Arkiv Thy

Stikordsregister til Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

brug gerne + og - som i Google
Regnskabs-oversigt for 1912. 1913.


id: 67
artikel: Regnskabs-oversigt for 1912. 1913.
stikord: Regnskab.

Lidt om J. P. Jacobsen. Af fhv. herredsfoged, etatsråd C.B.V. Hansen. 1914.


id: 68
artikel: Lidt om J. P. Jacobsen. Af fhv. herredsfoged, etatsråd C.B.V. Hansen. 1914.
stikord: J. P. Jacobsen. Sidste år. Chr. Jacobsen . Moderen. Hjemmet. Dødsfaldet. Begravelsen. Brandes.

Om de gamle degne. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1914.


id: 69
artikel: Om de gamle degne. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1914.
stikord: Vester Han Herred. Øsløs-Vesløs-Arup. Tømmerby-Lild. Kjettrup-Gjøttrup. Kettrup-Gøttrup. Kollerum-Skræm. Hjortdal.

Småtræk fra slavekrigen i Nykøbing og på Mors 1848. Af S. Ditlevsen, Elsted. 1914.


id: 70
artikel: Småtræk fra slavekrigen i Nykøbing og på Mors 1848. Af S. Ditlevsen, Elsted. 1914.
stikord: Nykøbing. Mors. Lanser. Spyd. Slavekrig. Rensborg-slaver. Borgervæbningen. Højris.

Videbrev for Sejerslev. Udskrift af Morsø Herreders justitsprot. 1688-91. Ved O. Hofman-Bang. 1914.


id: 71
artikel: Videbrev for Sejerslev. Udskrift af Morsø Herreders justitsprot. 1688-91. Ved O. Hofman-Bang. 1914.
stikord: Justitsprotokol. Morsø Herreder.

Præsten Ole Kamp i Skjoldborg. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1914.


id: 72
artikel: Præsten Ole Kamp i Skjoldborg. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1914.
stikord: Kamp. Skjoldborg. Gengangere. Folketroen. Hvid hest. Kirken. Præstegården.

Thisted Amt 1864. Af J. C. Jacobsen, Øsløs. 1914.


id: 73
artikel: Thisted Amt 1864. Af J. C. Jacobsen, Øsløs. 1914.
stikord: Thisted Amt. De danske tropper. Mors. Thyholm. Thy. Vester Han Herred. Thisted. Hannæs. Adresser til Kongen. Østrisk brigade. Prøjserne. Nordthy. Thisted Havn. Våbenhvile. Officerer.

Sagn fra Thy. Samlede efter folkemunde af S. Ditlevsen. 1914.


id: 74
artikel: Sagn fra Thy. Samlede efter folkemunde af S. Ditlevsen. 1914.
stikord: Sagn. Thy. Karl Blek. Lindormen. Kløv Bakke. Ellekonen. Lindholm. Fruen. Irup.

Jens Haven fra Vust. Af Jens Damsgaard. 1914.


id: 75
artikel: Jens Haven fra Vust. Af Jens Damsgaard. 1914.
stikord: Jens Haven. Vust. Missionær. Hernhutismen. Brødremenigheden. Labrador. Grønland. Kald. Eskimoerne.

En gammel sognebogsamling i Han Herred. Meddelt af C. Klitgaard. 1914.


id: 76
artikel: En gammel sognebogsamling i Han Herred. Meddelt af C. Klitgaard. 1914.
stikord: Han Herred. Sognebogsamling.

Bestyrelse og forretningsudvalg for Historisk Samfund for Thy og Han Herred. Medlemsliste (Æresmedlem Frøken Augusta Zangenberg). 1914.


id: 77
artikel: Bestyrelse og forretningsudvalg for Historisk Samfund for Thy og Han Herred. Medlemsliste (Æresmedlem Frøken Augusta Zangenberg). 1914.
stikord: Historisk Samfund. Bestyrelse. Medlemsliste

Præsterne i Øsløs,Vesløs og Arup Pastorat siden reformationen. Ved N. Sodborg, Vesløs. 1915.


id: 78
artikel: Præsterne i Øsløs,Vesløs og Arup Pastorat siden reformationen. Ved N. Sodborg, Vesløs. 1915.
stikord: Præster. Øsløs. Vesløs. Arup. Kirkerne.

Hjælpens Bjerg i Kobberød, Gjettrup Sogn. Af etatsråd C.B.V. Hansen. 1915.


id: 79
artikel: Hjælpens Bjerg i Kobberød, Gjettrup Sogn. Af etatsråd C.B.V. Hansen. 1915.
stikord: Kobberød. Bjerg. Lodsejerne. Kvinder. Bjergtagne. Troldtøj.

Om de gamle degne. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1915.


id: 80
artikel: Om de gamle degne. Af Severin Christensen, Skjoldborg. 1915.
stikord: Hassing Herred. Snedsted. Skyum-Hørdum. Hassing-Villerslev. Sønderhå-Hørsted.

Sagn fra Thy og Mors. Efter folkemunde af S. Ditlevsen, Elsted.


id: 81
artikel: Sagn fra Thy og Mors. Efter folkemunde af S. Ditlevsen, Elsted.
stikord: Sagn. Thy. Mors. Sundby Thy. Vestergård. Ullerupgård. Gengangere. Hanstholm. Sundby Mors.

Sagn fra Thy og Mors. Efter folkemunde af S. Ditlevsen, Elsted. 1915.


id: 82
artikel: Sagn fra Thy og Mors. Efter folkemunde af S. Ditlevsen, Elsted. 1915.
stikord: Sagn. Thy. Mors. Sundby Thy. Ullerupgård. Gengangere. Hanstholm (Sejerslev Sogn). Sundby Mors.

Skude- og strandhandel. Af lærer S. Ditlevsen, Elsted. 1915.


id: 83
artikel: Skude- og strandhandel. Af lærer S. Ditlevsen, Elsted. 1915.
stikord: Skudehandel. Strandhandel. Vestkysten og Norge. Klitmøller. Hanstholm.

Minder fra det gamle Thisted. Af P. L. Hald. 1915.


id: 84
artikel: Minder fra det gamle Thisted. Af P. L. Hald. 1915.
stikord: Minder. Thisted. Ligsten. Oluf Andersen Sæby. Ligbærerlavet. Tyveri. Thisted Kirke.

Klage til Kong Frederik den Fjerde fra Sennels Sogns beboere 1703. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. 1915.


id: 85
artikel: Klage til Kong Frederik den Fjerde fra Sennels Sogns beboere 1703. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. 1915.
stikord: Klage. Kong Frederik. Sennels. Præst. Søren Madsen Højbjerg.

Det gamle pengeskrin i Kettrup Kirke. Skitser af katolicismens herredømme i Han Herred i 15. århundrede. Ved Otto Jensen. 1915.


id: 86
artikel: Det gamle pengeskrin i Kettrup Kirke. Skitser af katolicismens herredømme i Han Herred i 15. århundrede. Ved Otto Jensen. 1915.
stikord: Kettrup Kirke. Han Herred. Katolicisme. Pengeskrin. Kiste.