel: Slaget på Sct. Jørgensbjerg 1441. Af J. C. Winther.1913.
stikord: Horups Made. Aggersund. Han Herred. Bondeoprøret 1441.

Af Thisted Købstads Historie. Af P.L. Hald. 1913.


id: 64
artikel: Af Thisted Købstads Historie. Af P.L. Hald. 1913.
stikord: Thisteds historie. Thisted Bispegård. Kronens mark eller Kronborg.

Liden Kirstens grav på Vestervig Kirkegård. Af P. L. Hald. 1913.


id: 65
artikel: Liden Kirstens grav på Vestervig Kirkegård. Af P. L. Hald. 1913.
stikord: Vestervig. Vestervig Kirke. St. Thøger. Middelalderen. Prins Buris. Kirsten. Gravsten.

Bestyrelse og forretningsudvalg for Historisk Samfund for Thy og Han Herred. Medlemsliste. Æresmedlem: Frøken Augusta Zangenberg. 1913.


id: 66
artikel: Bestyrelse og forretningsudvalg for Historisk Samfund for Thy og Han Herred. Medlemsliste. Æresmedlem: Frøken Augusta Zangenberg. 1913.
stikord: Bestyrelse. Medlemsliste.