Arkiv Thy

Stikordsregister til Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred

brug gerne + og - som i Google
Museet for Thy og Vester Han Herred. 1915.


id: 87
artikel: Museet for Thy og Vester Han Herred. 1915.
stikord: Thisted Museum. Museet for Thy og Vester Han Herred.

Bestyrelse og forretningsudvalg for Historisk Samfund for Thy og Vester Han Herred. Medlemsliste. 1915.


id: 88
artikel: Bestyrelse og forretningsudvalg for Historisk Samfund for Thy og Vester Han Herred. Medlemsliste. 1915.
stikord: Bestyrelse. Historisk Samfund. Medlemsliste. Medlemmer.

Regnskabs-oversigt for 1914. 1915.


id: 89
artikel: Regnskabs-oversigt for 1914. 1915.
stikord: Regnskab

Ørum Slot i Thy. Af Severin Christensen Sortfeldt, Skjoldborg. 1916.


id: 90
artikel: Ørum Slot i Thy. Af Severin Christensen Sortfeldt, Skjoldborg. 1916.
stikord: Voldsted. Ørum Slot. Valdemar Sejr. Valdemar Atterdag. Lensvæsen. Krig. Lensmænd. Amt.

Anders Skolemester i Ørum. Et tidsbillede fra Thy. Ved C. Klitgaard. 1916.


id: 91
artikel: Anders Skolemester i Ørum. Et tidsbillede fra Thy. Ved C. Klitgaard. 1916.
stikord: Ørum. Anders Skolemester. Troldom. Troldkarl.

Præsterne i Øsløs, Vesløs,Arup Pastorat siden reformationen. Ved N. Sodborg, Vesløs. (Fortsat fra årbogen 1915).1916.


id: 92
artikel: Præsterne i Øsløs, Vesløs,Arup Pastorat siden reformationen. Ved N. Sodborg, Vesløs. (Fortsat fra årbogen 1915).1916.
stikord: Øsløs. Vesløs. Arup. Præster. Reformationen.

Ydby Hede og dens mindesmærker fra oldtiden. Af museumsinspektør Hans Kjær. 1916.


id: 93
artikel: Ydby Hede og dens mindesmærker fra oldtiden. Af museumsinspektør Hans Kjær. 1916.
stikord: Ydby Hede. Mindesmærker. Oldtiden. Dover. Stenalderen. Bronzealderen. Jernalderen.

Børnehjemmet i Villerslev. En lille stump af Thys historie. Af Ejnar Dahl. 1916.


id: 94
artikel: Børnehjemmet i Villerslev. En lille stump af Thys historie. Af Ejnar Dahl. 1916.
stikord: Børnehjem. Villerslev. Niels Christian Christoffersen Hove.

Gravning af et nyt udløb fra Flade Sø ved begyndelsen af det 17. århundrede. Ved kaptajn K.C. Rockstroh. Arkivar i krigsministeriet. 1916.


id: 95
artikel: Gravning af et nyt udløb fra Flade Sø ved begyndelsen af det 17. århundrede. Ved kaptajn K.C. Rockstroh. Arkivar i krigsministeriet. 1916.
stikord: Flade Sø. Udløb. Sandflugten.

Virksomheden i 1915. 1916.


id: 96
artikel: Virksomheden i 1915. 1916.
stikord: Historisk Samfund. Museum. Skolegade.

Medlemsliste. 1916.


id: 97
artikel: Medlemsliste. 1916.
stikord: Historisk Samfund. Medlemmer.

Regnskabsoversigt for 1915. 1916.


id: 98
artikel: Regnskabsoversigt for 1915. 1916.
stikord: Historisk Samfund. Regnskab.

Kølbygårds historie. Af J. C. Jacobsen, Øsløs. (Kølbygaard). Af J. C. Jacobsen, Øsløs. 1917.


id: 99
artikel: Kølbygårds historie. Af J. C. Jacobsen, Øsløs. (Kølbygaard). Af J. C. Jacobsen, Øsløs. 1917.
stikord: Kølbygård/Kølbygaard. Herresæde. Dronning Margrete. Slægten. Strid. Ejerne.

August Hennings´ rejse i Thy 1779. Af Alexander Rasmussen. 1917.


id: 100
artikel: August Hennings´ rejse i Thy 1779. Af Alexander Rasmussen. 1917.
stikord: August Hennings. Thy. Kokkedal. Bulbjerg. Hillerslev. Kaastrup/Kåstrup. Indberetning.

Om heksetroen og om heksene i Thy og Vester Han Herred. Ved Severin Christensen Sortfeldt.1917.


id: 101
artikel: Om heksetroen og om heksene i Thy og Vester Han Herred. Ved Severin Christensen Sortfeldt.1917.
stikord: Heksetro. Hekse. Thy. Vester Han Herred. Overtro. Hekseprocesserne. Stagstrup. Refs. Troldmanden. Anders Skolemester. Ørum. Heksekomplottet. Ydby. Hvidbjerg Vesten Å/AA. Johanne Jensdatter. Hjortdal.

Virksomheden i 1917. 1917.


id: 102
artikel: Virksomheden i 1917. 1917.
stikord: Historisk Samfund. Museet. Skolegade.

Museet for Thy og Vester Han Herred. Ved P. L. Hald. 1917.


id: 103
artikel: Museet for Thy og Vester Han Herred. Ved P. L. Hald. 1917.
stikord: Museet. Oldsagssamlingen. Den kulturhistoriske samling.

Medlemsliste 1917.


id: 104
artikel: Medlemsliste 1917.
stikord: Historisk Samfund. Medlemmer.

Regnskabsoversigt for 1916. 1917.


id: 105
artikel: Regnskabsoversigt for 1916. 1917.
stikord: Regnskab.

En dansk dragons beretning om sit ophold i Thy i året 1864. Af N. Olesen Husted. 1918.


id: 106
artikel: En dansk dragons beretning om sit ophold i Thy i året 1864. Af N. Olesen Husted. 1918.
stikord: Dagbog. 1864. Soldat. Thy. Beskrivelse. Byer og egne i Thy. Fattigdom. Beboelse. Indkvartering. Thisted Købstad.